Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Natuurwetenschappen - Professionele bachelor

 

De opleiding biedt je de kennis, vaardigheden en attitudes om een onderwijsprofessional te worden die kan lesgeven in het secundair onderwijs. In het onderwijsvak Natuurwetenschappen krijg je een wetenschappelijke basis en alle kennis en tools om het vak op een boeiende en correcte manier te onderwijzen.

Een educatieve bachelor Secundair onderwijs leidt je op tot een onderwijsprofessional met een brede theoretische kennis en de vaardigheden en attitudes die nodig zijn om om les te geven aan jongeren tussen twaalf en achttien jaar. Je kiest twee onderwijsvakken uit de opties die de hogeschool aanbiedt. Tijdens de pedagogische en didactische lessen leer je hoe je op een boeiende en effectieve manier lesgeeft en een krachtige leeromgeving creëert.
Het onderwijsvak Natuurwetenschappen wordt niet op alle hogescholen op dezelfde manier ingevuld. Zo kan in Natuurwetenschappen ook Biologie en Fysica geïntegreerd zijn, terwijl op andere plaatsen dit niet zo is en deze vakken aparte keuzemogelijkheden blijven. Informeer je daarom goed over de concrete inhoud bij de hogeschool van je keuze.
Je krijgt dus een brede theoretische basis, die wordt aangevuld met praktijkoefeningen, projecten en stages. Onder begeleiding van een stagebegeleider vanuit de hogeschool en een leerkracht van je stageschool zet je al snel de eerste stappen naar lesgeven. Zo start je met een observatiestage, maar ga je al snel over naar participerend lesgeven om uiteindelijk bijna helemaal zelfstandig voor de klas te staan. Dat gaat stap voor stap, en je doet altijd een eerste lesgeefervaring op in de veilige omgeving van de hogeschool en bij je klasgenoten.
Wil je ook in het buitenland ervaring opdoen? Dan is er een groot aanbod aan internationale stageplekken.
Doorheen de opleiding staat je totale ontwikkeling als leerkracht secundair onderwijs centraal, met een sterke focus op de maatschappelijke betrokkenheid, een zorgverbredende instelling, communicatieve vaardigheden, werken in teamverband en zelfreflectie. Je leert omgaan met meertaligheid, de grootstedelijke context en diversiteit in de klas.
Als leraar breng je niet alleen kennis of vaardigheden over, je bent ook leerlingbegeleider. Daarom is een alerte houding nodig, zodat je kan bijsturen of ingrijpen als het nodig is. Je zal je daarom dus moeten kunnen inleven in de leefwereld van jongeren.

Is deze opleiding iets voor jou?
Een wetenschappelijke vooropleiding is niet vereist. Heb je in het secundair onderwijs elk jaar het vak natuurwetenschappen of biologie gehad? Dan heb je voldoende voorkennis om met deze opleiding te starten.


Aanvullende info:

Erasmushogeschool Brussel - Campus Kanal

Erasmushogeschool Brussel - Campus Bloemenhof

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Noorderplaats)

Karel de Grote Hogeschool - Campus Zuid

Hogeschool PXL - Campus Vildersstraat

Hogeschool VIVES - Campus Brugge Xaverianenstraat

Howest - Campus Brugge Centrum

Hogeschool VIVES - Campus Torhout

HOGENT - Campus Ledeganck

Arteveldehogeschool - Campus Kattenberg


Studiepunten

180

Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Natuurwetenschappen - Professionele bachelor

Algemene info

De opleiding biedt je de kennis, vaardigheden en attitudes om een onderwijsprofessional te worden die kan lesgeven in het secundair onderwijs. In het onderwijsvak Natuurwetenschappen krijg je een wetenschappelijke basis en alle kennis en tools om het vak op een boeiende en correcte manier te onderwijzen.

Een educatieve bachelor Secundair onderwijs leidt je op tot een onderwijsprofessional met een brede theoretische kennis en de vaardigheden en attitudes die nodig zijn om om les te geven aan jongeren tussen twaalf en achttien jaar. Je kiest twee onderwijsvakken uit de opties die de hogeschool aanbiedt. Tijdens de pedagogische en didactische lessen leer je hoe je op een boeiende en effectieve manier lesgeeft en een krachtige leeromgeving creëert.
Het onderwijsvak Natuurwetenschappen wordt niet op alle hogescholen op dezelfde manier ingevuld. Zo kan in Natuurwetenschappen ook Biologie en Fysica geïntegreerd zijn, terwijl op andere plaatsen dit niet zo is en deze vakken aparte keuzemogelijkheden blijven. Informeer je daarom goed over de concrete inhoud bij de hogeschool van je keuze.
Je krijgt dus een brede theoretische basis, die wordt aangevuld met praktijkoefeningen, projecten en stages. Onder begeleiding van een stagebegeleider vanuit de hogeschool en een leerkracht van je stageschool zet je al snel de eerste stappen naar lesgeven. Zo start je met een observatiestage, maar ga je al snel over naar participerend lesgeven om uiteindelijk bijna helemaal zelfstandig voor de klas te staan. Dat gaat stap voor stap, en je doet altijd een eerste lesgeefervaring op in de veilige omgeving van de hogeschool en bij je klasgenoten.
Wil je ook in het buitenland ervaring opdoen? Dan is er een groot aanbod aan internationale stageplekken.
Doorheen de opleiding staat je totale ontwikkeling als leerkracht secundair onderwijs centraal, met een sterke focus op de maatschappelijke betrokkenheid, een zorgverbredende instelling, communicatieve vaardigheden, werken in teamverband en zelfreflectie. Je leert omgaan met meertaligheid, de grootstedelijke context en diversiteit in de klas.
Als leraar breng je niet alleen kennis of vaardigheden over, je bent ook leerlingbegeleider. Daarom is een alerte houding nodig, zodat je kan bijsturen of ingrijpen als het nodig is. Je zal je daarom dus moeten kunnen inleven in de leefwereld van jongeren.

Is deze opleiding iets voor jou?
Een wetenschappelijke vooropleiding is niet vereist. Heb je in het secundair onderwijs elk jaar het vak natuurwetenschappen of biologie gehad? Dan heb je voldoende voorkennis om met deze opleiding te starten.


Studiepunten

180


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Erasmushogeschool Brussel - Campus Kanal

Erasmushogeschool Brussel - Campus Bloemenhof

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Noorderplaats)

Karel de Grote Hogeschool - Campus Zuid

Hogeschool PXL - Campus Vildersstraat

Hogeschool VIVES - Campus Brugge Xaverianenstraat

Howest - Campus Brugge Centrum

Hogeschool VIVES - Campus Torhout

HOGENT - Campus Ledeganck

Arteveldehogeschool - Campus Kattenberg


Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Er is een verplichte en bindende starttoets voor de lerarenopleidingen. Deze toets wil je een idee geven over je vaardigheden Nederlands, omdat die in de lerarenopleiding uiteraard van groot belang zijn. 
Als je niet slaagt in de toets, dan moet je verplicht een remediëringstraject volgen. Dit kan zowel vóór de start van je opleiding als na de start tijdens het academiejaar.


Meer info over de inschrijving en de locatie vind je hier.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte en bindende starttoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Educatieve opleiding: Secundair onderwijs 

Afstudeerrichting: Natuurwetenschappen

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Onderwijs

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Sociaal dienstbetoon,

Schoolvakken SO: Biologie, Chemie, Fysica, Psychologie,

Andere Afstudeerrichtingen

Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Aardrijkskunde (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Bedrijfsorganisatie (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Bewegingsrecreatie (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Bio-esthetiek (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Biologie (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Chemie (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Economie (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Elektriciteit (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Engels (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Frans (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Fysica (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Geschiedenis (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Gezondheidsopvoeding (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Haartooi (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Informatica (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Islamitische godsdienst (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Katholieke godsdienst (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Lichamelijke opvoeding (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Mechanica (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Mode (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Muzikale opvoeding (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Nederlands (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Niet-confessionele zedenleer (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Plastische opvoeding (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Project algemene vakken / Maatschappelijke vorming (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Project kunstvakken (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Techniek (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Wiskunde (Professionele bachelor - HO)

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Natuurwetenschappen

African studies - Universiteit Gent Campus GentGender en diversiteit - Universiteit Gent Campus Gent

Journalistiek - Vrije Universiteit Brussel Brussels Main Campus

Journalistiek - KU Leuven Campus Sint-Jacob Antwerpen

Milieuwetenschap - Universiteit Antwerpen StadscampusPedagogische wetenschappen of Educatieve studies - KU Leuven Campus Groep T Leuven

Seksuologie - KU Leuven

Sociaal werk - Universiteit Gent Campus Gent

Sociale en culturele antropologie - KU Leuven Campus Groep T Leuven


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Main Campus

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel RITCS, Campus Dansaert

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Main Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Main Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Dans - AP Hogeschool Antwerpen Campus De Singel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen)

Erfgoedstudies - Universiteit Antwerpen Stadscampus

EU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Gender en diversiteit - Universiteit Gent Campus Gent

Geografie en geomatica - Vrije Universiteit Brussel Brussels Main Campus

Kunstwetenschappen en de archeologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Main Campus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Internationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Main Campus

Politieke wetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Nationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Main Campus

Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Main Campus

Sociologie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Vrije Universiteit Brussel Brussels Main Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Gent Campus Gent

Veiligheidswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Main Campus


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid

Starten in februari
Werkstudententraject

Hogeschool PXL, Campus Vildersstraat

Starten in februari
VDAB-traject
Werkplekleren
Werkstudententraject

Hogeschool VIVES, Campus Brugge Xaverianenstraat

Starten in februari

Hogeschool VIVES, Campus Torhout

Afstandsonderwijs

Arteveldehogeschool, Campus Kattenberg

Afstandsonderwijs
Starten in februari

Instellingen

Slotstraat 28  1000 Brussel
02 899 71 00    

Zespenningenstraat 70  1000 Brussel
02 213 61 10    

Noorderplaats 2  2000 Antwerpen
03 220 55 00    

Brusselstraat 45  2018 Antwerpen
03 613 13 13    

Vildersstraat 5  3500 Hasselt
011 77 53 04    

Sint-Jorisstraat 71  8000 Brugge
050 33 32 68    

Xaverianenstraat 10  8200 Sint-Michiels
050 30 51 00    

Sint-Jozefstraat 1  8820 Torhout
050 23 10 30    

K.L. Ledeganckstraat 8  9000 Gent
09 243 20 11    

Kattenberg 9  9000 Gent
09 234 80 00    

Beroepsuitwegen

Je mag les geven in
- de 1ste en 2de graad van het secundair onderwijs,
- de 3de graad BSO,
- het buitengewoon onderwijs,
- het volwassenenonderwijs
- en afhankelijk van het vakkenpakket ook het basisonderwijs (bv. lichamelijke opvoeding) .
Naast het overbrengen van inhouden en/of vaardigheden is de leraar ook de eerste leerlingbegeleider.
Hiervoor moet hij zich kunnen inleven in de leefwereld van jongeren en moet hij bekwaam zijn de soms wat moeilijke drempels, die jongeren in hun puberteit instellen, te omzeilen.
Er is dus, naast de pedagogische en vakgebonden onderlegdheid, zeker nood aan vlotte communicatievaardigheden, zowel met jongeren, ouders als collega’s.
Leraar zijn is dus meer dan alleen maar het overbrengen van vakinhouden.
De hedendaagse leraar is een lid van het hele schoolteam en is dus bereid tot samenwerking met collega’s en externe instanties.

Sommige afgestudeerden gaan werken als opvoeder of als studiemeester-opvoeder.
Mensen met een specifieke technische vakkennis kiezen soms voor een loopbaan in een privéonderneming.
Bij de start van de loopbaan kunnen door de schoolgemeenschappen mentoren worden aangesteld om de beginnende leerkrachten bij te staan.

Naast het onderwijs zijn er tewerkstellingsmogelijkheden in educatieve centra voor natuurwetenschappen, als gids of medewerker in natuurparken, milieudiensten,...

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Leerkracht secundair onderwijs ( knelpuntberoep)

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Secundair onderwijs

Beroepeninfo: Leraar worden

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
7e leerjaar gericht op het hoger onderwijs (BSO) 31 5,5 38,1 10 4 4 6 4 3
Biotechnische wetenschappen (TSO) 52 3,9 74,7 4 4 2 13 28 1
Boekhouden - informatica (TSO) 111 2,4 60,0 12 14 16 26 36 7
Chemie (TSO) 30 1,8 59,7 7 2 4 5 10 2
Creatie en mode (TSO) 34 5,6 74,3 1 6 3 3 19 2
Dier- en landbouwtechnische wetenschappen (TSO) 31 2,5 55,5 5 4 3 10 7 2
Economie-moderne talen (ASO) 643 2,4 77,6 30 37 50 146 343 37
Economie-wetenschappen (ASO) 77 2,0 82,1 5 1 5 18 41 7
Economie-wiskunde (ASO) 103 1,5 84,7 3 4 8 17 68 3
Elektrische installatietechnieken (TSO) 71 1,7 49,7 8 14 15 15 16 3
Elektromechanica (TSO) 89 1,7 57,8 9 16 12 22 27 3
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 250 3,8 57,7 31 30 38 72 63 16
Haarstilist (BSO) 144 4,6 44,8 37 25 14 23 34 11
Handel (TSO) 440 3,3 54,9 73 60 48 110 113 36
Houttechnieken (TSO) 50 2,2 59,1 8 7 6 5 20 4
Humane wetenschappen (ASO) 882 3,3 76,2 53 45 75 216 431 62
Industriële elektriciteit (BSO) 44 1,3 32,7 15 6 6 7 4 6
Industriële wetenschappen (TSO) 59 1,5 71,2 5 4 4 17 28 1
Informaticabeheer (TSO) 69 1,7 42,7 14 11 12 17 10 5
Jeugd- en gehandicaptenzorg (TSO) 55 2,0 49,4 1 10 16 8 11 9
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO) 271 3,3 29,5 83 61 22 41 19 45
Kinderzorg (BSO) 77 1,5 38,4 14 19 7 16 9 12
Latijn-moderne talen (ASO) 125 1,8 82,9 7 4 5 26 77 6
Latijn-wetenschappen (ASO) 42 0,7 91,9 1 1 0 5 34 1
Latijn-wiskunde (ASO) 59 0,5 92,5 0 0 3 6 45 5
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 1575 20,6 57,9 209 206 209 399 469 83
Logistiek (BSO) 39 3,0 17,7 10 17 6 2 1 3
Mechanische vormgevingstechnieken (TSO) 60 2,1 46,8 17 8 7 12 13 3
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 185 1,9 84,3 2 8 11 40 120 4
Multimedia (TSO) 41 2,4 34,0 12 9 7 3 7 3
Onthaal en public relations (TSO) 62 3,7 47,7 8 12 10 9 15 8
Publiciteit en illustratie (BSO) 37 2,4 22,8 11 9 6 5 0 6
Schoonheidsverzorging (TSO) 85 3,2 60,0 7 11 9 23 26 9
Secretariaat-talen (TSO) 195 4,6 48,0 32 39 21 40 45 18
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 1475 5,7 59,6 165 199 198 363 458 92
Sportwetenschappen (ASO) 238 6,9 79,8 14 9 15 44 146 10
Techniek-wetenschappen (TSO) 180 3,8 73,6 8 13 20 44 90 5
Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige (BSO) 77 0,8 38,1 22 9 7 7 11 21
Toegepaste beeldende kunst (KSO) 39 2,7 48,0 6 5 8 11 8 1
Toerisme (TSO) 96 4,7 34,0 24 26 15 9 12 10
Topsport (TSO) 41 20,4 40,7 7 5 12 8 5 4
Veiligheidsberoepen (BSO) 49 3,4 20,4 15 17 4 3 3 7
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 361 0,9 86,6 9 4 20 73 246 9
Winkelbeheer en etalage (BSO) 49 2,6 25,3 22 5 6 5 3 8
Woordkunst-drama (KSO) 65 6,1 66,0 6 6 10 13 28 2

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 15-09-2023

Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Natuurwetenschappen - Professionele bachelor

Algemene info

De opleiding biedt je de kennis, vaardigheden en attitudes om een onderwijsprofessional te worden die kan lesgeven in het secundair onderwijs. In het onderwijsvak Natuurwetenschappen krijg je een wetenschappelijke basis en alle kennis en tools om het vak op een boeiende en correcte manier te onderwijzen.

Een educatieve bachelor Secundair onderwijs leidt je op tot een onderwijsprofessional met een brede theoretische kennis en de vaardigheden en attitudes die nodig zijn om om les te geven aan jongeren tussen twaalf en achttien jaar. Je kiest twee onderwijsvakken uit de opties die de hogeschool aanbiedt. Tijdens de pedagogische en didactische lessen leer je hoe je op een boeiende en effectieve manier lesgeeft en een krachtige leeromgeving creëert.
Het onderwijsvak Natuurwetenschappen wordt niet op alle hogescholen op dezelfde manier ingevuld. Zo kan in Natuurwetenschappen ook Biologie en Fysica geïntegreerd zijn, terwijl op andere plaatsen dit niet zo is en deze vakken aparte keuzemogelijkheden blijven. Informeer je daarom goed over de concrete inhoud bij de hogeschool van je keuze.
Je krijgt dus een brede theoretische basis, die wordt aangevuld met praktijkoefeningen, projecten en stages. Onder begeleiding van een stagebegeleider vanuit de hogeschool en een leerkracht van je stageschool zet je al snel de eerste stappen naar lesgeven. Zo start je met een observatiestage, maar ga je al snel over naar participerend lesgeven om uiteindelijk bijna helemaal zelfstandig voor de klas te staan. Dat gaat stap voor stap, en je doet altijd een eerste lesgeefervaring op in de veilige omgeving van de hogeschool en bij je klasgenoten.
Wil je ook in het buitenland ervaring opdoen? Dan is er een groot aanbod aan internationale stageplekken.
Doorheen de opleiding staat je totale ontwikkeling als leerkracht secundair onderwijs centraal, met een sterke focus op de maatschappelijke betrokkenheid, een zorgverbredende instelling, communicatieve vaardigheden, werken in teamverband en zelfreflectie. Je leert omgaan met meertaligheid, de grootstedelijke context en diversiteit in de klas.
Als leraar breng je niet alleen kennis of vaardigheden over, je bent ook leerlingbegeleider. Daarom is een alerte houding nodig, zodat je kan bijsturen of ingrijpen als het nodig is. Je zal je daarom dus moeten kunnen inleven in de leefwereld van jongeren.

Is deze opleiding iets voor jou?
Een wetenschappelijke vooropleiding is niet vereist. Heb je in het secundair onderwijs elk jaar het vak natuurwetenschappen of biologie gehad? Dan heb je voldoende voorkennis om met deze opleiding te starten.


Studiepunten

180


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Erasmushogeschool Brussel - Campus Kanal

Erasmushogeschool Brussel - Campus Bloemenhof

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Noorderplaats)

Karel de Grote Hogeschool - Campus Zuid

Hogeschool PXL - Campus Vildersstraat

Hogeschool VIVES - Campus Brugge Xaverianenstraat

Howest - Campus Brugge Centrum

Hogeschool VIVES - Campus Torhout

HOGENT - Campus Ledeganck

Arteveldehogeschool - Campus Kattenberg


Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Er is een verplichte en bindende starttoets voor de lerarenopleidingen. Deze toets wil je een idee geven over je vaardigheden Nederlands, omdat die in de lerarenopleiding uiteraard van groot belang zijn. 
Als je niet slaagt in de toets, dan moet je verplicht een remediëringstraject volgen. Dit kan zowel vóór de start van je opleiding als na de start tijdens het academiejaar.


Meer info over de inschrijving en de locatie vind je hier.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte en bindende starttoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Educatieve opleiding: Secundair onderwijs 

Afstudeerrichting: Natuurwetenschappen

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Onderwijs

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Sociaal dienstbetoon,

Schoolvakken SO: Biologie, Chemie, Fysica, Psychologie,

Andere Afstudeerrichtingen

Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Aardrijkskunde (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Bedrijfsorganisatie (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Bewegingsrecreatie (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Bio-esthetiek (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Biologie (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Chemie (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Economie (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Elektriciteit (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Engels (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Frans (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Fysica (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Geschiedenis (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Gezondheidsopvoeding (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Haartooi (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Informatica (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Islamitische godsdienst (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Katholieke godsdienst (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Lichamelijke opvoeding (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Mechanica (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Mode (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Muzikale opvoeding (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Nederlands (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Niet-confessionele zedenleer (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Plastische opvoeding (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Project algemene vakken / Maatschappelijke vorming (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Project kunstvakken (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Techniek (Professionele bachelor - HO)
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Wiskunde (Professionele bachelor - HO)

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Natuurwetenschappen

African studies - Universiteit Gent Campus GentGender en diversiteit - Universiteit Gent Campus Gent

Journalistiek - Vrije Universiteit Brussel Brussels Main Campus

Journalistiek - KU Leuven Campus Sint-Jacob Antwerpen

Milieuwetenschap - Universiteit Antwerpen StadscampusPedagogische wetenschappen of Educatieve studies - KU Leuven Campus Groep T Leuven

Seksuologie - KU Leuven

Sociaal werk - Universiteit Gent Campus Gent

Sociale en culturele antropologie - KU Leuven Campus Groep T Leuven


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Main Campus

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel RITCS, Campus Dansaert

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Main Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Main Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Dans - AP Hogeschool Antwerpen Campus De Singel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen)

Erfgoedstudies - Universiteit Antwerpen Stadscampus

EU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Gender en diversiteit - Universiteit Gent Campus Gent

Geografie en geomatica - Vrije Universiteit Brussel Brussels Main Campus

Kunstwetenschappen en de archeologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Main Campus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Internationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Main Campus

Politieke wetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Nationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Main Campus

Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Main Campus

Sociologie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Vrije Universiteit Brussel Brussels Main Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Gent Campus Gent

Veiligheidswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Main Campus


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid

Starten in februari
Werkstudententraject

Hogeschool PXL, Campus Vildersstraat

Starten in februari
VDAB-traject
Werkplekleren
Werkstudententraject

Hogeschool VIVES, Campus Brugge Xaverianenstraat

Starten in februari

Hogeschool VIVES, Campus Torhout

Afstandsonderwijs

Arteveldehogeschool, Campus Kattenberg

Afstandsonderwijs
Starten in februari

Instellingen

Slotstraat 28  1000 Brussel
02 899 71 00    

Zespenningenstraat 70  1000 Brussel
02 213 61 10    

Noorderplaats 2  2000 Antwerpen
03 220 55 00    

Brusselstraat 45  2018 Antwerpen
03 613 13 13    

Vildersstraat 5  3500 Hasselt
011 77 53 04    

Sint-Jorisstraat 71  8000 Brugge
050 33 32 68    

Xaverianenstraat 10  8200 Sint-Michiels
050 30 51 00    

Sint-Jozefstraat 1  8820 Torhout
050 23 10 30    

K.L. Ledeganckstraat 8  9000 Gent
09 243 20 11    

Kattenberg 9  9000 Gent
09 234 80 00    

Beroepsuitwegen

Je mag les geven in
- de 1ste en 2de graad van het secundair onderwijs,
- de 3de graad BSO,
- het buitengewoon onderwijs,
- het volwassenenonderwijs
- en afhankelijk van het vakkenpakket ook het basisonderwijs (bv. lichamelijke opvoeding) .
Naast het overbrengen van inhouden en/of vaardigheden is de leraar ook de eerste leerlingbegeleider.
Hiervoor moet hij zich kunnen inleven in de leefwereld van jongeren en moet hij bekwaam zijn de soms wat moeilijke drempels, die jongeren in hun puberteit instellen, te omzeilen.
Er is dus, naast de pedagogische en vakgebonden onderlegdheid, zeker nood aan vlotte communicatievaardigheden, zowel met jongeren, ouders als collega’s.
Leraar zijn is dus meer dan alleen maar het overbrengen van vakinhouden.
De hedendaagse leraar is een lid van het hele schoolteam en is dus bereid tot samenwerking met collega’s en externe instanties.

Sommige afgestudeerden gaan werken als opvoeder of als studiemeester-opvoeder.
Mensen met een specifieke technische vakkennis kiezen soms voor een loopbaan in een privéonderneming.
Bij de start van de loopbaan kunnen door de schoolgemeenschappen mentoren worden aangesteld om de beginnende leerkrachten bij te staan.

Naast het onderwijs zijn er tewerkstellingsmogelijkheden in educatieve centra voor natuurwetenschappen, als gids of medewerker in natuurparken, milieudiensten,...

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Leerkracht secundair onderwijs ( knelpuntberoep)

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Secundair onderwijs

Beroepeninfo: Leraar worden

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
7e leerjaar gericht op het hoger onderwijs (BSO) 31 5,5 38,1 10 4 4 6 4 3
Biotechnische wetenschappen (TSO) 52 3,9 74,7 4 4 2 13 28 1
Boekhouden - informatica (TSO) 111 2,4 60,0 12 14 16 26 36 7
Chemie (TSO) 30 1,8 59,7 7 2 4 5 10 2
Creatie en mode (TSO) 34 5,6 74,3 1 6 3 3 19 2
Dier- en landbouwtechnische wetenschappen (TSO) 31 2,5 55,5 5 4 3 10 7 2
Economie-moderne talen (ASO) 643 2,4 77,6 30 37 50 146 343 37
Economie-wetenschappen (ASO) 77 2,0 82,1 5 1 5 18 41 7
Economie-wiskunde (ASO) 103 1,5 84,7 3 4 8 17 68 3
Elektrische installatietechnieken (TSO) 71 1,7 49,7 8 14 15 15 16 3
Elektromechanica (TSO) 89 1,7 57,8 9 16 12 22 27 3
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 250 3,8 57,7 31 30 38 72 63 16
Haarstilist (BSO) 144 4,6 44,8 37 25 14 23 34 11
Handel (TSO) 440 3,3 54,9 73 60 48 110 113 36
Houttechnieken (TSO) 50 2,2 59,1 8 7 6 5 20 4
Humane wetenschappen (ASO) 882 3,3 76,2 53 45 75 216 431 62
Industriële elektriciteit (BSO) 44 1,3 32,7 15 6 6 7 4 6
Industriële wetenschappen (TSO) 59 1,5 71,2 5 4 4 17 28 1
Informaticabeheer (TSO) 69 1,7 42,7 14 11 12 17 10 5
Jeugd- en gehandicaptenzorg (TSO) 55 2,0 49,4 1 10 16 8 11 9
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO) 271 3,3 29,5 83 61 22 41 19 45
Kinderzorg (BSO) 77 1,5 38,4 14 19 7 16 9 12
Latijn-moderne talen (ASO) 125 1,8 82,9 7 4 5 26 77 6
Latijn-wetenschappen (ASO) 42 0,7 91,9 1 1 0 5 34 1
Latijn-wiskunde (ASO) 59 0,5 92,5 0 0 3 6 45 5
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 1575 20,6 57,9 209 206 209 399 469 83
Logistiek (BSO) 39 3,0 17,7 10 17 6 2 1 3
Mechanische vormgevingstechnieken (TSO) 60 2,1 46,8 17 8 7 12 13 3
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 185 1,9 84,3 2 8 11 40 120 4
Multimedia (TSO) 41 2,4 34,0 12 9 7 3 7 3
Onthaal en public relations (TSO) 62 3,7 47,7 8 12 10 9 15 8
Publiciteit en illustratie (BSO) 37 2,4 22,8 11 9 6 5 0 6
Schoonheidsverzorging (TSO) 85 3,2 60,0 7 11 9 23 26 9
Secretariaat-talen (TSO) 195 4,6 48,0 32 39 21 40 45 18
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 1475 5,7 59,6 165 199 198 363 458 92
Sportwetenschappen (ASO) 238 6,9 79,8 14 9 15 44 146 10
Techniek-wetenschappen (TSO) 180 3,8 73,6 8 13 20 44 90 5
Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige (BSO) 77 0,8 38,1 22 9 7 7 11 21
Toegepaste beeldende kunst (KSO) 39 2,7 48,0 6 5 8 11 8 1
Toerisme (TSO) 96 4,7 34,0 24 26 15 9 12 10
Topsport (TSO) 41 20,4 40,7 7 5 12 8 5 4
Veiligheidsberoepen (BSO) 49 3,4 20,4 15 17 4 3 3 7
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 361 0,9 86,6 9 4 20 73 246 9
Winkelbeheer en etalage (BSO) 49 2,6 25,3 22 5 6 5 3 8
Woordkunst-drama (KSO) 65 6,1 66,0 6 6 10 13 28 2

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 15-09-2023