Finaliteiten

Finaliteiten secundair onderwijs

Arbeidsmarkt en doorstroom


De studierichtingen uit deze finaliteit bereiden de leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar het hoger onderwijs of overstap naar de arbeidsmarkt.


TV/KV = technische vorming en kunstgerichte vorming
PV = praktische vorming

 

Studierichtingen met finaliteit: Arbeidsmarkt en doorstroom

 

Overzicht studierichtingen met finaliteit: Arbeidsmarkt en doorstroom

Arbeidsmarkt


De studierichtingen uit deze finaliteit bereiden de leerlingen voor op een vlotte overstap naar de arbeidsmarkt.

 

TV/KV = technische vorming en kunstgerichte vorming
PV = praktische vorming

 

Studierichtingen met finaliteit: Arbeidsmarkt

 

Overzicht studierichtingen met finaliteit: Arbeidsmarkt

Doorstroom


Studierichtingen in deze finaliteit bereiden leerlingen voor op:

  • een vlotte doorstroom naar een brede waaier aan academische bacheloropleidingen (ABa - universiteit) en professionele bachelors (PBa - hogescholen) in het hoger onderwijs. Dit is het geval voor de DOMEINOVERSCHRIJDENDE studierichtingen.
  • een selectie van academische bacheloropleidingen (ABa - universiteit) en professionele bachelors (PBa - hogescholen) in het hoger onderwijs. Dit is het geval voor de DOMEINGEBONDEN studierichtingen

AV = algemene vorming
 

 

Studierichtingen met finaliteit: Doorstroom

 

Overzicht studierichtingen met finaliteit: Doorstroom