SO: 2e graad Kunstsecundair onderwijs (KSO)


4e leerjaar KSO

3e leerjaar KSO

Het KSO (kunstsecundair onderwijs) heeft een artistiek (kunstgericht) karakter. Naast een brede algemene vorming leer je actief kunst beoefenen (schilderen, musiceren, fotograferen, ...). Naast de theorie over de kunsttechnieken komt de praktische kunstbeoefening aan bod en leer je zo kunst begrijpen en aanvoelen.

In het KSO zijn er sterk theoretisch gerichte studierichtingen, bedoeld als voorbereiding op hoger onderwijs, terwijl andere meer de klemtoon leggen op de praktijk (kunstbeoefening) als voorbereiding op een beroep.

De studierichtingen

Artistieke opleiding
Audiovisuele vorming
Ballet
Beeldende en architecturale kunsten
Beeldende en architecturale vorming
Dans
Muziek
Woordkunst-drama