Mondzorg - Professionele bachelor

 

Algemene info


De opleiding is opgebouwd rond drie leerlijnen: • Mondgezondheid: preventie en zorg
  deze leerlijn omvat theoretische vakken, casuistiek en stage.
  De biomedische wetenschappen vormen een fundamenteel deel.
  Je leert ook hoe je een duurzame gedragsverandering bij kan realiseren.

 • Kwaliteit en innovatie
  Vanuit een onderzoekende houding leer je je eigen leerprocessen, de kwaliteit en de organisatie van de verleende mondzorg verbeteren.
  Daarvoor kan je terugvallen op een stevige wetenschappelijke vorming en eventuele internationale ervaringen.

 • Communicatie en organisatie
  Deze ondersteunende leerlijn traint je om te communiceren met patiënten en professionals in een interdisciplinaire en multiculturele context.
  Je focust ook op een juridisch correcte administratie en de organisatie van je eigen werkomgeving.


Het eerste jaar is opgebouwd rond de mondzorg in de preklinische praktijk.
Je bestudeert niet alleen het lichaam en de mond en het hoofd en de hals, maar ook de motivatie en het gedrag van mensen.
Zo leer je de dagelijkse gewoonten op het vlak van mondhygiëne bijsturen.
Daarnaast verdiep je je in infectiepreventie, materialen en producten door de afgestudeerde bachelor in de mondzorg gehanteerd, in cariologie en paradontologie.
Ten slotte leer je communiceren met de patient en doe je via een kijkstage een eerste praktijkervaring op. 
Je hebt gemiddeld 20 uur les per week.
Maar ook buiten de lessen moet je aan de slag: opdrachten en oefeningen maken, lessen voorbereiden ...
Alles samen zal je zo’n 40 tot 45 uur per week investeren in je opleiding.


In het tweede jaar staat de klinische praktijk centraal.
Je gaat dieper in op wat je in het eerste jaar geleerd hebt en krijgt vakken als voeding en mondgezondheid, gezondheidsvoorlichting en –bevordering en medisch 
beeldvormende technieken.
Ethisch redeneren en reflecteren en sociologische vraagstukken doen je dan weer stilstaan bij de grote inhoudelijke vragen.
In beide semesters steek je ook zelf de handen uit de mouwen tijdens een stage.


Het derde jaar draait volledig rond het beroep en de professionele praktijk.
Je zoomt in op kwaliteitszorg, wettelijke regelingen en mondzorg bij bijzondere doelgroepen, en voor professionele ontwikkeling werk je aan je eigen portfolio.
Als sluitstuk van je opleiding schrijf je je bachelorproef en loop je je afstudeerstage.
 


Aanvullende info:

UC Leuven-Limburg - Campus Gasthuisberg

Arteveldehogeschool - Campus Kantienberg


Studiepunten

180

Mondzorg - Professionele bachelor

Algemene info


De opleiding is opgebouwd rond drie leerlijnen: • Mondgezondheid: preventie en zorg
  deze leerlijn omvat theoretische vakken, casuistiek en stage.
  De biomedische wetenschappen vormen een fundamenteel deel.
  Je leert ook hoe je een duurzame gedragsverandering bij kan realiseren.

 • Kwaliteit en innovatie
  Vanuit een onderzoekende houding leer je je eigen leerprocessen, de kwaliteit en de organisatie van de verleende mondzorg verbeteren.
  Daarvoor kan je terugvallen op een stevige wetenschappelijke vorming en eventuele internationale ervaringen.

 • Communicatie en organisatie
  Deze ondersteunende leerlijn traint je om te communiceren met patiënten en professionals in een interdisciplinaire en multiculturele context.
  Je focust ook op een juridisch correcte administratie en de organisatie van je eigen werkomgeving.


Het eerste jaar is opgebouwd rond de mondzorg in de preklinische praktijk.
Je bestudeert niet alleen het lichaam en de mond en het hoofd en de hals, maar ook de motivatie en het gedrag van mensen.
Zo leer je de dagelijkse gewoonten op het vlak van mondhygiëne bijsturen.
Daarnaast verdiep je je in infectiepreventie, materialen en producten door de afgestudeerde bachelor in de mondzorg gehanteerd, in cariologie en paradontologie.
Ten slotte leer je communiceren met de patient en doe je via een kijkstage een eerste praktijkervaring op. 
Je hebt gemiddeld 20 uur les per week.
Maar ook buiten de lessen moet je aan de slag: opdrachten en oefeningen maken, lessen voorbereiden ...
Alles samen zal je zo’n 40 tot 45 uur per week investeren in je opleiding.


In het tweede jaar staat de klinische praktijk centraal.
Je gaat dieper in op wat je in het eerste jaar geleerd hebt en krijgt vakken als voeding en mondgezondheid, gezondheidsvoorlichting en –bevordering en medisch 
beeldvormende technieken.
Ethisch redeneren en reflecteren en sociologische vraagstukken doen je dan weer stilstaan bij de grote inhoudelijke vragen.
In beide semesters steek je ook zelf de handen uit de mouwen tijdens een stage.


Het derde jaar draait volledig rond het beroep en de professionele praktijk.
Je zoomt in op kwaliteitszorg, wettelijke regelingen en mondzorg bij bijzondere doelgroepen, en voor professionele ontwikkeling werk je aan je eigen portfolio.
Als sluitstuk van je opleiding schrijf je je bachelorproef en loop je je afstudeerstage.
 


Aanvullende info:

UC Leuven-Limburg - Campus Gasthuisberg

Arteveldehogeschool - Campus Kantienberg


Studiepunten

180

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Mondzorg 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg

Belangstellingsdomeinen: Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,

Schoolvakken SO: Verzorging,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op MondzorgEventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus GentEU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Onderwijskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Campus Mutsaard

Theater- en filmwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen. Met dit diploma kan je les geven in de vakken die aansluiten bij je secundaire - of bachelor- of masteropleiding. De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten waarvan 30 voor het theoretische gedeelte en 30 voor de praktijkcomponent. De SLO kan georganiseerd worden door een centrum voor volwassenenonderwijs, hogeschool of universiteit.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg

Starten in februari

Instellingen

Herestraat 49  3000 Leuven
016 37 52 00    


Voetweg 66  9000 Gent
09 234 70 00    


Beroepsuitwegen

Als afgestudeerde bachelor in de mondzorg bereid je in samenspraak met de tandarts zijn interventie voor en werk je ook proactief mee.
Zo screen je de mond, breng je fluorlak op de tanden of mondslijmvliezen aan of breng je een verdovende gel aan.
Daarnaast vervul je een belangrijke preventieve en educatieve rol: je informeert patie?nten over een goede mondgezondheid en helpt hen bij het aanleren van goede gewoontes.
Je bent dus een zorgprofessional die de algemene lichamelijke gezondheid bevordert door het voorkomen van (mond)ziektes.
Met dat unieke profiel kan je aan de slag in tandartspraktijken, ziekenhuizen, wijkgezondheidscentra, scholen, CLB’s, woonzorgcentra, instellingen voor mensen met een beperking ...

Mogelijke beroepen

Mondhygiënist

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Mondzorg


Gegevens bijgewerkt tot 27-02-2018

Mondzorg - Professionele bachelor

Algemene info


De opleiding is opgebouwd rond drie leerlijnen: • Mondgezondheid: preventie en zorg
  deze leerlijn omvat theoretische vakken, casuistiek en stage.
  De biomedische wetenschappen vormen een fundamenteel deel.
  Je leert ook hoe je een duurzame gedragsverandering bij kan realiseren.

 • Kwaliteit en innovatie
  Vanuit een onderzoekende houding leer je je eigen leerprocessen, de kwaliteit en de organisatie van de verleende mondzorg verbeteren.
  Daarvoor kan je terugvallen op een stevige wetenschappelijke vorming en eventuele internationale ervaringen.

 • Communicatie en organisatie
  Deze ondersteunende leerlijn traint je om te communiceren met patiënten en professionals in een interdisciplinaire en multiculturele context.
  Je focust ook op een juridisch correcte administratie en de organisatie van je eigen werkomgeving.


Het eerste jaar is opgebouwd rond de mondzorg in de preklinische praktijk.
Je bestudeert niet alleen het lichaam en de mond en het hoofd en de hals, maar ook de motivatie en het gedrag van mensen.
Zo leer je de dagelijkse gewoonten op het vlak van mondhygiëne bijsturen.
Daarnaast verdiep je je in infectiepreventie, materialen en producten door de afgestudeerde bachelor in de mondzorg gehanteerd, in cariologie en paradontologie.
Ten slotte leer je communiceren met de patient en doe je via een kijkstage een eerste praktijkervaring op. 
Je hebt gemiddeld 20 uur les per week.
Maar ook buiten de lessen moet je aan de slag: opdrachten en oefeningen maken, lessen voorbereiden ...
Alles samen zal je zo’n 40 tot 45 uur per week investeren in je opleiding.


In het tweede jaar staat de klinische praktijk centraal.
Je gaat dieper in op wat je in het eerste jaar geleerd hebt en krijgt vakken als voeding en mondgezondheid, gezondheidsvoorlichting en –bevordering en medisch 
beeldvormende technieken.
Ethisch redeneren en reflecteren en sociologische vraagstukken doen je dan weer stilstaan bij de grote inhoudelijke vragen.
In beide semesters steek je ook zelf de handen uit de mouwen tijdens een stage.


Het derde jaar draait volledig rond het beroep en de professionele praktijk.
Je zoomt in op kwaliteitszorg, wettelijke regelingen en mondzorg bij bijzondere doelgroepen, en voor professionele ontwikkeling werk je aan je eigen portfolio.
Als sluitstuk van je opleiding schrijf je je bachelorproef en loop je je afstudeerstage.
 


Aanvullende info:

UC Leuven-Limburg - Campus Gasthuisberg

Arteveldehogeschool - Campus Kantienberg


Studiepunten

180

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Mondzorg 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg

Belangstellingsdomeinen: Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,

Schoolvakken SO: Verzorging,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op MondzorgEventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus GentEU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Onderwijskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Campus Mutsaard

Theater- en filmwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen. Met dit diploma kan je les geven in de vakken die aansluiten bij je secundaire - of bachelor- of masteropleiding. De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten waarvan 30 voor het theoretische gedeelte en 30 voor de praktijkcomponent. De SLO kan georganiseerd worden door een centrum voor volwassenenonderwijs, hogeschool of universiteit.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg

Starten in februari

Instellingen

Herestraat 49  3000 Leuven
016 37 52 00    


Voetweg 66  9000 Gent
09 234 70 00    


Beroepsuitwegen

Als afgestudeerde bachelor in de mondzorg bereid je in samenspraak met de tandarts zijn interventie voor en werk je ook proactief mee.
Zo screen je de mond, breng je fluorlak op de tanden of mondslijmvliezen aan of breng je een verdovende gel aan.
Daarnaast vervul je een belangrijke preventieve en educatieve rol: je informeert patie?nten over een goede mondgezondheid en helpt hen bij het aanleren van goede gewoontes.
Je bent dus een zorgprofessional die de algemene lichamelijke gezondheid bevordert door het voorkomen van (mond)ziektes.
Met dat unieke profiel kan je aan de slag in tandartspraktijken, ziekenhuizen, wijkgezondheidscentra, scholen, CLB’s, woonzorgcentra, instellingen voor mensen met een beperking ...

Mogelijke beroepen

Mondhygiënist

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Mondzorg


Gegevens bijgewerkt tot 27-02-2018