Hoger onderwijs - buiten Vlaanderen

Algemene informatie

Je wil tijdens je studies een deel van de opleiding volgen in een land van de Europese Gemeenschap. Dat kan!

Je bent student in het hoger onderwijs in Vlaanderen en je volgt een gedeelte van de opleiding (minstens 3 maanden – maximum 1 jaar) aan een erkende hogeschool of universiteit binnen de 'Europese hogeronderwijsruimte'. Onder bepaalde voorwaarden kan je hiervoor een beurs krijgen van een Europees uitwisselingsprogramma (bv. Erasmus). Weet wel dat deze beurs niet toereikend zal zijn om alle kosten te dekken. Voordelen zijn in ieder geval dat je in Vlaanderen inschrijvingsgeld betaalt (in het buitenland is dit meestal een pak duurder), dat de behaalde credits probleemloos overgedragen worden naar Vlaanderen en dat je een Vlaams diploma behaalt. De mogelijkheden verschillen naargelang de gevolgde opleiding en de instelling waaraan men studeert.

Wie in het buitenland wil studeren of werken en vragen heeft over de academische of professionele erkenning van kwalificaties kan terecht bij ENIC/NARIC: 

  • NARIC (Network of national academic recognition centres)

Bijkomende informatie

Voor meer info kan je onder andere hier tercht:

Toch een volledige opleiding volgen in het buitenland?

Je kunt uiteraard ook een volledige opleiding volgen in het buitenland. Toch even nadenken want...

  • een basisdiploma behalen in het buitenland valt meestal duur uit. Je moet rekening houden met reis- en verblijfsonkosten, een duurder inschrijvingssysteem… ;
  • je staat zelf in voor de voorbereiding en de organisatie van het studieverblijf;
  • de aanvraag om in het buitenland te studeren moet voor sommige landen één jaar voor de vertrekdatum ingediend worden;
  • er wordt verwacht dat je de taal beheerst, soms moet je een taalproef afleggen;
  • het opmaken van een toelatingsdossier, de praktische regeling van het verblijf… vergt heel wat tijd en inspanning;
  • bij terugkeer naar Vlaanderen kan er een probleem zijn met de gelijkwaardigheid van je buitenlands diploma.

Ondersteuning nodig?

Verschillende organisaties bieden mogelijkheden van buitenlandse taalkampen, interculturele uitwisselingen, studieverblijven …
Voor alle info verwijzen we naar de websites van de organisaties:

Zie voor algemene info ook: gostrange.be