I Study

WAT?

De I-Study richt zich op laatstejaars van het secundair onderwijs. Het is een vragenlijst die peilt naar je studiemotivatie en studiemethode. Die zijn in belangrijke mate medebepalend voor studiesucces in het hoger onderwijs. Zo blijkt dat studenten met een goede studiemotivatie en –methode, ongeacht hun begaafdheid, meer slaagkans hebben.

Onthoud dat het hier gaat om een zelfevaluatie, je beoordeelt immers je eigen studiehouding. Indien je van nature kritisch staat tegenover jezelf zal je geneigd zijn jezelf eerder lager te waarderen dan hoger. Indien je van nature zeer goed staat met jezelf zal je de tegenovergestelde neiging vertonen. Je kunt eventueel je mening toetsen aan het oordeel van iemand die jou goed kent en die je vertrouwt.

We danken de auteur, W. Magez, voor de terbeschikkingstelling van deze proef.

GOED OM WETEN!

Het is mogelijk de resultaten te printen en/of te ontvangen via e-mail en/of op te slaan als pdf. Op het resultaatsblad kan je deze mogelijkheden selecteren. Je vult bij de start minimaal 1 emailadres in. Mailadressen worden enkel gebruikt om de resultaten te kunnen sturen.
We raden je aan de resultaten van deze proef te bespreken met je keuzebegeleider (CLB-medewerker, leerkracht).

Alle vragen moeten beantwoord worden! Als je per ongeluk een vraag vergeet, krijg je melding hiervan via een pop-upschermpje. Je kunt er dus best voor zorgen dat je pc pop-ups toelaat.