SO: 3e graad Voorbereidend jaar HO


Voorbereidend jaar HO    Se-n-Se TSO    Se-n-Se KSO     7e specialisatiejaar BSO

In het ASO en KSO zijn er 7e jaren ingericht als voorbereidend jaar op het hoger onderwijs.
In het KSO bereiden deze jaren voor op de artistieke toelatingsproeven van het hoger onderwijs:

Bijzondere beeldende vorming
Bijzondere muzikale vorming
Bijzondere vorming dans
Bijzondere vorming woordkunst-drama


In het ASO wil dit jaar tekorten in de voorkennis voor wiskunde en wetenschappen bijwerken:

Bijzondere wetenschappelijke vorming


Bij Defensie is er op vergelijkbaar niveau deze opleiding:

Voorbereidende divisie KMS

De logootjes achter de benaming geven extra informatie.

  • Er worden voor deze richting ook andere benamingen gebruikt
  • STEM: in het programma van deze richtingen overheersen duidelijk de STEM-componenten.
  • Lichte STEM: in het programma van deze richtingen zijn er duidelijke STEM-componenten, maar deze overheersen minder dan bij de echte STEM-richtingen.
  • Zorg STEM: in het programma van deze richtingen zijn er duidelijke STEM-componenten die gericht zijn op de zorgsector.

Wat is STEM? Je vindt hier meer informatie.