Grootkeuken en catering duaal - Derde graad - BSO

Studierichting "Grootkeuken en catering duaal"

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert:

 • voorbereidende werkzaamheden uitvoeren in functie van warme en koude bereidingen
 • op grote schaal ingrediënten en voedingsmiddelen verwerken tot gezonde en smaakvolle maaltijden of maaltijdcomponenten 
 • voedingsmiddelen bestellen en ontvangen
 • grootkeukenprocessen opvolgen om maaltijden te verdelen op een technische, efficiënte en hygiënische manier
Deze duale opleiding is gebaseerd op de Beroepskwalificatie grootkeukenhulpkok, niveau 3.
 
Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: gemiddeld minstens 20u/week (op jaarbasis).

V

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat zeer gedetailleerd wat jij moet leren. Open het tabblad ‘Lessen’, om het te raadplegen.

De opleiding kan lineair of modulair georganiseerd worden.  In het 1e geval werkt men volgens een schooljaarsysteem, in het 2e geval bestaat je opleiding uit clusters.

Deze duale graadsopleiding loopt over 2 jaren.
Alle leerlingen uit het 1e leerjaar stromen automatisch door van 5 BSO duaal naar 6 BSO duaal.

Bron: https://www.duaalleren.vlaanderen/opleidingen en  omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase

Grootkeuken en catering duaal - Derde graad - BSO

 

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert:

 • voorbereidende werkzaamheden uitvoeren in functie van warme en koude bereidingen
 • op grote schaal ingrediënten en voedingsmiddelen verwerken tot gezonde en smaakvolle maaltijden of maaltijdcomponenten 
 • voedingsmiddelen bestellen en ontvangen
 • grootkeukenprocessen opvolgen om maaltijden te verdelen op een technische, efficiënte en hygiënische manier
Deze duale opleiding is gebaseerd op de Beroepskwalificatie grootkeukenhulpkok, niveau 3.
 
Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: gemiddeld minstens 20u/week (op jaarbasis).

V

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat zeer gedetailleerd wat jij moet leren. Open het tabblad ‘Lessen’, om het te raadplegen.

De opleiding kan lineair of modulair georganiseerd worden.  In het 1e geval werkt men volgens een schooljaarsysteem, in het 2e geval bestaat je opleiding uit clusters.

Deze duale graadsopleiding loopt over 2 jaren.
Alle leerlingen uit het 1e leerjaar stromen automatisch door van 5 BSO duaal naar 6 BSO duaal.

Bron: https://www.duaalleren.vlaanderen/opleidingen en  omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase

Wat jij precies moet leren op het vlak van algemene vorming en beroepsgerichte vorming staat gedetailleerd beschreven in het standaardtraject Grootkeuken en catering duaal (3e graad bso).

 

Voorbereidend jaar Se-n-Se Voorbereidend jaar

Se-n-Se
7de specialisatiejaar

6e leerjaar ASO

6e leerjaar TSO

6e leerjaar KSO

6e leerjaar BSO


Leertijd
Deeltijds BSO

5e leerjaar ASO

5e leerjaar TSO

5e leerjaar KSO

5e leerjaar BSO

 

Situering binnen studiegebied "Voeding"

 
Derde graad Se-n-Se / 7e jr. / Voorbereidend jr.

Bakkerijtechnieken duaal (TSO)
Bakkerijtechnieken duaal (CDO) (TSO)
Brood en banket (TSO)
Hospitality (TSO)
Hotel (TSO)
Slagerij en vleeswaren (TSO)
Voedingstechnieken (TSO)
Brood- en banketbakkerij duaal (BSO)
Brood- en banketbakkerij en confiserie (BSO)
Grootkeuken (BSO)
Grootkeuken en catering duaal (BSO)
Restaurant en keuken (BSO)
Restaurant en keuken duaal (BSO)
Slagerij duaal (BSO)
Slagerij en verkoopsklare gerechten (BSO)

Assistent voedingsindustrie (TSO)
Bakkerijtechnieken (TSO)
Butler-Intendant (TSO)
Hotelbeheer (TSO)
Vleeswarentechnieken (TSO)
Banketaannemer-traiteur (BSO)
Banketbakkerij-chocoladebewerking (BSO)
Chocolatier duaal (BSO)
Culinair slager duaal (BSO)
Dieetbakkerij (BSO)
Gemeenschapsrestauratie (BSO)
Gespecialiseerd verkoper slagerij duaal (BSO)
Grootkeukenkok duaal (BSO)
Hotelonthaal (BSO)
Hotelreceptionist duaal (BSO)
Kok duaal (BSO)
Restaurantbedrijf en drankenkennis (BSO)
Slager-charcutier duaal (BSO)
Slagerij - Fijnkosttraiteur (BSO)
Specialiteitenrestaurant (BSO)
Wereldgastronomie (BSO)

 

Welke lessen krijg ik in "Grootkeuken en catering duaal" ?

Je opleiding is gebaseerd op het standaardtraject/curriculumdossier van deze 2-jarige duale opleiding. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren op het vlak van: 

•algemene  vorming 

•beroepsgerichte vorming

Algemene vorming  bestaat uit: het Project algemene vakken (PAV), Frans of Engels, levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding, vakoverschrijdende eindtermen van het SO, .…

De lessen krijg je hoofdzakelijk op school of (deels) geïntegreerd in de beroepsgerichte vorming. Op school worden ook praktijklessen gegeven. 

Beroepsgerichte vorming krijg je vooral op je reële werkplek. Je leert wat je moet kunnen als beginnende werknemer in een bepaald beroep.

Op de werkvloer leer je nieuwe vaardigheden en vervolmaak je je. 

Er bestaan geen algemene lessenroosters. Scholen beslissen zelf hoe ze het standaardtraject vertalen naar lessen en ze kunnen eigen accenten leggen. Om hier zicht op te krijgen contacteer je zelf de school van je keuze.

Werkplekleren? 

Een werkplek vinden is zeer belangrijk.
Per schooljaar krijg je hier een periode van 20 opleidingsdagen voor. Deze termijn gaat in vanaf je 1e lesdag in de duale opleiding. 

De periode waarin je nog geen werkplek hebt gevonden, wordt door de school voltijds ingevuld. Slechts in enkele situaties kan de periode van 20 opleidingsdagen, verlengd worden.

Je trajectbegeleider kan je helpen bij het zoeken naar een werkplek. Als je binnen de vastgelegde termijn geen overeenkomst hebt afgesloten met een bedrijf, moet je met je duale opleiding stoppen. 

De school werkt voor jou een individueel opleidingsplan uit waarin wordt rekening gehouden met het bedrijf en je specifieke noden. 

Lessen kunnen dus verschillen van school tot school en zelfs van leerling tot leerling. Het is ook de school die je opleiding opvolgt.  

Heb je nood aan aanpassingen op school en/of op de werkplek? Bespreek dit met je trajectbegeleider.

De school kan je opleiding lineair of modulair organiseren.

Lineair? dan volg je les volgens een schooljaarsysteem,
Modulair? dan bestaat je opleiding uit clusters (bundels van leeractiviteiten).

Voor elke duale opleiding bestaat er een standaardtraject/curriculumdossier. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren. Meer informatie over de inhoud, competenties, beroepskwalificaties en doelstellingen vind je hier.

Meer info over duaal leren op duaalleren.vlaanderen.be.

Wie wordt toegelaten tot "Grootkeuken en catering duaal" ?

Instapmoment:

Je kan tot en met de 1e lesdag van november instappen in 5 BSO duaal. 
Starten na deze dag kan enkel als de  klassenraad akkoord gaat.

Vanaf 1 sept. 2023 kan je instappen in 5 SO duaal tot en met 15 januari.

Vanaf 1 sept. 2024 kan je pas instappen in 6 SO duaal omwille van ernstige redenen + met akkoord van de klassenraad.  Hier is geen datum van toepassing.

Algemene toelatingsvoorwaarden:

 • Voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht nl.:
  • minstens 16 jaar zijn of
  • al 15 jaar én de 1e 2 leerjaren van het SO volledig gevolgd hebben. Je hoeft niet geslaagd te zijn. 
De overige algemene toelatingsvoorwaarden zijn hetzelfde als  voor niet duale opleidingen:
 • geslaagd zijn  in 4 SO (alle finaliteiten - ingeval van een B-attest word je niet toegelaten tot bepaalde studierichtingen);

 • het getuigschrift van de 2e graad behaald hebben (via de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of via een CDO*) én het akkoord van de klassenraad om te mogen starten;

 • zonder studiebewijs uit 4 SO toch toegelaten worden door de klassenraad die bepaalt dat je een cognitief sterk functionerende leerling bent;
 • als je rechtstreeks uit een niet-Vlaamse school** of uit een OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) komt,  kan de klassenraad van de school je toelaten.
  Dit moet beslist worden binnen de 35 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar;

 • als je uit het  BuSO*** komt, dan kan de klassenraad je toelaten. In afwachting van deze beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven;

 • als je een zij- instromer **** bent, kan de klassenraad akkoord gaan met je instap in deze duale opleiding.

Uitzondering: Flexibele instap
Je kan ook starten in 5 BSO duaal als je:

 • in de 2e graad geslaagd bent voor de beroepskwalificatie(s)/ deelkwalificatie(s) van de onderliggende duale opleiding zonder geslaagd te zijn voor de algemene vorming.
  De duale 3e graadsopleiding moet wel aansluiten bij deze van de 2e graad.

  Eens je de ontbrekende algemene vorming van de 2e graad hebt verworven, behaal je het getuigschrift van de 2e graad. Vervolgens probeer je de onderwijskwalificatie van de 3e graad te behalen.

Voor bepaalde opleidingen gelden er bijkomende toelatingsvoorwaarden. Deze staan beschreven in het standaardtraject van de opleiding. Zie tabblad ‘Lessen’.

Je mag secundair onderwijs volgen tot het einde van het schooljaar waarin je 25 wordt. 
(Enkel voor Se-n-Se en specialisatiejaren is er geen maximumleeftijd)
 

Mag je starten in 6 duaal- finaliteit arbeidsmarkt (BSO)? 

Ja. Als je start in 6 BSO duaal, gelden naast de specifieke en bijkomende toelatingsvoorwaarden, deze algemene toelatingsvoorwaarden voor 6 BSO nl. ofwel:

 • geslaagd in 5 BSO in een andere studierichting van hetzelfde studiegebied  op voorwaarde dat de klassenraad akkoord gaat;

 • geslaagd in 5 TSO in een studierichting van hetzelfde studiegebied op voorwaarde dat de klassenraad akkoord gaat;

 • geslaagd in 5 ASO, TSO, KSO of BSO in een studierichting van een ander studiegebied.
  Op voorwaarde dat de klassenraad van 6 SO akkoord gaat na kennisname van het advies van de delibererende klassenraad van 5 SO. Deze beslissing moet gebaseerd zijn op ernstige redenen;
 • mits een attest regelmatige lesbijwoning verkregen in 5 SO als de school werkt met het systeem van 'uitstel van deliberatie tot het einde van de graad'. in dat geval stroom je automatisch door naar 6 BSO;

 • zonder studiebewijs van 5 SO maar mét akkoord van de klassenraad. Op voorwaarde dat deze bepaalt dat jij een cognitief sterk functionerende leerling bent;

 • als je overkomt uit een niet-Vlaamse school** of uit een OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN),  kan de klassenraad van de school je toelaten.
  Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar. 

 • als je overstapt vanuit DBSO of Leertijd schat de klassenraad zelf in in welk leerjaar je het beste start. Zo kan je rechtstreeks worden toegelaten tot 6 duaal BSO. In de 3e graad is dit enkel mogelijk als je al voldoet aan de voorwaarden om te starten in de 3e graad. 

Veranderen van school mag altijd.

Veranderen van studie in 5 SO:

2022-2023:
Je mag binnen hetzelfde leerjaar overgaan naar een andere niet-duale studierichting tot en met 15 januari. Daarna mag het enkel als de klassenraad dit toelaat omwille van ernstige redenen.

Je mag binnen hetzelfde leerjaar overgaan naar een andere duale opleiding tot en met de 1e lesdag van november. Stap je later over, dan moet de klassenraad akkoord gaan.

Vanaf 1 september 2023 mag je tot en met 15 januari binnen hetzelfde leerjaar overgaan naar een andere (niet-) duale studierichting.
Daarna mag het enkel als de klassenraad dit toelaat omwille van ernstige redenen.

Veranderen van studie in 6 SO:

In 6 SO is veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar niet toegelaten.
Het kan enkel uitzonderlijk omwille van ernstige redenen:

 • na kennisname van het advies van de klassenraad van de studierichting die je to dan toe volgt.
 • als de klassenraad hier toestemming voor geeft.

Wat na "Grootkeuken en catering duaal" ?

Na 5 duaal finaliteit arbeidsmarkt:

Dit schooljaar (2022-2023) geldt de graadsevaluatie nog steeds en stromen alle leerlingen uit 5 BSO duaal automatisch door naar het 2e  leerjaar van de 3e graad.

Ze krijgen: 

• een attest van regelmatige lesbijwoning

Vanaf 1 september 2023 kunnen scholen kiezen voor een leerjaarevaluatie of een graadsevaluatie in 5 BSO duaal.

In het schooljaar 2024-25 geldt dit ook voor 6 BSO duaal.

Ingeval van een leerjaarevaluatie wordt een oriënteringsattest uitgereikt.
Bij overstap naar een niet-duale opleiding, krijg je altijd een oriënteringsattest.


Na 6 BSO duaal

Op het einde van je duale derdegraadsopleiding kan je volgende studiebewijzen behalen:

 • het studiegetuigschrift van het 2e  leerjaar van de 3e  graad BSO als je geslaagd bent voor je volledige 2-jarige duale opleiding (= algemene + beroepsgerichte vorming).
 • een bewijs van beroepskwalificatie als je slaagt voor alle competenties van de beroepsgerichte vorming, maar niet voor de algemene vorming.
  Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kan je meerdere bewijzen van beroepskwalificatie behalen.
 • Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kan je meerdere bewijzen van beroepskwalificatie behalen.
 • een bewijs van deelkwalificatie als je geslaagd bent voor de competenties van een kleiner afgerond geheel uit een beroepskwalificatie. Ook deze deelkwalificaties hebben hun belang op de arbeidsmarkt. Niet elke beroepskwalificatie is opgedeeld in deelkwalificaties.
 • een bewijs van competenties als je enkel afzonderlijke competenties hebt behaald maar ook als je, bovenop een beroepskwalificatie, andere bijkomende competenties bereikte.
 • een attest van regelmatige lesbijwoning als je  geen competenties hebt bereikt en je opleiding stopzet.

De klassenraad beslist wanneer je graadsopleiding is afgerond, welke studiebewijzen je krijgt en wanneer.
Meestal is dat op het einde van het schooljaar (30 juni) maar het kan evengoed tijdens het schooljaar.

Let wel: je ontvangt niet alle bovenvermelde studiebewijzen.
Een onderwijskwalificatie omvat reeds de beroepskwalificatie(s) en/ of deelkwalificatie(s).
Beroepskwalificatie omvatten ook evt. onderliggende deelkwalificaties.

Als je bovenop een beroepskwalificatie/deelkwalificatie bijkomende competenties behaalt, kan je wel een extra bewijs van competentie(s) behalen.

Als je werd toegelaten tot 5 SO duaal spijts tekorten in het onderliggend leerjaar én je hebt deze weggewerkt, behaal je ook het getuigschrift van de 2e graad SO.
In theorie op het einde van het 5e jaar maar het kan zijn dat je het pas op het einde van je graadsopleiding in handen krijgt.

Wat na "Grootkeuken en catering duaal" ?

Na deze tweejarige duale opleiding kan je:

 • gaan werken of
 • verder studeren. Dat kan op verschillende niveaus.

Werken?
De meeste leerlingen gaan werken. Open het tabblad 'Beroepen' om een beeld te krijgen van mogelijke uitwegen. Er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden dan deze die we vermelden.

Heb je 1 of enkele beroepskwalificatie(s) behaald? Vergeet niet deze voor te leggen aan je (toekomstige) werkgever. Ze zijn belangrijk voor de arbeidsmarkt.

Verder studeren?
Verder studeren kan ook. Wat je kiest hangt af van je capaciteiten, vooropleiding, interesse en inzet.

Welke richtingen kan je uitgaan na 6 BSO?

7de leerjaar gericht op hoger onderwijs of arbeidsmarkt

 • Je kan binnen het secundair onderwijs, een specialisatiejaar (duaal/niet-duaal) volgen. 
 • Je wordt toegelaten tot alle opleidingen 7 BSO uit hetzelfde studiegebied. Dit betekent niet dat alle overgangen vanzelfsprekend zijn. 
 • Als je een specialisatiejaar wil volgen in een ander studiegebied moet je toestemming hebben van de klassenraad van de school. 
 • 1 specialisatiejaar richt zich op doorstroming naar het hoger onderwijs.  Dat voorbereidend jaar in het SO werkt tekorten in wiskunde en wetenschappen weg opdat je met een grotere slaagkans studies hoger onderwijs kan aanvangen. Sommige voorbereidende jaren bereiden dan weer voor op artistieke toelatingsproeven van het hoger onderwijs. 

Let op! Sommige studierichtingen worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen. Informeer je vooraf!

Als je slaagt in 7 BSO behaal je je diploma secundair onderwijs. Dat geeft toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden in het voorbereidend jaar en in het hoger onderwijs. 

5 doorstroom of dubbele finaliteit

 • Je kan na 6 BSO duaal ook overstappen naar een studierichting in 5 doorstroom (ASO) of dubbele finaliteit (TSO of KSO).
 • Deze overstap is niet altijd gemakkelijk en wordt vooraf best grondig besproken. Voor deze overstap heb je trouwens de toestemming van de klassenraad nodig.

Graduaat

Deze opleidingen maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich tussen het SO en de professionele bachelor. Het zijn opleidingen met een sterk praktisch kantje die voorbereiden op een bepaald beroep.

 • Met een diploma SO op zak, kan je altijd starten in elk graduaat.
 • Na 6 BSO (= zonder diploma SO) kan je starten op voorwaarde dat je minstens 18 jaar bent (op uiterlijk 31/12) + voldoet aan de Nederlandse taalvoorwaarde + slaagt voor een toelatingsproef.  
 • Voor de graduaten wordt de toelatingsproef georganiseerd door de hogeschool . Voor de opleiding basisverpleegkunde, wordt de proef georganiseerd in een secundaire school.
 • Meer info op de pagina graduaat.

Ga ook na welke opleidingen er binnen het volwassenenonderwijs, SYNTRA, VDAB, het leger, de politie, … mogelijk zijn na 6 BSO.

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.


Chef kok grootkeuken ( knelpuntberoep)