Sport en bewegen - Professionele bachelor

 

Sport en bewegen situeert zich in het domein van de gezondheidszorg. Het doel van de opleiding is studenten op te leiden tot bewegingsdeskundigen. Bewegingsdeskundigen helpen zowel individuen als groepen naar sport- en fitheidsdoelen toe te werken, motiveert hen tot meer en efficiënt bewegen en organiseert beweegactiviteiten. Hij/zij maakt gebruik van slimme hulpmiddelen (apps, wearables, activity trackers, …), werkt projectmatig en durft ondernemen en innovatief te denken. De studenten ontwikkelen skills als trainer, coach en ondernemer en worden opgeleid tot breed inzetbare professionals. • Als trainer stelt de bewegingsdeskundige trainings- en beweegprogramma’s op. Hij werkt die op verantwoorde en wetenschappelijk onderbouwde wijze uit en biedt aangepaste bewegingstechnische begeleiding aan. Op die manier brengt en houdt hij diverse doelgroepen kwaliteitsvol in beweging.

 • Als coach motiveert de bewegingsdeskundige tot meer en efficiënt bewegen. Hij lokt op een creatieve manier beweging uit en inspireert tot een duurzame gedragsverandering.

 • Als ondernemer neemt de bewegingsdeskundige initiatief om beweegactiviteiten te organiseren. Hij durft hierbij commercieel te denken en te vernieuwen. Hij coördineert teamleden en neemt indien nodig de leiding.


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt o.a. in jeugdbewegingen, gemeentelijke jeugddiensten, verenigingen die zich met volwassenwerk bezighouden, culturele instellingen, gemeentebesturen of samenlevingsprojecten. Reken tussen 30 en 60 studiepunten om te leren in de praktijk.


Verschil met de lerarenopleiding in lichamelijke opvoeding en sport?


In de opleiding Sport en Bewegen wordt sport aanzien als een doeltreffend middel om aan preventieve gezondheidszorg te doen. Dit betekent dat de toekomstige bewegingsdeskundige moet leren en ervaren wat belangrijk is om goed te zijn in een sport, hoe je dat kan beoordelen bij cliënten en hoe je dat vertaalt naar een gerichte duurzame en verantwoorde sportkeuze.


In de opleiding leraar lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie wordt de student opgeleid om alle sporten te initiëren, om les te geven in deze sporten. De LO-BR studenten moeten dus in staat zijn om een correcte demo te geven, om een waardevolle foutenanalyse te maken en om te kunnen differentiëren in hun aanpak.


De sporttechnische lat ligt in de opleiding LO-BR dus hoger dan in de opleiding Sport en Bewegen. Van de studenten Sport en Bewegen wordt verwacht dat hij/zij op recreatief vlak kan participeren in de aangeboden sporten.


Voor wie?
Specifieke voorkennis uit het secundair is niet vereist. Je bent gepassioneerd door bewegen en sporten en beschikt over voldoende algemene beweegvaardigheden. Je hebt minimale ervaring of feeling met het begeleiden van groepen of individuen. Je bent gemotiveerd om jezelf professioneel te ontwikkelen in de sport- en beweegsector.


De opleiding behoort tot 2 studiegebieden, namelijk Onderwijs + Gezondheidszorg.Studiepunten

180

Sport en bewegen - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

Sport en bewegen situeert zich in het domein van de gezondheidszorg. Het doel van de opleiding is studenten op te leiden tot bewegingsdeskundigen. Bewegingsdeskundigen helpen zowel individuen als groepen naar sport- en fitheidsdoelen toe te werken, motiveert hen tot meer en efficiënt bewegen en organiseert beweegactiviteiten. Hij/zij maakt gebruik van slimme hulpmiddelen (apps, wearables, activity trackers, …), werkt projectmatig en durft ondernemen en innovatief te denken. De studenten ontwikkelen skills als trainer, coach en ondernemer en worden opgeleid tot breed inzetbare professionals. • Als trainer stelt de bewegingsdeskundige trainings- en beweegprogramma’s op. Hij werkt die op verantwoorde en wetenschappelijk onderbouwde wijze uit en biedt aangepaste bewegingstechnische begeleiding aan. Op die manier brengt en houdt hij diverse doelgroepen kwaliteitsvol in beweging.

 • Als coach motiveert de bewegingsdeskundige tot meer en efficiënt bewegen. Hij lokt op een creatieve manier beweging uit en inspireert tot een duurzame gedragsverandering.

 • Als ondernemer neemt de bewegingsdeskundige initiatief om beweegactiviteiten te organiseren. Hij durft hierbij commercieel te denken en te vernieuwen. Hij coördineert teamleden en neemt indien nodig de leiding.


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt o.a. in jeugdbewegingen, gemeentelijke jeugddiensten, verenigingen die zich met volwassenwerk bezighouden, culturele instellingen, gemeentebesturen of samenlevingsprojecten. Reken tussen 30 en 60 studiepunten om te leren in de praktijk.


Verschil met de lerarenopleiding in lichamelijke opvoeding en sport?


In de opleiding Sport en Bewegen wordt sport aanzien als een doeltreffend middel om aan preventieve gezondheidszorg te doen. Dit betekent dat de toekomstige bewegingsdeskundige moet leren en ervaren wat belangrijk is om goed te zijn in een sport, hoe je dat kan beoordelen bij cliënten en hoe je dat vertaalt naar een gerichte duurzame en verantwoorde sportkeuze.


In de opleiding leraar lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie wordt de student opgeleid om alle sporten te initiëren, om les te geven in deze sporten. De LO-BR studenten moeten dus in staat zijn om een correcte demo te geven, om een waardevolle foutenanalyse te maken en om te kunnen differentiëren in hun aanpak.


De sporttechnische lat ligt in de opleiding LO-BR dus hoger dan in de opleiding Sport en Bewegen. Van de studenten Sport en Bewegen wordt verwacht dat hij/zij op recreatief vlak kan participeren in de aangeboden sporten.


Voor wie?
Specifieke voorkennis uit het secundair is niet vereist. Je bent gepassioneerd door bewegen en sporten en beschikt over voldoende algemene beweegvaardigheden. Je hebt minimale ervaring of feeling met het begeleiden van groepen of individuen. Je bent gemotiveerd om jezelf professioneel te ontwikkelen in de sport- en beweegsector.


De opleiding behoort tot 2 studiegebieden, namelijk Onderwijs + Gezondheidszorg.


Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

Thomas More - Campus Turnhout

Aangepast sporten

Educatie en instructie

Sportmanagement

Voedings- en dieetkundeInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Howest - Sportinnovatiecampus


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Sport en bewegen 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg / Onderwijs

Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon, Sport,

Schoolvakken SO: Lichamelijke opvoeding, Sport,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Sport en bewegen

Gender en Diversiteit - Universiteit Gent Campus Gent

Gezondheidsbevordering - Universiteit Gent Campus Gent

Management, zorg en beleid in de gerontologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel RITCS, Campus Dansaert

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Dans - AP Hogeschool Antwerpen Campus De Singel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen)

Erfgoedstudies - Universiteit Antwerpen Stadscampus

EU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Gender en Diversiteit - Universiteit Gent Campus Gent

Geografie (en geomatica) - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Kunstwetenschappen en de archeologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Internationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Politieke wetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Nationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Gent Campus Gent

Veiligheidswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Thomas More, Campus Turnhout

Starten in februari

Howest, Sportinnovatiecampus

Starten in februari

Instellingen

Campus Blairon 800  2300 Turnhout
014 80 61 01    


Nijverheidsstraat 112  8310 Assebroek
050 68 27 75    


Beroepsuitwegen

Studenten Sport en bewegen worden opgeleid tot breed inzetbare professionals. Ze gaan aan de slag als beweegcoaches in bedrijven, mutualiteiten en (wijk)gezondheidscentra; als BOV (Bewegen op Verwijzing)-coaches; als medewerkers bij (buurt)sportdiensten en sportfederaties; als personal trainers en -coaches; als medewerkers in de actieve vrijetijdssector of als ondernemers in de sport- en gezondheidssector. 
Je kan aan de slag binnen het werkveld van professionele sportaanbieders, health- en fitnesscentra, preventieve gezondheidszorg, fysical coaches, personal trainers, fitness - en groepsfitnessbegeleiders, evenementenbureaus, sportdiensten, sportfederaties, sportclubs, buitensportorganisaties, …

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Begeleider culturele en recreatieve activiteiten
Begeleider sportactiviteiten ( knelpuntberoep)
Coach persoonlijke ontwikkeling en welzijn
Sportfunctionaris

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Sport en bewegen

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Economie-moderne talen (ASO) 39 0,14 79,07 1 3 4 4 24 3
Handel (TSO) 30 0,22 53,68 3 5 1 14 3 4
Humane wetenschappen (ASO) 53 0,20 78,01 2 4 3 14 30 0
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 340 4,79 59,92 29 38 55 106 93 19
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 114 0,46 59,00 14 13 19 22 41 5
Sportwetenschappen (ASO) 48 1,54 82,98 0 3 2 9 32 2

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 13-02-2022

Sport en bewegen - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

Sport en bewegen situeert zich in het domein van de gezondheidszorg. Het doel van de opleiding is studenten op te leiden tot bewegingsdeskundigen. Bewegingsdeskundigen helpen zowel individuen als groepen naar sport- en fitheidsdoelen toe te werken, motiveert hen tot meer en efficiënt bewegen en organiseert beweegactiviteiten. Hij/zij maakt gebruik van slimme hulpmiddelen (apps, wearables, activity trackers, …), werkt projectmatig en durft ondernemen en innovatief te denken. De studenten ontwikkelen skills als trainer, coach en ondernemer en worden opgeleid tot breed inzetbare professionals. • Als trainer stelt de bewegingsdeskundige trainings- en beweegprogramma’s op. Hij werkt die op verantwoorde en wetenschappelijk onderbouwde wijze uit en biedt aangepaste bewegingstechnische begeleiding aan. Op die manier brengt en houdt hij diverse doelgroepen kwaliteitsvol in beweging.

 • Als coach motiveert de bewegingsdeskundige tot meer en efficiënt bewegen. Hij lokt op een creatieve manier beweging uit en inspireert tot een duurzame gedragsverandering.

 • Als ondernemer neemt de bewegingsdeskundige initiatief om beweegactiviteiten te organiseren. Hij durft hierbij commercieel te denken en te vernieuwen. Hij coördineert teamleden en neemt indien nodig de leiding.


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt o.a. in jeugdbewegingen, gemeentelijke jeugddiensten, verenigingen die zich met volwassenwerk bezighouden, culturele instellingen, gemeentebesturen of samenlevingsprojecten. Reken tussen 30 en 60 studiepunten om te leren in de praktijk.


Verschil met de lerarenopleiding in lichamelijke opvoeding en sport?


In de opleiding Sport en Bewegen wordt sport aanzien als een doeltreffend middel om aan preventieve gezondheidszorg te doen. Dit betekent dat de toekomstige bewegingsdeskundige moet leren en ervaren wat belangrijk is om goed te zijn in een sport, hoe je dat kan beoordelen bij cliënten en hoe je dat vertaalt naar een gerichte duurzame en verantwoorde sportkeuze.


In de opleiding leraar lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie wordt de student opgeleid om alle sporten te initiëren, om les te geven in deze sporten. De LO-BR studenten moeten dus in staat zijn om een correcte demo te geven, om een waardevolle foutenanalyse te maken en om te kunnen differentiëren in hun aanpak.


De sporttechnische lat ligt in de opleiding LO-BR dus hoger dan in de opleiding Sport en Bewegen. Van de studenten Sport en Bewegen wordt verwacht dat hij/zij op recreatief vlak kan participeren in de aangeboden sporten.


Voor wie?
Specifieke voorkennis uit het secundair is niet vereist. Je bent gepassioneerd door bewegen en sporten en beschikt over voldoende algemene beweegvaardigheden. Je hebt minimale ervaring of feeling met het begeleiden van groepen of individuen. Je bent gemotiveerd om jezelf professioneel te ontwikkelen in de sport- en beweegsector.


De opleiding behoort tot 2 studiegebieden, namelijk Onderwijs + Gezondheidszorg.


Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

Thomas More - Campus Turnhout

Aangepast sporten

Educatie en instructie

Sportmanagement

Voedings- en dieetkundeInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Howest - Sportinnovatiecampus


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Sport en bewegen 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg / Onderwijs

Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon, Sport,

Schoolvakken SO: Lichamelijke opvoeding, Sport,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Sport en bewegen

Gender en Diversiteit - Universiteit Gent Campus Gent

Gezondheidsbevordering - Universiteit Gent Campus Gent

Management, zorg en beleid in de gerontologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel RITCS, Campus Dansaert

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Dans - AP Hogeschool Antwerpen Campus De Singel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen)

Erfgoedstudies - Universiteit Antwerpen Stadscampus

EU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Gender en Diversiteit - Universiteit Gent Campus Gent

Geografie (en geomatica) - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Kunstwetenschappen en de archeologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Internationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Politieke wetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Nationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Gent Campus Gent

Veiligheidswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Thomas More, Campus Turnhout

Starten in februari

Howest, Sportinnovatiecampus

Starten in februari

Instellingen

Campus Blairon 800  2300 Turnhout
014 80 61 01    


Nijverheidsstraat 112  8310 Assebroek
050 68 27 75    


Beroepsuitwegen

Studenten Sport en bewegen worden opgeleid tot breed inzetbare professionals. Ze gaan aan de slag als beweegcoaches in bedrijven, mutualiteiten en (wijk)gezondheidscentra; als BOV (Bewegen op Verwijzing)-coaches; als medewerkers bij (buurt)sportdiensten en sportfederaties; als personal trainers en -coaches; als medewerkers in de actieve vrijetijdssector of als ondernemers in de sport- en gezondheidssector. 
Je kan aan de slag binnen het werkveld van professionele sportaanbieders, health- en fitnesscentra, preventieve gezondheidszorg, fysical coaches, personal trainers, fitness - en groepsfitnessbegeleiders, evenementenbureaus, sportdiensten, sportfederaties, sportclubs, buitensportorganisaties, …

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Begeleider culturele en recreatieve activiteiten
Begeleider sportactiviteiten ( knelpuntberoep)
Coach persoonlijke ontwikkeling en welzijn
Sportfunctionaris

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Sport en bewegen

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Economie-moderne talen (ASO) 39 0,14 79,07 1 3 4 4 24 3
Handel (TSO) 30 0,22 53,68 3 5 1 14 3 4
Humane wetenschappen (ASO) 53 0,20 78,01 2 4 3 14 30 0
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 340 4,79 59,92 29 38 55 106 93 19
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 114 0,46 59,00 14 13 19 22 41 5
Sportwetenschappen (ASO) 48 1,54 82,98 0 3 2 9 32 2

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 13-02-2022