Examencommissie Secundair onderwijs

Wat doet de Examencommissie (EC)?

Examens afnemen en studiebewijzen uitreiken.
De EC organiseert geen opleidingen of voorbereidingen op examens.
De EC zorgt niet voor cursussen of ander studiemateriaal.
Je moet je zelfstandig voorbereiden. Dat is niet voor iedereen eenvoudig. 

De EC geeft tips/suggesties met betrekking tot je voorbereiding op de examens via het EC- platform op zijn website.
Op de 
startpagina krijg je binnen het onderdeel ' vakfiches' gedetailleerde informatie over de leerinhoud van elk vak waarover jij examen zal leggen.

Wie kan zich inschrijven?

Iedereen.
Er zijn geen voorwaarden met betrekking tot woonplaats, leeftijd, behaalde getuigschriften of diploma’s, vooropleiding, nationaliteit … 
Wanneer je nog leerplichtig bent, kan je je inschrijven voor de EC en tegelijkertijd school lopen, maar evengoed de procedure huisonderwijs opstarten.

Welke stappen moet ik zetten om aan de examens te kunnen deelnemen?
Volgende stappen moet je doorlopen:

 • Verplichte infosessie
  Je moet eerst een infosessie volgen.
  Deze sessies gaan steeds door te Brussel.
  Er worden regelmatig infosessies georganiseerd. Normaal gaan deze live door maar in deze Coronatijden volstaat het doornemen van de 8 informatieve filmpjes op  Infosessie - Examencommissie secundair onderwijs


 • Registratie: 
  Je brengt je identiteitskaart (of een ander officieel identiteitsbewijs) mee naar de infosessie + de uitnodiging die je via mail ontvangt. 
  Op de infosessie laat je je elektronisch registreren, je krijgt een login en wachtwoord.
  Hiermee kan je je aanmelden op het platform van de EC. 
  Je krijgt 2 jaar de tijd om je account op het platform te activeren met je login en wachtwoord.
  Hiermee kan je een studierichting kiezen en je ook inschrijven voor examens. 
  Je krijgt toegang tot heel wat extra informatie.
 • Inschrijving
  Je kan je doorlopend inschrijven.
  Dit gebeurt online via het EC-platform. 
  Je kiest een graad, een onderwijsvorm en 1 studierichting. 
  Je krijgt informatie:
  -over je vakkenpakket
  -over de examenprogramma’s
  -over de organisatie van de examens :waar, wanneer, mondeling of schriftelijk …
 • Betaling
  Dit is de laatste stap en dan ben je ingeschreven. 
  Voor 32 euro per studierichting (van een graad) mag je examens afleggen over alle vakken van een studierichting.
  Studiemateriaal (handboeken...) moet je zelf kopen.

Eens geregistreerd en ingeschreven, kan je je examens vak per vak plannen. 

Hoe schrijf ik mij in als ik geen computer heb?
Je kan bvb. een computer gebruiken in de bibliotheek. 
Enkel ingeval dit heel moeilijk is, kan je een afspraak maken met een EC- medewerker die je verder helpt met de manuele verwerking van je dossier.

Wat kan ik behalen via de EC?

Via de EC kan je dit behalen:

 • het getuigschrift van de 1e graad SO
 • het getuigschrift van de 2e graad (in ASO, BSO, KSO of TSO)
 • het diploma secundair onderwijs (in ASO, BSO, KSO of TSO)

Voor welke studierichtingen kan ik een getuigschrift of diploma behalen?

1e graad SO: A-stroom (basisvorming A) of B-stroom (basisvorming B)
2de graad SO:

ASO

BSO

     KSO

        TSO

Economie

Kantoor

 Beeldende en Architecturale kunsten

  Handel- talen

Humane wetenschappen

 

 

 

Latijn

 

 

 

Wetenschappen

 

 

 


Diploma SO
:voor ASO/TSO en KSO gaat het over 5e + 6e leerjaar; voor BSO gaat het over 5 + 6 + 7 BSO

ASO

BSO

     KSO

     TSO

Economie- Moderne   talen

Kantoor +   Kantooradministratie en gegevensbeheer

Kantoor+Logistiek

 Beeldende vorming

 Handel

Economie- Wiskunde

 

 Muziek

 Secretariaat-Talen

Moderne talen-   Wetenschappen

 

 

 Onthaal en Public relations

Moderne talen-Wiskunde

 

 

 Lichamelijke opvoeding en Sport

Wetenschappen-Wiskunde

 

 

 Fotografie

Humane wetenschappen

 

 

 Sociale en technische weten-schappen

Latijn-Moderne talen

 

 

 Farmaceutisch technisch assistent

Latijn-Wetenschappen

 

 

 

Latijn-Wiskunde

 

 

 

Slagen in examens over vakken Algemene vorming + in de specifieke vakken leidt tot het diploma secundair onderwijs. 

Voor alle studierichtingen, ook diegene die de EC niet meer aanbiedt, blijft het mogelijk om de Algemene vakken af te leggen bij de EC.
Via het Volwassenenonderwijs (CVO) kan het specifiek gedeelte van een opleiding worden gevolgd en vrijstellingen aangevraagd worden in de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV).

Hoe weet ik wat ik moet kennen en welke boeken ik kan gebruiken?

Zoals hierboven reeds vermeld krijg je via de website toegang tot de vakfiches.
Zij geven antwoord op vragen als: wat moet ik al kennen/kunnen, wat moet ik bereiken, welke leerstof moet ik studeren, … 
Ook interessante websites en studietips worden vermeld. 
Voorts vind je er een lijst met mogelijke handboeken.
Deze kan je meestal kopen in (tweedehands)boekenwinkels. 
Je vindt er geen oefeningen of voorbeeldvragen.

Diverse vragen?

Heeft het diploma van de EC dezelfde waarde als het diploma dat ik behaal via een school?
Ja

Kan ik mij voor 2 studierichtingen inschrijven?
Per graad kan je je voor maximum 1 studierichting inschrijven. 
Je kan je wel voor 2 studierichtingen uit 2 verschillende graden inschrijven.

Hoe plan ik mijn examens?
Eens je betaald hebt, bepaal jij hoeveel tijd je nodig hebt: weken, maanden of jaren. Je examenresultaten blijven 7 jaren geldig.

Kan ik mij na mijn inschrijving, nog uitschrijven voor een examen?
Ja. Dit kan tot 2 weken voor het examen.

Heb ik recht op ondersteuning/maatregelen omwille van een medisch attest?
Ja. Wanneer je na je inschrijving voor een examen een kopie van je medisch attest hebt opgestuurd naar het secretariaat van de Examencommissie, kan er rekening gehouden worden met de problematiek.
Er worden dan geautomatiseerd redelijke aanpassingen voorzien per categorie van leerstoornis/functie-uitval. Informatie hierover vind je op deze pagina

Wat gebeurt er als ik mij niet kan verplaatsen naar Brussel of naar een andere vaste EC- locatie om examens af te leggen?
Als je hiervoor een gegronde reden hebt (bv. een ernstig medisch probleem) kan de EC regelen dat jij je examen thuis aflegt terwijl dit van op afstand gecontroleerd wordt door een externe organisatie. 
Er is dan sprake van een Proctorexamen.

Zijn er ook praktijkexamens en stages?
Ja. Dit hangt af van de studierichting waarvoor je gekozen hebt. 
Je zal moeten bewijzen dat je de competenties, die te maken hebben met je gekozen studierichting, hebt verworven.

Waar kan ik aankloppen voor hulp bij het studeren?
De examencommissie geeft alleen tips op haar website. 
Je zal zelf op zoek moeten gaan naar ondersteuning.

 • Je kan privélessen volgen.
 • Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO ’s) organiseren lessen en laten je examens afleggen in het CVO waar je de lessen hebt gevolgd. Je kan hier terecht vanaf de leeftijd van 16 jaar voor het specifiek gedeelte en vanaf 18 jaar voor de Aanvullende Algemene Vorming.
 • Je kunt als vrije leerling les volgen in een secundaire school. De school moet hiermee wel akkoord gaan.

Tellen reeds behaalde vrijstellingen mee?

Om te beginnen kunnen ze enkel aangevraagd worden voor vakken uit de 3e graad.

Of ze meetellen hangt af van waar je die vrijstellingen hebt behaald. 
-Ze moeten behaald zijn aan erkende Belgische onderwijsinstellingen. Ook resultaten van erkende taleninstituten worden aanvaard.
-Vrijstellingen behaald via de EC in een andere studierichting, worden automatisch overgenomen.
-Vrijstellingen uit het Volwassenenonderwijs tellen niet automatisch mee. 

Je moet bij de EC een vrijstellingsprocedure starten. Je deelattesten die je eerder behaalde in een CVO bv. worden opnieuw beoordeeld. Binnen de 2 maanden wordt je vrijstellingsdossier behandeld.

Hoe dikwijls mag ik eenzelfde examen afleggen?
Er staat geen beperking op het totaal aantal keren dat je je mag inschrijven voor een examen. 
Enige beperking is dat je je maximaal 3X per jaar kan inschrijven voor eenzelfde examen. 
Het jaar start op de 1e datum van een examen. Bv. Je legt vak X de 1e keer af op 5 mei, dan start het jaar op 5 mei. Examens worden permanent georganiseerd.

Ik ben ingeschreven in een school en slaagde tegelijkertijd voor bepaalde vakken via de Examencommissie. Moet ik die vakken dan nog afleggen op school? 

De school kan beslissen om je (een) vrijstelling(en) te geven voor een/meerdere vak(en) waarin je al eerder geslaagd bent in het SO. Je hoeft dat vak/die vakken dan niet meer te volgen en je hoeft er geen examens meer over af te leggen.
Als de klassenraad hiermee akkoord gaat, moet je tijdens de vrijgekomen uren een alternatief programma volgen.
Let wel: het is geen recht. De school beslist.

Heb ik recht op het Groeipakket (= het vroegere kindergeld) als ik ben ingeschreven in de EC? 

Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe regionale systemen. Om te achterhalen op welk bedrag je recht hebt, surf je naar :


Als je nog geen 18 bent, heb je sowieso recht op het Groeipakket.
Van je 18e tot je 25e verjaardag krijg je alleen nog kinderbijslag als je

 • minstens 17 uur per week les volgt in het secundair volwassenenonderwijs;
 • minstens 13 uur per week les volgt in het hoger beroepsonderwijs (hbo5);  
 • voor minstens 27 studiepunten ingeschreven bent in het hoger onderwijs;
 • voltijds secundair onderwijs volgt, onderwijs met een beperkt leerplan of een ondernemersopleiding (SYNTRA);
 • je deeltijds onderwijs volgt;
 • buitengewoon onderwijs volgt.

Alleen deelname aan de examencommissie geeft geen recht op het Groeipakket/kinderbijslag.

Welke wijzigingen werden doorgevoerd? 
Het aanbod van de BSO-studierichtingen 3e graad is veranderd. 
De studierichting Kantoor werd vernieuwd. Zo is er een nieuwe versie van het programma 'Kantoor/Kantooradministratie en gegevensbeheer'. 
En het programma voor 'Kantoor/Logistiek' is nieuw. 
Men sleutelde niet alleen aan de inhoud van de specifieke vakken waarover je examen aflegt.
Bovendien zal je zelf je praktijkervaring moeten bewijzen, een portfolio samenstellen en een assesment doorlopen (in de 'moeilijke woordenlijst' kan je lezen wat deze termen precies betekenen).
- Je dient je portfolio in en als dat voldoende blijkt te zijn, mag je
- naar een interview komen om het mondeling toe te lichten.

Meer info?

http://examencommissiesecundaironderwijs.be