SO: 2e graad Technisch secundair onderwijs (TSO)

(tot en met schooljaar 21-22)


4e leerjaar TSO

In het technisch secundair onderwijs krijg je naast een algemene vorming ook technische vakken en praktijkvakken.

Binnen het TSO bestaan veel studierichtingen. Ze zijn erg verschillend van inhoud (meer op theorie of meer op praktijk gericht) en bedoeling (al dan niet voorbereidend op hoger onderwijs). Goed informeren is de boodschap!

De studierichtingen

Bio-esthetiek  TSO  2e Gr   
Biotechnische wetenschappen  TSO  2e Gr   
Bouw- en houtkunde  TSO  2e Gr   
Bouwtechnieken  TSO  2e Gr   
Brood en banket  TSO  2e Gr
Creatie en mode  TSO  2e Gr
Elektriciteit-elektronica  TSO  2e Gr      
Elektromechanica  TSO  2e Gr      
Elektrotechnieken  TSO  2e Gr   
Fotografie  TSO  2e Gr   
Glastechnieken  TSO  2e Gr      
Grafische communicatie  TSO  2e Gr   
Grafische media  TSO  2e Gr   
Handel  TSO  2e Gr   
Handel- talen  TSO  2e Gr   
Hotel  TSO  2e Gr
Houttechnieken  TSO  2e Gr   
Industriële wetenschappen  TSO  2e Gr      
Lichamelijke opvoeding en sport  TSO  2e Gr
Maritieme technieken Dek  TSO  2e Gr   
Maritieme technieken Motoren  TSO  2e Gr   
Mechanische technieken  TSO  2e Gr      
Plant-, dier- en milieutechnieken  TSO  2e Gr   
Slagerij en vleeswaren  TSO  2e Gr
Sociale en technische wetenschappen  TSO  2e Gr
Techniek-wetenschappen  TSO  2e Gr      
Textiel- en designtechnieken  TSO  2e Gr      
Textieltechnieken  TSO  2e Gr   
Toerisme  TSO  2e Gr
Topsport  TSO  2e Gr
Voedingstechnieken  TSO  2e Gr