Bachelor na bachelor (Ba-na-ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma.  Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma.   
Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald.

Advanced business management  
Autismespectrumstoornissen  
Bio-informatica (E)  
Boekhoudkundige en fiscale expertise  
Buitengewoon onderwijs  
Creatieve therapie  
Eerstelijnszorg  
Internationaal bedrijfsmanagement  
International management  
International management (E)  
Internationale samenwerking Noord-Zuid  
Landschapsontwikkeling  
Meertalig onderwijs  
Meubelontwerp  
Orthopedagogisch management  
Ouderencoaching  
Psychosociale gerontologie  
Schoolontwikkeling  
Taxes & Management accounting  
Toegepaste audiovisuele communicatie  
Toegepaste fiscaliteit  
Zorgmanagement  
Zorgverbreding en remediërend leren  

Bachelor na bachelor (Ba-na-ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma.  Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma.   
Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald.