BUSO: Opleidingsvorm 4 (OV4)

In opleidingsvorm 4 wordt het programma van het ‘gewone’ secundair onderwijs gegeven, maar dan met doelstellingen en ondersteuning aangepast aan de problematiek van de jongere. Het is gericht op maatschappelijk functioneren en participeren, al dan niet in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is en op het aanvatten, binnen de context van het gemeenschappelijk curriculum, van vervolgonderwijs of op tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu al dan niet met ondersteuning.

In OV4 gelden dezelfde programma's en overgangsvoorwaarden als in het gewoon onderwijs. Wel worden klemtonen gelegd die recht doen aan je specifieke mogelijkheden en behoeften. Ook de sanctionering van de studies is dezelfde, net als de studiebewijzen die je kunt behalen. Na het secundair onderwijs kun je verder studeren in het hoger onderwijs of je integreren in het gewone leef- en arbeidsmilieu.

OV4 omvat 3 graden, 4 onderwijsvormen en een groot aantal studierichtingen. Het kan georganiseerd worden voor type 3, 4, 5, 6, 7 en 9.

OV4 Type 5 is ziekenhuisonderwijs; hier zijn alle ‘gewone’ secundaire richtingen mogelijk. Maar niet overal kan je voor alle richtingen terecht.

De studierichtingen in OV4 volgen de modernisering van het secundair onderwijs.

Toelatingsvoorwaarden

Je moet beschikken over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs, waarin wordt aangegeven welk type en welke opleidingsvorm beantwoordt aan je behoeften. Dit verslag wordt opgesteld door een CLB en integreert een attest + een protocol ter verantwoording.

         In het verslag wordt opgenomen:

 • de identificatiegegevens van de leerling: voornaam, achternaam, geboortedatum en adres,
 • de identificatiegegevens van de ouders: voornaam, achternaam en adres
 • de identificatiegegevens van het een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) dat het attest bij de eerste attestering heeft afgeleverd: naam, adres en instellingsnummer, en voor- en achternaam van de directeur;
 • het type en de opleidingsvorm voor buitengewoon secundair onderwijs bij de eerste attestering (dit kan ook een type zijn van buitengewoon basisonderwijs), met vermelding van de datum van de ondertekening van het attest, de ingangsdatum van het attest en de handtekening van de directeur van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB);
 • het type en de opleidingsvorm voor buitengewoon secundair onderwijs.


    In het protocol wordt opgenomen:

 • dat de fasen van het zorgcontinuüm voor de betreffende leerling werden doorlopen, tenzij de school in uitzonderlijke omstandigheden kan motiveren dat het doorlopen van een bepaalde fase niet relevant is;
 • dat met toepassing van de principes van handelingsgericht werken de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatregelen, die nodig zijn om de leerling binnen een gemeenschappelijk curriculum te blijven meenemen binnen de context van een gewone school disproportioneel zijn;
 • dat de inzet van paramedisch, sociaal, medisch, psychologisch of orthopedagogisch personeel in een gespecialiseerde onderwijsomgeving noodzakelijk is om de onderwijsdoelen te bereiken; 
 • dat de onderwijsbehoeften van de leerling werden omschreven met toepassing van een classificatiesysteem dat wetenschappelijk onderbouwd is en gebaseerd is op een interactionele visie en een sociaal model van handicap;
 • dat de onderwijsbehoeften van de leerling niet louter toe te schrijven zijn aan een gelijkekansenindicator van de leerling; 
 • welk type voor de leerling van toepassing is.

In OV4 moet je ook voldoen aan dezelfde toelatings- en overgangsvoorwaarden die gelden binnen het gewoon voltijds secundair onderwijs. cfr. omzendbrief SO 64 van 25/06/1999 .


Opleidingen

Alle opleidingen OV4

BUSO: Opleidingsvorm 4   

In opleidingsvorm 4 wordt het programma van het ‘gewone’ secundair onderwijs gegeven, maar dan met doelstellingen en ondersteuning aangepast aan de problematiek van de jongere. Het is gericht op maatschappelijk functioneren en participeren, al dan niet in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is en op het aanvatten, binnen de context van het gemeenschappelijk curriculum, van vervolgonderwijs of op tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu al dan niet met ondersteuning.

In OV4 gelden dezelfde programma's en overgangsvoorwaarden als in het gewoon onderwijs. Wel worden klemtonen gelegd die recht doen aan je specifieke mogelijkheden en behoeften. Ook de sanctionering van de studies is dezelfde, net als de studiebewijzen die je kunt behalen. Na het secundair onderwijs kun je verder studeren in het hoger onderwijs of je integreren in het gewone leef- en arbeidsmilieu.

OV4 omvat 3 graden, 4 onderwijsvormen en een groot aantal studierichtingen. Het kan georganiseerd worden voor type 3, 4, 5, 6, 7 en 9.

OV4 Type 5 is ziekenhuisonderwijs; hier zijn alle ‘gewone’ secundaire richtingen mogelijk. Maar niet overal kan je voor alle richtingen terecht.

De studierichtingen in OV4 volgen de modernisering van het secundair onderwijs.

Toelatingsvoorwaarden

Je moet beschikken over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs, waarin wordt aangegeven welk type en welke opleidingsvorm beantwoordt aan je behoeften. Dit verslag wordt opgesteld door een CLB en integreert een attest + een protocol ter verantwoording.

         In het verslag wordt opgenomen:

 • de identificatiegegevens van de leerling: voornaam, achternaam, geboortedatum en adres,
 • de identificatiegegevens van de ouders: voornaam, achternaam en adres
 • de identificatiegegevens van het een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) dat het attest bij de eerste attestering heeft afgeleverd: naam, adres en instellingsnummer, en voor- en achternaam van de directeur;
 • het type en de opleidingsvorm voor buitengewoon secundair onderwijs bij de eerste attestering (dit kan ook een type zijn van buitengewoon basisonderwijs), met vermelding van de datum van de ondertekening van het attest, de ingangsdatum van het attest en de handtekening van de directeur van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB);
 • het type en de opleidingsvorm voor buitengewoon secundair onderwijs.


    In het protocol wordt opgenomen:

 • dat de fasen van het zorgcontinuüm voor de betreffende leerling werden doorlopen, tenzij de school in uitzonderlijke omstandigheden kan motiveren dat het doorlopen van een bepaalde fase niet relevant is;
 • dat met toepassing van de principes van handelingsgericht werken de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatregelen, die nodig zijn om de leerling binnen een gemeenschappelijk curriculum te blijven meenemen binnen de context van een gewone school disproportioneel zijn;
 • dat de inzet van paramedisch, sociaal, medisch, psychologisch of orthopedagogisch personeel in een gespecialiseerde onderwijsomgeving noodzakelijk is om de onderwijsdoelen te bereiken; 
 • dat de onderwijsbehoeften van de leerling werden omschreven met toepassing van een classificatiesysteem dat wetenschappelijk onderbouwd is en gebaseerd is op een interactionele visie en een sociaal model van handicap;
 • dat de onderwijsbehoeften van de leerling niet louter toe te schrijven zijn aan een gelijkekansenindicator van de leerling; 
 • welk type voor de leerling van toepassing is.

In OV4 moet je ook voldoen aan dezelfde toelatings- en overgangsvoorwaarden die gelden binnen het gewoon voltijds secundair onderwijs. cfr. omzendbrief SO 64 van 25/06/1999 .1e Leerjaar A      1e Gr    1 lj A   
1e Leerjaar B      1e Gr    1 lj B   
Economie en organisatie      1e Gr    2 lj A   
Economie en organisatie      1e Gr    2 lj B   
Economie en organisatie - Kunst en creatie      1e Gr    2 lj B   
Economie en organisatie - Kunst en creatie - Maatschappij en welzijn      1e Gr    2 lj B      
Economie en organisatie - Kunst en creatie - Opstroomoptie      1e Gr    2 lj B      
Economie en organisatie - Kunst en creatie - Sport      1e Gr    2 lj B      
Economie en organisatie - Kunst en creatie - Stem-technieken      1e Gr    2 lj B      
Economie en organisatie - Kunst en creatie - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B      
Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn      1e Gr    2 lj B   
Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn - Opstroomoptie      1e Gr    2 lj B      
Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn - Sport      1e Gr    2 lj B      
Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn - Stem-technieken      1e Gr    2 lj B   
Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B   
Economie en organisatie - Opstroomoptie      1e Gr    2 lj B      
Economie en organisatie - Opstroomoptie - Sport      1e Gr    2 lj B      
Economie en organisatie - Opstroomoptie - Stem-technieken      1e Gr    2 lj B      Stem   
Economie en organisatie - Opstroomoptie - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B      
Economie en organisatie - Sport      1e Gr    2 lj B      
Economie en organisatie - Sport - Stem-technieken      1e Gr    2 lj B      Stem   
Economie en organisatie - Sport - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B      
Economie en organisatie - Stem-technieken      1e Gr    2 lj B      Stem
Economie en organisatie - Stem-technieken - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B      Stem   
Economie en organisatie - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B   
Freinetpedagogie      1e Gr    2 lj A      
Klassieke talen (Grieks en Latijn)      1e Gr    2 lj A   
Kunst en creatie      1e Gr    2 lj A   
Kunst en creatie      1e Gr    2 lj B      
Kunst en creatie - Maatschappij en welzijn - Opstroomoptie      1e Gr    2 lj B      
Kunst en creatie - Maatschappij en welzijn      1e Gr    2 lj B   
Kunst en creatie - Maatschappij en welzijn - Sport      1e Gr    2 lj B      
Kunst en creatie - Maatschappij en welzijn - Stemtechnieken      1e Gr    2 lj B      Stem   
Kunst en creatie - Maatschappij en welzijn - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B      
Kunst en creatie - Opstroomoptie      1e Gr    2 lj B      
Kunst en creatie - Opstroomoptie - Sport      1e Gr    2 lj B      
Kunst en creatie - Opstroomoptie - Stemtechnieken      1e Gr    2 lj B      Stem   
Kunst en creatie - Opstroomoptie - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B      
Kunst en creatie - Sport      1e Gr    2 lj B      
Kunst en creatie - Sport - Stemtechnieken      1e Gr    2 lj B      Stem   
Kunst en creatie - Sport - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B      
Kunst en creatie - Stemtechnieken      1e Gr    2 lj B      Stem   
Kunst en creatie - Stemtechnieken - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B      Stem   
Kunst en creatie - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B   
Maatschappij & Welzijn - Opstroomoptie - Sport      1e Gr    2 lj B      
Maatschappij & Welzijn - Opstroomoptie - Stemtechnieken      1e Gr    2 lj B      Stem   
Maatschappij & Welzijn - Opstroomoptie - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B      
Maatschappij & Welzijn - Sport      1e Gr    2 lj B      
Maatschappij & Welzijn - Sport - Stemtechnieken      1e Gr    2 lj B      Stem
Maatschappij & Welzijn - Stemtechnieken - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B      Stem   
Maatschappij & Welzijn - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B   
Maatschappij & Welzijn A      1e Gr    2 lj A   
Maatschappij & Welzijn B      1e Gr    2 lj B   
Maatschappij en welzijn - Opstroomoptie      1e Gr    2 lj B      
Moderne talen en wetenschappen      1e Gr    2 lj A   
Opstroomoptie      1e Gr    2 lj B   
Opstroomoptie - Sport      1e Gr    2 lj B      
Opstroomoptie - Sport - Stemtechnieken      1e Gr    2 lj B      Stem   
Opstroomoptie - Sport - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B      
Opstroomoptie - Stemtechnieken      1e Gr    2 lj B      Stem   
Opstroomoptie - Stemtechnieken - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B      Stem   
Opstroomoptie - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B      
Rudolf Steinerpedagogie      1e Gr    2 lj A      
Sport      1e Gr    2 lj A   
Sport      1e Gr    2 lj B      
Sport - Stemtechnieken      1e Gr    2 lj B      Stem   
Sport - Stemtechnieken - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B      Stem   
Sport - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B      
Stem-technieken      1e Gr    2 lj A      Stem
Stem-technieken      1e Gr    2 lj B      Stem
STEM-wetenschappen      1e Gr    2 lj A      Stem
Stemtechnieken - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B      Stem
Topsport      1e Gr    2 lj A      
Voeding en horeca      1e Gr    2 lj A      
Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B   
Yeshiva      1e Gr    2 lj A      

Domeinoverschrijdend

Economische wetenschappen    2e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom     
Freinetpedagogie    2e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom       
Grieks-Latijn    2e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom       
Humane wetenschappen    2e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom     
Latijn    2e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom     
Moderne talen    2e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom     
Natuurwetenschappen    2e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom     
Rudolf Steinerpedagogie    2e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom       
Sportwetenschappen    2e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom     
Topsport-economie    2e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom       
Topsport-natuurwetenschappen    2e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom       
Yeshiva    2e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom       

Economie en organisatie

Bedrijf en organisatie    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Bedrijfswetenschappen    2e Gr    1e Lj    TSO    Doorstroom        
Organisatie en logistiek    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Toerisme    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        

Kunst en creatie

Architecturale en beeldende vorming    2e Gr    1e Lj    KSO    Doorstroom        
Architecturale kunsten    2e Gr    1e Lj    KSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Artistiek-creatieve bewerkingen    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt        
Ballet    2e Gr    1e Lj    KSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        
Beeldende en audiovisuele kunsten    2e Gr    1e Lj    KSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        
Beeldende en audiovisuele vorming    2e Gr    1e Lj    KSO    Doorstroom       
Creatie en mode    2e Gr    1e Lj    KSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        
Dans    2e Gr    1e Lj    KSO    Doorstroom       
Decor en etalage    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Fotografie    2e Gr    1e Lj    KSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Grafische technieken    2e Gr    1e Lj    KSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Muziek    2e Gr    1e Lj    KSO    Doorstroom       
Schilderen en decoratie    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Woordkunst-drama    2e Gr    1e Lj    KSO    Doorstroom     

Land- en tuinbouw

Biotechnologische wetenschappen    2e Gr    1e Lj    TSO    Doorstroom        
Paardenhouderij    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt        
Plant, dier en milieu    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Plant-, dier- en milieutechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         

Maatschappij en welzijn

Creatie en mode    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Haar- en schoonheidsverzorging    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Maatschappij en welzijn    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Maatschappij- en welzijnswetenschappen    2e Gr    1e Lj    TSO    Doorstroom        
Moderealisatie en textielverzorging    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Wellness en lifestyle    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Zorg en welzijn    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      

Sport

Beweging en sport    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt        
Sport    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        
Topsport    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt        
Topsport (dubbele finaliteit)    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        

STEM

Binnenvaart    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt           
Binnenvaarttechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom           
Biotechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Biotechnologische STEM-wetenschappen    2e Gr    1e Lj    TSO    Doorstroom        
Bouw    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Bouwtechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom           
Bouwwetenschappen    2e Gr    1e Lj    TSO    Doorstroom          
Elektriciteit    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Elektromechanische technieken    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Elektrotechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Grafische technieken    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Hout    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Houttechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Maritieme technieken dek    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom           
Maritieme technieken motoren    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom           
Mechanica    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Mechanische technieken    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Printmedia    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Technologische wetenschappen    2e Gr    1e Lj    TSO    Doorstroom        
Textiel    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt           
Textielontwerp en prototyping    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        
Textielproductietechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom           
Voertuigtechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom           
Zeevisserij    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt           

Taal en cultuur

Onthaal en recreatie    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt        
Taal en communicatie    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Toerisme    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      

Voeding en horeca

Bakkerij    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Bakkerijtechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom           
Biotechnologische wetenschappen    2e Gr    1e Lj    TSO    Doorstroom          
Horeca    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Restaurant en keuken    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Slagerij    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Slagerijtechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom           
Toerisme    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        


Audiovisuele vorming      2e Gr    2e Lj    KSO           
Basismechanica      2e Gr    2e Lj    BSO         
Beeldende en architecturale kunsten      2e Gr    2e Lj    KSO         
Beeldende en architecturale vorming      2e Gr    2e Lj    KSO           
Bio-esthetiek      2e Gr    2e Lj    TSO      
Biotechnische wetenschappen      2e Gr    2e Lj    TSO           
Bouw      2e Gr    2e Lj    BSO         
Bouwtechnieken      2e Gr    2e Lj    TSO         
Brood- en banketbakkerij      2e Gr    2e Lj    BSO      
Creatie en mode      2e Gr    2e Lj    TSO        
Drukken en voorbereiden      2e Gr    2e Lj    BSO           
Economie      2e Gr    2e Lj    ASO      
Elektriciteit-elektronica      2e Gr    2e Lj    TSO           
Elektrische installaties      2e Gr    2e Lj    BSO         
Elektromechanica      2e Gr    2e Lj    TSO         
Elektrotechnieken      2e Gr    2e Lj    TSO         
Fotografie      2e Gr    2e Lj    TSO           
Grafische media      2e Gr    2e Lj    TSO         
Grieks      2e Gr    2e Lj    ASO        
Grieks-Latijn      2e Gr    2e Lj    ASO        
Haarzorg      2e Gr    2e Lj    BSO      
Handel      2e Gr    2e Lj    TSO      
Handel-talen      2e Gr    2e Lj    TSO      
Hotel      2e Gr    2e Lj    TSO      
Hout      2e Gr    2e Lj    BSO         
Houttechnieken      2e Gr    2e Lj    TSO         
Humane wetenschappen      2e Gr    2e Lj    ASO      
Industriële wetenschappen      2e Gr    2e Lj    TSO         
Kantoor      2e Gr    2e Lj    BSO      
Latijn      2e Gr    2e Lj    ASO      
Lichamelijke opvoeding en sport      2e Gr    2e Lj    TSO        
Maritieme technieken Motoren      2e Gr    2e Lj    TSO           
Mechanische technieken      2e Gr    2e Lj    TSO         
Moderealisatie en -presentatie      2e Gr    2e Lj    BSO      
Plant, dier en milieu      2e Gr    2e Lj    BSO         
Publiciteit en etalage      2e Gr    2e Lj    BSO         
Restaurant en keuken      2e Gr    2e Lj    BSO      
Schilderwerk en decoratie      2e Gr    2e Lj    BSO         
Sociale en technische wetenschappen      2e Gr    2e Lj    TSO      
Techniek-wetenschappen      2e Gr    2e Lj    TSO         
Toerisme      2e Gr    2e Lj    TSO        
Verkoop      2e Gr    2e Lj    BSO      
Verzorging-voeding      2e Gr    2e Lj    BSO      
Voedingstechnieken      2e Gr    2e Lj    TSO           
Wetenschappen      2e Gr    2e Lj    ASO         
Woordkunst-drama      2e Gr    2e Lj    KSO        

Domeinoverschrijdend

Er zijn geen opleidingen binnen dit studiedomein

Economie en organisatie

Industrieel verpakker duaal (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Industrieel verpakker duaal - modulair (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal      Modulair        
Magazijnmedewerker duaal (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Magazijnmedewerker duaal - modulair (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal      Modulair        
Polyvalent administratief ondersteuner duaal (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Polyvalent administratief ondersteuner duaal - modulair (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal      Modulair        
Verpakker duaal (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Verpakker duaal - modulair (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal      Modulair        

Kunst en creatie

Er zijn geen opleidingen binnen dit studiedomein

Land- en tuinbouw

Assistent dierlijke productie duaal (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Assistent dierlijke productie duaal - modulair (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal      Modulair        
Assistent plantaardige productie duaal (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Assistent plantaardige productie duaal - modulair (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal      Modulair        
Hippisch assistent duaal (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Hippisch assistent duaal - modulair (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal      Modulair        
Medewerker florist duaal (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Medewerker florist duaal - modulair (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal      Modulair        
Medewerker groen- en tuinaanleg duaal (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Medewerker groen- en tuinaanleg duaal - modulair (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal      Modulair        
Medewerker groen- en tuinbeheer duaal (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Medewerker groen- en tuinbeheer duaal - modulair (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal      Modulair        

Maatschappij en welzijn

Medewerker productielijn kleding, confectie en meubelstoffering duaal (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Medewerker productielijn kleding, confectie en meubelstoffering duaal - modulair (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal      Modulair        
Medewerker textielverzorging duaal (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Medewerker textielverzorging duaal - modulair (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal      Modulair        
Operator strijkafdeling kleding- en confectieartikelen en textielverzorging duaal (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Operator strijkafdeling kleding- en confectieartikelen en textielverzorging duaal - modulair (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal      Modulair        
Schoonmaker duaal (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Schoonmaker duaal - modulair (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal      Modulair        

Sport

Er zijn geen opleidingen binnen dit studiedomein

STEM

Bandenmonteur duaal (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Bandenmonteur duaal - modulair (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal      Modulair        
Hulpmonteur steigerbouw duaal (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Hulpmonteur steigerbouw duaal - modulair (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal      Modulair        
Machinaal houtbewerker duaal (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Machinaal houtbewerker duaal - modulair (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal      Modulair        
Medewerker hout duaal (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Medewerker hout duaal - modulair (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal      Modulair        
Medewerker ruwbouw duaal (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Medewerker ruwbouw duaal - modulair (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal      Modulair        
Paletten- en krattenmaker duaal (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Paletten- en krattenmaker duaal - modulair (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal      Modulair        
Plaatser boven- en ondergrondse leidingen duaal (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Plaatser boven- en ondergrondse leidingen duaal - modulair (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal      Modulair        
Productiemedewerker industrie duaal (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Productiemedewerker industrie duaal - modulair (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal      Modulair        

Taal en cultuur

Er zijn geen opleidingen binnen dit studiedomein

Voeding en horeca

Hulpkelner duaal (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Hulpkelner duaal - modulair (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal      Modulair        
Keukenmedewerker duaal (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Keukenmedewerker duaal - modulair (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal      Modulair        
Medewerker banketbakkerij duaal (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Medewerker banketbakkerij duaal - modulair (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal      Modulair        
Medewerker fastfood duaal (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Medewerker fastfood duaal - modulair (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal      Modulair        
Medewerker slagerij duaal (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Medewerker slagerij duaal - modulair (OV4)    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal      Modulair        


Architecturale en binnenhuiskunst      3e Gr    KSO           
Architecturale vorming      3e Gr    KSO           
Artistieke opleiding      3e Gr    KSO        
Auto      3e Gr    BSO           
Autotechnieken      3e Gr    TSO           
Banketbakkerij-chocoladebewerking      3e Gr    BSO        
Bio-ecologische bouwafwerking      3e Gr    BSO           
Biotechnische wetenschappen      3e Gr    TSO           
Boekhouden - informatica      3e Gr    TSO         
Brood- en banketbakkerij en confiserie      3e Gr    BSO      
Carrosserie      3e Gr    BSO           
Centrale verwarming en sanitaire installaties      3e Gr    BSO           
Chemie      3e Gr    TSO         
Dans      3e Gr    KSO        
Dier- en landbouwtechnische wetenschappen      3e Gr    TSO      
Dierenzorg      3e Gr    BSO      
Economie-moderne talen      3e Gr    ASO      
Economie-wetenschappen      3e Gr    ASO         
Elektrische installaties      3e Gr    BSO         
Elektrische installatietechnieken      3e Gr    TSO         
Elektromechanica      3e Gr    TSO         
Etalage en standendecoratie      3e Gr    BSO           
Fotolassen      3e Gr    BSO         
Gemeenschapsrestauratie      3e Gr    BSO        
Gezondheids- en welzijnswetenschappen      3e Gr    TSO      
Grieks-Latijn      3e Gr    ASO        
Grootkeuken      3e Gr    BSO      
Haarzorg      3e Gr    BSO        
Handel      3e Gr    TSO      
Hotel      3e Gr    TSO      
Houtbewerking      3e Gr    BSO         
Humane wetenschappen      3e Gr    ASO      
Industriële ICT      3e Gr    TSO         
Industriële wetenschappen      3e Gr    TSO         
Informaticabeheer      3e Gr    TSO         
Jeugd- en gehandicaptenzorg      3e Gr    TSO        
Kantoor      3e Gr    BSO      
Kantooradministratie en gegevensbeheer      3e Gr    BSO      
Kinderzorg      3e Gr    BSO        
Lassen-constructie      3e Gr    BSO         
Latijn-moderne talen      3e Gr    ASO      
Latijn-wetenschappen      3e Gr    ASO           
Latijn-wiskunde      3e Gr    ASO           
Lichamelijke opvoeding en sport      3e Gr    TSO        
Logistiek      3e Gr    BSO      
Mechanisch onderhoud      3e Gr    BSO           
Mechanische vormgevingstechnieken      3e Gr    TSO         
Moderealisatie en -verkoop      3e Gr    BSO        
Moderne talen-wetenschappen      3e Gr    ASO         
Moderne talen-wiskunde      3e Gr    ASO           
Modespecialisatie en trendstudie      3e Gr    BSO      
Multimedia      3e Gr    TSO         
Naamloos leerjaar      3e Gr    BSO      
Onthaal en public relations      3e Gr    TSO      
Organisatie-assistentie      3e Gr    BSO      
Organisatiehulp      3e Gr    BSO      
Planttechnische wetenschappen      3e Gr    TSO        
Printmedia      3e Gr    TSO         
Publiciteit en illustratie BSO      3e Gr    BSO         
Publiciteitsgrafiek      3e Gr    BSO         
Renovatie bouw      3e Gr    BSO           
Restaurant en keuken      3e Gr    BSO      
Restauratie van schrijnwerk      3e Gr    BSO           
Ruwbouw      3e Gr    BSO         
Ruwbouwafwerking      3e Gr    BSO           
Schilderwerk en decoratie      3e Gr    BSO         
Schoonheidsverzorging      3e Gr    TSO        
Secretariaat-talen      3e Gr    TSO      
Slagerij en vleeswaren      3e Gr    TSO        
Sociale en technische wetenschappen      3e Gr    TSO      
Specialiteitenrestaurant      3e Gr    BSO        
Sportwetenschappen      3e Gr    ASO         
Techniek-wetenschappen      3e Gr    TSO         
Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige      3e Gr    BSO        
Toegepaste beeldende kunst      3e Gr    KSO         
Toerisme      3e Gr    TSO        
Tuinaanleg en onderhoud      3e Gr    BSO         
Tuinbouw en groenvoorziening      3e Gr    BSO         
Verkoop      3e Gr    BSO      
Verkoop en vertegenwoordiging      3e Gr    BSO        
Verzorging      3e Gr    BSO      
Wereldgastronomie      3e Gr    BSO        
Werktuigmachines      3e Gr    BSO           
Wetenschappen-wiskunde      3e Gr    ASO         
Winkelbeheer en etalage      3e Gr    BSO        


Afwerking bouw duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Afwerking bouw duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Animator duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Animator duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Asfalt- en betonwegenbouwer duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Asfalt- en betonwegenbouwer duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Assistent (inter)nationaal goederenvervoer duaal (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal           
Assistent (inter)nationaal goederenvervoer duaal - modulair (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal      Modulair        
Autotechnieken duaal (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal           
Autotechnieken duaal - modulair (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal      Modulair        
Bakkerijtechnieken duaal (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal           
Bakkerijtechnieken duaal - modulair (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal      Modulair        
Bedrijfsorganisatie duaal (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal           
Bedrijfsorganisatie duaal - modulair (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal      Modulair        
Beveiligingstechnicus duaal (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal           
Beveiligingstechnicus duaal - modulair (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal      Modulair        
Binnenvaart en beperkte kustvaart duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Binnenvaart en beperkte kustvaart duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Bouwplaatmachinist duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Bouwplaatmachinist duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Brood- en banketbakkerij duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Brood- en banketbakkerij duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Chemische procestechnieken duaal (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal           
Chemische procestechnieken duaal - modulair (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal      Modulair        
Chocolatier duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Chocolatier duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Commercieel assistent duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Commercieel assistent duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Commerciële organisatie duaal (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal           
Commerciële organisatie duaal - modulair (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal      Modulair        
Daktimmerman duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Daktimmerman duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Dakwerker duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Dakwerker duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Decor- en standenbouwer duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Decor- en standenbouwer duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Decoratie en schilderwerken duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Decoratie en schilderwerken duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Dier en milieu duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Dier en milieu duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Elektrische installaties duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal         
Elektrische installaties duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Elektromechanische technieken duaal (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal           
Elektromechanische technieken duaal - modulair (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal      Modulair        
Elektrotechnicus duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Elektrotechnicus duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Elektrotechnieken duaal (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal           
Elektrotechnieken duaal - modulair (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal      Modulair        
Fitnessbegeleider duaal (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal           
Fitnessbegeleider duaal - modulair (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal      Modulair        
Florist duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Florist duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Gespecialiseerd verkoper slagerij duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Gespecialiseerd verkoper slagerij duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Groenaanleg en -beheer (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Groenaanleg en -beheer - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Groendecoratie duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Groendecoratie duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Grootkeuken en catering duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Grootkeuken en catering duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Grootkeukenkok duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Grootkeukenkok duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Haarverzorging duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Haarverzorging duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Host duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Host duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Hotelreceptionist duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Hotelreceptionist duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
IJzervlechter en bekister-betonneerder duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
IJzervlechter en bekister-betonneerder duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Interieurbouwer duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Interieurbouwer duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Kapper - stylist duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Kapper - stylist duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Kinderbegeleider duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Kinderbegeleider duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Koel- en warmtetechnieken duaal (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal           
Koel- en warmtetechnieken duaal - modulair (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal      Modulair        
Koelinstallaties duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Koelinstallaties duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Koetswerk duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Koetswerk duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Kok duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Kok duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Lassen-constructie duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Lassen-constructie duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Lasser-monteerder duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Lasser-monteerder duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Logistiek assistent magazijn duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Logistiek assistent magazijn duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Logistiek duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal         
Logistiek duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Mecanicien tuin-, park- en bosmachines duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Mecanicien tuin-, park- en bosmachines duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Mechanische vormgeving duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Mechanische vormgeving duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Mechanische vormgevingstechnieken duaal (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal           
Mechanische vormgevingstechnieken duaal - modulair (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal      Modulair        
Meubelstoffeerder duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Meubelstoffeerder duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Moderealisatie duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Moderealisatie duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Monteur steigerbouw duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Monteur steigerbouw duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Natuur- en groentechnieken duaal (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal           
Natuur- en groentechnieken duaal - modulair (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal      Modulair        
Natuurbeheerder duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Natuurbeheerder duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Natuursteenbewerker duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Natuursteenbewerker duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Omsteller verspaning en monteerder-afregelaar duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Omsteller verspaning en monteerder-afregelaar duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen land- en tuinbouw duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen land- en tuinbouw duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Onderhoudsmechanica auto duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Onderhoudsmechanica auto duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen duaal (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal           
Ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen duaal - modulair(OV4)      3e Gr    TSO      Duaal      Modulair        
Ontwikkelaar prototypes mode duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Ontwikkelaar prototypes mode duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Paardenhouderij duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Paardenhouderij duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Pijpfitter-fabriceur duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Pijpfitter-fabriceur duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Plaatser houten vloerbedekking duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Plaatser houten vloerbedekking duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Plant en milieu duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Plant en milieu duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Podiumtechnieken duaal (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal           
Podiumtechnieken duaal - modulair (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal      Modulair        
Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal           
Polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal - modulair (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal      Modulair        
Preventief onderhoud machines en installaties duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Preventief onderhoud machines en installaties duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Printmedia duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Printmedia duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Productie-industrie duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Productie-industrie duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Productiemedewerker dier duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Productiemedewerker dier duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Productiemedewerker plant duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Productiemedewerker plant duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Productieoperator textielproductielijn duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Productieoperator textielproductielijn duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Regelaar textielproductiemachines duaal (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal           
Regelaar textielproductiemachines duaal - modulair (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal      Modulair        
Restaurant en keuken duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Restaurant en keuken duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Restauratievakman schilder-decorateur duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Restauratievakman schilder-decorateur duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Ruwbouw duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal         
Ruwbouw duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair      
Sanitaire en verwarmingsinstallaties duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Sanitaire verwarmingsinstallaties duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Schrijnwerker houtbouw duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Schrijnwerker houtbouw duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Slagerij duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Slagerij duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Spuiter carrosserie duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Spuiter carrosserie duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Stukadoor duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Stukadoor duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Stuurman binnenscheepvaart duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Stuurman binnenscheepvaart duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Tandartsassistent duaal (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal           
Tandartsassistent duaal - modulair (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal      Modulair        
Technicus hernieuwbare energietechnieken duaal (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal           
Technicus hernieuwbare energietechnieken duaal - modulair (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal      Modulair        
Technicus installatietechnieken duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Technicus installatietechnieken duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Technicus koelinstallaties duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Technicus koelinstallaties duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Technieker industriële procesautomatisatie duaal (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal           
Technieker industriële procesautomatisatie duaal - modulair (OV4)      3e Gr    TSO      Duaal      Modulair        
Textiel duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Textiel duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Textielverzorging duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Textielverzorging duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Trappenmaker duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Trappenmaker duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Tuinaanlegger-groenbeheerder duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Tuinaanlegger-groenbeheerder duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Verzorgende / Zorgkundige duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Verzorgende / Zorgkundige duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair        
Vloerder - tegelzetter duaal (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal           
Vloerder - tegelzetter duaal - modulair (OV4)      3e Gr    BSO      Duaal      Modulair