Ergotherapie - Professionele bachelor

 

De zorg voor je medemens staat centraal. Als ergotherapeut help je mensen zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk te maken, wanneer een ongeval, ziekte, handicap of sociale situatie (bv. daklozen, vluchtelingen, …) de dagelijkse handelingen moeilijk tot bijna onmogelijk maakt. En die revalidatie mag je ruim interpreteren, want de ergotherapeut leert mensen opnieuw wonen, leren, werken, spelen of genieten van vrije tijd.


Je opleidingsprogramma bestaat uit een wetenschappelijk-theoretische basis, waaronder biomedische en humane vakken (zoals anatomie, pathologie, neurowetenschappen, psychologie, ethiek, recht …) en natuurlijk specifieke ergotherapeutische vaardigheden die gericht zijn op verschillende mogelijke toekomstige doelgroepen (fysieke en geriatrische revalidatie, ontwikkelingsdysfuncties, geestelijke gezondheidszorg). Die opgedane kennis pas je daarna telkens toe in praktijkvakken, skillslabs, projecten en stages, waarbij je eerst gericht leert observeren en luisteren. Enkel zo kun jij een weldoordacht (be)handelingsplan gaan opstellen en uitvoeren.


In je eerste jaar ligt de klemtoon vooral op de ontwikkeling en het functioneren van de gezonde mens.
In het tweede jaar verschuift de aandacht naar de zieke, en disfunctionerende mens.
In je derde jaar focus je vooral op jouw professioneel handelen als therapeut. In je opleiding wordt ook veel aandacht besteed aan je creatieve, communicatieve en sociale vaardigheden.


Afhankelijk van de hogeschool worden al dan niet verschillende keuzetrajecten georganiseerd.


Voor wie?
Je hebt geen specifieke voorkennis nodig om te starten.
Ben je behulpzaam ingesteld en wil je mensen met gezondheidsproblemen begeleiden en opnieuw maximaal zelfredzaam maken? Dat ben je hier goed op weg.Studiepunten

180

Ergotherapie - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

De zorg voor je medemens staat centraal. Als ergotherapeut help je mensen zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk te maken, wanneer een ongeval, ziekte, handicap of sociale situatie (bv. daklozen, vluchtelingen, …) de dagelijkse handelingen moeilijk tot bijna onmogelijk maakt. En die revalidatie mag je ruim interpreteren, want de ergotherapeut leert mensen opnieuw wonen, leren, werken, spelen of genieten van vrije tijd.


Je opleidingsprogramma bestaat uit een wetenschappelijk-theoretische basis, waaronder biomedische en humane vakken (zoals anatomie, pathologie, neurowetenschappen, psychologie, ethiek, recht …) en natuurlijk specifieke ergotherapeutische vaardigheden die gericht zijn op verschillende mogelijke toekomstige doelgroepen (fysieke en geriatrische revalidatie, ontwikkelingsdysfuncties, geestelijke gezondheidszorg). Die opgedane kennis pas je daarna telkens toe in praktijkvakken, skillslabs, projecten en stages, waarbij je eerst gericht leert observeren en luisteren. Enkel zo kun jij een weldoordacht (be)handelingsplan gaan opstellen en uitvoeren.


In je eerste jaar ligt de klemtoon vooral op de ontwikkeling en het functioneren van de gezonde mens.
In het tweede jaar verschuift de aandacht naar de zieke, en disfunctionerende mens.
In je derde jaar focus je vooral op jouw professioneel handelen als therapeut. In je opleiding wordt ook veel aandacht besteed aan je creatieve, communicatieve en sociale vaardigheden.


Afhankelijk van de hogeschool worden al dan niet verschillende keuzetrajecten georganiseerd.


Voor wie?
Je hebt geen specifieke voorkennis nodig om te starten.
Ben je behulpzaam ingesteld en wil je mensen met gezondheidsproblemen begeleiden en opnieuw maximaal zelfredzaam maken? Dat ben je hier goed op weg.


Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

Howest - Campus Kortrijk Weide - The Penta

Experience & Challenge

Wellbeing & CoachingInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Odisee - Campus Brussel - Terranova

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Gezondheid en Welzijn/Onderwijs en Training )

Thomas More - Campus Geel

Hogeschool PXL - Campus Guffenslaan

Hogeschool VIVES - Campus Brugge Xaverianenstraat

Arteveldehogeschool - Campus Kantienberg

HOGENT - Campus Vesalius


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Ergotherapie 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon, Techniek,

Schoolvakken SO: Psychologie, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Ergotherapie


Ergotherapeutische wetenschap - Universiteit Gent Campus Gent

Gezondheidsbevordering - Universiteit Gent Campus Gent

Management en beleid van de gezondheidszorg - Universiteit Gent Campus Gent

Management en beleid van de gezondheidszorg - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Management, zorg en beleid in de gerontologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Marine biological resources - Universiteit Gent Campus Gent
Pedagogische wetenschappen of Educatieve studies - KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

Psychologie Klinische psychologie - Universiteit Gent Campus GentSeksuologie - KU Leuven

Sociaal werk - Universiteit Gent Campus Gent


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel RITCS, Campus Dansaert

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Dans - AP Hogeschool Antwerpen Campus De Singel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen)

Erfgoedstudies - Universiteit Antwerpen Stadscampus

EU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Gender en Diversiteit - Universiteit Gent Campus Gent

Geografie (en geomatica) - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Kunstwetenschappen en de archeologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Internationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Politieke wetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Nationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Gent Campus Gent

Veiligheidswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

HUB, Campus Brussel -Terranova

Starten in februari

Thomas More, Campus Geel

Starten in februari

Hogeschool PXL, Campus Guffenslaan

Werkstudententraject

Howest, Campus Kortrijk Weide - The Penta

Starten in februari
Werkstudententraject

HOGENT, Campus Vesalius

Starten in februari

Instellingen

Blekerijstraat 23-29 bus 1  1000 Brussel
02 608 14 44    


Noorderplaats 2  2000 Antwerpen
03 220 55 00    


Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
014 56 23 10    


Guffenslaan 39  3500 Hasselt
011 77 52 00    


Xaverianenstraat 10  8200 Sint-Michiels
050 30 51 00    


Sint-Martens-Latemlaan 1B  8500 Kortrijk
056 28 70 00    


Voetweg 66  9000 Gent
09 234 70 00    


Keramiekstraat 80  9000 Gent
09 243 20 09    


Beroepsuitwegen

Een ergotherapeut begeleidt kinderen, volwassenen of ouderen bij het terugwinnen, verbeteren en/of in stand houden van hun functioneren in hun leer-, leef-, werk- en ontspanningssituaties.
Samen met een team van paramedici stelt hij daarvoor een behandelingsplan op (individueel of in groep) dat afgestemd is op de mogelijkheden van de bewoner/cliënt om de zelfredzaamheid te verhogen met betrekking tot onder meer wonen, werken en vrijetijdsbesteding.
Het doel is hem (opnieuw) zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.
De gekozen activiteiten kunnen zowel creatief-artistieke als intellectuele spelelementen bevatten.
Het kan ook gaan om gewone activiteiten uit het dagelijkse leven zoals wassen, kleden en koken.
Tijdens deze behandeling vangt de ergotherapeut zowel de bewoners/cliënten als familieleden op en geeft advies over hulpmiddelen en voorzieningen die de kwaliteit van het leven kunnen verhogen.
Een ergotherapeut werkt meestal in de gezondheidssector: revalidatiecentra, algemene ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, woon- en zorgcentra, bejaardentehuizen, instellingen voor personen met een verstandelijke handicap, beschermende werkplaatsen en dagverblijven, psychiatrische ziekenhuizen, begeleide woonvormen, het gevangeniswezen, het buitengewoon onderwijs of de thuiszorg.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Ergotherapeut(e)
Monitor begeleider in de sociale economie ( knelpuntberoep)

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Ergotherapie

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Economie-moderne talen (ASO) 225 0,82 83,67 9 9 14 41 142 10
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 325 5,00 71,23 16 37 38 76 152 6
Handel (TSO) 123 0,91 63,93 13 12 17 27 41 13
Humane wetenschappen (ASO) 640 2,45 85,74 14 14 42 118 433 19
Jeugd- en gehandicaptenzorg (TSO) 145 4,84 64,34 11 26 19 31 56 2
Latijn-moderne talen (ASO) 34 0,44 85,70 0 2 3 5 24 0
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 485 6,84 52,62 67 86 80 93 121 38
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 97 0,96 94,63 0 1 1 9 85 1
Schoonheidsverzorging (TSO) 97 3,36 55,57 11 16 16 18 28 8
Secretariaat-talen (TSO) 36 0,79 67,07 10 2 2 2 15 5
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 994 3,99 69,31 50 111 137 245 412 39
Sportwetenschappen (ASO) 60 1,92 76,16 3 5 6 12 34 0
Techniek-wetenschappen (TSO) 54 1,18 73,24 6 4 3 13 27 1
Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige (BSO) 83 0,90 53,32 8 12 16 14 21 12
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 107 0,28 94,39 0 2 3 12 89 1

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 11-03-2022

Ergotherapie - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

De zorg voor je medemens staat centraal. Als ergotherapeut help je mensen zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk te maken, wanneer een ongeval, ziekte, handicap of sociale situatie (bv. daklozen, vluchtelingen, …) de dagelijkse handelingen moeilijk tot bijna onmogelijk maakt. En die revalidatie mag je ruim interpreteren, want de ergotherapeut leert mensen opnieuw wonen, leren, werken, spelen of genieten van vrije tijd.


Je opleidingsprogramma bestaat uit een wetenschappelijk-theoretische basis, waaronder biomedische en humane vakken (zoals anatomie, pathologie, neurowetenschappen, psychologie, ethiek, recht …) en natuurlijk specifieke ergotherapeutische vaardigheden die gericht zijn op verschillende mogelijke toekomstige doelgroepen (fysieke en geriatrische revalidatie, ontwikkelingsdysfuncties, geestelijke gezondheidszorg). Die opgedane kennis pas je daarna telkens toe in praktijkvakken, skillslabs, projecten en stages, waarbij je eerst gericht leert observeren en luisteren. Enkel zo kun jij een weldoordacht (be)handelingsplan gaan opstellen en uitvoeren.


In je eerste jaar ligt de klemtoon vooral op de ontwikkeling en het functioneren van de gezonde mens.
In het tweede jaar verschuift de aandacht naar de zieke, en disfunctionerende mens.
In je derde jaar focus je vooral op jouw professioneel handelen als therapeut. In je opleiding wordt ook veel aandacht besteed aan je creatieve, communicatieve en sociale vaardigheden.


Afhankelijk van de hogeschool worden al dan niet verschillende keuzetrajecten georganiseerd.


Voor wie?
Je hebt geen specifieke voorkennis nodig om te starten.
Ben je behulpzaam ingesteld en wil je mensen met gezondheidsproblemen begeleiden en opnieuw maximaal zelfredzaam maken? Dat ben je hier goed op weg.


Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

Howest - Campus Kortrijk Weide - The Penta

Experience & Challenge

Wellbeing & CoachingInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Odisee - Campus Brussel - Terranova

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Gezondheid en Welzijn/Onderwijs en Training )

Thomas More - Campus Geel

Hogeschool PXL - Campus Guffenslaan

Hogeschool VIVES - Campus Brugge Xaverianenstraat

Arteveldehogeschool - Campus Kantienberg

HOGENT - Campus Vesalius


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Ergotherapie 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon, Techniek,

Schoolvakken SO: Psychologie, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Ergotherapie


Ergotherapeutische wetenschap - Universiteit Gent Campus Gent

Gezondheidsbevordering - Universiteit Gent Campus Gent

Management en beleid van de gezondheidszorg - Universiteit Gent Campus Gent

Management en beleid van de gezondheidszorg - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Management, zorg en beleid in de gerontologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Marine biological resources - Universiteit Gent Campus Gent
Pedagogische wetenschappen of Educatieve studies - KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

Psychologie Klinische psychologie - Universiteit Gent Campus GentSeksuologie - KU Leuven

Sociaal werk - Universiteit Gent Campus Gent


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel RITCS, Campus Dansaert

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Dans - AP Hogeschool Antwerpen Campus De Singel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen)

Erfgoedstudies - Universiteit Antwerpen Stadscampus

EU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Gender en Diversiteit - Universiteit Gent Campus Gent

Geografie (en geomatica) - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Kunstwetenschappen en de archeologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Internationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Politieke wetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Nationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Gent Campus Gent

Veiligheidswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

HUB, Campus Brussel -Terranova

Starten in februari

Thomas More, Campus Geel

Starten in februari

Hogeschool PXL, Campus Guffenslaan

Werkstudententraject

Howest, Campus Kortrijk Weide - The Penta

Starten in februari
Werkstudententraject

HOGENT, Campus Vesalius

Starten in februari

Instellingen

Blekerijstraat 23-29 bus 1  1000 Brussel
02 608 14 44    


Noorderplaats 2  2000 Antwerpen
03 220 55 00    


Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
014 56 23 10    


Guffenslaan 39  3500 Hasselt
011 77 52 00    


Xaverianenstraat 10  8200 Sint-Michiels
050 30 51 00    


Sint-Martens-Latemlaan 1B  8500 Kortrijk
056 28 70 00    


Voetweg 66  9000 Gent
09 234 70 00    


Keramiekstraat 80  9000 Gent
09 243 20 09    


Beroepsuitwegen

Een ergotherapeut begeleidt kinderen, volwassenen of ouderen bij het terugwinnen, verbeteren en/of in stand houden van hun functioneren in hun leer-, leef-, werk- en ontspanningssituaties.
Samen met een team van paramedici stelt hij daarvoor een behandelingsplan op (individueel of in groep) dat afgestemd is op de mogelijkheden van de bewoner/cliënt om de zelfredzaamheid te verhogen met betrekking tot onder meer wonen, werken en vrijetijdsbesteding.
Het doel is hem (opnieuw) zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.
De gekozen activiteiten kunnen zowel creatief-artistieke als intellectuele spelelementen bevatten.
Het kan ook gaan om gewone activiteiten uit het dagelijkse leven zoals wassen, kleden en koken.
Tijdens deze behandeling vangt de ergotherapeut zowel de bewoners/cliënten als familieleden op en geeft advies over hulpmiddelen en voorzieningen die de kwaliteit van het leven kunnen verhogen.
Een ergotherapeut werkt meestal in de gezondheidssector: revalidatiecentra, algemene ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, woon- en zorgcentra, bejaardentehuizen, instellingen voor personen met een verstandelijke handicap, beschermende werkplaatsen en dagverblijven, psychiatrische ziekenhuizen, begeleide woonvormen, het gevangeniswezen, het buitengewoon onderwijs of de thuiszorg.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Ergotherapeut(e)
Monitor begeleider in de sociale economie ( knelpuntberoep)

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Ergotherapie

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Economie-moderne talen (ASO) 225 0,82 83,67 9 9 14 41 142 10
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 325 5,00 71,23 16 37 38 76 152 6
Handel (TSO) 123 0,91 63,93 13 12 17 27 41 13
Humane wetenschappen (ASO) 640 2,45 85,74 14 14 42 118 433 19
Jeugd- en gehandicaptenzorg (TSO) 145 4,84 64,34 11 26 19 31 56 2
Latijn-moderne talen (ASO) 34 0,44 85,70 0 2 3 5 24 0
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 485 6,84 52,62 67 86 80 93 121 38
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 97 0,96 94,63 0 1 1 9 85 1
Schoonheidsverzorging (TSO) 97 3,36 55,57 11 16 16 18 28 8
Secretariaat-talen (TSO) 36 0,79 67,07 10 2 2 2 15 5
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 994 3,99 69,31 50 111 137 245 412 39
Sportwetenschappen (ASO) 60 1,92 76,16 3 5 6 12 34 0
Techniek-wetenschappen (TSO) 54 1,18 73,24 6 4 3 13 27 1
Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige (BSO) 83 0,90 53,32 8 12 16 14 21 12
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 107 0,28 94,39 0 2 3 12 89 1

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 11-03-2022