Medewerker fastfood duaal - Tweede graad - BSO

Studierichting "Medewerker fastfood duaal"

In de opleiding 'medewerker fastfood duaal' leer je:

 • eenvoudige koude en warme fastfoodgerechten bereiden of samenstellen,
 • deze producten verkopen en
 • instaan voor de bediening of de bezorging ervan.

Bedoeling is: een snelle, correcte en kwaliteitsvolle service  bieden aan de gast.

Deze duale opleiding is gebaseerd op de:

 • Beroepskwalificatie medewerker fastfood, niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: concreet gaat het over gemiddeld minstens 20u/week (op jaarbasis).

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren. Open het tabblad 'Lessen', om het te raadplegen.

Voor deze duale opleiding kan de school een aanloopfase organiseren.
Bedoeld voor leerlingen die arbeidsbereid zijn maar nog niet arbeidsrijp. Tijdens de aanloopfase word je voorbereid op de instap in duaal leren. 
Er wordt een individueel traject voor jou uitgewerkt. Duur en inhoud van de aanloopfase liggen bijgevolg niet vast.
De aanloopfase kan je maar volgen als je van de klassenraad, na screening, het bindend advies: ‘Aanloopfase’ hebt gekregen. Meer info op school.

Deze duale opleiding is een graadsopleiding en loopt over 2 jaren.  Dat betekent dat je automatisch doorstroomt van 3BSO duaal  naar 4 BSO duaal.

Bron: www.duaalleren.vlaanderen en omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase

Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht! Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht!

Medewerker fastfood duaal - Tweede graad - BSO

 

In de opleiding 'medewerker fastfood duaal' leer je:

 • eenvoudige koude en warme fastfoodgerechten bereiden of samenstellen,
 • deze producten verkopen en
 • instaan voor de bediening of de bezorging ervan.

Bedoeling is: een snelle, correcte en kwaliteitsvolle service  bieden aan de gast.

Deze duale opleiding is gebaseerd op de:

 • Beroepskwalificatie medewerker fastfood, niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: concreet gaat het over gemiddeld minstens 20u/week (op jaarbasis).

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren. Open het tabblad 'Lessen', om het te raadplegen.

Voor deze duale opleiding kan de school een aanloopfase organiseren.
Bedoeld voor leerlingen die arbeidsbereid zijn maar nog niet arbeidsrijp. Tijdens de aanloopfase word je voorbereid op de instap in duaal leren. 
Er wordt een individueel traject voor jou uitgewerkt. Duur en inhoud van de aanloopfase liggen bijgevolg niet vast.
De aanloopfase kan je maar volgen als je van de klassenraad, na screening, het bindend advies: ‘Aanloopfase’ hebt gekregen. Meer info op school.

Deze duale opleiding is een graadsopleiding en loopt over 2 jaren.  Dat betekent dat je automatisch doorstroomt van 3BSO duaal  naar 4 BSO duaal.

Bron: www.duaalleren.vlaanderen en omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase

Wat jij precies moet leren op het vlak van algemene vorming en beroepsgerichte vorming staat gedetailleerd beschreven in het standaardtraject Medewerker fastfood duaal (2e graad bso).

 

4e leerjaar ASO 4e leerjaar TSO 4e leerjaar KSO 4e leerjaar BSO Leertijd
Deeltijds BSO

 

Situering binnen studiegebied "Voeding"

 
Tweede graad Derde graad Se-n-Se / 7e jr. / Voorbereidend jr.

Brood en banket (TSO)
Hotel (TSO)
Slagerij en vleeswaren (TSO)
Voedingstechnieken (TSO)
Brood- en banketbakkerij (BSO)
Hulpkelner duaal (BSO)
Keukenmedewerker duaal (BSO)
Medewerker (banket)bakkerij duaal (BSO)
Medewerker fastfood duaal (BSO)
Medewerker Slagerij duaal (BSO)
Restaurant en keuken (BSO)
Slagerij en vleeswarenbereiding (BSO)

Bakkerijtechnieken duaal (TSO)
Brood en banket (TSO)
Hospitality (TSO)
Hotel (TSO)
Slagerij en vleeswaren (TSO)
Voedingstechnieken (TSO)
Brood- en banketbakkerij duaal (BSO)
Brood- en banketbakkerij en confiserie (BSO)
Grootkeuken (BSO)
Grootkeuken en catering duaal (BSO)
Restaurant en keuken (BSO)
Restaurant en keuken duaal (BSO)
Slagerij duaal (BSO)
Slagerij en verkoopsklare gerechten (BSO)

Assistent voedingsindustrie (TSO)
Bakkerijtechnieken (TSO)
Butler-Intendant (TSO)
Hotelbeheer (TSO)
Vleeswarentechnieken (TSO)
Banketaannemer-traiteur (BSO)
Banketbakkerij-chocoladebewerking (BSO)
Chocolatier duaal (BSO)
Dieetbakkerij (BSO)
Gemeenschapsrestauratie (BSO)
Gespecialiseerd verkoper slagerij duaal (BSO)
Grootkeukenkok duaal (BSO)
Hotelonthaal (BSO)
Hotelreceptionist duaal (BSO)
Kok duaal (BSO)
Restaurantbedrijf en drankenkennis (BSO)
Slagerij - Fijnkosttraiteur (BSO)
Specialiteitenrestaurant (BSO)
Wereldgastronomie (BSO)

 

Welke lessen krijg ik?

Je opleiding is gebaseerd op het standaardtraject van deze 2-jarige duale opleiding.

Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren op het vlak van: 

•algemene  vorming 

•beroepsgerichte vorming

Algemene vorming krijg je hoofdzakelijk op school. 

Deze bestaat uit: het Project algemene vakken, Frans of Engels, lichamelijke opvoeding, vakoverschrijdende eindtermen van het SO, levensbeschouwing.…

De lessen worden ofwel apart gegeven ofwel (deels) geïntegreerd in de beroepsgerichte vorming. Ook praktijklessen worden op school gegeven. 

 

In de Beroepsgerichte vorming leer je wat je moet kunnen als beginnende werknemer in een bepaald beroep. 

Beroepsgerichte vorming krijg je vooral via werkervaring op je reële werkplek en deels op school.

Op de werkvloer oefen je verder in wat je op school hebt geleerd, leer je nieuwe vaardigheden aan en vervolmaak je je. 

 

De school werkt een individueel opleidingsplan voor je uit. 

Heb je specifieke noden en wens je aanpassingen op school en/of op de werkplek? Vraag deze dan aan. 

Voor elke duale opleiding bestaat 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren. Meer info:

Wie wordt toegelaten tot "Medewerker fastfood duaal" ?

Specifieke toelatingsvoorwaarden om te mogen starten in deze duale graadsopleiding :

 • Je moet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht nl.:
  • Minstens 16 jaar zijn of
  • 15 jaar én de 1e 2 leerjaren van het SO volledig gevolgd hebben. Je hoeft niet geslaagd te zijn. 
   Ben je nog geen 15 maar zal je het dit schooljaar worden? Uitzonderlijk kan de toelatingsklassenraad akkoord gaan (op advies van het CLB).
 • Je kan tot en met de 1e lesdag van november instappen in het 1e leerjaar van de duale 2e graadsopleiding.
  Starten na deze dag (vb. bij aanvang van 4 BSO) kan enkel als de  toelatingsklassenraad akkoord gaat.

De algemene toelatingsvoorwaarden zijn dezelfde als voor 3 BSO (arbeidsmarktfinaliteit) niet- duaal  ofwel:

 • geslaagd zijn in 2A of 2B (= A- of B-attest behaald. Ingeval van een B-attest word je niet toegelaten tot bepaalde studierichtingen);

 • toegelaten worden op basis van je leeftijd
  (= 15 jaar worden ten laatste op 31 december van het lopend schooljaar);

 • als je rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school*  of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN),  kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot deze opleiding.
  Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar;

 • als je overkomt uit het BUSO**, kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten.
  In afwachting van deze beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven;

 • als je een zij- instromer *** bent, moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan met je instap in deze duale opleiding.


Voor bepaalde opleidingen gelden er nog bijkomende toelatingsvoorwaarden. Deze staan beschreven in het standaardtraject van de opleiding (zie tabblad ‘Lessen).

Je mag secundair onderwijs volgen tot het einde van het schooljaar waarin je 25 wordt.

Veranderen van school mag altijd.

Veranderen van studie:

Tot en met 15 januari is veranderen van onderwijsvorm en/of overstappen naar een niet- duale studierichting binnen hetzelfde leerjaar toegestaan.
Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum.

Tot en met de 1e lesdag van november mag je overgaan naar een andere  duale opleiding. Stap je later over, dan moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan.

Natuurlijk moet je steeds voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de ‘nieuwe’ studierichting.

Wat na "Medewerker fastfood duaal" ?

Na 3 BSO duaal stroom je automatisch door naar het 2e  leerjaar van je graadsopleiding. Je behaalt:

 • een attest van regelmatige lesbijwoning
Na je 2e  graads- traject (= na 4 BSO duaal) kan je volgende studiebewijzen behalen: 
 
 • een getuigschrift van de 2e graad van het BSO als je slaagt voor je volledige duale opleiding (= algemene + beroepsgerichte vorming).
 
 • een bewijs van beroepskwalificatie als je slaagt voor de beroepsgerichte vorming (maar niet voor de algemene vorming).  Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kan je verschillende bewijzen van beroepskwalificatie behalen.
 
 • een bewijs van deelkwalificatie als je geslaagd bent voor een deelkwalificatie. Dit is enkel het geval wanneer de beroepskwalificatie(s) is/zijn opgedeeld in kleinere deelkwalificaties. Deze hebben ook waarde op de arbeidsmarkt. 
 
 • een bewijs van competenties als je enkel afzonderlijke competenties hebt behaald maar ook als je, bovenop een beroepskwalificatie, nog andere bijkomende competenties bereikte.   
De klassenraad evalueert je wanneer je opleiding is afgerond. 
Zij beslissen  wanneer je welk studiebewijs behaalt. 
Meestal is dat op het einde van het schooljaar (30 juni). In duale opleidingen kan je ook studiebewijzen behalen tijdens het schooljaar. 
 
Uitzondering: 
Als je na 3 of 4 duaal overstapt naar niet-duaal, krijg je een oriënteringsattest  van de deliberatieklassenraad. 
Dit heb je nodig om toegelaten te worden in een niet- duale studierichting.

Wat na "Medewerker fastfood duaal" ?

In de praktijk zullen de meeste leerlingen doorstromen naar een duale opleiding in de 3e graad.

In theorie kan je in de 3e graad verder studeren in alle BSO- opleidingen van hetzelfde studiegebied. Dit wil niet zeggen dat alle overstappen even vlot haalbaar zijn.
Informeer goed of je voldoende basis hebt voor de richting die je kiest.

De overgang naar een studierichting uit een ander studiegebied is soms mogelijk maar wordt best individueel bekeken.


Je kan ook schakelen naar een niet-duaal of duaal deeltijds leersysteem.