MPI - Internaten Buitengewoon onderwijs - MFC

In het buitengewoon onderwijs is de situatie verschillend per onderwijsnet.
Internaten voor het BuO bestaan enkel in het GO! BuO-scholen uit het vrij, gemeentelijk of provinciaal onderwijs, werken voor het verblijf van hun leerlingen samen met het VAPH (Vlaams agentschap voor personen met een handicap).


 
Filteren op provincie:
Filteren op onderwijsniveau:
Filteren op soort internaat:
Filteren op verblijfsmogelijkheden:
Geen MPI-Internaten (BuO)-MFC gevonden? Pas de filter(s) aan.
 

Vrij, Provinciaal of Gemeentelijk onderwijs

GO!

Verblijf in een MFC

MFC: Multifunctioneel Centrum

= dienstverlenend centrum waar verschillende vormen van hulpverlening worden gebundeld: (dag- en nacht)verblijf, dagbesteding, dagopvang, begeleiding thuis, schoolvervangend of schoolaanvullend verblijf.

Doelgroep: alle jongeren die binnen Integrale Jeugdhulp goedkeuring hebben voor de typemodule dagopvang, schoolvervangend of schoolaanvullend verblijf.

Verblijf TIJDENS de schoolweek in een MPIGO, IBSOG of AIBOGO

MPIGO: Medisch pedagogisch instituut van het GO!, verbonden aan een school voor BuO.

IBSOG: Instituut voor buitengewoon SO van het GO!

AIBOGO: Autonoom internaat  voor buitengewoon onderwijs van het GO!

Verblijf en begeleiding, OOK tijdens de schoolvrije dagen

IPO = internaten BuO van het GO! met permanente openstelling

Vroegere benaming MFC: MPI of Medisch-Pedagogisch Instituut

Vroegere benaming IPO: opvangcentra of noodinternaten

Organisatie / financiering: VAPH

Geleidelijke transitie naar het beleidsdomein Welzijn is bezig vanaf 1 september 2015.

Toeleiding: via een A-document (Intersectorale toegangspoort)

Toeleiding: een A-document (Intersectorale toegangspoort) is enkel nodig voor IPO