Opleidingsvorm 4 (OV4)

In opleidingsvorm 4 wordt het programma van het ‘gewone’ secundair onderwijs gegeven, maar dan met doelstellingen en ondersteuning aangepast aan de problematiek van de jongere. Het is gericht op maatschappelijk functioneren en participeren, al dan niet in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is en op het aanvatten, binnen de context van het gemeenschappelijk curriculum, van vervolgonderwijs of op tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu al dan niet met ondersteuning.

In OV4 gelden dezelfde programma's en overgangsvoorwaarden als in het gewoon onderwijs. Wel worden klemtonen gelegd die recht doen aan je specifieke mogelijkheden en behoeften. Ook de sanctionering van de studies is dezelfde, net als de studiebewijzen die je kunt behalen. Na het secundair onderwijs kun je verder studeren in het hoger onderwijs of je integreren in het gewone leef- en arbeidsmilieu.

OV4 omvat 3 graden, 4 onderwijsvormen en een groot aantal studierichtingen. Het kan georganiseerd worden voor type 3, 4, 5, 6, 7 en 9.

OV4 Type 5 is ziekenhuisonderwijs; hier zijn alle ‘gewone’ secundaire richtingen mogelijk. Maar niet overal kan je voor alle richtingen terecht.

De studierichtingen in OV4 volgen de modernisering van het secundair onderwijs.

Toelatingsvoorwaarden

Je moet beschikken over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs, waarin wordt aangegeven welk type en welke opleidingsvorm beantwoordt aan je behoeften. Dit verslag wordt opgesteld door een CLB en integreert een attest + een protocol ter verantwoording.

         In het verslag wordt opgenomen:

 • de identificatiegegevens van de leerling: voornaam, achternaam, geboortedatum en adres,
 • de identificatiegegevens van de ouders: voornaam, achternaam en adres
 • de identificatiegegevens van het een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) dat het attest bij de eerste attestering heeft afgeleverd: naam, adres en instellingsnummer, en voor- en achternaam van de directeur;
 • het type en de opleidingsvorm voor buitengewoon secundair onderwijs bij de eerste attestering (dit kan ook een type zijn van buitengewoon basisonderwijs), met vermelding van de datum van de ondertekening van het attest, de ingangsdatum van het attest en de handtekening van de directeur van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB);
 • het type en de opleidingsvorm voor buitengewoon secundair onderwijs.


    In het protocol wordt opgenomen:

 • dat de fasen van het zorgcontinuüm voor de betreffende leerling werden doorlopen, tenzij de school in uitzonderlijke omstandigheden kan motiveren dat het doorlopen van een bepaalde fase niet relevant is;
 • dat met toepassing van de principes van handelingsgericht werken de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatregelen, die nodig zijn om de leerling binnen een gemeenschappelijk curriculum te blijven meenemen binnen de context van een gewone school disproportioneel zijn;
 • dat de inzet van paramedisch, sociaal, medisch, psychologisch of orthopedagogisch personeel in een gespecialiseerde onderwijsomgeving noodzakelijk is om de onderwijsdoelen te bereiken; 
 • dat de onderwijsbehoeften van de leerling werden omschreven met toepassing van een classificatiesysteem dat wetenschappelijk onderbouwd is en gebaseerd is op een interactionele visie en een sociaal model van handicap;
 • dat de onderwijsbehoeften van de leerling niet louter toe te schrijven zijn aan een gelijkekansenindicator van de leerling; 
 • welk type voor de leerling van toepassing is.

In OV4 moet je ook voldoen aan dezelfde toelatings- en overgangsvoorwaarden die gelden binnen het gewoon voltijds secundair onderwijs. cfr. omzendbrief SO 64 van 25/06/1999 .


Opleidingen

Alle opleidingen OV4

Opleidingsvorm 4   

In opleidingsvorm 4 wordt het programma van het ‘gewone’ secundair onderwijs gegeven, maar dan met doelstellingen en ondersteuning aangepast aan de problematiek van de jongere. Het is gericht op maatschappelijk functioneren en participeren, al dan niet in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is en op het aanvatten, binnen de context van het gemeenschappelijk curriculum, van vervolgonderwijs of op tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu al dan niet met ondersteuning.

In OV4 gelden dezelfde programma's en overgangsvoorwaarden als in het gewoon onderwijs. Wel worden klemtonen gelegd die recht doen aan je specifieke mogelijkheden en behoeften. Ook de sanctionering van de studies is dezelfde, net als de studiebewijzen die je kunt behalen. Na het secundair onderwijs kun je verder studeren in het hoger onderwijs of je integreren in het gewone leef- en arbeidsmilieu.

OV4 omvat 3 graden, 4 onderwijsvormen en een groot aantal studierichtingen. Het kan georganiseerd worden voor type 3, 4, 5, 6, 7 en 9.

OV4 Type 5 is ziekenhuisonderwijs; hier zijn alle ‘gewone’ secundaire richtingen mogelijk. Maar niet overal kan je voor alle richtingen terecht.

De studierichtingen in OV4 volgen de modernisering van het secundair onderwijs.


1e Leerjaar A      1e Gr    1 lj A   
1e Leerjaar B      1e Gr    1 lj B   
Economie en organisatie      1e Gr    2 lj A   
Economie en organisatie      1e Gr    2 lj B   
Economie en organisatie - Kunst en creatie      1e Gr    2 lj B   
Economie en organisatie - Kunst en creatie - Maatschappij en welzijn      1e Gr    2 lj B      
Economie en organisatie - Kunst en creatie - Opstroomoptie      1e Gr    2 lj B      
Economie en organisatie - Kunst en creatie - Sport      1e Gr    2 lj B      
Economie en organisatie - Kunst en creatie - Stem-technieken      1e Gr    2 lj B      
Economie en organisatie - Kunst en creatie - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B      
Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn      1e Gr    2 lj B   
Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn - Opstroomoptie      1e Gr    2 lj B      
Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn - Sport      1e Gr    2 lj B      
Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn - Stem-technieken      1e Gr    2 lj B   
Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B   
Economie en organisatie - Opstroomoptie      1e Gr    2 lj B      
Economie en organisatie - Opstroomoptie - Sport      1e Gr    2 lj B      
Economie en organisatie - Opstroomoptie - Stem-technieken      1e Gr    2 lj B      Stem   
Economie en organisatie - Opstroomoptie - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B      
Economie en organisatie - Sport      1e Gr    2 lj B      
Economie en organisatie - Sport - Stem-technieken      1e Gr    2 lj B      Stem   
Economie en organisatie - Sport - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B      
Economie en organisatie - Stem-technieken      1e Gr    2 lj B      Stem
Economie en organisatie - Stem-technieken - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B      Stem   
Economie en organisatie - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B   
Freinetpedagogie      1e Gr    2 lj A      
Klassieke talen (Grieks en Latijn)      1e Gr    2 lj A   
Kunst en creatie      1e Gr    2 lj A   
Kunst en creatie      1e Gr    2 lj B      
Kunst en creatie - Maatschappij en welzijn - Opstroomoptie      1e Gr    2 lj B      
Kunst en creatie - Maatschappij en welzijn      1e Gr    2 lj B   
Kunst en creatie - Maatschappij en welzijn - Sport      1e Gr    2 lj B      
Kunst en creatie - Maatschappij en welzijn - Stemtechnieken      1e Gr    2 lj B      Stem   
Kunst en creatie - Maatschappij en welzijn - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B      
Kunst en creatie - Opstroomoptie      1e Gr    2 lj B      
Kunst en creatie - Opstroomoptie - Sport      1e Gr    2 lj B      
Kunst en creatie - Opstroomoptie - Stemtechnieken      1e Gr    2 lj B      Stem   
Kunst en creatie - Opstroomoptie - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B      
Kunst en creatie - Sport      1e Gr    2 lj B      
Kunst en creatie - Sport - Stemtechnieken      1e Gr    2 lj B      Stem   
Kunst en creatie - Sport - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B      
Kunst en creatie - Stemtechnieken      1e Gr    2 lj B      Stem   
Kunst en creatie - Stemtechnieken - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B      Stem   
Kunst en creatie - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B   
Maatschappij & Welzijn - Opstroomoptie - Sport      1e Gr    2 lj B      
Maatschappij & Welzijn - Opstroomoptie - Stemtechnieken      1e Gr    2 lj B      Stem   
Maatschappij & Welzijn - Opstroomoptie - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B      
Maatschappij & Welzijn - Sport      1e Gr    2 lj B      
Maatschappij & Welzijn - Sport - Stemtechnieken      1e Gr    2 lj B      Stem
Maatschappij & Welzijn - Stemtechnieken - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B      Stem   
Maatschappij & Welzijn - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B   
Maatschappij & Welzijn A      1e Gr    2 lj A   
Maatschappij & Welzijn B      1e Gr    2 lj B   
Maatschappij en welzijn - Opstroomoptie      1e Gr    2 lj B   
Moderne talen en wetenschappen      1e Gr    2 lj A   
Opstroomoptie      1e Gr    2 lj B   
Opstroomoptie - Sport      1e Gr    2 lj B      
Opstroomoptie - Sport - Stemtechnieken      1e Gr    2 lj B      Stem   
Opstroomoptie - Sport - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B      
Opstroomoptie - Stemtechnieken      1e Gr    2 lj B      Stem
Opstroomoptie - Stemtechnieken - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B      Stem   
Opstroomoptie - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B      
Rudolf Steinerpedagogie      1e Gr    2 lj A      
Sport      1e Gr    2 lj A   
Sport      1e Gr    2 lj B      
Sport - Stemtechnieken      1e Gr    2 lj B      Stem   
Sport - Stemtechnieken - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B      Stem
Sport - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B      
Stem-technieken      1e Gr    2 lj A      Stem
Stem-technieken      1e Gr    2 lj B      Stem
Stem-technieken - Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B      Stem
STEM-wetenschappen      1e Gr    2 lj A      Stem
Topsport      1e Gr    2 lj A      
Voeding en horeca      1e Gr    2 lj A   
Voeding en horeca      1e Gr    2 lj B   
Yeshiva      1e Gr    2 lj A      

Domeinoverschrijdend

Economische wetenschappen    2e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom     
Economische wetenschappen    2e Gr    2e Lj    ASO    Doorstroom     
Freinetpedagogie    2e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom       
Freinetpedagogie    2e Gr    2e Lj    ASO    Doorstroom       
Grieks-Latijn    2e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom     
Grieks-Latijn    2e Gr    2e Lj    ASO    Doorstroom     
Humane wetenschappen    2e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom     
Humane wetenschappen    2e Gr    2e Lj    ASO    Doorstroom     
Latijn    2e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom     
Latijn    2e Gr    2e Lj    ASO    Doorstroom     
Moderne talen    2e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom     
Moderne talen    2e Gr    2e Lj    ASO    Doorstroom     
Natuurwetenschappen    2e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom     
Natuurwetenschappen    2e Gr    2e Lj    ASO    Doorstroom     
Rudolf Steinerpedagogie    2e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom       
Rudolf Steinerpedagogie    2e Gr    2e Lj    ASO    Doorstroom       
Sportwetenschappen    2e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom     
Sportwetenschappen    2e Gr    2e Lj    ASO    Doorstroom     
Topsport-economie    2e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom       
Topsport-economie    2e Gr    2e Lj    ASO    Doorstroom       
Topsport-natuurwetenschappen    2e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom       
Topsport-natuurwetenschappen    2e Gr    2e Lj    ASO    Doorstroom       
Yeshiva    2e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom       
Yeshiva    2e Gr    2e Lj    ASO    Doorstroom       

Economie en organisatie

Bedrijf en organisatie    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Bedrijf en organisatie    2e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Bedrijfswetenschappen    2e Gr    1e Lj    TSO    Doorstroom     
Bedrijfswetenschappen    2e Gr    2e Lj    TSO    Doorstroom     
Organisatie en logistiek    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Organisatie en logistiek    2e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Toerisme    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        
Toerisme    2e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        

Kunst en creatie

Architecturale en beeldende kunsten    2e Gr    1e Lj    KSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Architecturale en beeldende kunsten    2e Gr    2e Lj    KSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Architecturale en beeldende vorming    2e Gr    1e Lj    KSO    Doorstroom     
Architecturale en beeldende vorming    2e Gr    2e Lj    KSO    Doorstroom     
Artistiek-creatieve bewerkingen    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt        
Artistiek-creatieve bewerkingen    2e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt        
Ballet    2e Gr    1e Lj    KSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        
Ballet    2e Gr    2e Lj    KSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        
Beeldende en audiovisuele kunsten    2e Gr    1e Lj    KSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Beeldende en audiovisuele kunsten    2e Gr    2e Lj    KSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Beeldende en audiovisuele vorming    2e Gr    1e Lj    KSO    Doorstroom       
Beeldende en audiovisuele vorming    2e Gr    2e Lj    KSO    Doorstroom       
Creatie en mode    2e Gr    1e Lj    KSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        
Creatie en mode    2e Gr    2e Lj    KSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        
Dans    2e Gr    1e Lj    KSO    Doorstroom       
Dans    2e Gr    2e Lj    KSO    Doorstroom       
Decor en etalage    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Decor en etalage    2e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Fotografie    2e Gr    1e Lj    KSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        
Fotografie    2e Gr    2e Lj    KSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        
Grafische technieken    2e Gr    1e Lj    KSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Grafische technieken    2e Gr    2e Lj    KSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Muziek    2e Gr    1e Lj    KSO    Doorstroom       
Muziek    2e Gr    2e Lj    KSO    Doorstroom       
Woordkunst-drama    2e Gr    1e Lj    KSO    Doorstroom       
Woordkunst-drama    2e Gr    2e Lj    KSO    Doorstroom       

Land- en tuinbouw

Biotechnologische wetenschappen    2e Gr    1e Lj    TSO    Doorstroom          
Biotechnologische wetenschappen    2e Gr    2e Lj    TSO    Doorstroom          
Paardenhouderij    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt        
Paardenhouderij    2e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt        
Plant, dier en milieu    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Plant, dier en milieu    2e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Plant-, dier- en milieutechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        
Plant-, dier- en milieutechnieken    2e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        

Maatschappij en welzijn

Creatie en mode    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        
Creatie en mode    2e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        
Haar- en schoonheidsverzorging    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt        
Haar- en schoonheidsverzorging    2e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt        
Maatschappij en welzijn    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Maatschappij en welzijn    2e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Maatschappij- en welzijnswetenschappen    2e Gr    1e Lj    TSO    Doorstroom     
Maatschappij- en welzijnswetenschappen    2e Gr    2e Lj    TSO    Doorstroom     
Moderealisatie en textielverzorging    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt        
Moderealisatie en textielverzorging    2e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt        
Wellness en lifestyle    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        
Wellness en lifestyle    2e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        
Zorg en welzijn    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Zorg en welzijn    2e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      

Sport

Beweging en sport    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Beweging en sport    2e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Sport    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Sport    2e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Topsport (dubbele finaliteit)    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        
Topsport (dubbele finaliteit)    2e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        
Topsport (finaliteit arbeidsmarktgericht)    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt        
Topsport (finaliteit arbeidsmarktgericht)    2e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt        

STEM

Binnenvaart    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt           
Binnenvaart    2e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt           
Binnenvaarttechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom           
Binnenvaarttechnieken    2e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom           
Biotechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Biotechnieken    2e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Biotechnologische STEM-wetenschappen    2e Gr    1e Lj    TSO    Doorstroom        
Biotechnologische STEM-wetenschappen    2e Gr    2e Lj    TSO    Doorstroom        
Bouw    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Bouw    2e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Bouwtechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom           
Bouwtechnieken    2e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom           
Bouwwetenschappen    2e Gr    1e Lj    TSO    Doorstroom          
Bouwwetenschappen    2e Gr    2e Lj    TSO    Doorstroom          
Elektriciteit    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Elektriciteit    2e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Elektromechanische technieken    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Elektromechanische technieken    2e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Elektrotechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Elektrotechnieken    2e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Grafische technieken    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Grafische technieken    2e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Hout    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Hout    2e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Houttechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Houttechnieken    2e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Maritieme technieken dek    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom           
Maritieme technieken dek    2e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom           
Maritieme technieken motoren    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom           
Maritieme technieken motoren    2e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom           
Mechanica    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Mechanica    2e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Mechanische technieken    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom           
Mechanische technieken    2e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom           
Printmedia    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt           
Printmedia    2e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt           
Schilderen en decoratie    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Schilderen en decoratie    2e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Technologische wetenschappen    2e Gr    1e Lj    TSO    Doorstroom        
Technologische wetenschappen    2e Gr    2e Lj    TSO    Doorstroom        
Textiel    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt           
Textiel    2e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt           
Textielontwerp en prototyping    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom           
Textielontwerp en prototyping    2e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom           
Textielproductietechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom           
Textielproductietechnieken    2e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom           
Voertuigtechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom           
Voertuigtechnieken    2e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom           
Zeevaart en zeevisserij    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt           
Zeevaart en zeevisserij    2e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt           

Taal en cultuur

Onthaal en recreatie    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt        
Onthaal en recreatie    2e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt        
Taal en communicatie    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Taal en communicatie    2e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Toerisme    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        
Toerisme    2e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        

Voeding en horeca

Bakkerij    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Bakkerij    2e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Bakkerijtechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        
Bakkerijtechnieken    2e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        
Biotechnologische wetenschappen    2e Gr    1e Lj    TSO    Doorstroom          
Biotechnologische wetenschappen    2e Gr    2e Lj    TSO    Doorstroom          
Horeca    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        
Horeca    2e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        
Restaurant en keuken    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Restaurant en keuken    2e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Slagerij    2e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt        
Slagerij    2e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt        
Slagerijtechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        
Slagerijtechnieken    2e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        
Toerisme    2e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        
Toerisme    2e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom        

Domeinoverschrijdend

Er zijn geen opleidingen binnen dit studiedomein

Economie en organisatie

Bestuurder interne transportmiddelen duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Industrieel verpakker duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Magazijnmedewerker duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Polyvalent administratief ondersteuner duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Verpakker duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Winkelmedewerker duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           

Kunst en creatie

Er zijn geen opleidingen binnen dit studiedomein

Land- en tuinbouw

Assistent dierlijke productie duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Assistent plantaardige productie duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Hippisch assistent duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Medewerker florist duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Medewerker groen- en tuinaanleg duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Medewerker groen- en tuinbeheer duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           

Maatschappij en welzijn

Medewerker productielijn kleding, confectie en meubelstoffering duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Medewerker textielverzorging duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Operator strijkafdeling kleding- en confectieartikelen en textielverzorging duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Schoonmaker duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           

Sport

Er zijn geen opleidingen binnen dit studiedomein

STEM

Bandenmonteur duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Cementgebonden voeger duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Fietshersteller duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Hoeknaadlasser duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Hulpmonteur steigerbouw duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Installateur elektrotechnische basiscomponenten duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Machinaal houtbewerker duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Matroos zeevisserij duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Medewerker hout duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Medewerker ruwbouw duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Medewerker schilder- en behangwerken duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Medewerker tegelzetwerken en dekvloeren duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Monteur metalen gevel- en dakelementen duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Monteur sanitaire en verwarmingsinstallaties duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Monteur ventilatie- en luchtbehandelingskanalen duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Onderhoudsmedewerker duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Paletten- en krattenmaker duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Plaatser boven- en ondergrondse leidingen duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Productiemedewerker drukafwerking in de printmedia duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Productiemedewerker drukken in de printmedia duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Productiemedewerker industrie duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Rioollegger duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Stratenmaker duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Voorbewerker carrosserie duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              

Taal en cultuur

Er zijn geen opleidingen binnen dit studiedomein

Voeding en horeca

Hulpkelner duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Keukenmedewerker duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Medewerker banketbakkerij duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Medewerker fastfood duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Medewerker kamerdienst duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Medewerker slagerij duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Slachthuismedewerker duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Uitbener-uitsnijder duaal    2e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              

Domeinoverschrijdend

Economie-moderne talen    3e Gr    2e Lj    ASO    Doorstroom     
Economie-moderne talen    3e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom     
Economie-wiskunde    3e Gr    2e Lj    ASO    Doorstroom     
Economie-wiskunde    3e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom     
Freinetpedagogie    3e Gr    2e Lj    ASO    Doorstroom     
Freinetpedagogie    3e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom     
Grieks-Latijn    3e Gr    2e Lj    ASO    Doorstroom     
Grieks-Latijn    3e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom     
Grieks-wiskunde    3e Gr    2e Lj    ASO    Doorstroom     
Grieks-wiskunde    3e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom     
Humane wetenschappen    3e Gr    2e Lj    ASO    Doorstroom     
Humane wetenschappen    3e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom     
Latijn-moderne talen    3e Gr    2e Lj    ASO    Doorstroom     
Latijn-moderne talen    3e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom     
Latijn-wetenschappen    3e Gr    2e Lj    ASO    Doorstroom     
Latijn-wetenschappen    3e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom     
Latijn-wiskunde    3e Gr    2e Lj    ASO    Doorstroom     
Latijn-wiskunde    3e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom     
Moderne talen    3e Gr    2e Lj    ASO    Doorstroom     
Moderne talen    3e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom     
Moderne talen-wetenschappen    3e Gr    2e Lj    ASO    Doorstroom     
Moderne talen-wetenschappen    3e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom     
Rudolf Steinerpedagogie    3e Gr    2e Lj    ASO    Doorstroom     
Rudolf Steinerpedagogie    3e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom     
Sportwetenschappen    3e Gr    2e Lj    ASO    Doorstroom     
Sportwetenschappen    3e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom     
Topsport-economie    3e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom     
Topsport-economie    3e Gr    2e Lj    ASO    Doorstroom     
Topsport-wetenschappen    3e Gr    2e Lj    ASO    Doorstroom     
Topsport-wetenschappen    3e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom     
Wetenschappen - wiskunde    3e Gr    2e Lj    ASO    Doorstroom     
Wetenschappen - wiskunde    3e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom     
Yeshiva    3e Gr    2e Lj    ASO    Doorstroom     
Yeshiva    3e Gr    1e Lj    ASO    Doorstroom     

Economie en organisatie

Applicatie- en databeheer    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Applicatie- en databeheer    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen    3e Gr    2e Lj    TSO    Doorstroom     
Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen    3e Gr    1e Lj    TSO    Doorstroom     
Bedrijfsorganisatie    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Bedrijfsorganisatie    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Bedrijfswetenschappen    3e Gr    2e Lj    TSO    Doorstroom     
Bedrijfswetenschappen    3e Gr    1e Lj    TSO    Doorstroom     
Commerciële organisatie    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Commercile organisatie    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Internationale handel en logistiek    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Internationale handel en logistiek    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Logistiek    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Logistiek    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Onthaal, organisatie en sales    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Onthaal, organisatie en sales    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Toerisme    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Toerisme    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      

Kunst en creatie

Architecturale vorming    3e Gr    2e Lj    KSO    Doorstroom     
Architecturale vorming    3e Gr    1e Lj    KSO    Doorstroom     
Architectuur en interieur    3e Gr    2e Lj    KSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Architectuur en interieur    3e Gr    1e Lj    KSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Audiovisuele vorming    3e Gr    2e Lj    KSO    Doorstroom     
Audiovisuele vorming    3e Gr    1e Lj    KSO    Doorstroom     
Ballet    3e Gr    2e Lj    KSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Ballet    3e Gr    1e Lj    KSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Beeldende kunst    3e Gr    2e Lj    KSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Beeldende kunst    3e Gr    1e Lj    KSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Beeldende vorming    3e Gr    2e Lj    KSO    Doorstroom     
Beeldende vorming    3e Gr    1e Lj    KSO    Doorstroom     
Crossmedia    3e Gr    2e Lj    KSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Crossmedia    3e Gr    1e Lj    KSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Dans    3e Gr    2e Lj    KSO    Doorstroom     
Dans    3e Gr    1e Lj    KSO    Doorstroom     
Decor, etalage en publiciteit    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Decor, etalage en publiciteit    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Diamantbewerking    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Diamantbewerking    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Fotografie    3e Gr    2e Lj    KSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Fotografie    3e Gr    1e Lj    KSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Goud en juwelen    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Goud en juwelen    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Grafimedia    3e Gr    2e Lj    KSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Grafimedia    3e Gr    1e Lj    KSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Mode    3e Gr    2e Lj    KSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Mode    3e Gr    1e Lj    KSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Muziek    3e Gr    2e Lj    KSO    Doorstroom     
Muziek    3e Gr    1e Lj    KSO    Doorstroom     
Muziekinstrumentenbouw    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Muziekinstrumentenbouw    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Uurwerkmaken    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Uurwerkmaker    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Woordkunst-drama    3e Gr    2e Lj    KSO    Doorstroom     
Woordkunst-drama    3e Gr    1e Lj    KSO    Doorstroom     

Land- en tuinbouw

Agrotechnieken dier    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Agrotechnieken dier    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Agrotechnieken plant    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Agrotechnieken plant    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Biotechnologische en chemische wetenschappen    3e Gr    2e Lj    TSO    Doorstroom     
Biotechnologische en chemische wetenschappen    3e Gr    1e Lj    TSO    Doorstroom     
Dier en milieu    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Dier en milieu    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Dierenverzorgingstechnieken    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Dierenverzorgingstechnieken    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Dierenzorg    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Dierenzorg    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Groenaanleg en -beheer    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Groenaanleg en -beheer    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Groendecoratie    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Groendecoratie    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Natuur- en groentechnieken    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Natuur- en groentechnieken    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Paardenhouderij    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Paardenhouderij    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Plant en milieu    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Plant en milieu    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Tuinaanleg en -beheer    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Tuinaanleg en -beheer    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      

Maatschappij en welzijn

Assistentie in wonen, zorg en welzijn    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Assistentie in wonen, zorg en welzijn    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Basiszorg en Ondersteuning    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Basiszorg en Ondersteuning    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Defensie en veiligheid    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Defensie en veiligheid    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Gezondheidszorg    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Gezondheidszorg    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Haarverzorging    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Haarverzorging    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Mode    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Mode    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Moderealisatie    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Moderealisatie    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Opvoeding en begeleiding    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Opvoeding en begeleiding    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Schoonheidsverzorging    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Schoonheidsverzorging    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Textielverzorging    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Textielverzorging    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Wellness en schoonheid    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Wellness en schoonheid    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Welzijnswetenschappen    3e Gr    1e Lj    TSO    Doorstroom     
Welzijnswetenschappen    3e Gr    2e Lj    TSO    Doorstroom     

Sport

Beweging en sport    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Beweging en sport    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Sportbegeleiding    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Sportbegeleiding    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Topsport (dubbele finaliteit)    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Topsport (dubbele finaliteit)    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Topsport (finaliteit arbeidsmarkt)    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Topsport (finaliteit arbeidsmarkt)    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Topsport-bedrijfswetenschappen    3e Gr    2e Lj    TSO    Doorstroom     
Topsport-bedrijfswetenschappen    3e Gr    1e Lj    TSO    Doorstroom     

STEM

Afwerking bouw    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Afwerking bouw    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Applicatie- en databeheer    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Applicatie- en databeheer    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Autotechnieken    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Autotechnieken    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Binnen- en buitenschrijnwerk    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Binnen- en buitenschrijnwerk    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Binnenschrijnwerk en interieur    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Binnenschrijnwerk en interieur    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Binnenvaart en beperkte kustvaart    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Binnenvaart en beperkte kustvaart    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Binnenvaarttechnieken    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Binnenvaarttechnieken    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen    3e Gr    2e Lj    TSO    Doorstroom        
Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen    3e Gr    1e Lj    TSO    Doorstroom        
Biotechnologische en chemische technieken    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Biotechnologische en chemische technieken    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Bouw- en houtwetenschappen    3e Gr    2e Lj    TSO    Doorstroom        
Bouw- en houtwetenschappen    3e Gr    1e Lj    TSO    Doorstroom        
Bouwplaatsmachinist    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Bouwplaatsmachinist    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Bouwtechnieken    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Bouwtechnieken    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Brom- en motorfietsinstallaties    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Brom- en motorfietsinstallaties    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Crossmedia    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Crossmedia    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Datacommunicatie en netwerkinstallaties    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Datacommunicatie en netwerkinstallaties    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Decoratie en schilderwerken    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Decoratie en schilderwerken    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Dentaaltechnieken    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Dentaaltechnieken    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Elektrische installaties    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Elektrische installaties    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Elektromechanische technieken    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Elektromechanische technieken    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Elektronicatechnieken    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Elektronicatechnieken    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Elektrotechnieken    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Elektrotechnieken    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Fietsinstallaties    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Fietsinstallaties    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Grafimedia    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Grafimedia    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Houttechnieken    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Houttechnieken    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Industriële ICT    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Industrile ICT    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Informatica- en communicatiewetenschappen    3e Gr    2e Lj    TSO    Doorstroom        
Informatica- en communicatiewetenschappen    3e Gr    1e Lj    TSO    Doorstroom        
Koel- en warmtetechnieken    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Koel- en warmtetechnieken    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Koelinstallaties    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Koelinstallaties    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Koetswerk    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Koetswerk    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Lassen-constructie    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Lassen-constructie    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Maritieme technieken dek    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Maritieme technieken dek    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Maritieme technieken motoren    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Maritieme technieken motoren    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Mechanische vormgeving    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Mechanische vormgeving    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Mechanische vormgevingstechnieken    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Mechanische vormgevingstechnieken    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Mechatronica    3e Gr    2e Lj    TSO    Doorstroom        
Mechatronica    3e Gr    1e Lj    TSO    Doorstroom        
Onderhoudsmechanica auto    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Onderhoudsmechanica auto    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Optiektechnieken    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Optiektechnieken    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Orthopedietechnieken    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Orthopedietechnieken    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Podiuminstallaties    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Podiuminstallaties    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Podiumtechnieken    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Podiumtechnieken    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Preventief onderhoud machines en installaties    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Preventief onderhoud machines en installaties    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Printmedia    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Printmedia    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Productie-industrie    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Productie-industrie    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Ruwbouw    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Ruwbouw    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Sanitaire en verwarmingsinstallaties    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Sanitaire en verwarmingsinstallaties    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Technologische wetenschappen en engineering    3e Gr    2e Lj    TSO    Doorstroom        
Technologische wetenschappen en engineering    3e Gr    1e Lj    TSO    Doorstroom        
Textiel    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Textiel    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Textielontwerp en -prototyping    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Textielontwerp en -prototyping    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Textielproductietechnieken    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Textielproductietechnieken    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Vliegtuigtechnieken    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Vliegtuigtechnieken    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom         
Vrachtwagenchauffeur    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Vrachtwagenchauffeur    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Zeevaart    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Zeevaart    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Zeevisserij    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         
Zeevisserij    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt         

Taal en cultuur

Onthaal en recreatie    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Onthaal en recreatie    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Taal en communicatie    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Taal en communicatie    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Taal en communicatiewetenschappen    3e Gr    2e Lj    TSO    Doorstroom     
Taal en communicatiewetenschappen    3e Gr    1e Lj    TSO    Doorstroom     
Toerisme    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Toerisme    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      

Voeding en horeca

Bakkerijtechnieken    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Bakkerijtechnieken    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Biotechnologische en chemische wetenschappen    3e Gr    2e Lj    TSO    Doorstroom     
Biotechnologische en chemische wetenschappen    3e Gr    1e Lj    TSO    Doorstroom     
Brood- en banketbakkerij    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Brood- en banketbakkerij    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Grootkeuken en catering    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Grootkeuken en catering    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Horeca    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Horeca    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Restaurant en keuken    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Restaurant en keuken    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Slagerij    3e Gr    2e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Slagerij    3e Gr    1e Lj    BSO    Arbeidsmarkt      
Slagerij-Traiteurtechnieken    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Slagerij-Traiteurtechnieken    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Toerisme    3e Gr    1e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      
Toerisme    3e Gr    2e Lj    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      


7e leerjaar gericht op het hoger onderwijs      3e Gr    BSO    7e lj      
Architecturale en binnenhuiskunst      3e Gr    2e Lj    KSO        
Architecturale vorming      3e Gr    2e Lj    KSO        
Artistieke opleiding      3e Gr    2e Lj    KSO        
Auto      3e Gr    2e Lj    BSO           
Autotechnieken      3e Gr    2e Lj    TSO           
Banketbakkerij-chocoladebewerking      3e Gr    BSO    7e lj        
Bijzondere wetenschappelijke vorming      3e Gr    ASO         
Bio-ecologische bouwafwerking      3e Gr    BSO    7e lj        
Biotechnische wetenschappen      3e Gr    2e Lj    TSO           
Boekhouden - informatica      3e Gr    2e Lj    TSO         
Brood- en banketbakkerij en confiserie      3e Gr    2e Lj    BSO      
Carrosserie      3e Gr    2e Lj    BSO           
Centrale verwarming en sanitaire installaties      3e Gr    2e Lj    BSO           
Chemie      3e Gr    2e Lj    TSO           
Dans      3e Gr    2e Lj    KSO        
Decoratie en restauratie schilderwerk      3e Gr    BSO    7e lj         
Dier- en landbouwtechnische wetenschappen      3e Gr    2e Lj    TSO        
Dierenzorg      3e Gr    2e Lj    BSO      
Economie-moderne talen      3e Gr    2e Lj    ASO      
Economie-wetenschappen      3e Gr    2e Lj    ASO         
Elektrische installaties      3e Gr    2e Lj    BSO         
Elektrische installatietechnieken      3e Gr    2e Lj    TSO         
Elektromechanica      3e Gr    2e Lj    TSO         
Etalage en standendecoratie      3e Gr    2e Lj    BSO           
Fotolassen      3e Gr    BSO    7e lj           
Gemeenschapsrestauratie      3e Gr    BSO    7e lj        
Gezondheids- en welzijnswetenschappen      3e Gr    2e Lj    TSO        
Grieks-Latijn      3e Gr    2e Lj    ASO        
Grootkeuken      3e Gr    2e Lj    BSO      
Haarzorg      3e Gr    2e Lj    BSO        
Handel      3e Gr    2e Lj    TSO      
Hotel      3e Gr    2e Lj    TSO        
Houtbewerking      3e Gr    2e Lj    BSO         
Humane wetenschappen      3e Gr    2e Lj    ASO      
Industriële ICT      3e Gr    2e Lj    TSO         
Industriële wetenschappen      3e Gr    2e Lj    TSO           
Informaticabeheer      3e Gr    2e Lj    TSO         
Interieurinrichting      3e Gr    BSO    7e lj           
Jeugd- en gehandicaptenzorg      3e Gr    2e Lj    TSO        
Kantoor      3e Gr    2e Lj    BSO      
Kantooradministratie en gegevensbeheer      3e Gr    BSO    7e lj      
Kinderzorg      3e Gr    BSO    7e lj        
Lassen-constructie      3e Gr    2e Lj    BSO         
Latijn-moderne talen      3e Gr    2e Lj    ASO      
Latijn-wetenschappen      3e Gr    2e Lj    ASO           
Latijn-wiskunde      3e Gr    2e Lj    ASO           
Lichamelijke opvoeding en sport      3e Gr    TSO        
Logistiek      3e Gr    BSO    7e lj      
Mechanisch onderhoud      3e Gr    BSO           
Mechanische vormgevingstechnieken      3e Gr    2e Lj    TSO         
Moderealisatie en -verkoop      3e Gr    2e Lj    BSO        
Moderne talen-wetenschappen      3e Gr    2e Lj    ASO         
Moderne talen-wiskunde      3e Gr    2e Lj    ASO           
Modespecialisatie en trendstudie      3e Gr    BSO    7e lj      
Multimedia      3e Gr    2e Lj    TSO         
Onthaal en public relations      3e Gr    2e Lj    TSO        
Organisatie-assistentie      3e Gr    BSO    7e lj      
Organisatiehulp      3e Gr    2e Lj    BSO      
Planttechnische wetenschappen      3e Gr    2e Lj    TSO        
Printmedia      3e Gr    2e Lj    TSO         
Publiciteit en illustratie      3e Gr    BSO    7e lj         
Publiciteitsgrafiek      3e Gr    2e Lj    BSO         
Renovatie bouw      3e Gr    BSO    7e lj           
Restaurant en keuken      3e Gr    2e Lj    BSO      
Ruwbouw      3e Gr    2e Lj    BSO         
Ruwbouwafwerking      3e Gr    2e Lj    BSO           
Schilderwerk en decoratie      3e Gr    2e Lj    BSO         
Schoonheidsverzorging      3e Gr    2e Lj    TSO        
Secretariaat-talen      3e Gr    2e Lj    TSO      
Slagerij en vleeswaren      3e Gr    2e Lj    TSO        
Sociale en technische wetenschappen      3e Gr    2e Lj    TSO      
Specialiteitenrestaurant      3e Gr    BSO    7e lj        
Sportwetenschappen      3e Gr    2e Lj    ASO           
Stuur- en beveiligingstechnieken      3e Gr    TSO    7e lj           
Techniek-wetenschappen      3e Gr    2e Lj    TSO         
Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige      3e Gr    BSO    7e lj        
Toegepaste beeldende kunst      3e Gr    2e Lj    KSO         
Toerisme      3e Gr    2e Lj    TSO        
Tuinaanleg en onderhoud      3e Gr    BSO    7e lj         
Tuinbouw en groenvoorziening      3e Gr    2e Lj    BSO         
Verkoop      3e Gr    2e Lj    BSO      
Verkoop en vertegenwoordiging      3e Gr    BSO    7e lj        
Verzorging      3e Gr    2e Lj    BSO      
Wereldgastronomie      3e Gr    BSO    7e lj        
Werktuigmachines      3e Gr    2e Lj    BSO           
Wetenschappen-wiskunde      3e Gr    2e Lj    ASO         
Winkelbeheer en etalage      3e Gr    BSO    7e lj        


Afwerking bouw duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Animator duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal           
Asfalt- en betonwegenbouwer duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Aspirant-stuurman binnenscheepvaart duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Assistentie in wonen, zorg en welzijn duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Autotechnieken duaal      3e Gr    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      Duaal              
Bakkerijtechnieken duaal      3e Gr    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      Duaal           
Bedrijfsorganisatie duaal      3e Gr    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      Duaal           
Bekapper/Hoefsmid duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal           
Binnen- en buitenschrijnwerk duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal            
Binnenschrijnwerk en interieur duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal            
Binnenvaart en beperkte kustvaart duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Biotechnologische en chemische technieken duaal      3e Gr    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      Duaal              
Bouwglastechnieker duaal      3e Gr    BSO    7e lj    Arbeidsmarkt      Duaal           
Bouwplaatsmachinist duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Bouwtechnieken duaal      3e Gr    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      Duaal              
Brandertechnicus gas/stookolie duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Brom- en motorfietsinstallaties duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Brood- en banketbakkerij duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Buitenschrijnwerker aluminium/metaal duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Buitenschrijnwerker hout duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Buitenschrijnwerker kunststoffen/PVC duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Chocolatier duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal           
Commercieel assistent duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal           
Commerciële organisatie duaal      3e Gr    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      Duaal           
Culinair slager duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal           
Daktimmerman duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Dakwerker duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Datacommunicatie- en netwerkinstallaties duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Decor- en standenbouwer duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Decoratie en schilderwerken duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Diamantbewerking duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Dier en milieu duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Dierenzorg duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Elektrische installaties duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal            
Elektromecanicien duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Elektromechanische technieken duaal      3e Gr    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      Duaal              
Elektrotechnicus duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Elektrotechnieken duaal      3e Gr    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      Duaal           
Fietsinstallaties duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Fijnschilder duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Flexodrukker duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal           
Florist duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal           
Geautomatiseerde diamantbewerking en kwaliteitsanalist duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal           
Gespecialiseerd verkoper slagerij duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal           
Groenaanleg en -beheer duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal         
Groendecoratie duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Grootkeuken en catering duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Grootkeukenkok duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal           
Haarverzorging duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Host duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal           
Hotelreceptionist duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal           
IJzervlechter en bekister-betonneerder duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Installateur gebouwenautomatisering duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Installateur nutsvoorzieningen duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Interieurbouwer duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Kapper - stylist duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal           
Kinderbegeleider duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal           
Klantcontactmedewerker duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal           
Koel- en warmtetechnieken duaal      3e Gr    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      Duaal              
Koelinstallaties duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Koetswerk duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Kok duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal           
Lassen-constructie duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Lasser-monteerder duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Logistiek assistent magazijn duaal      3e Gr    BSO    7e lj    Arbeidsmarkt      Duaal           
Logistiek duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal         
Mecanicien tuin-, park- en bosmachines duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal           
Mechanische vormgeving duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Mechanische vormgevingstechnieken duaal      3e Gr    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      Duaal              
Meubelmaker duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Meubelstoffeerder duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Moderealisatie duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Monteur steigerbouw duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Natuur- en groentechnieken duaal      3e Gr    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      Duaal           
Natuurbeheerder duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal           
Natuursteenbewerker duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Omsteller plaatbewerking en monteerder-afregelaar duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Omsteller verspaning en monteerder-afregelaar duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen land- en tuinbouw duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal           
Onderhoudsmechanica auto duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Onthaal, organisatie en sales duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Ontwikkelaar prototypes mode duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal           
Operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal           
Operator stansmachine in de papier- en kartonbewerkende industrie duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal           
Operator vouw-plakmachine in de papier- en kartonbewerkende industrie duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal           
Orthopedietechnieken duaal      3e Gr    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      Duaal              
Paardenhouder duaal      3e Gr    BSO    7e lj    Arbeidsmarkt      Duaal           
Paardenhouderij duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Pijpfitter-fabriceur duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Plaatser houten vloerbedekking duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Plant en milieu duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal         
Podiuminstallaties duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Podiumtechnicus duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Podiumtechnieken duaal      3e Gr    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      Duaal              
Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Preventief onderhoud machines en installaties duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Print en Sign Operator duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal           
Printmedia duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Productie-industrie duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Productiemedewerker dier duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal           
Productiemedewerker plant duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal           
Productieoperator textielproductielijn duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Restaurant en keuken duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Restauratievakman schilder-decorateur duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Restauratievakman schrijnwerk duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Rotatiedrukker duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal           
Ruwbouw duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal            
Sanitaire en verwarmingsinstallaties duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Schrijnwerker houtbouw duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Slager-charcutier duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal           
Slagerij duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Spuiter carrosserie duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Stukadoor duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Technicus installatietechnieken duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Technicus koelinstallaties duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Textiel duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal              
Textielproductietechnieken duaal      3e Gr    TSO    Arbeidsmarkt en doorstroom      Duaal              
Textielverzorging duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal           
Trappenmaker duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Tuinaanlegger-groenbeheerder duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal           
Verzorgende / Zorgkundige duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal           
Vloerder - tegelzetter duaal      3e Gr    BSO    7e lj      Duaal              
Zeevisserij duaal      3e Gr    BSO    Arbeidsmarkt      Duaal