Informatie in de rand...

 • Columbus helpt je keuzebekwaam kiezen!

  Columbus is de naam van een nieuw Vlaamsbreed exploratie-instrument voor laatstejaarsleerlingen secundair onderwijs die overwegen de stap te zetten naar hoger onderwijs.

 • Belangstellingsproef: I-Prefer

  Een hulpmiddel om je belangstelling voor opleidingen van het hoger onderwijs in kaart te brengen.

 • Vragenlijst studiekeuzetaken: VST

  Een zelfrapportagevragenlijst waarbij je jezelf beoordeelt op 6 keuzetaken,
  die belangrijk zijn in het keuzeproces naar het hoger onderwijs toe.

 • Centra voor leerlingenbegeleiding

  bij het centrum voor leerlingenbegeleiding kan je terecht voor informatie, hulp en begeleiding...

 • Instellingen HO

  Er zijn in Vlaanderen verschillende soorten instellingen die opleidingen in het hoger onderwijs kunnen aanbieden. Enkel deze instellingen mogen...

 • Vlaamse Kwalificatiestructuur

  Wat moet je kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij.

 

 • Instaptoets lerarenopleiding

  De instaptoets lerarenopleiding is een verplichte, niet-bindende toets die aankomende studenten lerarenopleiding vóór inschrijving moeten afleggen.

 • Studiehouding: I-Study

  Een goede studiehouding is erg belangrijk voor studiesucces in het hoger onderwijs. I-Study is een zelfevaluatie...

 • Explorer

  Een hulpmiddel om te ontdekken welke opleidingen in het hoger onderwijs jou kunnen boeien.

 • Moeilijke woordenlijst hoger onderwijs

  Op onderwijskiezer worden heel wat woorden gebruikt die waarschijnlijk niet voor iedereen even makkelijk te begrijpen zijn...

 • Downloads

  Onderwijstermen, Infodagen HO, Flexibele leertrajecten SO, Studieaanbod SO, Kostprijs HO, Logo's,...

 • Materialenbox

  Ben je op zoek naar materialen voor onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB) ?