SO: 2e graad Technisch secundair onderwijs (TSO)


4e leerjaar TSO

3e leerjaar TSO

In het technisch secundair onderwijs krijg je naast een algemene vorming ook technische vakken en praktijkvakken.

Binnen het TSO bestaan veel studierichtingen. Ze zijn erg verschillend van inhoud (meer op theorie of meer op praktijk gericht) en bedoeling (al dan niet voorbereidend op hoger onderwijs). Goed informeren is de boodschap!

De studierichtingen

Bio-esthetiek
Biotechnische wetenschappen
Bouw- en houtkunde
Bouwtechnieken
Brood en banket
Creatie en mode
Elektriciteit-elektronica
Elektromechanica
Elektrotechnieken
Fotografie
Glastechnieken
Grafische communicatie
Grafische media
Handel
Handel- talen
Hotel
Houttechnieken
Industriële wetenschappen
Lichamelijke opvoeding en sport
Maritieme technieken Dek
Maritieme technieken Motoren
Mechanische technieken
Plant-, dier- en milieutechnieken
Slagerij en vleeswaren
Sociale en technische wetenschappen
Techniek-wetenschappen
Textiel- en designtechnieken
Textieltechnieken
Toerisme
Topsport
Voedingstechnieken