Secundair onderwijs : Techniek - Professionele bachelor

 

Algemene info


Alle lerarenopleidingen zijn gebaseerd op hetzelfde beroepsprofiel en dezelfde set van basiscompetenties.
Het gaat om een geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die belangrijk zijn bij de beroepsuitoefening. Deze basiscompetenties leggen de nadruk op hedendaagse uitdagingen in het lerarenberoep (bv. zorg, grootstedelijke context, taalvaardigheid in het Nederlands, meertaligheid, diversificatie van het onderwijsgebeuren).
Hier vind je vakken als opvoedkundige wetenschappen, onderwijskunde, communicatieve en psychopedagogische vaardigheden, levensbeschouwing, ICT.
Anderzijds zijn er verschillende afstudeerrichtingen, afhankelijk van de gekozen vakken waarin men onderwijsbevoegdheid wil verwerven.


In het totale opleidingspakket is de stage zeer belangrijk (45 studiepunten).
Je wordt begeleid door een stagebegeleider van de hogeschool zelf én door een personeelslid van de instelling waar de stage doorgaat.
Tijdens deze stages maakt de leerkracht in opleiding concreet kennismaken met een waaier aan verschillende onderwijscontexten.
De praktijkervaring wordt gaandeweg opgebouwd en wordt belangrijker in omvang met het vorderen van de opleiding.
Doorheen de hele opleiding wordt veel belang gehecht aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling van de toekomstige leerkracht, waarbij betrokkenheid, communicatieve vaardigheden, werken in teamverband en zelfreflectie zeer belangrijk zijn.
Naast het overbrengen van inhouden en/of vaardigheden ben je als leraar ook de eerste leerlingbegeleider.
Als leerkracht is het nodig je te kunnen inleven in de leefwereld van jongeren.
Leraar zijn is dus meer dan alleen maar het overbrengen van vakinhouden.
De hedendaagse leraar is een lid van het hele schoolteam en is dus bereid tot samenwerking met collega’s en externe instanties.

Je kiest 2 onderwijsvakken uit de mogelijkheden die de hogeschool aanbiedt.
De hogescholen bieden afgestudeerden meestal een éénjarig traject aan om lesbevoegdheid te verwerven in een bijkomend vak.


Techniek:
Als leerkracht Techniek begeleid je leerlingen bij het onderzoeken van eenvoudige, technische systemen, het ontwerpen, het maken en het gebruiken van techniek.
In de vakstudie leer je over technische systemen, energie, productiesystemen voor energie, elektrische-, mechanische- en informatieverwerkende systemen en sturingen.
Je leert techniek benaderen, los van specifieke vakdisciplines.
Binnen techniek in de B-stroom situeren de inhouden zich op een 11-tal technologische sectoren: bouw, hout, metaal, voeding-verzorging, textiel, decoratie, tuinbouw, computergebruik, grafische communicatie en kunststoffen.


Voor wie?
Voor techniek wordt geen specifieke vooropleiding verwacht.
Iedereen die op een vlotte wijze het secundair onderwijs gevolgd heeft kan starten.
Het volgen van een opleiding in het hoger onderwijs veronderstelt natuurlijk inzet en gedrevenheid om de kennis en vaardigheden waarover een leerkracht techniek moet beschikken te bereiken. Studiepunten

180

Secundair onderwijs : Techniek - Professionele bachelor

 

Algemene info


Alle lerarenopleidingen zijn gebaseerd op hetzelfde beroepsprofiel en dezelfde set van basiscompetenties.
Het gaat om een geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die belangrijk zijn bij de beroepsuitoefening. Deze basiscompetenties leggen de nadruk op hedendaagse uitdagingen in het lerarenberoep (bv. zorg, grootstedelijke context, taalvaardigheid in het Nederlands, meertaligheid, diversificatie van het onderwijsgebeuren).
Hier vind je vakken als opvoedkundige wetenschappen, onderwijskunde, communicatieve en psychopedagogische vaardigheden, levensbeschouwing, ICT.
Anderzijds zijn er verschillende afstudeerrichtingen, afhankelijk van de gekozen vakken waarin men onderwijsbevoegdheid wil verwerven.


In het totale opleidingspakket is de stage zeer belangrijk (45 studiepunten).
Je wordt begeleid door een stagebegeleider van de hogeschool zelf én door een personeelslid van de instelling waar de stage doorgaat.
Tijdens deze stages maakt de leerkracht in opleiding concreet kennismaken met een waaier aan verschillende onderwijscontexten.
De praktijkervaring wordt gaandeweg opgebouwd en wordt belangrijker in omvang met het vorderen van de opleiding.
Doorheen de hele opleiding wordt veel belang gehecht aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling van de toekomstige leerkracht, waarbij betrokkenheid, communicatieve vaardigheden, werken in teamverband en zelfreflectie zeer belangrijk zijn.
Naast het overbrengen van inhouden en/of vaardigheden ben je als leraar ook de eerste leerlingbegeleider.
Als leerkracht is het nodig je te kunnen inleven in de leefwereld van jongeren.
Leraar zijn is dus meer dan alleen maar het overbrengen van vakinhouden.
De hedendaagse leraar is een lid van het hele schoolteam en is dus bereid tot samenwerking met collega’s en externe instanties.

Je kiest 2 onderwijsvakken uit de mogelijkheden die de hogeschool aanbiedt.
De hogescholen bieden afgestudeerden meestal een éénjarig traject aan om lesbevoegdheid te verwerven in een bijkomend vak.


Techniek:
Als leerkracht Techniek begeleid je leerlingen bij het onderzoeken van eenvoudige, technische systemen, het ontwerpen, het maken en het gebruiken van techniek.
In de vakstudie leer je over technische systemen, energie, productiesystemen voor energie, elektrische-, mechanische- en informatieverwerkende systemen en sturingen.
Je leert techniek benaderen, los van specifieke vakdisciplines.
Binnen techniek in de B-stroom situeren de inhouden zich op een 11-tal technologische sectoren: bouw, hout, metaal, voeding-verzorging, textiel, decoratie, tuinbouw, computergebruik, grafische communicatie en kunststoffen.


Voor wie?
Voor techniek wordt geen specifieke vooropleiding verwacht.
Iedereen die op een vlotte wijze het secundair onderwijs gevolgd heeft kan starten.
Het volgen van een opleiding in het hoger onderwijs veronderstelt natuurlijk inzet en gedrevenheid om de kennis en vaardigheden waarover een leerkracht techniek moet beschikken te bereiken. Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een existentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. We stellen geen voorwaarden van een minimum aantal studiepunten, maar het gaat wel altijd om een pakket van meerdere vakken.

Katholieke Hogeschool VIVES - Campus Brugge

F.L.O.W.S.
 

Focus on healthy Life, Organisations and Wellbeing in Society.
In dit Engelstalig keuzetraject of minor ligt de focus op een gezond leven en hoe je dit als professional kan ondersteunen en realiseren, op individueel niveau maar ook op organisatorisch of maatschappelijk niveau. Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Gezondheid en Welzijn/Onderwijs en Training )

Karel de Grote Hogeschool - Campus Zuid

Thomas More - Campus Vorselaar

Thomas More - Campus Mechelen Kruidtuin

UC Leuven-Limburg - Campus Hertogstraat

Hogeschool PXL - Campus Vildersstraat

UC Leuven-Limburg - Campus Diepenbeek

Howest - Campus Sint-Jorisstraat

Arteveldehogeschool - Campus Kattenberg

Hogeschool Gent - Campus Ledeganck

Odisee - Campus Waas


Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Vanaf het academiejaar 2017-2018 is er een verplichte niet-bindende instaptoets voor de lerarenopleiding. Deze toets wil je een indicatie geven over je vaardigheden in bepaalde startcompetenties voor de opleiding.
Er wordt op de eerste plaats ingezet op talige competenties, omdat die in alle lerarenopleidingen uiteraard van groot belang zijn. 
De toets bestaat uit: • een test Nederlands; 

 • de LeMo, een motivatie- en studievaardighedentest.


De startende studenten worden door middel van de instaptoetsen geconfronteerd met hun eigen talenten en vooral hun eigen werkpunten waarbij ze de kans krijgen om deze te remediëren.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

Opleiding: Secundair onderwijs 

Afstudeerrichting: Techniek

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Onderwijs

Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon, Techniek,

Schoolvakken SO: Bouw, Elektriciteit, Elektromechanica, Elektronica, Mechanica, Psychologie, Wetenschappelijk tekenen,

Andere Afstudeerrichtingen

De andere vakken waarvoor je kunt kiezen zijn (niet alle combinaties zijn toegelaten):

Secundair onderwijs : Aardrijkskunde (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Bewegingsrecreatie (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Bio-esthetiek (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Biologie (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Biotechnieken (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Bouw (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Burotica (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Chemie (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Duits (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Economie (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Elektriciteit (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Engels (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Frans (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Fysica (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Geschiedenis (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Haartooi (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Handel-burotica (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Hout (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Informatica (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Islamitische godsdienst (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Katholieke godsdienst (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Latijn (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Lichamelijke opvoeding (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Mechanica (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Mode (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Muzikale opvoeding (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Natuurwetenschappen (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Nederlands (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Niet-confessionele zedenleer (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Plastische opvoeding (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Project algemene vakken (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Project kunstvakken (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Voeding-verzorging (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Wiskunde (Professionele bachelor - HO)

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Secundair onderwijs: Techniek


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Secundair onderwijs : Techniek

African Studies - Universiteit Gent Campus Gent


Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Journalistiek - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Journalistiek - KU Leuven Campus Sint Andries Antwerpen


Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering CampusSchakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel RITCS (Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound) - School of Arts

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus GentEU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Onderwijskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Campus Mutsaard

Theater- en filmwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen. Met dit diploma kan je les geven in de vakken die aansluiten bij je secundaire - of bachelor- of masteropleiding. De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten waarvan 30 voor het theoretische gedeelte en 30 voor de praktijkcomponent. De SLO kan georganiseerd worden door een centrum voor volwassenenonderwijs, hogeschool of universiteit.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid

Starten in februari
Werkstudententraject

Thomas More, Campus Vorselaar

Starten in februari

Thomas More, Campus Mechelen Kruidtuin

Starten in februari

UC Leuven-Limburg, Campus Hertogstraat

Starten in februari

UC Leuven-Limburg, Campus Diepenbeek

Avondonderwijs
Starten in februari

Howest, Campus Sint-Jorisstraat

Starten in februari

Katholieke Hogeschool VIVES, Campus Torhout

Afstandsonderwijs

Arteveldehogeschool, Campus Kattenberg

Afstandsonderwijs
Starten in februari

Hogeschool Gent, Campus Ledeganck

Starten in februari
Werkplekleren

Odisee, Campus Waas

Afstandsonderwijs

Instellingen

Noorderplaats 2  2000 Antwerpen
03 220 55 00    


Brusselstraat 45  2018 Antwerpen
03 613 13 13    


Lepelstraat 2  2290 Vorselaar
014 50 81 60    


Lange Ridderstraat 44  2800 Mechelen
015 36 92 20    


Hertogstraat 178  3001 Heverlee
016 37 56 00    


Vildersstraat 5  3500 Hasselt
011 77 53 00    


Agoralaan Gebouw B bus 1  3590 Diepenbeek
011 56 15 70    


Sint-Jorisstraat 71  8000 Brugge
050 33 32 68    


Xaverianenstraat 10  8200 Sint-Michiels
0800 96322    


Kattenberg 9  9000 Gent
09 234 80 00    


K.L. Ledeganckstraat 8  9000 Gent
09 243 30 00    


Hospitaalstraat 23  9100 Sint-Niklaas
03 776 43 48    


Beroepsuitwegen

Je mag les geven in
- de 1ste en 2de graad van het secundair onderwijs,
- de 3de graad BSO,
- het buitengewoon onderwijs
- en afhankelijk van het vakkenpakket ook het basisonderwijs (bv. lichamelijke opvoeding) .
Naast het overbrengen van inhouden en/of vaardigheden is de leraar ook de eerste leerlingbegeleider.
Hiervoor moet hij zich kunnen inleven in de leefwereld van jongeren en moet hij bekwaam zijn de soms wat moeilijke drempels, die jongeren in hun puberteit instellen, te omzeilen.
Er is dus, naast de pedagogische en vakgebonden onderlegdheid, zeker nood aan vlotte communicatievaardigheden, zowel met jongeren, ouders als collega’s.
Leraar zijn is dus meer dan alleen maar het overbrengen van vakinhouden.
De hedendaagse leraar is een lid van het hele schoolteam en is dus bereid tot samenwerking met collega’s en externe instanties.
Sommige afgestudeerden gaan werken als opvoeder of als studiemeester-opvoeder.
Mensen met een specifieke technische vakkennis kiezen soms voor een loopbaan in een privéonderneming.
Bij de start van de loopbaan kunnen door de schoolgemeenschappen mentoren worden aangesteld om de beginnende leerkrachten bij te staan.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Leerkracht buitengewoon secundair onderwijs
Leerkracht secundair onderwijs

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Secundair onderwijs

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Artistieke opleiding (KSO) 41 6,44% 48,97% 9 4 8 7 9 4
Audiovisuele vorming (KSO) 31 3,94% 45,90% 6 4 8 6 6 1
Beeldende vorming (KSO) 32 4,80% 64,86% 4 4 4 6 14
Biotechnische wetenschappen (TSO) 68 4,92% 70,53% 5 3 9 22 27 2
Boekhouden - informatica (TSO) 275 4,99% 63,48% 31 31 31 58 107 17
Creatie en mode (TSO) 68 8,46% 68,91% 8 5 5 14 31 5
Economie-moderne talen (ASO) 1308 4,50% 74,19% 79 94 128 287 674 46
Economie-wetenschappen (ASO) 45 3,19% 85,78% 1 1 1 10 30 2
Economie-wiskunde (ASO) 200 2,67% 83,19% 8 10 7 38 131 6
Elektriciteit-elektronica (TSO) 45 2,45% 52,98% 5 10 7 7 14 2
Elektrische installatietechnieken (TSO) 141 2,92% 57,61% 21 22 16 28 51 3
Elektromechanica (TSO) 127 2,45% 56,98% 16 17 22 25 39 8
Farmaceutisch-technisch assistent (TSO) 31 4,06% 50,82% 4 6 2 7 5 7
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 292 4,63% 51,72% 42 52 38 59 76 25
Haarstilist (BSO) 185 5,10% 31,92% 58 44 23 24 22 14
Handel (TSO) 808 5,76% 57,95% 100 109 98 199 235 67
Hotel (TSO) 60 3,55% 48,80% 9 11 12 11 15 2
Houttechnieken (TSO) 82 3,21% 52,50% 19 6 10 18 21 8
Humane wetenschappen (ASO) 1447 5,43% 71,42% 107 126 125 336 660 93
Industriële elektriciteit (BSO) 44 1,65% 31,84% 13 11 3 4 6 7
Industriële wetenschappen (TSO) 66 1,80% 65,46% 3 10 9 14 27 3
Informaticabeheer (TSO) 140 3,96% 44,25% 25 26 30 25 23 11
Jeugd- en gehandicaptenzorg (TSO) 115 3,34% 42,95% 26 22 16 20 21 10
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO) 371 4,01% 33,60% 103 73 57 57 35 46
Kinderzorg (BSO) 79 1,48% 30,43% 20 18 12 8 7 14
Latijn-moderne talen (ASO) 261 2,51% 79,98% 12 7 24 59 151 8
Latijn-wetenschappen (ASO) 73 1,01% 86,28% 3 2 3 8 55 2
Latijn-wiskunde (ASO) 101 0,82% 93,91% 1 4 10 84 2
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 1892 29,21% 55,02% 283 278 232 458 553 88
Mechanische vormgevingstechnieken (TSO) 109 3,08% 55,82% 16 15 13 19 35 11
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 404 3,69% 80,09% 22 15 26 87 237 17
Moderne talen-wiskunde (ASO) 55 3,01% 87,16% 1 1 3 8 38 4
Multimedia (TSO) 52 3,66% 29,87% 14 13 11 6 4 4
Naamloos leerjaar (BSO) 149 3,28% 27,98% 55 28 17 14 17 18
Onthaal en public relations (TSO) 88 4,43% 44,24% 19 11 14 21 13 10
Planttechnische wetenschappen (TSO) 34 3,70% 50,39% 7 5 6 4 11 1
Publiciteit en illustratie (BSO) 57 4,60% 39,15% 17 8 6 10 9 7
Rudolf Steinerpedagogie (ASO) 46 4,78% 67,24% 3 7 4 10 18 4
Schoonheidsverzorging (TSO) 243 6,39% 54,33% 37 40 21 53 65 27
Secretariaat-talen (TSO) 414 7,24% 49,04% 78 68 68 76 100 24
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 1949 8,64% 58,95% 215 256 270 471 608 129
Sportwetenschappen (ASO) 301 10,43% 73,60% 19 20 30 66 162 4
Techniek-wetenschappen (TSO) 240 5,66% 64,25% 26 26 27 64 91 6
Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige (BSO) 67 0,93% 42,55% 18 11 4 12 12 10
Toegepaste beeldende kunst (KSO) 77 5,64% 60,94% 8 11 9 15 26 8
Toerisme (TSO) 158 6,90% 45,16% 27 34 21 23 31 22
Topsport (TSO) 39 17,18% 28,38% 17 8 4 4 4 2
Verkoop en vertegenwoordiging (BSO) 30 4,74% 24,13% 15 5 3 1 4 2
Vrije beeldende kunst (KSO) 71 6,35% 65,85% 8 11 6 9 34 3
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 561 1,64% 86,56% 14 21 24 89 392 21
Winkelbeheer en etalage (BSO) 62 2,88% 29,24% 29 8 7 4 9 5
Woordkunst-drama (KSO) 78 8,09% 52,31% 10 15 12 17 18 6

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming

Higher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Campus Spoor Noord (Gezondheid en Welzijn/Onderwijs en Training ) Effectiveness (C1)
Arteveldehogeschool Campus Kattenberg Vantage (B2)
Hogeschool Gent Campus Ledeganck Vantage (B2)
Hogeschool PXL Campus Vildersstraat Vantage (B2)
Howest Campus Sint-Jorisstraat Vantage (B2)
Odisee Campus Brussel Vantage (B2)
Odisee Campus Waas Vantage (B2)
UC Leuven-Limburg Campus Hertogstraat Vantage (B2)
UC Leuven-Limburg Campus Diepenbeek Vantage (B2)

Gegevens bijgewerkt tot 17-02-2017

Secundair onderwijs : Techniek - Professionele bachelor

 

Algemene info


Alle lerarenopleidingen zijn gebaseerd op hetzelfde beroepsprofiel en dezelfde set van basiscompetenties.
Het gaat om een geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die belangrijk zijn bij de beroepsuitoefening. Deze basiscompetenties leggen de nadruk op hedendaagse uitdagingen in het lerarenberoep (bv. zorg, grootstedelijke context, taalvaardigheid in het Nederlands, meertaligheid, diversificatie van het onderwijsgebeuren).
Hier vind je vakken als opvoedkundige wetenschappen, onderwijskunde, communicatieve en psychopedagogische vaardigheden, levensbeschouwing, ICT.
Anderzijds zijn er verschillende afstudeerrichtingen, afhankelijk van de gekozen vakken waarin men onderwijsbevoegdheid wil verwerven.


In het totale opleidingspakket is de stage zeer belangrijk (45 studiepunten).
Je wordt begeleid door een stagebegeleider van de hogeschool zelf én door een personeelslid van de instelling waar de stage doorgaat.
Tijdens deze stages maakt de leerkracht in opleiding concreet kennismaken met een waaier aan verschillende onderwijscontexten.
De praktijkervaring wordt gaandeweg opgebouwd en wordt belangrijker in omvang met het vorderen van de opleiding.
Doorheen de hele opleiding wordt veel belang gehecht aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling van de toekomstige leerkracht, waarbij betrokkenheid, communicatieve vaardigheden, werken in teamverband en zelfreflectie zeer belangrijk zijn.
Naast het overbrengen van inhouden en/of vaardigheden ben je als leraar ook de eerste leerlingbegeleider.
Als leerkracht is het nodig je te kunnen inleven in de leefwereld van jongeren.
Leraar zijn is dus meer dan alleen maar het overbrengen van vakinhouden.
De hedendaagse leraar is een lid van het hele schoolteam en is dus bereid tot samenwerking met collega’s en externe instanties.

Je kiest 2 onderwijsvakken uit de mogelijkheden die de hogeschool aanbiedt.
De hogescholen bieden afgestudeerden meestal een éénjarig traject aan om lesbevoegdheid te verwerven in een bijkomend vak.


Techniek:
Als leerkracht Techniek begeleid je leerlingen bij het onderzoeken van eenvoudige, technische systemen, het ontwerpen, het maken en het gebruiken van techniek.
In de vakstudie leer je over technische systemen, energie, productiesystemen voor energie, elektrische-, mechanische- en informatieverwerkende systemen en sturingen.
Je leert techniek benaderen, los van specifieke vakdisciplines.
Binnen techniek in de B-stroom situeren de inhouden zich op een 11-tal technologische sectoren: bouw, hout, metaal, voeding-verzorging, textiel, decoratie, tuinbouw, computergebruik, grafische communicatie en kunststoffen.


Voor wie?
Voor techniek wordt geen specifieke vooropleiding verwacht.
Iedereen die op een vlotte wijze het secundair onderwijs gevolgd heeft kan starten.
Het volgen van een opleiding in het hoger onderwijs veronderstelt natuurlijk inzet en gedrevenheid om de kennis en vaardigheden waarover een leerkracht techniek moet beschikken te bereiken. Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een existentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. We stellen geen voorwaarden van een minimum aantal studiepunten, maar het gaat wel altijd om een pakket van meerdere vakken.

Katholieke Hogeschool VIVES - Campus Brugge

F.L.O.W.S.
 

Focus on healthy Life, Organisations and Wellbeing in Society.
In dit Engelstalig keuzetraject of minor ligt de focus op een gezond leven en hoe je dit als professional kan ondersteunen en realiseren, op individueel niveau maar ook op organisatorisch of maatschappelijk niveau. Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Gezondheid en Welzijn/Onderwijs en Training )

Karel de Grote Hogeschool - Campus Zuid

Thomas More - Campus Vorselaar

Thomas More - Campus Mechelen Kruidtuin

UC Leuven-Limburg - Campus Hertogstraat

Hogeschool PXL - Campus Vildersstraat

UC Leuven-Limburg - Campus Diepenbeek

Howest - Campus Sint-Jorisstraat

Arteveldehogeschool - Campus Kattenberg

Hogeschool Gent - Campus Ledeganck

Odisee - Campus Waas


Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Vanaf het academiejaar 2017-2018 is er een verplichte niet-bindende instaptoets voor de lerarenopleiding. Deze toets wil je een indicatie geven over je vaardigheden in bepaalde startcompetenties voor de opleiding.
Er wordt op de eerste plaats ingezet op talige competenties, omdat die in alle lerarenopleidingen uiteraard van groot belang zijn. 
De toets bestaat uit: • een test Nederlands; 

 • de LeMo, een motivatie- en studievaardighedentest.


De startende studenten worden door middel van de instaptoetsen geconfronteerd met hun eigen talenten en vooral hun eigen werkpunten waarbij ze de kans krijgen om deze te remediëren.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

Opleiding: Secundair onderwijs 

Afstudeerrichting: Techniek

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Onderwijs

Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon, Techniek,

Schoolvakken SO: Bouw, Elektriciteit, Elektromechanica, Elektronica, Mechanica, Psychologie, Wetenschappelijk tekenen,

Andere Afstudeerrichtingen

De andere vakken waarvoor je kunt kiezen zijn (niet alle combinaties zijn toegelaten):

Secundair onderwijs : Aardrijkskunde (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Bewegingsrecreatie (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Bio-esthetiek (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Biologie (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Biotechnieken (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Bouw (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Burotica (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Chemie (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Duits (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Economie (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Elektriciteit (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Engels (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Frans (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Fysica (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Geschiedenis (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Haartooi (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Handel-burotica (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Hout (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Informatica (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Islamitische godsdienst (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Katholieke godsdienst (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Latijn (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Lichamelijke opvoeding (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Mechanica (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Mode (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Muzikale opvoeding (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Natuurwetenschappen (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Nederlands (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Niet-confessionele zedenleer (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Plastische opvoeding (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Project algemene vakken (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Project kunstvakken (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Voeding-verzorging (Professionele bachelor - HO)
Secundair onderwijs : Wiskunde (Professionele bachelor - HO)

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Secundair onderwijs: Techniek


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Secundair onderwijs : Techniek

African Studies - Universiteit Gent Campus Gent


Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Journalistiek - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Journalistiek - KU Leuven Campus Sint Andries Antwerpen


Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering CampusSchakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel RITCS (Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound) - School of Arts

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus GentEU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Onderwijskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Campus Mutsaard

Theater- en filmwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen. Met dit diploma kan je les geven in de vakken die aansluiten bij je secundaire - of bachelor- of masteropleiding. De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten waarvan 30 voor het theoretische gedeelte en 30 voor de praktijkcomponent. De SLO kan georganiseerd worden door een centrum voor volwassenenonderwijs, hogeschool of universiteit.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid

Starten in februari
Werkstudententraject

Thomas More, Campus Vorselaar

Starten in februari

Thomas More, Campus Mechelen Kruidtuin

Starten in februari

UC Leuven-Limburg, Campus Hertogstraat

Starten in februari

UC Leuven-Limburg, Campus Diepenbeek

Avondonderwijs
Starten in februari

Howest, Campus Sint-Jorisstraat

Starten in februari

Katholieke Hogeschool VIVES, Campus Torhout

Afstandsonderwijs

Arteveldehogeschool, Campus Kattenberg

Afstandsonderwijs
Starten in februari

Hogeschool Gent, Campus Ledeganck

Starten in februari
Werkplekleren

Odisee, Campus Waas

Afstandsonderwijs

Instellingen

Noorderplaats 2  2000 Antwerpen
03 220 55 00    


Brusselstraat 45  2018 Antwerpen
03 613 13 13    


Lepelstraat 2  2290 Vorselaar
014 50 81 60    


Lange Ridderstraat 44  2800 Mechelen
015 36 92 20    


Hertogstraat 178  3001 Heverlee
016 37 56 00    


Vildersstraat 5  3500 Hasselt
011 77 53 00    


Agoralaan Gebouw B bus 1  3590 Diepenbeek
011 56 15 70    


Sint-Jorisstraat 71  8000 Brugge
050 33 32 68    


Xaverianenstraat 10  8200 Sint-Michiels
0800 96322    


Kattenberg 9  9000 Gent
09 234 80 00    


K.L. Ledeganckstraat 8  9000 Gent
09 243 30 00    


Hospitaalstraat 23  9100 Sint-Niklaas
03 776 43 48    


Beroepsuitwegen

Je mag les geven in
- de 1ste en 2de graad van het secundair onderwijs,
- de 3de graad BSO,
- het buitengewoon onderwijs
- en afhankelijk van het vakkenpakket ook het basisonderwijs (bv. lichamelijke opvoeding) .
Naast het overbrengen van inhouden en/of vaardigheden is de leraar ook de eerste leerlingbegeleider.
Hiervoor moet hij zich kunnen inleven in de leefwereld van jongeren en moet hij bekwaam zijn de soms wat moeilijke drempels, die jongeren in hun puberteit instellen, te omzeilen.
Er is dus, naast de pedagogische en vakgebonden onderlegdheid, zeker nood aan vlotte communicatievaardigheden, zowel met jongeren, ouders als collega’s.
Leraar zijn is dus meer dan alleen maar het overbrengen van vakinhouden.
De hedendaagse leraar is een lid van het hele schoolteam en is dus bereid tot samenwerking met collega’s en externe instanties.
Sommige afgestudeerden gaan werken als opvoeder of als studiemeester-opvoeder.
Mensen met een specifieke technische vakkennis kiezen soms voor een loopbaan in een privéonderneming.
Bij de start van de loopbaan kunnen door de schoolgemeenschappen mentoren worden aangesteld om de beginnende leerkrachten bij te staan.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Leerkracht buitengewoon secundair onderwijs
Leerkracht secundair onderwijs

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Secundair onderwijs

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Artistieke opleiding (KSO) 41 6,44% 48,97% 9 4 8 7 9 4
Audiovisuele vorming (KSO) 31 3,94% 45,90% 6 4 8 6 6 1
Beeldende vorming (KSO) 32 4,80% 64,86% 4 4 4 6 14
Biotechnische wetenschappen (TSO) 68 4,92% 70,53% 5 3 9 22 27 2
Boekhouden - informatica (TSO) 275 4,99% 63,48% 31 31 31 58 107 17
Creatie en mode (TSO) 68 8,46% 68,91% 8 5 5 14 31 5
Economie-moderne talen (ASO) 1308 4,50% 74,19% 79 94 128 287 674 46
Economie-wetenschappen (ASO) 45 3,19% 85,78% 1 1 1 10 30 2
Economie-wiskunde (ASO) 200 2,67% 83,19% 8 10 7 38 131 6
Elektriciteit-elektronica (TSO) 45 2,45% 52,98% 5 10 7 7 14 2
Elektrische installatietechnieken (TSO) 141 2,92% 57,61% 21 22 16 28 51 3
Elektromechanica (TSO) 127 2,45% 56,98% 16 17 22 25 39 8
Farmaceutisch-technisch assistent (TSO) 31 4,06% 50,82% 4 6 2 7 5 7
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 292 4,63% 51,72% 42 52 38 59 76 25
Haarstilist (BSO) 185 5,10% 31,92% 58 44 23 24 22 14
Handel (TSO) 808 5,76% 57,95% 100 109 98 199 235 67
Hotel (TSO) 60 3,55% 48,80% 9 11 12 11 15 2
Houttechnieken (TSO) 82 3,21% 52,50% 19 6 10 18 21 8
Humane wetenschappen (ASO) 1447 5,43% 71,42% 107 126 125 336 660 93
Industriële elektriciteit (BSO) 44 1,65% 31,84% 13 11 3 4 6 7
Industriële wetenschappen (TSO) 66 1,80% 65,46% 3 10 9 14 27 3
Informaticabeheer (TSO) 140 3,96% 44,25% 25 26 30 25 23 11
Jeugd- en gehandicaptenzorg (TSO) 115 3,34% 42,95% 26 22 16 20 21 10
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO) 371 4,01% 33,60% 103 73 57 57 35 46
Kinderzorg (BSO) 79 1,48% 30,43% 20 18 12 8 7 14
Latijn-moderne talen (ASO) 261 2,51% 79,98% 12 7 24 59 151 8
Latijn-wetenschappen (ASO) 73 1,01% 86,28% 3 2 3 8 55 2
Latijn-wiskunde (ASO) 101 0,82% 93,91% 1 4 10 84 2
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 1892 29,21% 55,02% 283 278 232 458 553 88
Mechanische vormgevingstechnieken (TSO) 109 3,08% 55,82% 16 15 13 19 35 11
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 404 3,69% 80,09% 22 15 26 87 237 17
Moderne talen-wiskunde (ASO) 55 3,01% 87,16% 1 1 3 8 38 4
Multimedia (TSO) 52 3,66% 29,87% 14 13 11 6 4 4
Naamloos leerjaar (BSO) 149 3,28% 27,98% 55 28 17 14 17 18
Onthaal en public relations (TSO) 88 4,43% 44,24% 19 11 14 21 13 10
Planttechnische wetenschappen (TSO) 34 3,70% 50,39% 7 5 6 4 11 1
Publiciteit en illustratie (BSO) 57 4,60% 39,15% 17 8 6 10 9 7
Rudolf Steinerpedagogie (ASO) 46 4,78% 67,24% 3 7 4 10 18 4
Schoonheidsverzorging (TSO) 243 6,39% 54,33% 37 40 21 53 65 27
Secretariaat-talen (TSO) 414 7,24% 49,04% 78 68 68 76 100 24
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 1949 8,64% 58,95% 215 256 270 471 608 129
Sportwetenschappen (ASO) 301 10,43% 73,60% 19 20 30 66 162 4
Techniek-wetenschappen (TSO) 240 5,66% 64,25% 26 26 27 64 91 6
Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige (BSO) 67 0,93% 42,55% 18 11 4 12 12 10
Toegepaste beeldende kunst (KSO) 77 5,64% 60,94% 8 11 9 15 26 8
Toerisme (TSO) 158 6,90% 45,16% 27 34 21 23 31 22
Topsport (TSO) 39 17,18% 28,38% 17 8 4 4 4 2
Verkoop en vertegenwoordiging (BSO) 30 4,74% 24,13% 15 5 3 1 4 2
Vrije beeldende kunst (KSO) 71 6,35% 65,85% 8 11 6 9 34 3
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 561 1,64% 86,56% 14 21 24 89 392 21
Winkelbeheer en etalage (BSO) 62 2,88% 29,24% 29 8 7 4 9 5
Woordkunst-drama (KSO) 78 8,09% 52,31% 10 15 12 17 18 6

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming

Higher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Campus Spoor Noord (Gezondheid en Welzijn/Onderwijs en Training ) Effectiveness (C1)
Arteveldehogeschool Campus Kattenberg Vantage (B2)
Hogeschool Gent Campus Ledeganck Vantage (B2)
Hogeschool PXL Campus Vildersstraat Vantage (B2)
Howest Campus Sint-Jorisstraat Vantage (B2)
Odisee Campus Brussel Vantage (B2)
Odisee Campus Waas Vantage (B2)
UC Leuven-Limburg Campus Hertogstraat Vantage (B2)
UC Leuven-Limburg Campus Diepenbeek Vantage (B2)

Gegevens bijgewerkt tot 17-02-2017