Postgraduaat

Een postgraduaat is een opleiding ingericht door hogescholen en universiteiten van minstens 20 studiepunten. Deze opleiding volgt op een bachelor- of masteropleiding en geeft recht op een postgraduaatsgetuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht  
Acupunctuur  
Advanced health care  
Advanced Medical Imaging (E)  
Adventure Education  
Adviseur gevaarlijke stoffen  
Advisor of Personal Financial Planning  
Algemene tandheelkunde  
Algology (E)  
Animal behaviour technician (E)  
Applied artificial intelligence (E)  
Auti-coach  
Autisme  
Autisme en (rand-)normale begaafdheid  
Autismespectrum  
BAS - Belgian Advertising School  
Bedrijfskunde  
Bedrijfskundige ingenieurstechnieken  
Bemiddeling  
Big Data & Analytics in Business and Management  
Bijzondere beroepstitel van Algemeen Tandarts  
BIM-manager (Building Information Modeling)  
Bio-ecologisch bouwen  
Biogebaseerde en circulaire economie  
Biomedical Engineering (E)  
Biosafety in Plant Biotechnology (E)  
Bouwmanagement  
Brand & Packaging design  
Building Beyond Borders (E)  
Business analyse  
Cardiac Electrophysiology and Pacing (E)  
Chinese gezondheidszorg  
Client-centered spelcounseling  
Cliëntgerichte psychotherapie  
CLIL  
Clinical Animal Behaviourist (E)  
Coachen van mensen met behulp van paarden  
Coaching en mentoring  
Coaching, supervisie en teambegeleiding  
Complementaire internationale studies Toegepaste Taalkunde  
Computer-Assisted Language Mediation (E)  
Conferentietolken  
Contextueel handelen in Onderwijs  
Contextuele en systemische counseling  
Coöperatief ondernemen en management  
Coördinatie van de eerstelijnszorg  
Creditmanagement  
CSA (Centrale Sterilisatie Afdeling) management  
Cultuur- en kunstmanagement  
Cultuureducator  
Curatorial studies (E)  
Data Protection Officer  
Deskundige in de medische stralingsfysica  
Diabeteseducator  
Didactiek Nederlands aan anderstaligen  
Dieren in de hulpverlening  
Digital Business Transformation  
Digital Content & Journalism  
Digital Marketing Communication  
Digital Storytelling (E)  
Digitale Business  
Digitale marketing  
Digitale marketing en communicatie  
Dutch & Translation (E)  
Dutch as a Foreign Language in an Academic Context  
Duurzame ontwikkeling  
Dysfagie  
Economic diplomacy (E)  
Economic diplomacy and international business (E)  
Educational needs  
Endodontologie  
Energiecoördinator  
Energy and Climate (E)  
Energy efficiency services  
Equicoaching  
Erfgoedondernemerschap  
ERP (SAP)  
Ervaringsgericht ontwikkelen in groepen  
Ervaringsgerichte zorgbegeleiding in de kleuterschool  
European Masters in Conference Interpreting  
European Module Spatial Development Planning (E)  
European Policy Making (E)  
European Postgraduate in Arts in Sound (EPAS) (E)  
Executive Summer School Social Security (E)  
Expert in Medical Physics (E)  
Expertise Mondheelkunde, inclusief orale pathologie en implantologie  
Fertiliteitscounselor  
Finance  
Finance en securities  
Financieel en technisch beheer van grote bouwprojecten  
Financieel management voor de publieke & social profit sector  
Financiewezen (Corporate Finance)  
Fire Safety Engineering (E)  
Fiscaal Recht  
Fiscaal recht en fiscale praktijk  
Fiscaliteit  
Football business (E)  
Forensisch Onderzoek  
Forensische psychodiagnostiek en counseling  
Functional Trainer  
Gebouwbeheer  
Gedragscounseling  
Gedragstherapie: volwassenen  
Genetic counseling (E)  
Geo-Ict  
Gestalttherapie  
Getuigschrift Lean Six Sigma Black Belt  
Gevorderde musculoskeletale revalidatie: manuele therapie  
Gezondheidsrecht en gezondheidsethiek  
Hartfalen  
Health coach  
Hippotherapie  
Human Resources Management  
Humanresourcesmanagement  
Hydrography B (E)  
Industrieel Ondernemingsbeleid  
Innovation and entrepreneurship in engineering (E)  
Innoverend ondernemen voor ingenieurs  
Inspirerend coachen  
Integratieve en humanistisch-experiëntiële psychotherapie  
Intercultureel werken en coachen  
Interculturele hulpverlening  
Interculturele transities  
Interdisciplinaire geestelijke gezondheidszorg  
International Educating Class (IEC) (E)  
International Forensic Science and Policing (E)  
International trade and investment (E)  
Internationale researchjournalistiek  
Internet of Things  
IT Organisatie & Management  
IT-management  
Kindertandheelkunde en bijzondere mondzorg  
Klinisch wetenschappelijk onderzoek  
Klinische seksuologie  
Lactatiekunde  
Lastechnoloog / International welding technologist  
Lean Six Sigma Black Belt  
Leerstoornissen  
Leerzorg in het secundair onderwijs  
Leescoach  
Leiden en begeleiden  
Leiden van een organisatie  
Leiden van een school  
Leiderschap in zorg  
Leraar Nederlands voor anderstaligen  
Leren en ontwikkelen in organisaties  
Linguale Orthodontische Expertise  
Literair vertalen  
Management in de Gezondheids- en Welzijnszorg  
Manuele therapie  
Marketingmanagement  
Massage en bewegingsleer  
Médecine Tropicale pour Bachelors en Soins Infirmiers et Sages-femmes (F)  
Media economics (E)  
Medische stralingsfysica  
Meertaligheid  
Mentor in stage- en aanvangsbegeleiding  
Methodische behandelingsconcepten bij leer- en ontwikkelingsproblemen  
Migration & refugees (E)  
Milieu en gezondheidswetenschappen  
Milieucoördinator niveau A  
Moeilijk hanteerbaar gedrag in pedagogisch perspectief  
Moraal en Humanistische filosofie  
Multidisciplinaire Arterio-Veneuze, Lymfatische en oncologische Kinesitherapie  
Musculoskeletale therapie  
Musical Performance Practice (E)  
Muziek  
Muziek: begeleiding en coaching  
Muziek: Compositie  
Muziek: Concertsolist: instrument  
Muziek: Concertsolist: zang  
Muziek: Jazz / Lichte muziek  
Muziek: Kamermuziek  
Muziek: Kinder- en jeugdkoordirectie  
Muziek: Orkestinstrument  
Muziek: Suzuki lerarenopleiding viool ESA 1-3 en 4-5 (E)  
Neurogene communicatiestoornissen  
Neurologische zorg  
Neuropsychologische diagnostiek & counceling  
Niet-confessionele zedenleer  
Notarieel boekhouden  
Notariële praktijk  
Omgaan met kinderen en jongeren met ASS  
Oncologische diëtetiek  
Ondernemerschap en innovatie  
Ondernemerschap voor wetenschappen en biomedische wetenschappen  
Open Jeugdwerk  
Openbare besturen  
Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen  
Oplossingsgerichte cognitieve systeempsychotherapie  
Oplossingsgerichte counseling  
Oral Health Sciences (E)  
Oral implantology (E)  
Organisatie van de holistische zorg bij eetstoornissen  
Oriënteren op leidinggeven  
Orthodontie  
Orthodontische Expertise in Zelfligerende Bracketsystemen  
Orthomoleculaire gezondheidszorg  
Orthopedagogisch management (ik als leidinggevende van een team)  
Orthopedagogisch management (mijn organisatie in een veranderende context)  
Ouderenzorg  
Palliatieve zorg  
Parodontologie  
Patient Safety  
Pediatric Dermatology (E)  
Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen  
Peer support coach  
Peri-operatieve anesthesie - OK & anesthesieverpleegkundigen  
Pharmaceutical Research (E)  
Pijn en dysfunctie van het kaakstelsel  
Preconceptionele zorg  
Preventieadviseur niveau 1  
Projectmanagement  
Psychiatrie en Geestelijke Gezondheidszorg  
Psychoanalytische psychotherapie  
Psychodiagnostiek  
Psychodynamische kinderpsychotherapie  
Psychomotorische therapie bij kinderen  
Psychotherapie - jeugd en context: optie 1  
Psychotherapie - jeugd en context: optie 2  
Psychotherapie in de interactionele vormgeving  
Psychotherapie: optie volwassenen  
Publiek en Social Profit Management  
Radioprotectie  
Radiotherapie  
Rampenmanagement  
Referentiepersoon Ethiek  
Regie van de eerstelijnszorg  
Relatie- en communicatiewetenschappen  
Relatie-, gezins- en systeempsychotherapie  
Relationeel (bege)leiden: zorgzaam op weg met mensen  
Renovatietechnieken en monumentenzorg  
Research Valorisation in Engineering Technology (E)  
Restauratieve tandheelkunde  
Rouw- en verliesconsulent  
Sales en Business development  
School voor allen  
Schoolbeleid  
Secundair onderwijs: derde onderwijsvak  
Seksuologische hulpverlening  
Sociaal netwerker  
Social profit en publiek management  
Socio-emotionele leerlingenbegeleiding secundair onderwijs  
Soloist Classical Music (E)  
Somato-psychopedagogie  
Space & Service Design (E)  
Specialised translation  
Sportmanagement  
Stem  
Stralingsdeskundige  
Studie- en studentenbegeleiding  
Studiekeuzebegeleiding  
Supervisie, Intervisie, Coaching  
Systeemcounseling  
Talentontwikkeling  
Tax & Accountancy Management  
Tolken, Vlaamse gebarentaal  
Trendanalyse en implementatie  
Tropical Medicine and International Health (E)  
Tropical Medicine for Bachelors in Nursing and Midwifery (E)  
Uitsnijden voor laboratoriumtechnologen  
Vastgoed  
Vastgoedbeheer  
Vastgoedkunde  
Veerkrachtig leiderschap  
Verpleegkunde: Anesthesieverpleegkunde  
Verpleegkunde: Cardiologische verpleegkunde  
Verpleegkunde: Endoscopieverpleegkundige  
Verpleegkunde: Geriatrie  
Verpleegkunde: Intensieve zorg en spoedgevallenzorg  
Verpleegkunde: kaderopleiding hoofdverpleegkundige  
Verpleegkunde: Klinisch redeneren  
Verpleegkunde: Oncologische zorg  
Verpleegkunde: Operatieverpleegkunde  
Verpleegkunde: Palliatieve Zorg  
Verpleegkunde: Pediatrie en Neonatologie  
Verpleegkunde: Peri-operatieve zorg  
Verpleegkunde: Stomatherapie en wondzorg  
Verpleegkunde: Wondzorg  
Verpleegkunde: Woundmanagement  
Verpleegkundige(n) in de huisartspraktijk  
Vloeiendheidsstoornissen  
Voeding en oncologie  
Weather and Climate Modeling (E)  
Werken met de context  
Wetenschapsonderwijs en -communicatie  
Zorgleraar  

Postgraduaat

Een postgraduaat is een opleiding ingericht door hogescholen en universiteiten van minstens 20 studiepunten. Deze opleiding volgt op een bachelor- of masteropleiding en geeft recht op een postgraduaatsgetuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht  
Acupunctuur  
Advanced health care  
Advanced Medical Imaging (E)  
Adventure Education  
Adviseur gevaarlijke stoffen  
Advisor of Personal Financial Planning  
Algemene tandheelkunde  
Algology (E)  
Animal behaviour technician (E)  
Applied artificial intelligence (E)  
Auti-coach  
Autisme  
Autisme en (rand-)normale begaafdheid  
Autismespectrum  
BAS - Belgian Advertising School  
Bedrijfskunde  
Bedrijfskundige ingenieurstechnieken  
Bemiddeling  
Big Data & Analytics in Business and Management  
Bijzondere beroepstitel van Algemeen Tandarts  
BIM-manager (Building Information Modeling)  
Bio-ecologisch bouwen  
Biogebaseerde en circulaire economie  
Biomedical Engineering (E)  
Biosafety in Plant Biotechnology (E)  
Bouwmanagement  
Brand & Packaging design  
Building Beyond Borders (E)  
Business analyse  
Cardiac Electrophysiology and Pacing (E)  
Chinese gezondheidszorg  
Client-centered spelcounseling  
Cliëntgerichte psychotherapie  
CLIL  
Clinical Animal Behaviourist (E)  
Coachen van mensen met behulp van paarden  
Coaching en mentoring  
Coaching, supervisie en teambegeleiding  
Complementaire internationale studies Toegepaste Taalkunde  
Computer-Assisted Language Mediation (E)  
Conferentietolken  
Contextueel handelen in Onderwijs  
Contextuele en systemische counseling  
Coöperatief ondernemen en management  
Coördinatie van de eerstelijnszorg  
Creditmanagement  
CSA (Centrale Sterilisatie Afdeling) management  
Cultuur- en kunstmanagement  
Cultuureducator  
Curatorial studies (E)  
Data Protection Officer  
Deskundige in de medische stralingsfysica  
Diabeteseducator  
Didactiek Nederlands aan anderstaligen  
Dieren in de hulpverlening  
Digital Business Transformation  
Digital Content & Journalism  
Digital Marketing Communication  
Digital Storytelling (E)  
Digitale Business  
Digitale marketing  
Digitale marketing en communicatie  
Dutch & Translation (E)  
Dutch as a Foreign Language in an Academic Context  
Duurzame ontwikkeling  
Dysfagie  
Economic diplomacy (E)  
Economic diplomacy and international business (E)  
Educational needs  
Endodontologie  
Energiecoördinator  
Energy and Climate (E)  
Energy efficiency services  
Equicoaching  
Erfgoedondernemerschap  
ERP (SAP)  
Ervaringsgericht ontwikkelen in groepen  
Ervaringsgerichte zorgbegeleiding in de kleuterschool  
European Masters in Conference Interpreting  
European Module Spatial Development Planning (E)  
European Policy Making (E)  
European Postgraduate in Arts in Sound (EPAS) (E)  
Executive Summer School Social Security (E)  
Expert in Medical Physics (E)  
Expertise Mondheelkunde, inclusief orale pathologie en implantologie  
Fertiliteitscounselor  
Finance  
Finance en securities  
Financieel en technisch beheer van grote bouwprojecten  
Financieel management voor de publieke & social profit sector  
Financiewezen (Corporate Finance)  
Fire Safety Engineering (E)  
Fiscaal Recht  
Fiscaal recht en fiscale praktijk  
Fiscaliteit  
Football business (E)  
Forensisch Onderzoek  
Forensische psychodiagnostiek en counseling  
Functional Trainer  
Gebouwbeheer  
Gedragscounseling  
Gedragstherapie: volwassenen  
Genetic counseling (E)  
Geo-Ict  
Gestalttherapie  
Getuigschrift Lean Six Sigma Black Belt  
Gevorderde musculoskeletale revalidatie: manuele therapie  
Gezondheidsrecht en gezondheidsethiek  
Hartfalen  
Health coach  
Hippotherapie  
Human Resources Management  
Humanresourcesmanagement  
Hydrography B (E)  
Industrieel Ondernemingsbeleid  
Innovation and entrepreneurship in engineering (E)  
Innoverend ondernemen voor ingenieurs  
Inspirerend coachen  
Integratieve en humanistisch-experiëntiële psychotherapie  
Intercultureel werken en coachen  
Interculturele hulpverlening  
Interculturele transities  
Interdisciplinaire geestelijke gezondheidszorg  
International Educating Class (IEC) (E)  
International Forensic Science and Policing (E)  
International trade and investment (E)  
Internationale researchjournalistiek  
Internet of Things  
IT Organisatie & Management  
IT-management  
Kindertandheelkunde en bijzondere mondzorg  
Klinisch wetenschappelijk onderzoek  
Klinische seksuologie  
Lactatiekunde  
Lastechnoloog / International welding technologist  
Lean Six Sigma Black Belt  
Leerstoornissen  
Leerzorg in het secundair onderwijs  
Leescoach  
Leiden en begeleiden  
Leiden van een organisatie  
Leiden van een school  
Leiderschap in zorg  
Leraar Nederlands voor anderstaligen  
Leren en ontwikkelen in organisaties  
Linguale Orthodontische Expertise  
Literair vertalen  
Management in de Gezondheids- en Welzijnszorg  
Manuele therapie  
Marketingmanagement  
Massage en bewegingsleer  
Médecine Tropicale pour Bachelors en Soins Infirmiers et Sages-femmes (F)  
Media economics (E)  
Medische stralingsfysica  
Meertaligheid  
Mentor in stage- en aanvangsbegeleiding  
Methodische behandelingsconcepten bij leer- en ontwikkelingsproblemen  
Migration & refugees (E)  
Milieu en gezondheidswetenschappen  
Milieucoördinator niveau A  
Moeilijk hanteerbaar gedrag in pedagogisch perspectief  
Moraal en Humanistische filosofie  
Multidisciplinaire Arterio-Veneuze, Lymfatische en oncologische Kinesitherapie  
Musculoskeletale therapie  
Musical Performance Practice (E)  
Muziek  
Muziek: begeleiding en coaching  
Muziek: Compositie  
Muziek: Concertsolist: instrument  
Muziek: Concertsolist: zang  
Muziek: Jazz / Lichte muziek  
Muziek: Kamermuziek  
Muziek: Kinder- en jeugdkoordirectie  
Muziek: Orkestinstrument  
Muziek: Suzuki lerarenopleiding viool ESA 1-3 en 4-5 (E)  
Neurogene communicatiestoornissen  
Neurologische zorg  
Neuropsychologische diagnostiek & counceling  
Niet-confessionele zedenleer  
Notarieel boekhouden  
Notariële praktijk  
Omgaan met kinderen en jongeren met ASS  
Oncologische diëtetiek  
Ondernemerschap en innovatie  
Ondernemerschap voor wetenschappen en biomedische wetenschappen  
Open Jeugdwerk  
Openbare besturen  
Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen  
Oplossingsgerichte cognitieve systeempsychotherapie  
Oplossingsgerichte counseling  
Oral Health Sciences (E)  
Oral implantology (E)  
Organisatie van de holistische zorg bij eetstoornissen  
Oriënteren op leidinggeven  
Orthodontie  
Orthodontische Expertise in Zelfligerende Bracketsystemen  
Orthomoleculaire gezondheidszorg  
Orthopedagogisch management (ik als leidinggevende van een team)  
Orthopedagogisch management (mijn organisatie in een veranderende context)  
Ouderenzorg  
Palliatieve zorg  
Parodontologie  
Patient Safety  
Pediatric Dermatology (E)  
Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen  
Peer support coach  
Peri-operatieve anesthesie - OK & anesthesieverpleegkundigen  
Pharmaceutical Research (E)  
Pijn en dysfunctie van het kaakstelsel  
Preconceptionele zorg  
Preventieadviseur niveau 1  
Projectmanagement  
Psychiatrie en Geestelijke Gezondheidszorg  
Psychoanalytische psychotherapie  
Psychodiagnostiek  
Psychodynamische kinderpsychotherapie  
Psychomotorische therapie bij kinderen  
Psychotherapie - jeugd en context: optie 1  
Psychotherapie - jeugd en context: optie 2  
Psychotherapie in de interactionele vormgeving  
Psychotherapie: optie volwassenen  
Publiek en Social Profit Management  
Radioprotectie  
Radiotherapie  
Rampenmanagement  
Referentiepersoon Ethiek  
Regie van de eerstelijnszorg  
Relatie- en communicatiewetenschappen  
Relatie-, gezins- en systeempsychotherapie  
Relationeel (bege)leiden: zorgzaam op weg met mensen  
Renovatietechnieken en monumentenzorg  
Research Valorisation in Engineering Technology (E)  
Restauratieve tandheelkunde  
Rouw- en verliesconsulent  
Sales en Business development  
School voor allen  
Schoolbeleid  
Secundair onderwijs: derde onderwijsvak  
Seksuologische hulpverlening  
Sociaal netwerker  
Social profit en publiek management  
Socio-emotionele leerlingenbegeleiding secundair onderwijs  
Soloist Classical Music (E)  
Somato-psychopedagogie  
Space & Service Design (E)  
Specialised translation  
Sportmanagement  
Stem  
Stralingsdeskundige  
Studie- en studentenbegeleiding  
Studiekeuzebegeleiding  
Supervisie, Intervisie, Coaching  
Systeemcounseling  
Talentontwikkeling  
Tax & Accountancy Management  
Tolken, Vlaamse gebarentaal  
Trendanalyse en implementatie  
Tropical Medicine and International Health (E)  
Tropical Medicine for Bachelors in Nursing and Midwifery (E)  
Uitsnijden voor laboratoriumtechnologen  
Vastgoed  
Vastgoedbeheer  
Vastgoedkunde  
Veerkrachtig leiderschap  
Verpleegkunde: Anesthesieverpleegkunde  
Verpleegkunde: Cardiologische verpleegkunde  
Verpleegkunde: Endoscopieverpleegkundige  
Verpleegkunde: Geriatrie  
Verpleegkunde: Intensieve zorg en spoedgevallenzorg  
Verpleegkunde: kaderopleiding hoofdverpleegkundige  
Verpleegkunde: Klinisch redeneren  
Verpleegkunde: Oncologische zorg  
Verpleegkunde: Operatieverpleegkunde  
Verpleegkunde: Palliatieve Zorg  
Verpleegkunde: Pediatrie en Neonatologie  
Verpleegkunde: Peri-operatieve zorg  
Verpleegkunde: Stomatherapie en wondzorg  
Verpleegkunde: Wondzorg  
Verpleegkunde: Woundmanagement  
Verpleegkundige(n) in de huisartspraktijk  
Vloeiendheidsstoornissen  
Voeding en oncologie  
Weather and Climate Modeling (E)  
Werken met de context  
Wetenschapsonderwijs en -communicatie  
Zorgleraar  

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht 
Acupunctuur 
Advanced health care 
Advanced Medical Imaging (E) 
Adventure Education 
Adviseur gevaarlijke stoffen 
Advisor of Personal Financial Planning 
Algemene tandheelkunde 
Algology (E) 
Animal behaviour technician (E) 
Applied artificial intelligence (E) 
Auti-coach 
Autisme 
Autisme en (rand-)normale begaafdheid 
Autismespectrum 

BAS - Belgian Advertising School 
Bedrijfskunde 
Bedrijfskundige ingenieurstechnieken 
Bemiddeling 
Big Data & Analytics in Business and Management 
Bijzondere beroepstitel van Algemeen Tandarts 
BIM-manager (Building Information Modeling) 
Bio-ecologisch bouwen 
Biogebaseerde en circulaire economie 
Biomedical Engineering (E) 
Biosafety in Plant Biotechnology (E) 
Bouwmanagement 
Brand & Packaging design 
Building Beyond Borders (E) 
Business analyse 

Cardiac Electrophysiology and Pacing (E) 
Chinese gezondheidszorg 
Client-centered spelcounseling 
Cliëntgerichte psychotherapie 
CLIL 
Clinical Animal Behaviourist (E) 
Coachen van mensen met behulp van paarden 
Coaching en mentoring 
Coaching, supervisie en teambegeleiding 
Complementaire internationale studies Toegepaste Taalkunde 
Computer-Assisted Language Mediation (E) 
Conferentietolken 
Contextueel handelen in Onderwijs 
Contextuele en systemische counseling 
Coöperatief ondernemen en management 
Coördinatie van de eerstelijnszorg 
Creditmanagement 
CSA (Centrale Sterilisatie Afdeling) management 
Cultuur- en kunstmanagement 
Cultuureducator 
Curatorial studies (E) 

Data Protection Officer 
Deskundige in de medische stralingsfysica 
Diabeteseducator 
Didactiek Nederlands aan anderstaligen 
Dieren in de hulpverlening 
Digital Business Transformation 
Digital Content & Journalism 
Digital Marketing Communication 
Digital Storytelling (E) 
Digitale Business 
Digitale marketing 
Digitale marketing en communicatie 
Dutch & Translation (E) 
Dutch as a Foreign Language in an Academic Context 
Duurzame ontwikkeling 
Dysfagie 

Economic diplomacy (E) 
Economic diplomacy and international business (E) 
Educational needs 
Endodontologie 
Energiecoördinator 
Energy and Climate (E) 
Energy efficiency services 
Equicoaching 
Erfgoedondernemerschap 
ERP (SAP) 
Ervaringsgericht ontwikkelen in groepen 
Ervaringsgerichte zorgbegeleiding in de kleuterschool 
European Masters in Conference Interpreting 
European Module Spatial Development Planning (E) 
European Policy Making (E) 
European Postgraduate in Arts in Sound (EPAS) (E) 
Executive Summer School Social Security (E) 
Expert in Medical Physics (E) 
Expertise Mondheelkunde, inclusief orale pathologie en implantologie 

Fertiliteitscounselor 
Finance 
Finance en securities 
Financieel en technisch beheer van grote bouwprojecten 
Financieel management voor de publieke & social profit sector 
Financiewezen (Corporate Finance) 
Fire Safety Engineering (E) 
Fiscaal Recht 
Fiscaal recht en fiscale praktijk 
Fiscaliteit 
Football business (E) 
Forensisch Onderzoek 
Forensische psychodiagnostiek en counseling 
Functional Trainer 

Gebouwbeheer 
Gedragscounseling 
Gedragstherapie: volwassenen 
Genetic counseling (E) 
Geo-Ict 
Gestalttherapie 
Getuigschrift Lean Six Sigma Black Belt 
Gevorderde musculoskeletale revalidatie: manuele therapie 
Gezondheidsrecht en gezondheidsethiek 

Hartfalen 
Health coach 
Hippotherapie 
Human Resources Management 
Humanresourcesmanagement 
Hydrography B (E) 

Industrieel Ondernemingsbeleid 
Innovation and entrepreneurship in engineering (E) 
Innoverend ondernemen voor ingenieurs 
Inspirerend coachen 
Integratieve en humanistisch-experiëntiële psychotherapie 
Intercultureel werken en coachen 
Interculturele hulpverlening 
Interculturele transities 
Interdisciplinaire geestelijke gezondheidszorg 
International Educating Class (IEC) (E) 
International Forensic Science and Policing (E) 
International trade and investment (E) 
Internationale researchjournalistiek 
Internet of Things 
IT Organisatie & Management 
IT-management 

Management in de Gezondheids- en Welzijnszorg 
Manuele therapie 
Marketingmanagement 
Massage en bewegingsleer 
Médecine Tropicale pour Bachelors en Soins Infirmiers et Sages-femmes (F) 
Media economics (E) 
Medische stralingsfysica 
Meertaligheid 
Mentor in stage- en aanvangsbegeleiding 
Methodische behandelingsconcepten bij leer- en ontwikkelingsproblemen 
Migration & refugees (E) 
Milieu en gezondheidswetenschappen 
Milieucoördinator niveau A 
Moeilijk hanteerbaar gedrag in pedagogisch perspectief 
Moraal en Humanistische filosofie 
Multidisciplinaire Arterio-Veneuze, Lymfatische en oncologische Kinesitherapie 
Musculoskeletale therapie 
Musical Performance Practice (E) 
Muziek 
Muziek: begeleiding en coaching 
Muziek: Compositie 
Muziek: Concertsolist: instrument 
Muziek: Concertsolist: zang 
Muziek: Jazz / Lichte muziek 
Muziek: Kamermuziek 
Muziek: Kinder- en jeugdkoordirectie 
Muziek: Orkestinstrument 
Muziek: Suzuki lerarenopleiding viool ESA 1-3 en 4-5 (E) 

Neurogene communicatiestoornissen 
Neurologische zorg 
Neuropsychologische diagnostiek & counceling 
Niet-confessionele zedenleer 
Notarieel boekhouden 
Notariële praktijk 

Omgaan met kinderen en jongeren met ASS 
Oncologische diëtetiek 
Ondernemerschap en innovatie 
Ondernemerschap voor wetenschappen en biomedische wetenschappen 
Open Jeugdwerk 
Openbare besturen 
Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen 
Oplossingsgerichte cognitieve systeempsychotherapie 
Oplossingsgerichte counseling 
Oral Health Sciences (E) 
Oral implantology (E) 
Organisatie van de holistische zorg bij eetstoornissen 
Oriënteren op leidinggeven 
Orthodontie 
Orthodontische Expertise in Zelfligerende Bracketsystemen 
Orthomoleculaire gezondheidszorg 
Orthopedagogisch management (ik als leidinggevende van een team) 
Orthopedagogisch management (mijn organisatie in een veranderende context) 
Ouderenzorg 

Palliatieve zorg
Parodontologie
Patient Safety
Pediatric Dermatology (E)
Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen
Peer support coach
Peri-operatieve anesthesie - OK & anesthesieverpleegkundigen
Pharmaceutical Research (E)
Pijn en dysfunctie van het kaakstelsel
Preconceptionele zorg
Preventieadviseur niveau 1
Projectmanagement
Psychiatrie en Geestelijke Gezondheidszorg
Psychoanalytische psychotherapie
Psychodiagnostiek
Psychodynamische kinderpsychotherapie
Psychomotorische therapie bij kinderen
Psychotherapie - jeugd en context: optie 1
Psychotherapie - jeugd en context: optie 2
Psychotherapie in de interactionele vormgeving
Psychotherapie: optie volwassenen
Publiek en Social Profit Management

Radioprotectie 
Radiotherapie 
Rampenmanagement 
Referentiepersoon Ethiek 
Regie van de eerstelijnszorg 
Relatie- en communicatiewetenschappen 
Relatie-, gezins- en systeempsychotherapie 
Relationeel (bege)leiden: zorgzaam op weg met mensen 
Renovatietechnieken en monumentenzorg 
Research Valorisation in Engineering Technology (E) 
Restauratieve tandheelkunde 
Rouw- en verliesconsulent 

Sales en Business development 
School voor allen 
Schoolbeleid 
Secundair onderwijs: derde onderwijsvak 
Seksuologische hulpverlening 
Sociaal netwerker 
Social profit en publiek management 
Socio-emotionele leerlingenbegeleiding secundair onderwijs 
Soloist Classical Music (E) 
Somato-psychopedagogie 
Space & Service Design (E) 
Specialised translation 
Sportmanagement 
Stem 
Stralingsdeskundige 
Studie- en studentenbegeleiding 
Studiekeuzebegeleiding 
Supervisie, Intervisie, Coaching 
Systeemcounseling 

Talentontwikkeling 
Tax & Accountancy Management 
Tolken, Vlaamse gebarentaal 
Trendanalyse en implementatie 
Tropical Medicine and International Health (E) 
Tropical Medicine for Bachelors in Nursing and Midwifery (E) 

Uitsnijden voor laboratoriumtechnologen 

Vastgoed 
Vastgoedbeheer 
Vastgoedkunde 
Veerkrachtig leiderschap 
Verpleegkunde: Anesthesieverpleegkunde 
Verpleegkunde: Cardiologische verpleegkunde 
Verpleegkunde: Endoscopieverpleegkundige 
Verpleegkunde: Geriatrie 
Verpleegkunde: Intensieve zorg en spoedgevallenzorg 
Verpleegkunde: kaderopleiding hoofdverpleegkundige 
Verpleegkunde: Klinisch redeneren 
Verpleegkunde: Oncologische zorg 
Verpleegkunde: Operatieverpleegkunde 
Verpleegkunde: Palliatieve Zorg 
Verpleegkunde: Pediatrie en Neonatologie 
Verpleegkunde: Peri-operatieve zorg 
Verpleegkunde: Stomatherapie en wondzorg 
Verpleegkunde: Wondzorg 
Verpleegkunde: Woundmanagement 
Verpleegkundige(n) in de huisartspraktijk 
Vloeiendheidsstoornissen 
Voeding en oncologie