Leren en werken combineren

Beschrijving

Je wil graag leren en werken combineren? Dan heb je verschillende mogelijkheden vanaf de 2e graad secundair onderwijs.
De huidige systemen zijn:

Het stelsel Leren en Werken en de leertijd zullen tegen het schooljaar 2025-2026 volledig vervangen zijn door duaal leren. 

Dat gebeurt stap voor stap.

Wanneer er richtingen niet meer worden ingericht, en wat je nog wel kan afwerken tot 2025-2026 lees je in dit tijdspad.

 

Waarin verschillen de systemen?

 

Duaal leren

Opleiding in het stelsel Leren en Werken 

Leertijd

Toelatingsvoorwaarden

 • Vanaf 16 jaar
 • Vanaf 15 jaar als je de eerste 2 leerjaren van het SO hebt gevolgd
 • Tot de aanloopfase van duaal leren kan je uitzonderlijk worden toegelaten vanaf de start van het schooljaar waarin je zal voldoen aan de voltijdse leerplicht. In afwachting mag je niet werken.

 • Vanaf 16 jaar
 • Vanaf 15 jaar als je de eerste 2 leerjaren van het SO hebt gevolgd
 • Uitzonderlijk op 14 jaar, na advies CLB
 • Vanaf 16 jaar
 • Vanaf 15 jaar als je de eerste 2 leerjaren van het SO hebt gevolgd
 • Uitzonderlijk op 14 jaar, na advies CLB

Specifieke voorwaarden

 • Per opleiding te bekijken
 • Per opleiding te bekijken
 • Per opleiding te bekijken
       

Leren

 • Algemene en Beroepsgerichte vorming

 • Algemene en Beroepsgerichte vorming

 
 • Leren op de lesplaats = afhankelijk van de overeenkomst
 • Leren op de werkplek = afhankelijk van de overeenkomst minder/meer dan 20u
 • Leren = 15u
 • Werkplekleren = minstens 13u 


 • Leren = 8u
 • Werkplekleren = minstens 13u


 

Werken

 • Leren van nieuwe competenties in een onderneming
 • Aanloopfase
 

Lesplaats

 • School voor voltijds onderwijs
 • CDO (centrum deeltijds onderwijs)
 • Syntra
 • CDO (centrum deeltijds onderwijs)


 • Syntra


 

Organisatie

 • Op een screening met betrekking tot arbeidsrijpheid volgt een niet- bindend advies.
 • Dit advies wordt geformuleerd door de klassenraad/het begeleidend team.
 • Je trajectbegeleider (op school) helpt je bij het zoeken naar een werkplek, organiseert een intakegesprek en blijft je begeleiden tijdens je hele leertraject.
 • Je mentor (uit het bedrijf) is verantwoordelijk voor je begeleiding + opleiding op de werkplek.
 • Jij, je school én het bedrijf sluiten een overeenkomst af.
 • Na screening kom je terecht in één van de trajecten arbeidsdeelname of aanloopcomponent.
 • Eén of meerdere personen verzorgen de trajectbegeleiding.
 • Het is altijd de bedoeling om jou op een aangepast tempo naar arbeidsdeelname te loodsen.
 • Vanaf 18 jaar kan je niet meer volledig steunen op anderen bij het zoeken naar werk. Er ligt meer verantwoordelijkheid bij jou!


 • Je persoonlijke leertrajectbegeleider sluit de leerovereenkomst af tussen jou en je patroon, bemiddelt en controleert of beide partijen zich aan de afspraken houden.
 • Zonder werk, geen leerovereenkomst en geen inschrijving in leertijd!
 

Vergoeding

Afhankelijk van overeenkomst:
 • Stageovereenkomst alternerende opleiding = geen (soms onkostenvergoeding)
 • Overeenkomst alternerende opleiding = leervergoeding (variabel)
 • Deeltijdse arbeidsoverkomst = loon
Afhankelijk van overeenkomst:
 • Overeenkomst alternerende opleiding = leervergoeding (variabel)
 • Deeltijdse overeenkomst = loon


Afhankelijk van overeenkomst:
 • Overeenkomst alternerende opleiding = leervergoeding (variabel)
 • Deeltijdse overeenkomst = loon


 

Duur vd opleiding

 • Schooljaar gebonden
 • Modulair
 • 1, 2 of 3 (doorgaans) jaar afhankelijk van leeftijd en vooropleiding.
 • 1, 2 of 3 (doorgaans) jaar afhankelijk van leeftijd en vooropleiding.
 

Verken opleidingen

Duale opleidingen:
Opleidingen binnen het stelsel Leren en Werken:
Opleidingen leertijd: