Organisatie en management (Office management) : Intercultural Relations Management - Professionele bachelor

 

In deze opleiding leer je de mens te plaatsen in de hedendaagse, multiculturele en internationale wereld. Je verdiept je in hoe mensen met een verschillende achtergrond kan laten samen werken, hen te verbinden, begrip voor mekaar op te laten brengen en vooral te kijken hoe dit ingevoerd kan worden binnen organisaties en bedrijven. De snel evoluerende omgeving met alle uitdagingen die daarbij horen dwingen ons daar op een respectvolle manier over na te denken, naar mekaar te luisteren en grenzen te verleggen. Juist dat avontuurlijke, de nood aan menselijke duurzaamheid en nieuwe oplossingen is onderwerp van deze opleiding. Logisch dat daarin de talen centraal staan. Je leert dus over diverse achtergronden heen organiseren, communiceren en presenteren.


Afstudeerrichting Intercultural Relations Management:


Door de globalisering komen in organisaties en bedrijven een mix van culturen samen. Jij wil andere en ruimere horizonten opzoeken en daar een interessante rol met impact in gaan spelen.


In het eerste jaar start men met het ontwikkelen van een uitgebreide talenkennis en interculturele communicatie skills. Jij leert die voornamelijk door zelf zoveel mogelijk ervaring op te doen in labs, projecten en stages. Je maakt ook kennis met een aantal belangrijke trends in de wereld. In het inspiratielab werk je samen met een multinational een campagne uit die medewerkers van verschillende culturen samenbrengt. Naast Frans en Engels (je bereikt uiteindelijk voor beide niveau C1) volg je een derde vreemde taal: Duits, Spaans, Chinees of een andere taal naar keuze.


In het tweede jaar wordt een lesmodule met project van 6 weken afgewisseld met een taalstage van 6 weken: in het Frans of Engels. Je wordt hierbij geholpen door een coach. Je te verdiept je in een aantal regio’s in de wereld die je zelf kiest.


In het derde jaar ga je zelf interculturele projecten voor/met bedrijven uitvoeren. Je kiest nogmaals een aantal regio’s waar je meer over wil te weten komen. De verhoudingen Noord-Zuid staan op je menu maar ook de opkomende maatschappijen zoals China, India en het Verre Oosten neem je onder de loep. Je brengt dit alles samen door te werken aan diversiteitsbeleid op of buiten de werkvloer. Zo kan je tenslotte bewust kiezen voor jouw ideale stage (14 weken), in binnen- of buitenland (altijd in een interculturele en internationale omgeving).


Voor wie?


Je hoeft geen economische of taalgeoriënteerde richting in het secundair gevolgd te hebben. Je moet wel affiniteit hebben voor talen en graag met mensen omgaan. Jij kijkt graag vooruit en richt je blik op het buitenland.


Aanvullende info:

Thomas More - Campus Mechelen De Vest


Studiepunten

180

Organisatie en management (Office management) : Intercultural Relations Management - Professionele bachelor

Algemene info

In deze opleiding leer je de mens te plaatsen in de hedendaagse, multiculturele en internationale wereld. Je verdiept je in hoe mensen met een verschillende achtergrond kan laten samen werken, hen te verbinden, begrip voor mekaar op te laten brengen en vooral te kijken hoe dit ingevoerd kan worden binnen organisaties en bedrijven. De snel evoluerende omgeving met alle uitdagingen die daarbij horen dwingen ons daar op een respectvolle manier over na te denken, naar mekaar te luisteren en grenzen te verleggen. Juist dat avontuurlijke, de nood aan menselijke duurzaamheid en nieuwe oplossingen is onderwerp van deze opleiding. Logisch dat daarin de talen centraal staan. Je leert dus over diverse achtergronden heen organiseren, communiceren en presenteren.


Afstudeerrichting Intercultural Relations Management:


Door de globalisering komen in organisaties en bedrijven een mix van culturen samen. Jij wil andere en ruimere horizonten opzoeken en daar een interessante rol met impact in gaan spelen.


In het eerste jaar start men met het ontwikkelen van een uitgebreide talenkennis en interculturele communicatie skills. Jij leert die voornamelijk door zelf zoveel mogelijk ervaring op te doen in labs, projecten en stages. Je maakt ook kennis met een aantal belangrijke trends in de wereld. In het inspiratielab werk je samen met een multinational een campagne uit die medewerkers van verschillende culturen samenbrengt. Naast Frans en Engels (je bereikt uiteindelijk voor beide niveau C1) volg je een derde vreemde taal: Duits, Spaans, Chinees of een andere taal naar keuze.


In het tweede jaar wordt een lesmodule met project van 6 weken afgewisseld met een taalstage van 6 weken: in het Frans of Engels. Je wordt hierbij geholpen door een coach. Je te verdiept je in een aantal regio’s in de wereld die je zelf kiest.


In het derde jaar ga je zelf interculturele projecten voor/met bedrijven uitvoeren. Je kiest nogmaals een aantal regio’s waar je meer over wil te weten komen. De verhoudingen Noord-Zuid staan op je menu maar ook de opkomende maatschappijen zoals China, India en het Verre Oosten neem je onder de loep. Je brengt dit alles samen door te werken aan diversiteitsbeleid op of buiten de werkvloer. Zo kan je tenslotte bewust kiezen voor jouw ideale stage (14 weken), in binnen- of buitenland (altijd in een interculturele en internationale omgeving).


Voor wie?


Je hoeft geen economische of taalgeoriënteerde richting in het secundair gevolgd te hebben. Je moet wel affiniteit hebben voor talen en graag met mensen omgaan. Jij kijkt graag vooruit en richt je blik op het buitenland.


Studiepunten

180


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Thomas More - Campus Mechelen De Vest


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Organisatie en management (Office management) 

Afstudeerrichting: Intercultural Relations Management

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Administratie, Handel-zaken, Talen,

Schoolvakken SO: Duits, Engels, Frans, Nederlands,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Organisatie en management (Office management) : Intercultural Relations ManagementBusiness Administration (E) - KU Leuven Campus Brussel

Culturele studies - KU Leuven

Cultuurmanagement - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Handelswetenschappen - KU Leuven Campus Brussel

Handelswetenschappen - KU Leuven Campus Carolus Antwerpen

Handelswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Diepenbeek Gebouw D

Journalistiek - KU Leuven Campus Brussel

Management (E) - Universiteit Hasselt Campus Diepenbeek Gebouw D

Maritiem en logistiek management - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Meertalige communicatie - KU Leuven Campus Brussel

Meertalige communicatie - KU Leuven Campus Sint-Jacob Antwerpen

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Organisatie en management - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Tolken - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Tolken - KU Leuven Campus Brussel

Vertalen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Vertalen - KU Leuven Campus Brussel


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel RITCS, Campus Dansaert

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Dans - AP Hogeschool Antwerpen Campus De Singel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen)

Erfgoedstudies - Universiteit Antwerpen Stadscampus

EU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Gender en Diversiteit - Universiteit Gent Campus Gent

Geografie (en geomatica) - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Kunstwetenschappen en de archeologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Internationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Politieke wetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Nationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Gent Campus Gent

Veiligheidswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Zandpoortvest 60  2800 Mechelen
015 36 91 00    


Beroepsuitwegen

Deze bachelors kunnen tewerkgesteld worden in alle instellingen waar functies in internationale context worden uitgeoefend: industriële ondernemingen, financiële instellingen, handelsondernemingen, verzekeringsmaatschappijen, organisaties, openbare besturen, KMO's en allerhande kantoren.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn (vb. relationship manager, human rights officer, regional brand manager, international human resources generalist, office manager guest relations,...)
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Commercieel medewerker ( knelpuntberoep)
Internationaal vertegenwoordiger
Management assistent ( knelpuntberoep)

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Officemanagement

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Boekhouden - informatica (TSO) 92 1,93 72,36 4 5 11 28 38 6
Economie-moderne talen (ASO) 773 2,82 85,87 27 30 33 102 547 34
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 85 1,31 56,17 11 11 14 22 24 3
Handel (TSO) 584 4,31 68,83 46 49 49 167 238 35
Hotel (TSO) 36 2,53 54,74 3 8 3 9 9 4
Humane wetenschappen (ASO) 297 1,14 76,59 19 19 22 64 149 24
Latijn-moderne talen (ASO) 72 0,94 86,95 4 1 1 13 51 2
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 77 1,09 41,17 18 16 9 14 15 5
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 76 0,75 95,78 0 2 0 5 64 5
Onthaal en public relations (TSO) 141 8,15 54,24 20 18 23 39 29 12
Schoonheidsverzorging (TSO) 45 1,56 47,64 5 14 2 10 10 4
Secretariaat-talen (TSO) 771 17,02 68,58 62 67 79 190 335 38
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 504 2,02 64,04 44 51 59 146 165 39
Toerisme (TSO) 122 5,89 55,68 20 18 18 17 38 11
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 38 0,10 83,89 3 3 1 4 26 1
Winkelbeheer en etalage (BSO) 39 1,98 34,93 8 12 7 9 1 2

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 13-02-2022

Organisatie en management (Office management) : Intercultural Relations Management - Professionele bachelor

Algemene info

In deze opleiding leer je de mens te plaatsen in de hedendaagse, multiculturele en internationale wereld. Je verdiept je in hoe mensen met een verschillende achtergrond kan laten samen werken, hen te verbinden, begrip voor mekaar op te laten brengen en vooral te kijken hoe dit ingevoerd kan worden binnen organisaties en bedrijven. De snel evoluerende omgeving met alle uitdagingen die daarbij horen dwingen ons daar op een respectvolle manier over na te denken, naar mekaar te luisteren en grenzen te verleggen. Juist dat avontuurlijke, de nood aan menselijke duurzaamheid en nieuwe oplossingen is onderwerp van deze opleiding. Logisch dat daarin de talen centraal staan. Je leert dus over diverse achtergronden heen organiseren, communiceren en presenteren.


Afstudeerrichting Intercultural Relations Management:


Door de globalisering komen in organisaties en bedrijven een mix van culturen samen. Jij wil andere en ruimere horizonten opzoeken en daar een interessante rol met impact in gaan spelen.


In het eerste jaar start men met het ontwikkelen van een uitgebreide talenkennis en interculturele communicatie skills. Jij leert die voornamelijk door zelf zoveel mogelijk ervaring op te doen in labs, projecten en stages. Je maakt ook kennis met een aantal belangrijke trends in de wereld. In het inspiratielab werk je samen met een multinational een campagne uit die medewerkers van verschillende culturen samenbrengt. Naast Frans en Engels (je bereikt uiteindelijk voor beide niveau C1) volg je een derde vreemde taal: Duits, Spaans, Chinees of een andere taal naar keuze.


In het tweede jaar wordt een lesmodule met project van 6 weken afgewisseld met een taalstage van 6 weken: in het Frans of Engels. Je wordt hierbij geholpen door een coach. Je te verdiept je in een aantal regio’s in de wereld die je zelf kiest.


In het derde jaar ga je zelf interculturele projecten voor/met bedrijven uitvoeren. Je kiest nogmaals een aantal regio’s waar je meer over wil te weten komen. De verhoudingen Noord-Zuid staan op je menu maar ook de opkomende maatschappijen zoals China, India en het Verre Oosten neem je onder de loep. Je brengt dit alles samen door te werken aan diversiteitsbeleid op of buiten de werkvloer. Zo kan je tenslotte bewust kiezen voor jouw ideale stage (14 weken), in binnen- of buitenland (altijd in een interculturele en internationale omgeving).


Voor wie?


Je hoeft geen economische of taalgeoriënteerde richting in het secundair gevolgd te hebben. Je moet wel affiniteit hebben voor talen en graag met mensen omgaan. Jij kijkt graag vooruit en richt je blik op het buitenland.


Studiepunten

180


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Thomas More - Campus Mechelen De Vest


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Organisatie en management (Office management) 

Afstudeerrichting: Intercultural Relations Management

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Administratie, Handel-zaken, Talen,

Schoolvakken SO: Duits, Engels, Frans, Nederlands,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Organisatie en management (Office management) : Intercultural Relations ManagementBusiness Administration (E) - KU Leuven Campus Brussel

Culturele studies - KU Leuven

Cultuurmanagement - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Handelswetenschappen - KU Leuven Campus Brussel

Handelswetenschappen - KU Leuven Campus Carolus Antwerpen

Handelswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Diepenbeek Gebouw D

Journalistiek - KU Leuven Campus Brussel

Management (E) - Universiteit Hasselt Campus Diepenbeek Gebouw D

Maritiem en logistiek management - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Meertalige communicatie - KU Leuven Campus Brussel

Meertalige communicatie - KU Leuven Campus Sint-Jacob Antwerpen

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Organisatie en management - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Tolken - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Tolken - KU Leuven Campus Brussel

Vertalen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Vertalen - KU Leuven Campus Brussel


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel RITCS, Campus Dansaert

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Dans - AP Hogeschool Antwerpen Campus De Singel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen)

Erfgoedstudies - Universiteit Antwerpen Stadscampus

EU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Gender en Diversiteit - Universiteit Gent Campus Gent

Geografie (en geomatica) - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Kunstwetenschappen en de archeologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Internationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Politieke wetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Nationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Gent Campus Gent

Veiligheidswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Zandpoortvest 60  2800 Mechelen
015 36 91 00    


Beroepsuitwegen

Deze bachelors kunnen tewerkgesteld worden in alle instellingen waar functies in internationale context worden uitgeoefend: industriële ondernemingen, financiële instellingen, handelsondernemingen, verzekeringsmaatschappijen, organisaties, openbare besturen, KMO's en allerhande kantoren.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn (vb. relationship manager, human rights officer, regional brand manager, international human resources generalist, office manager guest relations,...)
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Commercieel medewerker ( knelpuntberoep)
Internationaal vertegenwoordiger
Management assistent ( knelpuntberoep)

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Officemanagement

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Boekhouden - informatica (TSO) 92 1,93 72,36 4 5 11 28 38 6
Economie-moderne talen (ASO) 773 2,82 85,87 27 30 33 102 547 34
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 85 1,31 56,17 11 11 14 22 24 3
Handel (TSO) 584 4,31 68,83 46 49 49 167 238 35
Hotel (TSO) 36 2,53 54,74 3 8 3 9 9 4
Humane wetenschappen (ASO) 297 1,14 76,59 19 19 22 64 149 24
Latijn-moderne talen (ASO) 72 0,94 86,95 4 1 1 13 51 2
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 77 1,09 41,17 18 16 9 14 15 5
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 76 0,75 95,78 0 2 0 5 64 5
Onthaal en public relations (TSO) 141 8,15 54,24 20 18 23 39 29 12
Schoonheidsverzorging (TSO) 45 1,56 47,64 5 14 2 10 10 4
Secretariaat-talen (TSO) 771 17,02 68,58 62 67 79 190 335 38
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 504 2,02 64,04 44 51 59 146 165 39
Toerisme (TSO) 122 5,89 55,68 20 18 18 17 38 11
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 38 0,10 83,89 3 3 1 4 26 1
Winkelbeheer en etalage (BSO) 39 1,98 34,93 8 12 7 9 1 2

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 13-02-2022