Informatie in de rand...

 • Columbus helpt je keuzebekwaam kiezen!

  Columbus is de naam van een nieuw Vlaamsbreed exploratie-instrument voor laatstejaarsleerlingen secundair onderwijs die overwegen de stap te zetten naar hoger onderwijs.

 • Belangstellingsproef: I-Prefer

  Een hulpmiddel om je belangstelling voor opleidingen van het hoger onderwijs in kaart te brengen.

 • Vragenlijst studiekeuzetaken: VST

  Een zelfrapportagevragenlijst waarbij je jezelf beoordeelt op 6 keuzetaken,
  die belangrijk zijn in het keuzeproces naar het hoger onderwijs toe.

 • Centra voor leerlingenbegeleiding

  bij het centrum voor leerlingenbegeleiding kan je terecht voor informatie, hulp en begeleiding...

 • Instellingen HO

  Er zijn in Vlaanderen verschillende soorten instellingen die opleidingen in het hoger onderwijs kunnen aanbieden. Enkel deze instellingen mogen...

 • Vlaamse Kwalificatiestructuur

  Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

 

 • Instaptoets lerarenopleiding

  De instaptoets lerarenopleiding is een verplichte, niet-bindende toets die aankomende studenten lerarenopleiding vóór inschrijving moeten afleggen.

 • Studiehouding: I-Study

  Een goede studiehouding is erg belangrijk voor studiesucces in het hoger onderwijs. I-Study is een zelfevaluatie...

 • Explorer

  Een hulpmiddel om te ontdekken welke opleidingen in het hoger onderwijs jou kunnen boeien.

 • Moeilijke woordenlijst hoger onderwijs

  Op onderwijskiezer worden heel wat woorden gebruikt die waarschijnlijk niet voor iedereen even makkelijk te begrijpen zijn...

 • Downloads

  Onderwijstermen, Infodagen HO, Flexibele leertrajecten SO, Studieaanbod SO, Kostprijs HO, Logo's,...

 • Materialenbox

  Ben je op zoek naar materialen voor onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB) ?