Opleidingsvorm 3 (OV3)

OV3 wordt lineair en modulair georganiseerd.

OV3 geeft je een algemene, sociale en beroepsvorming. Het doel is maatschappelijk functioneren en participeren en tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu mogelijk te maken.

De opleiding kent drie opeenvolgende fasen:

Observatiefase:

Dit is de instapfase als je vanuit de lagere school instroomt. In principe duurt deze fase één schooljaar. De klassenraad kan de duur ervan evenwel in functie van de leerling aanpassen. Je krijgt naast algemene en sociale vorming ook beroepsgerichte vorming. Deze beroepsgerichte vorming geeft een initiatie in de opleidingen die de school aanbiedt in de latere fases. Hier krijg je minstens 14 lestijden algemene en sociale vorming en 16 lestijden beroepsgerichte vorming (praktijk). Het lessenrooster omvat 32 lestijden zodat de school nog een aantal lestijden zelf kan invullen.

Meer info over de modernisering

Opleidingsfase:

Deze fase duurt ten minste 2 volledige schooljaren. Je hebt gekozen voor een bepaalde opleiding maar in deze fase kan je op elk ogenblik nog van richting veranderen. Hier krijg je minstens 10 lestijden algemene en sociale vorming en 13 lestijden beroepsgerichte vorming (praktijk). Het lessenrooster omvat 32 lestijden zodat de school nog een aantal lestijden zelf kan invullen.

Meer info over de modernisering

Kwalificatiefase:

De fase duurt ten minste twee volledige schooljaren. In deze fase kan je niet meer veranderen van studierichting; je moet hier altijd twee volledige schooljaren dezelfde opleiding volgen, tenzij de klassenraad beslist heeft voor een individuele leerling dat de kwalificatiefase wordt ingekort tot één jaar. Hier krijg je minstens 10 lestijden algemene en sociale vorming en 19 lestijden beroepsgerichte vorming zodat de school nog een aantal lestijden zelf kan invullen, waaronder ook stages. Na de kwalificatiefase is je opleiding eigenlijk afgerond en ben je niet meer leerplichtig.

Meer info over de modernisering

(facultatieve) Integratiefase:

Deze is bedoeld voor leerling die het getuigschrift van een opleiding hebben behaald. Deze fase omvat één volledig schooljaar in de vorm van een alternerende beroepsopleiding. Deze facultatieve integratiefase van één schooljaar kan bij wijze van uitzondering door de klassenraad verlengd worden tot een tweede schooljaar. Dit als je door omstandigheden een lange periode gewettigd afwezig was gedurende het eerste schooljaar van de integratiefase en daardoor geen getuigschrift hebt behaald.
De integratiefase bevat vooral stages (minstens 24 lestijden). Je werkt 3 dagen in een bedrijf om 'de stiel' te leren en te wennen aan het arbeidsritme en de nodige werkhouding; de overige 2 dagen (minstens 14 lestijden) volg je les (een halve dag algemene vorming en anderhalve dag beroepsgerichte vorming). De bedoeling hiervan is je nog beter kennis te laten maken met de concrete werksituatie.

Bij wijze van uitzondering kan je, op gemotiveerd advies van de klassenraad, ook zonder getuigschrift van de opleiding, worden toegelaten.

Meer info over de modernisering

Deze opleidingsvorm wordt georganiseerd in type basisaanbod, 3, 4, 6, 7 en 9.

Modulair BuSO

In een beperkt aantal scholen wordt het BuSO modulair georganiseerd. Hier is er geen onderverdeling in leerjaren maar in modules en eenheden van een module. Als je slaagt in een module behaal je een deelcertificaat. Door verschillende deelcertificaten te combineren kan men een certificaat behalen. Je behaalt dezelfde studiebewijzen als in het ‘gewone’, lineair georganiseerde BuSO.
De bedoeling is te voorkomen dat je zonder kwalificaties op de arbeidsmarkt zou belanden, als je voortijdig je schoolse opleiding zou afbreken. Je kunt in dit systeem op flexibele wijze je loopbaan plannen of eventueel makkelijker vervolledigen in bv. het volwassenenonderwijs.

Toelatingsvoorwaarden

Je moet beschikken over een IAC-verslag waarin wordt aangegeven welk type en welke opleidingsvorm beantwoordt aan je behoeften.
Dit IAC-verslag wordt opgesteld door een CLB en integreert een attest + een protocol ter verantwoording.

Je kan alleen BuSO volgen van de opleidingsvorm en type waarnaar je in het IAC-verslag georiënteerd wordt. 

Bij een effectieve inschrijving in een school voor buitengewoon onderwijs is het IAC-verslag bestemd voor de directeur, ter staving van de inschrijving en wordt het toegevoegd aan het leerlingendossier op school.
Als de leerling de school voor buitengewoon onderwijs verlaat, wordt het verslag aan de ouders terugbezorgd.

Leeftijdsvoorwaarden:
Je kan worden toegelaten: 
- na de zomervakantie van het jaar waarin 13 jaar wordt; 
- of op gemotiveerd advies gevoegd bij het inschrijvingsverslag, na de zomervakantie van het jaar waarin je 12 jaar wordt; 
- of als je een getuigschrift basisonderwijs hebt;
- of als je hoogstens 21 jaar bent.
Hierop bestaan er wel een aantal uitzonderingen. Je vindt deze in de omzendbrief

Observatiefase

Opleidingsfase

Opleidingsvorm 3   

OV3 wordt lineair en modulair georganiseerd.

OV3 geeft je een algemene, sociale en beroepsvorming. Het doel is maatschappelijk functioneren en participeren en tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu mogelijk te maken.

De opleiding kent drie opeenvolgende fasen:

Observatiefase:

Dit is de instapfase als je vanuit de lagere school instroomt. In principe duurt deze fase één schooljaar. De klassenraad kan de duur ervan evenwel in functie van de leerling aanpassen. Je krijgt naast algemene en sociale vorming ook beroepsgerichte vorming. Deze beroepsgerichte vorming geeft een initiatie in de opleidingen die de school aanbiedt in de latere fases. Hier krijg je minstens 14 lestijden algemene en sociale vorming en 16 lestijden beroepsgerichte vorming (praktijk). Het lessenrooster omvat 32 lestijden zodat de school nog een aantal lestijden zelf kan invullen.

Opleidingsfase:

Deze fase duurt ten minste 2 volledige schooljaren. Je hebt gekozen voor een bepaalde opleiding maar in deze fase kan je op elk ogenblik nog van richting veranderen. Hier krijg je minstens 10 lestijden algemene en sociale vorming en 13 lestijden beroepsgerichte vorming (praktijk). Het lessenrooster omvat 32 lestijden zodat de school nog een aantal lestijden zelf kan invullen.

Kwalificatiefase:

De fase duurt ten minste twee volledige schooljaren. Ook in deze fase kan je nog veranderen van studierichting, maar het is wel de bedoeling dat je 2 jaar dezelfde studierichting volgt. De klassenraad kan, in samenspraak met het CLB, de duur van de fase nog steeds aanpassen. Hier krijg je minstens 10 lestijden algemene en sociale vorming en 19 lestijden beroepsgerichte vorming zodat de school nog een aantal lestijden zelf kan invullen, waaronder ook stages. Na de kwalificatiefase is je opleiding eigenlijk afgerond en ben je niet meer leerplichtig.

(facultatieve) Integratiefase:

Deze is bedoeld voor leerling die het getuigschrift van een opleiding hebben behaald. Deze fase omvat één volledig schooljaar in de vorm van een alternerende beroepsopleiding. Deze facultatieve integratiefase van één schooljaar kan bij wijze van uitzondering door de klassenraad verlengd worden tot een tweede schooljaar. Dit als je door omstandigheden een lange periode gewettigd afwezig was gedurende het eerste schooljaar van de integratiefase en daardoor geen getuigschrift hebt behaald.
De integratiefase bevat vooral stages (minstens 24 lestijden). Je werkt 3 dagen in een bedrijf om 'de stiel' te leren en te wennen aan het arbeidsritme en de nodige werkhouding; de overige 2 dagen (minstens 14 lestijden) volg je les (een halve dag algemene vorming en anderhalve dag beroepsgerichte vorming). De bedoeling hiervan is je nog beter kennis te laten maken met de concrete werksituatie.

Bij wijze van uitzondering kan je, op gemotiveerd advies van de klassenraad, ook zonder getuigschrift van de opleiding, worden toegelaten.

Deze opleidingsvorm wordt georganiseerd in type basisaanbod, 3, 4, 6, 7 en 9.

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt de observatiefase hervormd.

De observatiefase is een breed oriënterende fase. Je leert een selectie van technieken die de basis vormen voor wat je zal leren in de opleidingsfase.

Vanaf schooljaar 2021-2022 wordt de opleidingsfase hervormd.

In de opleidingsfase kies je uit 13 basisopleidingen die behoren tot 1 van deze 5 studiedomeinen:

Een basisopleiding bevat alle competenties uit een breed basis opleidingsprofiel en is niet schoolgebonden. Dit wil zeggen dat een basisopleiding je op een opleiding in de kwalificatiefase voorbereidt, ongeacht welke school deze aanbiedt.

Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt de kwalificatiefase hervormd.

In de kwalificatiefase maakt elke leerling een keuze voor een meer specifieke opleiding. Elke opleiding baseert zich op wat je moet kennen en kunnen. Dit wordt beschreven in een opleidingsprofiel. Je hebt binnen elk studiedomein (behalve in basis haarverzorging, basis bakkerij, basis slagerij en basis schilderen en behangen) de keuze tussen meerdere opleidingen in de kwalificatiefase. Je kan in de kwalificatiefase ook kiezen voor een opleiding uit een ander studiedomein dan die in de opleidingsfase.

Vanaf schooljaar 2025-2026 wordt de integratiefase hervormd.

In de integratiefase kan je verder gaan met je keuze uit de kwalificatiefase, maar je kan ook overstappen naar een andere opleiding.

Observatiefase

Kwalificatiefase

Assistent plantaardige productie

Bandenmonteur

Bestuurder interne transportmiddelen

Cementgebonden voeger

Fietshersteller

Hoeknaadlasser

Huishoudhulp zorg

Insteller plaatbewerking

Keukenmedewerker

Logistiek assistent in de zorg

Machinaal houtbewerker

Magazijnmedewerker

Medewerker (banket)bakkerij

Medewerker fastfood

Medewerker florist

Medewerker groen- en tuinbeheer

Medewerker hout

Medewerker kamerdienst

Medewerker kapper

Medewerker productielijn kleding, confectie en meubelstoffering

Medewerker ruwbouw

Medewerker schilder- en behangwerken

Medewerker slagerij

Medewerker spoelkeuken

Medewerker tegelzetwerken en dekvloeren

Medewerker textielverzorging

Monteur sanitaire en verwarmingsinstallaties

Paletten- en krattenmaker

Plaatser binnenschrijnwerk

Plaatser buitenschrijnwerk

Plaatser interieurprojecten

Polyvalent administratief ondersteuner

Productiemedewerker industrie

Samensteller

Schoonmaker

Verpakker

Voorbewerker carrosserie

Winkelmedewerker

Kwalificatiefase

Aluminium- en kunststofschrijnwerker

Assistent plantaardige productie

Autohulpmecanicien

Bakkersgast

Bandenmonteur

Bestuurder interne transportmiddelen

Boekbinder

Cementgebonden voeger

Confectiestikker

Fietshersteller

Grootkeukenmedewerker

Hoeklasser

Hoeknaadlasser

Huishoudhulp zorg

Hulpdrukker

Hulpwever

Insteller plaatbewerking

Interieurbouwer

Kappersmedewerker

Keukenmedewerker

Logistiek assistent in de zorg

Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen

Loodgieter

Machinaal houtbewerker

Magazijnmedewerker

Magazijnmedewerker

Medewerker (banket)bakkerij

Medewerker fastfood

Medewerker florist

Medewerker groen- en tuinbeheer

Medewerker hout

Medewerker kamerdienst

Medewerker kapper

Medewerker productielijn kleding, confectie en meubelstoffering

Medewerker ruwbouw

Medewerker schilder- en behangwerken

Medewerker slagerij

Medewerker spoelkeuken

Medewerker tegelzetwerken en dekvloeren

Medewerker textielverzorging

Metselaar

Meubelstoffeerder

Monteur sanitaire en verwarmingsinstallaties

Onderhoudsassistent

Onderhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaak

Paletten- en krattenmaker

Plaatbewerker

Plaatser binnenschrijnwerk

Plaatser buitenschrijnwerk

Plaatser interieurprojecten

Plaatslager

Polyvalent administratief ondersteuner

Productiemedewerker industrie

Receptiemedewerker

Samensteller

Schilder-decorateur

Schoonmaker

Slagersgast

Tuinbouwarbeider

Verpakker

Vloerder - tegelzetter

Voorbewerker carrosserie

Wasserijoperator

Werkplaatsschrijnwerker

Winkelhulp

Winkelmedewerker

Zeefdrukker

Aanvuller - modulair

Basismedewerker in organisaties - modulair

Gegevensinvoerder/typist - modulair

Grootkeukenhulp - modulair

Grootkeukenmedewerker - modulair

Hoeklasser - modulair

Hulpkelner - modulair

Interieurbouwer - modulair

Kassamedewerker - modulair

Keukenhulp - modulair

Keukenmedewerker - modulair

Lasser monteerder - modulair

Lasser monteerder BMBE - modulair

Lasser monteerder MIG/MAG - modulair

Lasser monteerder TIG - modulair

Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen - modulair

Machinaal houtbewerker - modulair

Magazijnmedewerker - modulair

Metselaar - modulair

Onderhoudswerker - modulair

Puntlasser - modulair

Receptiemedewerker - modulair

Receptionist/telefonist - modulair

Schoonmaakhulp in de thuiszorg - modulair

Schoonmaakhulp in instellingen en diensten - modulair

Secretariaatsmedewerker - modulair

Traiteurmedewerker - modulair

Werfbediener ruwbouw - modulair

Werkplaatsschrijnwerker - modulair

Winkelhulp - modulair

Zaalmedewerker - modulair

Integratiefase

Aanvuller - modulair

Basismedewerker in organisaties - modulair

Gegevensinvoerder/typist - modulair

Grootkeukenhulp - modulair

Grootkeukenmedewerker - modulair

Hoeklasser - modulair

Hulpkelner - modulair

Interieurbouwer - modulair

Kassamedewerker - modulair

Keukenhulp - modulair

Keukenmedewerker - modulair

Lasser monteerder - modulair

Lasser monteerder BMBE - modulair

Lasser monteerder MIG/MAG - modulair

Lasser monteerder TIG - modulair

Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen - modulair

Machinaal houtbewerker - modulair

Magazijnmedewerker - modulair

Metselaar - modulair

Onderhoudswerker - modulair

Puntlasser - modulair

Receptiemedewerker - modulair

Receptionist/telefonist - modulair

Schoonmaakhulp in de thuiszorg - modulair

Schoonmaakhulp in instellingen en diensten - modulair

Secretariaatsmedewerker - modulair

Traiteurmedewerker - modulair

Werfbediener ruwbouw - modulair

Werkplaatsschrijnwerker - modulair

Winkelhulp - modulair

Zaalmedewerker - modulair