Professionele bachelors

Opleidingen zijn opgenomen tot op het niveau van de officiële afstudeerrichtingen (min. 30 stp.). Keuzetrajecten zijn niet als aparte richtingen opgenomen; ze worden desgevallend vermeld in de beschrijving van de opleiding. Via de tool 'Keuzetrajecten HO' kan je opzoeken tot welke opleiding een bepaald keuzetraject behoort.
Het -logo achter de opleiding duidt aan dat het gaat om een STEM-opleiding. Wat is STEM? Je vindt hier meer informatie. Alle STEM opleidingen.

Agro- en Biotechnologie: Agro-industrie 
Agro- en Biotechnologie: Biotechnologie 
Agro- en Biotechnologie: Dierenzorg 
Agro- en Biotechnologie: Groenmanagement 
Agro- en Biotechnologie: Landbouw 
Agro- en Biotechnologie: Tuinbouw 
Agro- en Biotechnologie: Voedingsmiddelentechnologie 
Audiovisuele kunsten: Audiovisuele Media 
Audiovisuele kunsten: Podiumtechnieken 
Audiovisuele technieken: Film, tv en video 
Audiovisuele technieken: Fotografie 
Autotechnologie 
Bedrijfsmanagement: Accountancy-fiscaliteit 
Bedrijfsmanagement: Algemene opleiding 
Bedrijfsmanagement: Eventmanagement 
Bedrijfsmanagement: Financie- en verzekeringswezen 
Bedrijfsmanagement: Internationaal ondernemen 
Bedrijfsmanagement: KMO-management 
Bedrijfsmanagement: Logistiek management 
Bedrijfsmanagement: Marketing 
Bedrijfsmanagement: Milieu- en duurzaamheidsmanagement 
Bedrijfsmanagement: Rechtspraktijk 
Bedrijfsmanagement: Sport- en cultuurmanagement 
Bedrijfsmanagement: Toegepaste Bedrijfseconomie 
Bedrijfsmanagement: Winkel- en retailmanagement 
Beeldende vormgeving 
Biomedische laboratoriumtechnologie: Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie 
Biomedische laboratoriumtechnologie: Medische laboratoriumtechnologie 
Bouw 
Business Management: International Business (E) 
Business Management: International Business and Trade (E) 
Business Management & Entrepreneurship (E) 
Business Management Marketing (E) 
Chemie: Biochemie 
Chemie: Chemie 
Chemie: Milieuzorg 
Chemie: Procestechnologie 
Communicatiemanagement: Algemene opleiding 
Communicatiemanagement: Commerciële communicatie 
Communicatiemanagement: Event, concept en organisatie 
Communicatiemanagement: Public relations en voorlichting 
Dans 
Digital Arts and Entertainment 
Digital Arts and Entertainment (E) 
Digital Design and Development 
Ecotechnologie 
Elektromechanica: Automatisering 
Elektromechanica: Elektromechanica 
Elektromechanica: Klimatisering 
Elektromechanica: Onderhoudstechnologie 
Elektromechanica: Procesautomatisering 
Elektromechanica: Technisch-commercieel adviseur 
Elektronica - ICT: Algemene opleiding 
Elektronica - ICT: Elektronica 
Elektronica - ICT: ICT 
Energiemanagement 
Energietechnologie 
Ergotherapie 
Facility management 
Gezinswetenschappen 
Grafische en digitale media: Crossmedia-ontwerp 
Grafische en digitale media: Grafimediabeleid 
Grafische en digitale media: Grafimediatechnologie 
Grafische en digitale media: Multimediaproductie 
Hotelmanagement 
Houttechnologie 
Idea & Innovation Management 
Industrieel productontwerpen 
Informatiemanagement en Multimedia 
Informationmanagement & Multimedia (E) 
Integrale veiligheid 
Interieurvormgeving 
International Business Management (E) 
International Communication and Media (E) 
International Journalism (E) 
International Office Management (E) 
International Tourism and Leisure (E) 
Journalistiek 
Kleuteronderwijs 
Lager onderwijs 
Landschaps- en tuinarchitectuur 
Logopedie en audiologie: Audiologie 
Logopedie en audiologie: Logopedie 
Luchtvaart: Aspirant-lijnpiloot 
Luchtvaart: Luchtvaarttechnologie 
Maatschappelijke veiligheid 
Mécanicien navale (F) 
Media en Entertainment Business 
Medische beeldvorming 
Modetechnologie 
Mondzorg 
Multimedia en communicatietechnologie 
Musical 
Netwerkeconomie 
Office management: Algemene opleiding 
Office management: Bedrijfsvertaler-tolk 
Office management: Event- en projectmanagement 
Office management: Intercultural Relations Management 
Office management: Management assistant 
Office management: Medical management assistant 
Ontwerp- en productietechnologie: Algemene opleiding 
Ontwerp- en productietechnologie: Kunststofverwerking 
Ontwerp- en productietechnologie: Ontwerp- en productietechnologie 
Optiek en optometrie 
Orthopedagogie: Algemene opleiding 
Orthopedagogie: Orthopedagogie 
Orthopedagogie: Toegepaste jeugdcriminologie 
Orthopedie: Orthopedische technologie 
Orthopedie: Schoentechnologie voor sport en revalidatie 
Pedagogie van het jonge kind 
Podologie 
Pop- en rockmuziek: Muziekmanagement 
Pop- en rockmuziek: Muziektechniek 
Pop- en rockmuziek: Muzikant 
Retailmanagement 
Scheepswerktuigkunde 
Secundair onderwijs: Aardrijkskunde 
Secundair onderwijs: Bewegingsrecreatie 
Secundair onderwijs: Bio-esthetiek 
Secundair onderwijs: Biologie 
Secundair onderwijs: Biotechnieken 
Secundair onderwijs: Bouw 
Secundair onderwijs: Chemie 
Secundair onderwijs: Duits 
Secundair onderwijs: Economie 
Secundair onderwijs: Elektriciteit 
Secundair onderwijs: Engels 
Secundair onderwijs: Frans 
Secundair onderwijs: Fysica 
Secundair onderwijs: Geschiedenis 
Secundair onderwijs: Haartooi 
Secundair onderwijs: Handel-burotica 
Secundair onderwijs: Hout 
Secundair onderwijs: Informatica 
Secundair onderwijs: Islamitische godsdienst 
Secundair onderwijs: Katholieke godsdienst 
Secundair onderwijs: Latijn 
Secundair onderwijs: Lichamelijke opvoeding 
Secundair onderwijs: Mechanica 
Secundair onderwijs: Mode 
Secundair onderwijs: Muzikale opvoeding 
Secundair onderwijs: Natuurwetenschappen 
Secundair onderwijs: Nederlands 
Secundair onderwijs: Niet-confessionele zedenleer 
Secundair onderwijs: Plastische opvoeding 
Secundair onderwijs: Project algemene vakken 
Secundair onderwijs: Project kunstvakken 
Secundair onderwijs: Techniek 
Secundair onderwijs: Voeding-verzorging 
Secundair onderwijs: Wiskunde 
Sociaal werk: Algemene opleiding 
Sociaal werk: Kunst- en cultuurbemiddeling 
Sociaal werk: Maatschappelijk werk 
Sociaal werk: Maatschappelijke advisering 
Sociaal werk: Personeelswerk 
Sociaal werk: Sociaal-cultureel werk 
Sociale readaptatiewetenschappen 
Sport en bewegen 
Textieltechnologie 
Toegepaste architectuur 
Toegepaste gezondheidswetenschappen 
Toegepaste informatica: Algemene opleiding 
Toegepaste informatica: Applicatieontwikkeling 
Toegepaste informatica: Softwaremanagement 
Toegepaste informatica: Systeem- en netwerkbeheer 
Toegepaste psychologie: Algemene opleiding 
Toegepaste psychologie: Arbeids- en organisatiepsychologie 
Toegepaste psychologie: Klinische psychologie 
Toegepaste psychologie: Schoolpsychologie en pedagogische psychologie 
Toerisme- en recreatiemanagement 
Vastgoed: Algemene opleiding 
Vastgoed: Landmeten 
Vastgoed: Vastgoed 
Verpleegkunde 
Voedings- en dieetkunde 
Vroedkunde 
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement: Care & vitaliteitsmanagement 
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement: Coaching & wellbeingmanagement 
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement: Wellness & spamanagement 
Zorgtechnologie 

Professionele bachelors

Opleidingen zijn opgenomen tot op het niveau van de officiële afstudeerrichtingen (min. 30 stp.). Keuzetrajecten zijn niet als aparte richtingen opgenomen; ze worden desgevallend vermeld in de beschrijving van de opleiding. Via de tool 'Keuzetrajecten HO'
kan je opzoeken tot welke opleiding een bepaald keuzetraject behoort.
De logootjes achter de benaming geven extra informatie.

  • STEM: in het programma van deze richtingen overheersen duidelijk de STEM-componenten.
  • Lichte STEM: in het programma van deze richtingen zijn er duidelijke STEM-componenten, maar deze overheersen minder dan bij de echte STEM-richtingen.
  • Zorg STEM: in het programma van deze richtingen zijn er duidelijke STEM-componenten die gericht zijn op de zorgsector.

Wat is STEM? Je vindt hier meer informatie. Alle STEM-opleidingen.

Agro- en Biotechnologie: Agro-industrie 
Agro- en Biotechnologie: Biotechnologie 
Agro- en Biotechnologie: Dierenzorg 
Agro- en Biotechnologie: Groenmanagement 
Agro- en Biotechnologie: Landbouw 
Agro- en Biotechnologie: Tuinbouw 
Agro- en Biotechnologie: Voedingsmiddelentechnologie 
Audiovisuele kunsten: Audiovisuele Media 
Audiovisuele kunsten: Podiumtechnieken 
Audiovisuele technieken: Film, tv en video 
Audiovisuele technieken: Fotografie 
Autotechnologie 

Bedrijfsmanagement: Accountancy-fiscaliteit 
Bedrijfsmanagement: Algemene opleiding 
Bedrijfsmanagement: Eventmanagement 
Bedrijfsmanagement: Financie- en verzekeringswezen 
Bedrijfsmanagement: Internationaal ondernemen 
Bedrijfsmanagement: KMO-management 
Bedrijfsmanagement: Logistiek management 
Bedrijfsmanagement: Marketing 
Bedrijfsmanagement: Milieu- en duurzaamheidsmanagement 
Bedrijfsmanagement: Rechtspraktijk 
Bedrijfsmanagement: Sport- en cultuurmanagement 
Bedrijfsmanagement: Toegepaste Bedrijfseconomie 
Bedrijfsmanagement: Winkel- en retailmanagement 
Beeldende vormgeving 
Biomedische laboratoriumtechnologie: Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie 
Biomedische laboratoriumtechnologie: Medische laboratoriumtechnologie 
Bouw 
Business Management: International Business (E) 
Business Management: International Business and Trade (E) 
Business Management & Entrepreneurship (E) 
Business Management Marketing (E) 

Chemie: Biochemie 
Chemie: Chemie 
Chemie: Milieuzorg 
Chemie: Procestechnologie 
Communicatiemanagement: Algemene opleiding 
Communicatiemanagement: Commerciële communicatie 
Communicatiemanagement: Event, concept en organisatie 
Communicatiemanagement: Public relations en voorlichting 

Maatschappelijke veiligheid 
Mécanicien navale (F) 
Media en Entertainment Business 
Medische beeldvorming 
Modetechnologie 
Mondzorg 
Multimedia en communicatietechnologie 
Musical 

Netwerkeconomie 

Office management: Algemene opleiding 
Office management: Bedrijfsvertaler-tolk 
Office management: Event- en projectmanagement 
Office management: Intercultural Relations Management 
Office management: Management assistant 
Office management: Medical management assistant 
Ontwerp- en productietechnologie: Algemene opleiding 
Ontwerp- en productietechnologie: Kunststofverwerking 
Ontwerp- en productietechnologie: Ontwerp- en productietechnologie 
Optiek en optometrie 
Orthopedagogie: Algemene opleiding 
Orthopedagogie: Orthopedagogie 
Orthopedagogie: Toegepaste jeugdcriminologie 
Orthopedie: Orthopedische technologie 
Orthopedie: Schoentechnologie voor sport en revalidatie 

Pedagogie van het jonge kind 
Podologie 
Pop- en rockmuziek: Muziekmanagement 
Pop- en rockmuziek: Muziektechniek 
Pop- en rockmuziek: Muzikant 

Retailmanagement 

Scheepswerktuigkunde 
Secundair onderwijs: Aardrijkskunde 
Secundair onderwijs: Bewegingsrecreatie 
Secundair onderwijs: Bio-esthetiek 
Secundair onderwijs: Biologie 
Secundair onderwijs: Biotechnieken 
Secundair onderwijs: Bouw 
Secundair onderwijs: Chemie 
Secundair onderwijs: Duits 
Secundair onderwijs: Economie 
Secundair onderwijs: Elektriciteit 
Secundair onderwijs: Engels 
Secundair onderwijs: Frans 
Secundair onderwijs: Fysica 
Secundair onderwijs: Geschiedenis 
Secundair onderwijs: Haartooi 
Secundair onderwijs: Handel-burotica 
Secundair onderwijs: Hout 
Secundair onderwijs: Informatica 
Secundair onderwijs: Islamitische godsdienst 
Secundair onderwijs: Katholieke godsdienst 
Secundair onderwijs: Latijn 
Secundair onderwijs: Lichamelijke opvoeding 
Secundair onderwijs: Mechanica 
Secundair onderwijs: Mode 
Secundair onderwijs: Muzikale opvoeding 
Secundair onderwijs: Natuurwetenschappen 
Secundair onderwijs: Nederlands 
Secundair onderwijs: Niet-confessionele zedenleer 
Secundair onderwijs: Plastische opvoeding 
Secundair onderwijs: Project algemene vakken 
Secundair onderwijs: Project kunstvakken 
Secundair onderwijs: Techniek 
Secundair onderwijs: Voeding-verzorging 
Secundair onderwijs: Wiskunde 
Sociaal werk: Algemene opleiding 
Sociaal werk: Kunst- en cultuurbemiddeling 
Sociaal werk: Maatschappelijk werk 
Sociaal werk: Maatschappelijke advisering 
Sociaal werk: Personeelswerk 
Sociaal werk: Sociaal-cultureel werk 
Sociale readaptatiewetenschappen 
Sport en bewegen 

Agro- en Biotechnologie: Agro-industrie 
Agro- en Biotechnologie: Biotechnologie 
Agro- en Biotechnologie: Dierenzorg 
Agro- en Biotechnologie: Groenmanagement 
Agro- en Biotechnologie: Landbouw 
Agro- en Biotechnologie: Tuinbouw 
Agro- en Biotechnologie: Voedingsmiddelentechnologie 
Audiovisuele kunsten: Audiovisuele Media 
Audiovisuele kunsten: Podiumtechnieken 
Audiovisuele technieken: Film, tv en video 
Audiovisuele technieken: Fotografie 
Autotechnologie 
Bedrijfsmanagement: Accountancy-fiscaliteit 
Bedrijfsmanagement: Algemene opleiding 
Bedrijfsmanagement: Eventmanagement 
Bedrijfsmanagement: Financie- en verzekeringswezen 
Bedrijfsmanagement: Internationaal ondernemen 
Bedrijfsmanagement: KMO-management 
Bedrijfsmanagement: Logistiek management 
Bedrijfsmanagement: Marketing 
Bedrijfsmanagement: Milieu- en duurzaamheidsmanagement 
Bedrijfsmanagement: Rechtspraktijk 
Bedrijfsmanagement: Sport- en cultuurmanagement 
Bedrijfsmanagement: Toegepaste Bedrijfseconomie 
Bedrijfsmanagement: Winkel- en retailmanagement 
Beeldende vormgeving 
Biomedische laboratoriumtechnologie: Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie 
Biomedische laboratoriumtechnologie: Medische laboratoriumtechnologie 
Bouw 
Business Management: International Business (E) 
Business Management: International Business and Trade (E) 
Business Management & Entrepreneurship (E) 
Business Management Marketing (E) 
Chemie: Biochemie 
Chemie: Chemie 
Chemie: Milieuzorg 
Chemie: Procestechnologie 
Communicatiemanagement: Algemene opleiding 
Communicatiemanagement: Commerciële communicatie 
Communicatiemanagement: Event, concept en organisatie 
Communicatiemanagement: Public relations en voorlichting 
Dans 
Digital Arts and Entertainment 
Digital Arts and Entertainment (E) 
Digital Design and Development 
Ecotechnologie 
Elektromechanica: Automatisering 
Elektromechanica: Elektromechanica 
Elektromechanica: Klimatisering 
Elektromechanica: Onderhoudstechnologie 
Elektromechanica: Procesautomatisering 
Elektromechanica: Technisch-commercieel adviseur 
Elektronica - ICT: Algemene opleiding 
Elektronica - ICT: Elektronica 
Elektronica - ICT: ICT 
Energiemanagement 
Energietechnologie 
Ergotherapie 
Facility management 
Gezinswetenschappen 
Grafische en digitale media: Crossmedia-ontwerp 
Grafische en digitale media: Grafimediabeleid 
Grafische en digitale media: Grafimediatechnologie 
Grafische en digitale media: Multimediaproductie 
Hotelmanagement 
Houttechnologie 
Idea & Innovation Management 
Industrieel productontwerpen 
Informatiemanagement en Multimedia 
Informationmanagement & Multimedia (E) 
Integrale veiligheid 
Interieurvormgeving 
International Business Management (E) 
International Communication and Media (E) 
International Journalism (E) 
International Office Management (E) 
International Tourism and Leisure (E) 
Journalistiek 
Kleuteronderwijs 
Lager onderwijs 
Landschaps- en tuinarchitectuur 
Logopedie en audiologie: Audiologie 
Logopedie en audiologie: Logopedie 
Luchtvaart: Aspirant-lijnpiloot 
Luchtvaart: Luchtvaarttechnologie 
Maatschappelijke veiligheid 
Mécanicien navale (F) 
Media en Entertainment Business 
Medische beeldvorming 
Modetechnologie 
Mondzorg 
Multimedia en communicatietechnologie 
Musical 
Netwerkeconomie 
Office management: Algemene opleiding 
Office management: Bedrijfsvertaler-tolk 
Office management: Event- en projectmanagement 
Office management: Intercultural Relations Management 
Office management: Management assistant 
Office management: Medical management assistant 
Ontwerp- en productietechnologie: Algemene opleiding 
Ontwerp- en productietechnologie: Kunststofverwerking 
Ontwerp- en productietechnologie: Ontwerp- en productietechnologie 
Optiek en optometrie 
Orthopedagogie: Algemene opleiding 
Orthopedagogie: Orthopedagogie 
Orthopedagogie: Toegepaste jeugdcriminologie 
Orthopedie: Orthopedische technologie 
Orthopedie: Schoentechnologie voor sport en revalidatie 
Pedagogie van het jonge kind 
Podologie 
Pop- en rockmuziek: Muziekmanagement 
Pop- en rockmuziek: Muziektechniek 
Pop- en rockmuziek: Muzikant 
Retailmanagement 
Scheepswerktuigkunde 
Secundair onderwijs: Aardrijkskunde 
Secundair onderwijs: Bewegingsrecreatie 
Secundair onderwijs: Bio-esthetiek 
Secundair onderwijs: Biologie 
Secundair onderwijs: Biotechnieken 
Secundair onderwijs: Bouw 
Secundair onderwijs: Chemie 
Secundair onderwijs: Duits 
Secundair onderwijs: Economie 
Secundair onderwijs: Elektriciteit 
Secundair onderwijs: Engels 
Secundair onderwijs: Frans 
Secundair onderwijs: Fysica 
Secundair onderwijs: Geschiedenis 
Secundair onderwijs: Haartooi 
Secundair onderwijs: Handel-burotica 
Secundair onderwijs: Hout 
Secundair onderwijs: Informatica 
Secundair onderwijs: Islamitische godsdienst 
Secundair onderwijs: Katholieke godsdienst 
Secundair onderwijs: Latijn 
Secundair onderwijs: Lichamelijke opvoeding 
Secundair onderwijs: Mechanica 
Secundair onderwijs: Mode 
Secundair onderwijs: Muzikale opvoeding 
Secundair onderwijs: Natuurwetenschappen 
Secundair onderwijs: Nederlands 
Secundair onderwijs: Niet-confessionele zedenleer 
Secundair onderwijs: Plastische opvoeding 
Secundair onderwijs: Project algemene vakken 
Secundair onderwijs: Project kunstvakken 
Secundair onderwijs: Techniek 
Secundair onderwijs: Voeding-verzorging 
Secundair onderwijs: Wiskunde 
Sociaal werk: Algemene opleiding 
Sociaal werk: Kunst- en cultuurbemiddeling 
Sociaal werk: Maatschappelijk werk 
Sociaal werk: Maatschappelijke advisering 
Sociaal werk: Personeelswerk 
Sociaal werk: Sociaal-cultureel werk 
Sociale readaptatiewetenschappen 
Sport en bewegen 
Textieltechnologie 
Toegepaste architectuur 
Toegepaste gezondheidswetenschappen 
Toegepaste informatica: Algemene opleiding 
Toegepaste informatica: Applicatieontwikkeling 
Toegepaste informatica: Softwaremanagement 
Toegepaste informatica: Systeem- en netwerkbeheer 
Toegepaste psychologie: Algemene opleiding 
Toegepaste psychologie: Arbeids- en organisatiepsychologie 
Toegepaste psychologie: Klinische psychologie 
Toegepaste psychologie: Schoolpsychologie en pedagogische psychologie 
Toerisme- en recreatiemanagement 
Vastgoed: Algemene opleiding 
Vastgoed: Landmeten 
Vastgoed: Vastgoed 
Verpleegkunde 
Voedings- en dieetkunde 
Vroedkunde 
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement: Care & vitaliteitsmanagement 
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement: Coaching & wellbeingmanagement 
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement: Wellness & spamanagement 
Zorgtechnologie