SO: 3e graad Kunstsecundair onderwijs (KSO)6e leerjaar KSO

5e leerjaar KSO

Sommige studierichtingen zijn een voorbereiding op het hoger onderwijs owv de algemene en wiskundig-wetenschappelijke basis. Andere studierichtingen beogen naast een voorbereiding op hoger onderwijs ook een meer directe voorbereiding op het beroepsleven.