Financiƫn hoger onderwijs

Raming inschrijvingsgeld voor 2023-2024

De kostprijs van een jaartje hoger onderwijs verschilt al naargelang de omstandigheden. Info vind je op http://www.centenvoorstudenten.be .

Er is geen kostenverschil tussen graduaatsopleidingen, initiële bachelor- en masteropleidingen, educatieve bachelor- en masteropleidingen, specifieke lerarenopleidingen, schakelprogramma’s, voorbereidingsprogramma’s en afzonderlijke opleidingsonderdelen.

Het inschrijvingsgeld bestaat uit twee delen: een vast gedeelte en een variabel gedeelte per studiepunt. Afhankelijk van je situatie betaal je een ander bedrag aan inschrijvingsgeld. 

Beurstariefstudent:
Je bent beurstariefstudent als je:

-        een studietoelage ontvangt van de Vlaamse overheid, of
-        voldoet aan de financiële criteria voor een studietoelage, maar er geen krijgt omdat je niet voldoet aan de pedagogische voorwaarden (je opleiding)

Bijna-beursstudent:
Je bent bijna-beursstudent als:

-        je geen studietoelage ontvangt maar je referentie-inkomen is lager dan de maximumgrens vermeerderd met 3.768 euro (bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd én
-        je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden van de afdeling School- en Studietoelagen of je bent een EER burger. 

Niet-beurstariefstudent:
Je bent niet-beurstariefstudent als je tot geen van bovenstaande categorieën behoort. Je betaalt dan het volle bedrag van het inschrijvingsgeld, nl. 1092,1 € als je 60 studiepunten opneemt (= diplomacontract).


Bedragen

Geïndexeerde bedragen inschrijvingsgeld voor academiejaar 2023-2024

 

Codex Hoger Onderwijs

Geïndexeerd

Situatie

Vast gedeelte

Variabel gedeelte per studiepunt

Vast gedeelte

Variabel gedeelte per studiepunt

Niet-beurstariefstudent

230,0 €

11,0 €

282,1 €

13,5 €

Voor een niet-beursstudent met diplomacontract is dit dan 282,1 + (60 x 13,5 = 810) = 1092,1 €

 

Bijna-beursstudent

230,0 €

4,0 €

282,1 €

4,9 € **

Voor een bijna beursstudent met diplomacontract is dit dan 282,1 +(60 x 4,9) = 576,1 €

 

Beurstariefstudent

105,0 €

0,0 €

128,8 €

0,0 € ***

Voor een beurstudent met diplomacontract is dit dan 128,8 + (60 x 0,0) = 128,8 €

 


Meer info over studie- en leefkosten: enkele voorbeelden:


Kom je in aanmerking voor een studietoelage?

Een studietoelage kan je helpen om de kosten voor je opleiding in het hoger onderwijs op te vangen. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, krijg je een studietoelage via de Vlaamse Overheid.

Wat moet je doen?

  • Surf naar het online loket van Studietoelagen.be
  • Meld je aan via een van de opties op het scherm (zoals Itsme of je eID)
  • Stel je profiel in: vul al je gegevens in en bevestig

Volg zeker je e-mail op! Als de afdeling Studietoelagen bijkomende gegevens van je nodig heeft, ontvang je namelijk een bericht. Je kan inloggen via het online loket om de status van je dossier op te volgen. Of je kan naar 1700 bellen, een medewerker kan de status van je dossier controleren.


Hoeveel bedraagt de studietoelage?

Het toelagebedrag is afhankelijk van je gezinsinkomen en studietraject. Je moet eerst het aantal punten in je leefeenheid berekenen en bekijken met welke inkomensgrenzen dit aantal punten overeenkomt (zie titel ‘minimum- en maximumgrenzen’). Op die manier weet je hoeveel je inkomen (of dat van je ouders) minimaal en maximaal mag bedragen om in aanmerking te komen voor een studietoelage.

Dit zijn de bedragen voor een voltijds studietraject voor het academiejaar 2023-2024 (60 studiepunten):

  • minimumtoelage: 296,27 euro
  • volledige toelage:
    • 4.584,95 euro als u kotstudent bent
    • 2.751,86 euro als u geen kotstudent bent

Als je voor minder dan 60 studiepunten ingeschreven bent, krijgt je een percentage van bovenstaande bedragen. Ook hier is de minimumtoelage altijd 296,27 euro.


Hoe lang duurt het voor je dossier behandeld is?

U kan op de website van Studietoelagen kan je nagaan hoelang het duurt voor je dossier behandeld wordt. Als je het financieel moeilijk hebt, kan je bij de studentenvoorzieningen van je onderwijsinstelling een voorschot vragen op je studietoelage. De medewerkers kunnen ook – bij benadering – uw toelagebedrag berekenen.