Stoppen met hogere studies

Algemeen

Als je volledig stopt met studeren en je je uitschrijft bij de hogeschool of universiteit, heeft dit gevolgen voor:

 • je leerkrediet
 • je studietoelage
 • je studiegeld
 • je kinderbijslag (nu 'Groeipakket' genoemd)

Als je in orde wilt blijven met je sociaal statuut, schrijf je dan onmiddellijk in bij de VDAB als werkzoekende. Na de beroepsinschakelingstijd van 12 maanden heb je recht op een uitkering.
Tijdens deze periode moet je beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en mag je niet meer werken met een studentencontract.


Gevolgen voor je leerkrediet

Heb je een diplomacontract, dan is het je onderwijsinstelling zelf die bepaalt of je het ingezette leerkrediet terugkrijgt.
In het onderwijs- en examenreglement van je onderwijsinstelling staat tot wanneer je kan uitschrijven met teruggave van je leerkrediet.
Je moet wel altijd uitschrijven voor de start van de examens.

 • Als je stopt met studeren voor de datum die je instelling bepaalde, dan krijg je het ingezette leerkrediet terug.
 • Schrijf je uit na die datum, dan ben je het leerkrediet kwijt.

Let wel: nam je deel aan de examens, maar slaagde je niet, dan ben je de studiepunten voor die opleidingsonderdelen kwijt.
Slaagde je wel, dan win je die punten altijd terug.

Ben je ingeschreven met een creditcontract, dan ben je het ingezette leerkrediet definitief kwijt.


Gevolgen voor je studietoelage

De gevolgen zijn afhankelijk van de datum van uitschrijving:
 • uitschrijven tot en met 31 oktober:
  je hebt geen recht op een studietoelage dit academiejaar.
  Indien je studietoelage al is uitbetaald, zal je ze volledig moeten terugbetalen. 
 • uitschrijven tussen 01 november en 16  maart:
  enkel de studiepunten van de opleidingsonderdelen van het eerste semester en de jaarvakken tellen mee voor je studiefinanciering. Kom je in totaal aan tenminste 27 studiepunten, dan zal je een toelage ontvangen.
  Heb je al een studietoelage ontvangen,  berekend op de studiepunten voor het hele academiejaar, dan zal je een deel van de studietoelage moeten terugbetalen.
  Kom je niet aan 27 studiepunten, dan heb je geen recht en zal de studietoelage volledig worden teruggevorderd.  
  Zit je in je diploma-jaar en moet je je thesis nog afwerken, dan geldt de 27-studiepunten-regel niet.
 • uitschrijven vanaf 16 maart:
  je uitschrijving heeft geen effect meer op de studietoelage.
  Je krijgt een studietoelage voor alle studiepunten waarvoor je was ingeschreven.
  Er gebeurt dus ook geen terugvordering.

Opgelet:
je eventuele studietoelage van volgend jaar  zal afhankelijk zijn van het aantal studiepunten dat je dit jaar verwerft.
Als je dit academiejaar niet voor alle opleidingsonderdelen studiepunten verwerft, zal je volgend academiejaar je jokerkrediet (deels) moeten inzetten, voor zover je nog beschikt over dit krediet.


Gevolgen voor het groeipakket

Groeipakket is de nieuwe benaming van kinderbijslag.

Je hebt nog recht op het groeipakket tot twaalf maanden na stopzetting.


Gevolgen voor je studiegeld

Je hogeschool of universiteit bepaalt zelf of je (een gedeelte van) je studiegeld terugkrijgt als je voortijdig stopt met studeren.
Meer informatie vind je in het onderwijs- en examenreglement van je instelling.