Elektromechanische technieken duaal - Derde graad - TSO

Studierichting "Elektromechanische technieken duaal"

Deze richting zal opstarten vanaf schooljaar 2017-2018.

Voor elke duale opleiding bestaat er een standaardtraject. 
Hierin staat wat jij minimaal moet leren op vlak van algemene vorming  en beroepsgerichte competenties.
Het standaardtraject voor Elektromechanische technieken duaal bestaat uit volgende clusters:

 • Algemene vorming
 • Preventief onderhoud
 • Diagnosetechniek
 • Correctief onderhoud

Meer gedetailleerde informatie over het standaardtraject van Elektromechanische technieken duaal.pdf.

De werkplekcomponent in het standaardtraject elektromechanische technieken duaal bedraagt gemiddeld minder dan 20 uren per week op schooljaarbasis. Op deze manier wordt je opleiding direct veel realistischer. Bedoeling is later sterker op de arbeidsmarkt te komen.

Duaal leren is dan ook enkel bedoeld voor arbeidsrijpe  of quasi arbeidsrijpe leerlingen. De klassenraad en de trajectbegeleider beslissen over je arbeidsrijpheid en formuleren een niet- bindend advies nadat je een screening hebt doorlopen. Deze screening kan georganiseerd worden op het einde van vorig schooljaar of bij de start van het nieuwe schooljaar. 
 
Enkel in het 2e jaar van de 2-jarige opleiding kan overgezeten worden (schooljaar 2018-2019). Als je niet slaagt in het 1e jaar, moet je overstappen naar een niet duale opleiding.

Elektromechanische technieken duaal - Derde graad - TSO

 

Deze richting zal opstarten vanaf schooljaar 2017-2018.

Voor elke duale opleiding bestaat er een standaardtraject. 
Hierin staat wat jij minimaal moet leren op vlak van algemene vorming  en beroepsgerichte competenties.
Het standaardtraject voor Elektromechanische technieken duaal bestaat uit volgende clusters:

 • Algemene vorming
 • Preventief onderhoud
 • Diagnosetechniek
 • Correctief onderhoud

Meer gedetailleerde informatie over het standaardtraject van Elektromechanische technieken duaal.pdf.

De werkplekcomponent in het standaardtraject elektromechanische technieken duaal bedraagt gemiddeld minder dan 20 uren per week op schooljaarbasis. Op deze manier wordt je opleiding direct veel realistischer. Bedoeling is later sterker op de arbeidsmarkt te komen.

Duaal leren is dan ook enkel bedoeld voor arbeidsrijpe  of quasi arbeidsrijpe leerlingen. De klassenraad en de trajectbegeleider beslissen over je arbeidsrijpheid en formuleren een niet- bindend advies nadat je een screening hebt doorlopen. Deze screening kan georganiseerd worden op het einde van vorig schooljaar of bij de start van het nieuwe schooljaar. 
 
Enkel in het 2e jaar van de 2-jarige opleiding kan overgezeten worden (schooljaar 2018-2019). Als je niet slaagt in het 1e jaar, moet je overstappen naar een niet duale opleiding.

 

Voorbereidend jaar Se-n-Se Voorbereidend jaar

Se-n-Se
7de specialisatiejaar

6e leerjaar ASO

6e leerjaar TSO

6e leerjaar KSO

6e leerjaar BSO


Leertijd
Deeltijds BSO

5e leerjaar ASO

5e leerjaar TSO

5e leerjaar KSO

5e leerjaar BSO

 

Situering binnen studiegebied "Mechanica - Elektriciteit"

 
Tweede graad Derde graad Se-n-Se / 7e jr. / Voorbereidend jr.

Elektriciteit-elektronica (TSO)
Elektromechanica (TSO)
Elektrotechnieken (TSO)
Industriële wetenschappen (TSO)
Mechanische technieken (TSO)
Basismechanica (BSO)
Elektrische installaties (BSO)

Elektriciteit-elektronica (TSO)
Elektrische installatietechnieken (TSO)
Elektromechanica (TSO)
Elektromechanische technieken duaal (TSO)
Elektronische installatietechnieken (TSO)
Industriële ICT (TSO)
Industriële wetenschappen (TSO)
Kunststoftechnieken (TSO)
Mechanische vormgevingstechnieken (TSO)
Podiumtechnieken (TSO)
Vliegtuigtechnieken (TSO)
Elektrische installaties (BSO)
Elektrische installaties duaal (BSO)
Kunststofverwerking (BSO)
Lassen- constructie duaal (BSO)
Lassen-constructie (BSO)
Mechanisch onderhoud (BSO)
Productieoperator (BSO)
Werktuigmachines (BSO)

Audio-, video- en teletechnieken (TSO)
Automotive (TSO)
Computergestuurde mechanische productietechnieken (TSO)
Haventechnieken (TSO)
Industriële computertechnieken (TSO)
Industriële elektronicatechnieken (TSO)
Industriële onderhoudstechnieken (TSO)
Kunststofvormgevingstechnieken (TSO)
Mechanica constructie- en planningstechnieken (TSO)
Productie- en procestechnologie (TSO)
Regeltechnieken (TSO)
Stuur- en beveiligingstechnieken (TSO)
Vliegtuigtechnicus (TSO)
Composietverwerking (BSO)
Computergestuurde werktuigmachines (BSO)
Fotolassen (BSO)
Industrieel onderhoud (BSO)
Industriële elektriciteit (BSO)
Matrijzenbouw (BSO)
Metaal- en kunststofschrijnwerk (BSO)
Pijpfitten-lassen-monteren (BSO)

 

Welke lessen krijg ik?

Scholen beslissen zelf hoe ze het standaardtraject (zie beschrijving studierichting) vertalen naar lessentabellen. Er zijn geen algemene lessenroosters voorhanden.
Met andere woorden: de invulling van de lessen kan verschillen van school tot school en zelfs van leerling tot leerling. Om hier zicht op te krijgen dien je de school van je keuze zélf te contacteren.

Zo kunnen vakken bv. apart worden georganiseerd (Lichamelijke Opvoeding, Frans…) maar evengoed kunnen samenhangende vakken samengevoegd worden. 
De school geeft je opleiding vorm en volgt deze op. Aangezien het werk op de werkvloer bv. kan verschillen naargelang de werkgever, vult de school de opleiding aan tot een succesvol traject. Scholen kunnen ook eigen accenten leggen.
 

Waar kan ik "Elektromechanische technieken duaal" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten tot "Elektromechanische technieken duaal" ?

Je wordt toegelaten tot de opleiding Elektromechanische technieken duaal :

 • -als je geslaagd bent voor de 2e graad van het secundair onderwijs in het ASO,KSO,TSO OF
  -als je niet geslaagd bent voor die 2e graad: toegelaten wordt na een gunstige beslissing van de klassenraad of het begeleidingsteam*. Je moet dan wel voldoen aan de voorwaarden voor de deeltijdse leerplicht**
 • als je een overeenkomst hebt afgesloten (binnen de 20 opleidingsdagen te tellen vanaf de start van de 1e lesbijwoning of vanaf het beëindigen van een eerdere overeenkomst). Als dit niet lukt moet je met de duale opleiding stoppen.
 • als je nog geen 25 bent. Je mag immers slechts secundair onderwijs volgen tot het einde van het schooljaar waarin je 25 wordt.

Ook wordt verwacht dat je (bijna) klaar bent om op een werkplek mee te draaien.

*De klassenraad bestaat ten minste uit een voorzitter + 3 leraars.

** Je bent 15 jaar en je hebt de 2 eerste leerjaren van het voltijds secundair onderwijs volledig doorlopen (geslaagd of niet) of je bent minstens 16 jaar.

Wat na "Elektromechanische technieken duaal" ?

Geslaagd voor je volledige duale opleiding? Dan kan je volgende studiebewijzen behalen:

 • een onderwijskwalificatie:
  -het diploma secundair onderwijs

 • een beroepskwalificatie:
  -een certificaat als je slaagt voor de vakken van de beroepsgerichte vorming, maar niet voor de vakken algemene vorming.
  Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kunnen verschillende certificaten worden toegekend.

 • een attest van verworven competenties als je geen recht hebt op 1 van de bovenvermelde studiebewijzen.

Als je je duale voltijdse 2-jarige opleiding voor het einde van het traject stopt, maar je 1e jaar wel hebt afgewerkt, kan de klassenraad of het begeleidingsteam beslissen om een oriënteringsattest voor 5 SO te geven.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?

 • Veranderen van school mag altijd.
 • In het 1e opleidingsjaar mag je tot en met 15 januari veranderen binnen eenzelfde leerjaar van studierichting en/of onderwijsvorm. Dit impliceert ook overstappen van een duale naar een niet- duale studierichting.

  In uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad en overgang NA deze datum toestaan.
 • In het 2e opleidingsjaar is veranderen van richting niet toegelaten.
  Slechts in uitzonderlijke gevallen* kan de toelatingsklassenraad een overgang toestaan.

Daarnaast wordt voorzien dat de leerling die overstapt van een duale naar een niet- duale opleiding, steeds ergens moet terechtkunnen. Zo kan er nooit een eventuele volzetverklaring of capaciteitsoverschrijding worden ingeroepen **:   

 •  bij vrijwillige overstap in dezelfde school of een andere school van dezelfde scholengemeenschap
 •  bij gedwongen overstap in dezelfde school of een andere school

 Wanneer een overgang van studierichting en/of onderwijsvorm echt aangewezen is voor een individuele leerling, kan de toelatingsklassenraad een overgang toestaan na 15 januari
Het is onmogelijk een limitatieve lijst van ‘uitzonderlijke gevallen’ voor op te stellen. Na kennisname van het advies van de begeleidende klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan toe volgt, beslist de toelatingsklassenraad of er ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen zijn. 
Zo kunnen bv. een verhuis naar een regio waar de tot dan toe gevolgde studierichting niet bestaat, psychische problemen die verband houden met een foute studiekeuze, studieverandering omwille van de aansluiting met een studiekeuze hoger onderwijs  of een allergie aan producten die eigen zijn aan de opleiding… geldige redenen zijn.

 ** Dit is een afwijking van de weigeringsgronden van de omzendbrief SO/2012/01 betreffende het inschrijvingsrecht.

Wat na "Elektromechanische technieken duaal" ?

Na deze opleiding kan ja gaan werken.
Open het tabblad 'Beroepen' om een beeld te krijgen van concrete mogelijkheden.

Verder studeren kan ook. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is verdere doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk.
Hieronder kan je per onderwijsniveau een oplijsting vinden van een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen.
Let wel: 'inhoudelijk verwant' betekent niet altijd 'vlot haalbaar'.

Se-n-Se

Met je diploma secundair onderwijs op zak kan je verder studeren op verschillende niveaus.
Zo kan je kiezen voor een Se-n-Se  in tso of kso (secundair na secundair).
Als je kiest voor een jaar dat behoort tot een ander studiegebied, heb je de toestemming van de toelatingsklassenraad nodig.

Dit zijn de Se-n-Se-jaren van dit studiegebied:


Automotive (TSO - Se-n-Se)


Haventechnieken (TSO - Se-n-Se)Regeltechnieken (TSO - Se-n-Se)


Vliegtuigtechnicus (TSO - Se-n-Se)

Voorbereidend jaar

In het aso en kso worden 7de jaren ingericht als een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs.
In het aso gaat het om een jaar dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil bijwerken.
In het kso bereiden deze jaren voor op de artistieke toelatingsproeven van het hoger onderwijs.
Sommige voorbereidende jaren worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen. Informeer je goed.

Professionele Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in een professionele bacheloropleiding.
Na het tso is de overstap naar een inhoudelijk verwante richting meestal haalbaar.
Houd bij je keuze zeker rekening met je vooropleiding want dit studiegebied omvat verschillende soorten richtingen.
Na het bso is de overstap naar het hoger onderwijs veel minder vanzelfsprekend owv de zwakkere theoretische vooropleiding. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Bespreek je keuze grondig vooraleer te beslissen.

Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:Academische Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in de meeste academische bacheloropleidingen.
Voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden.
Let wel dat deze opleidingen sterk theoretisch zijn en dat een instap na tso, en vooral na bso, zeker niet vanzelfsprekend is.
Deze opleidingen worden meestal door een universiteit georganiseerd.
Uitzonderingen hierop zijn de opleidingen \'Nautische wetenschappen\', georganiseerd door de Hogere Zeevaartschool en de kunstrichtingen in de studiegebieden \'Muziek en Podiumkunsten\' en \'Audiovisuele en Beeldende Kunst\', die door een School of Arts (= hogeschool) worden georganiseerd.
De academische opleidingen zijn voor de theorie een pak moeilijker dan de professionele bachelors.  De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...

HBO

Het hoger beroepsonderwijs positioneert zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur; vandaar de roepnaam HBO5.
De opleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. Zij maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich net onder de professionele bachelor.
Het HBO5 omvat de hogere opleidingen van het Volwassenenonderwijs en de opleiding Verpleegkunde.
Als je in het bezit bent van een diploma secundair mag je zeker starten.
Als je dit niet hebt, controleer dan goed de toelatingsvoorwaarden.

7de specialisatiejaren BSO

Je wordt toegelaten tot alle 7de specialisatiejaren bso van het studiegebied Mechanica-elektriciteit.
Dit betekent echter niet dat in de praktijk alle overgangen vanzelfsprekend zijn.
Als je een specialisatiejaar wilt volgen in een ander studiegebied moet je de toestemming hebben van de toelatingsklassenraad van de school. Sommige studierichtingen worden in geen enkele school ingericht.
Dit kan jaarlijks wijzigen. 

Als je slaagt in dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs. Dit geeft toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden zoals het Se-n-Se en het hoger onderwijs.
Voor een aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen.

Er is één 7de jaar dat zich specifiek richt op doorstroming naar het hoger onderwijs.
Meer info vind je hier

Dit zijn de mogelijkheden:

Composietverwerking (BSO - Derde leerjaar)

Computergestuurde werktuigmachines (BSO - Derde leerjaar)

Fotolassen (BSO - Derde leerjaar)


Industrieel onderhoud (BSO - Derde leerjaar)

Industriële elektriciteit (BSO - Derde leerjaar)

Matrijzenbouw (BSO - Derde leerjaar)

Metaal- en kunststofschrijnwerk (BSO - Derde leerjaar)

Non-ferro metalen dakbedekkingen (BSO - Derde leerjaar)

Pijpfitten-lassen-monteren (BSO - Derde leerjaar)

 

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Bordenbouwer ( knelpuntberoep)