SO: 2e graad Technisch secundair onderwijs (TSO)

(tot en met schooljaar 21-22)


4e leerjaar TSO

In het technisch secundair onderwijs krijg je naast een algemene vorming ook technische vakken en praktijkvakken.

Binnen het TSO bestaan veel studierichtingen. Ze zijn erg verschillend van inhoud (meer op theorie of meer op praktijk gericht) en bedoeling (al dan niet voorbereidend op hoger onderwijs). Goed informeren is de boodschap!

De studierichtingen