Informatie in de rand...

 • Centra voor leerlingenbegeleiding

  bij het centrum voor leerlingenbegeleiding kan je terecht voor informatie, hulp en begeleiding...

 • Vlaamse Kwalificatiestructuur

  Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

 • Roadies

  Twee jongeren voeren 40 weken lang elke week ander werk uit...

 

 • STEM-Beroepen

  STEM staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics en bundelt, een waaier aan...

 • Moeilijke woordenlijst beroepen

  Op onderwijskiezer worden heel wat woorden gebruikt die waarschijnlijk niet voor iedereen even makkelijk te begrijpen zijn...

 • Downloads

  Onderwijstermen, Infodagen HO, Flexibele leertrajecten SO, Studieaanbod SO, Kostprijs HO, Logo's,...

 • Materialenbox

  Ben je op zoek naar materialen voor onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB) ?