SO: 2e graad Algemeen secundair onderwijs (ASO)


4e leerjaar ASO

3e leerjaar ASO

In deze onderwijsvorm krijg je een brede theoretische vorming die je niet rechtstreeks voorbereidt op een beroep. Handenarbeid komt in deze onderwijsvorm niet aan bod. Kiezen voor het ASO = kiezen om verder te studeren na het secundair want de bedoeling van deze studierichtingen is enkel je voor te bereiden op hoger onderwijs. Je krijgt er enkel algemene vakken.

De benamingen van de studierichtingen geven de belangrijkste klemtonen aan.

De studierichtingen

Economie
Grieks
Grieks-Latijn
Humane wetenschappen
Latijn
Rudolf Steinerpedagogie
Sportwetenschappen
Wetenschappen
Wetenschappen-topsport
Yeshiva