Leren en werken combineren

Beschrijving

Je wil graag leren en werken combineren? Dan heb je verschillende mogelijkheden vanaf de 2e graad secundair onderwijs.
De huidige systemen zijn:

Het DBSO en de leertijd zullen tegen het schooljaar 2025-2026 volledig vervangen zijn door duaal leren. 

Dat gebeurt stap voor stap.

Wanneer er richtingen niet meer worden ingericht, en wat je nog wel kan afwerken tot 2025-2026 lees je in dit tijdspad.

 

Waarin verschillen de systemen?

 

Duaal leren

DBSO

Leertijd

Toelatingsvoorwaarden

 • Vanaf 16 jaar
 • Vanaf 15 jaar als je de eerste 2 leerjaren van het SO hebt gevolgd

 • Vanaf 16 jaar
 • Vanaf 15 jaar als je de eerste 2 leerjaren van het SO hebt gevolgd
 • Uitzonderlijk op 14 jaar, na advies CLB
 • Vanaf 16 jaar
 • Vanaf 15 jaar als je de eerste 2 leerjaren van het SO hebt gevolgd
 • Uitzonderlijk op 14 jaar, na advies CLB

Specifieke voorwaarden

 • Per opleiding te bekijken
 • Per opleiding te bekijken
 • Per opleiding te bekijken
       

Leren

 • Algemene en Beroepsgerichte vorming

 • Algemene en Beroepsgerichte vorming

 
 • Leren op de lesplaats = afhankelijk van de overeenkomst
 • Leren op de werkplek = afhankelijk van de overeenkomst minder/meer dan 20u
 • Leren = 15u
 • Werkplekleren = minstens 13u 


 • Leren = 8u
 • Werkplekleren = minstens 13u


 

Werken

 • Leren van nieuwe competenties in een onderneming
 • Aanloopfase
 

Lesplaats

 • School voor voltijds onderwijs
 • CDO (centrum deeltijds onderwijs)
 • Syntra
 • CDO (centrum deeltijds onderwijs)


 • Syntra


 

Organisatie

 • Op een screening met betrekking tot arbeidsrijpheid volgt een niet- bindend advies.
 • Dit advies wordt geformuleerd door de klassenraad/het begeleidend team.
 • Je trajectbegeleider (op school) helpt je bij het zoeken naar een werkplek, organiseert een intakegesprek en blijft je begeleiden tijdens je hele leertraject.
 • Je mentor (uit het bedrijf) is verantwoordelijk voor je begeleiding + opleiding op de werkplek.
 • Jij, je school én het bedrijf sluiten een overeenkomst af.
 • Na screening kom je terecht in één van de trajecten arbeidsdeelname of aanloopcomponent.
 • Eén of meerdere personen verzorgen de trajectbegeleiding.
 • Het is altijd de bedoeling om jou op een aangepast tempo naar arbeidsdeelname te loodsen.
 • Vanaf 18 jaar kan je niet meer volledig steunen op anderen bij het zoeken naar werk. Er ligt meer verantwoordelijkheid bij jou!


 • Je persoonlijke leertrajectbegeleider sluit de leerovereenkomst af tussen jou en je patroon, bemiddelt en controleert of beide partijen zich aan de afspraken houden.
 • Zonder werk, geen leerovereenkomst en geen inschrijving in leertijd!
 

Vergoeding

Afhankelijk van overeenkomst:
 • Stageovereenkomst alternerende opleiding = geen (soms onkostenvergoeding)
 • Overeenkomst alternerende opleiding = leervergoeding (variabel)
 • Deeltijdse arbeidsoverkomst = loon
Afhankelijk van overeenkomst:
 • Overeenkomst alternerende opleiding = leervergoeding (variabel)
 • Deeltijdse overeenkomst = loon


Afhankelijk van overeenkomst:
 • Overeenkomst alternerende opleiding = leervergoeding (variabel)
 • Deeltijdse overeenkomst = loon


 

Duur vd opleiding

 • Schooljaar gebonden
 • Modulair
 • 1, 2 of 3 (doorgaans) jaar afhankelijk van leeftijd en vooropleiding.
 • 1, 2 of 3 (doorgaans) jaar afhankelijk van leeftijd en vooropleiding.
 

Verken opleidingen

Duale opleidingen:
Opleidingen DBSO:
Opleidingen leertijd: