Postgraduaat

Een postgraduaat is een opleiding ingericht door hogescholen en universiteiten van minstens 20 studiepunten. Deze opleiding volgt op een bachelor- of masteropleiding en geeft recht op een postgraduaatsgetuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht 
Acupunctuur 
Acute geneeskunde 
Advanced health care 
Advanced Medical Imaging (E) 
Adventure Education 
Adviseur gevaarlijke stoffen 
Advisor of Personal Financial Planning 
Algemene tandheelkunde 
Algology (E) 
Animal behaviour technician (E) 
Applied artificial intelligence (E) 
Auti-coach 
Autisme 
Autisme en (rand-)normale begaafdheid 
Autismespectrum 
BAS - Belgian Advertising School 
Bedrijfskunde 
Bedrijfskundige ingenieurstechnieken 
Bemiddeling 
Bemiddeling in familiezaken 
Bijzondere beroepstitel van Algemeen Tandarts 
BIM (Building Information Modeling) 
Bio-ecologisch bouwen 
Biogebaseerde en circulaire economie 
Biomedical Engineering (E) 
Biosafety in Plant Biotechnology (E) 
Bouwmanagement 
Brand & Packaging design 
Building Beyond Borders (E) 
Business analyse 
Cardiac Electrophysiology and Pacing (E) 
Chinese gezondheidszorg 
Client-centered spelcounseling 
Cliëntgerichte psychotherapie 
CLIL 
Clinical Animal Behaviourist (E) 
Coachen van mensen met behulp van paarden 
Coaching en mentoring 
Coaching, supervisie en teambegeleiding 
Community Service Engineering (E) 
Complementaire internationale studies Toegepaste Taalkunde 
Computer-Assisted Language Mediation (E) 
Conferentietolken 
Contextueel handelen in Onderwijs 
Contextuele en systemische counseling 
Coördinatie eerstelijnszorg 
Creditmanagement 
CSA (Centrale Sterilisatie Afdeling) management 
Cultuur- en kunstmanagement 
Cultuureducator 
Curatorial studies (E) 
Dance education 
Data Protection Officer 
Deskundige in de medische stralingsfysica 
Deskundige NAH (Niet-aangeboren hersenletsel) 
Diabeteseducator 
Didactiek Nederlands aan anderstaligen 
Dieren in de hulpverlening 
Digital Business Transformation 
Digital Content & Journalism 
Digital Marketing Communication 
Digital Storytelling (E) 
Digitale Business 
Digitale marketing 
Digitale marketing en communicatie 
Dutch & Translation (E) 
Dutch as a Foreign Language in an Academic Context 
Duurzame ontwikkeling 
Dysfagie 
Economic diplomacy (E) 
Economic diplomacy and international business (E) 
Educational needs 
Endodontologie 
Energiecoördinator 
Energy and Climate (E) 
Energy efficiency services 
Equicoaching 
Erfgoedondernemerschap 
ERP (SAP) 
Ervaringsgericht ontwikkelen in groepen 
Ervaringsgerichte zorgbegeleiding in de kleuterschool 
European Masters in Conference Interpreting 
European Module Spatial Development Planning (E) 
European Policy Making (E) 
European Postgraduate in Arts in Sound (EPAS) (E) 
Executive Summer School Social Security (E) 
Expert in Medical Physics (E) 
Expertise Mondheelkunde, inclusief orale pathologie en implantologie 
Familiale bemiddeling 
Fertiliteitscounselor 
Finance 
Finance en securities 
Financieel en technisch beheer van grote bouwprojecten 
Financiewezen (Corporate Finance) 
Fire Safety Engineering (E) 
Fiscaal Recht 
Fiscaal recht en fiscale praktijk 
Fiscaliteit 
Football business (E) 
Forensisch Onderzoek 
Forensische psychodiagnostiek en counseling 
Functional Trainer 
Gebouwbeheer 
Gedragscounseling 
Gedragstherapie 
Genetic counseling (E) 
Geo-Ict 
Gestalttherapie 
Getuigschrift Lean Six Sigma Black Belt 
Gevorderde musculoskeletale revalidatie: manuele therapie 
Gezondheidsrecht en gezondheidsethiek 
Hartfalen 
Health coach 
Herstelondersteunende zorg 
Hippotherapie 
Human Resources Management 
Humanresourcesmanagement 
Hydrography B (E) 
Industrieel Ondernemingsbeleid 
Innovatief verandermanagement 
Innovation and entrepreneurship in engineering (E) 
Innoverend ondernemen voor ingenieurs 
Inspirerend coachen 
Integratieve en humanistisch-experiëntiële psychotherapie 
Intercultureel werken en coachen 
Interculturele hulpverlening 
Interculturele transities 
Interdisciplinaire geestelijke gezondheidszorg 
International Educating Class (IEC) (E) 
International Forensic Science and Policing (E) 
International trade and investment (E) 
Internationale researchjournalistiek 
Internet of Things 
IT Organisatie & Management 
IT-management 
Kindertandheelkunde en bijzondere mondzorg 
Klinisch wetenschappelijk onderzoek 
Klinische seksuologie 
Lactatiekunde 
Lastechnoloog / International welding technologist 
Lean Six Sigma Black Belt 
Leerstoornissen 
Leerzorg in het secundair onderwijs 
Leescoach 
Leiderschap in zorg 
Leraar Nederlands voor anderstaligen 
Linguale Orthodontische Expertise 
Literair vertalen 
Management in de Gezondheids- en Welzijnszorg 
Manuele therapie 
Marketingmanagement 
Massage en bewegingsleer 
Médecine Tropicale pour Bachelors en Soins Infirmiers et Sages-femmes (F) 
Media economics (E) 
Medische stralingsfysica 
Meertaligheid 
Menopauzeconsulent 
Mentor in stage- en aanvangsbegeleiding 
Methodische behandelingsconcepten bij leer- en ontwikkelingsproblemen 
Migration & refugees (E) 
Milieu en gezondheidswetenschappen 
Milieucoördinator eerste niveau - A 
Moeilijk hanteerbaar gedrag in pedagogisch perspectief 
Moraal en Humanistische filosofie 
Multidisciplinaire Arterio-Veneuze en Lymfatische Kinesitherapie 
Musculoskeletale therapie 
Musical Performance Practice (E) 
Muziek 
Muziek: begeleiding en coaching 
Muziek: Compositie 
Muziek: Concertsolist: instrument 
Muziek: Concertsolist: zang 
Muziek: Jazz / Lichte muziek 
Muziek: Kamermuziek 
Muziek: Kinder- en jeugdkoordirectie 
Muziek: Orkestinstrument 
Muziek: Suzuki lerarenopleiding viool ESA 1-3 en 4-5 (E) 
Nefrologische diëtetiek 
Neurogene communicatiestoornissen 
Neurologische zorg 
Neuropsychologische diagnostiek & counceling 
Niet-confessionele zedenleer 
Notarieel boekhouden 
Notariële praktijk 
Omgaan met kinderen en jongeren met ASS 
Ondernemerschap en innovatie 
Ondernemerschap voor wetenschappen en biomedische wetenschappen 
Open Jeugdwerk 
Openbare besturen 
Operations Management 
Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen 
Oplossingsgerichte cognitieve systeempsychotherapie 
Oplossingsgerichte counseling 
Oral Health Sciences (E) 
Oral implantology (E) 
Organisatie van de holistische zorg bij eetstoornissen 
Orthodontie 
Orthodontische Expertise in Zelfligerende Bracketsystemen 
Orthomoleculaire gezondheidszorg 
Orthopedagogisch management (actor in organisatie en context) 
Orthopedagogisch management (jezelf als leidinggevende van een team) 
Ouderenzorg 
Palliatieve zorg 
Parodontologie 
Patient Safety 
Pediatric Dermatology (E) 
Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen 
Peer support coach 
Peri-operatieve anesthesie - OK & anesthesieverpleegkundigen 
Pharmaceutical Research (E) 
Pijn en dysfunctie van het kaakstelsel 
Postgraduate Certificate in Research Valorisation in Engineering Technology (Geel) 
Preconceptionele zorg 
Preventieadviseur niveau 1 
Projectmanagement 
Psychiatrie en Geestelijke Gezondheidszorg 
Psychoanalytische psychotherapie 
Psychodiagnostiek 
Psychomotorische therapie bij kinderen 
Psychotherapie - jeugd en context: optie 1 
Psychotherapie - jeugd en context: optie 2 
Psychotherapie in de interactionele vormgeving 
Psychotherapie: optie volwassenen 
Publiek en Social Profit Management 
Publieke Financiën 
Publiekscommunicatie 
Radioprotectie 
Radiotherapie 
Rampenmanagement 
Referentiepersoon Ethiek 
Regie van de eerstelijnszorg 
Relatie- en communicatiewetenschappen 
Relatie-, gezins- en systeempsychotherapie 
Relationeel (bege)leiden: zorgzaam op weg met mensen 
Renovatietechnieken en monumentenzorg 
Research Valorisation in Engineering Technology (E) 
Restauratieve tandheelkunde 
Rouw- en verliesconsulent 
Sales en Business development 
School voor allen 
Schoolbeleid 
Secundair onderwijs: derde onderwijsvak 
Seksuologische hulpverlening 
Sociaal netwerker 
Sociaal recht 
Social profit en publiek management 
Socio-emotionele leerlingenbegeleiding secundair onderwijs 
Soloist Classical Music (E) 
Somato-psychopedagogie 
Specialised translation 
Sportmanagement (PXL) 
Sportmanagement (VUB) 
Stem 
Stralingsdeskundige 
Studie- en studentenbegeleiding 
Studiekeuzebegeleiding 
Supervisie, Intervisie, Coaching (SIC) 
Systeemcounseling 
Talentontwikkeling 
Tax & Accountancy Management 
Tolken, Vlaamse gebarentaal 
Trendanalyse en implementatie 
Tropical Medicine and International Health (E) 
Tropical Medicine for Bachelors in Nursing and Midwifery (E) 
Uitsnijden voor laboratoriumtechnologen 
Vastgoed 
Vastgoedbeheer 
Vastgoedkunde 
Veerkrachtig leiderschap 
Verpleegkunde: Anesthesieverpleegkunde 
Verpleegkunde: Cardiologische verpleegkunde 
Verpleegkunde: endoscopieverpleegkundige 
Verpleegkunde: Geriatrie 
Verpleegkunde: Intensieve zorg en spoedgevallenzorg 
Verpleegkunde: Klinisch redeneren 
Verpleegkunde: Oncologie / Oncologische zorg 
Verpleegkunde: Operatieverpleegkunde 
Verpleegkunde: Palliatieve Zorg 
Verpleegkunde: Pediatrie en Neonatologie 
Verpleegkunde: Peri-operatieve zorg 
Verpleegkunde: Stomatherapie en wondzorg 
Verpleegkunde: Wondzorg 
Verpleegkunde: Woundmanagement 
Verpleegkundige(n) in de huisartspraktijk 
Vloeiendheidsstoornissen 
Voeding en oncologie 
Weather and Climate Modeling (E) 
Werken met de context 
Wetenschapsonderwijs en -communicatie 
Zorgleraar 

Postgraduaat

Een postgraduaat is een opleiding ingericht door hogescholen en universiteiten van minstens 20 studiepunten. Deze opleiding volgt op een bachelor- of masteropleiding en geeft recht op een postgraduaatsgetuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht 
Acupunctuur 
Acute geneeskunde 
Advanced health care 
Advanced Medical Imaging (E) 
Adventure Education 
Adviseur gevaarlijke stoffen 
Advisor of Personal Financial Planning 
Algemene tandheelkunde 
Algology (E) 
Animal behaviour technician (E) 
Applied artificial intelligence (E) 
Auti-coach 
Autisme 
Autisme en (rand-)normale begaafdheid 
Autismespectrum 
BAS - Belgian Advertising School 
Bedrijfskunde 
Bedrijfskundige ingenieurstechnieken 
Bemiddeling 
Bemiddeling in familiezaken 
Bijzondere beroepstitel van Algemeen Tandarts 
BIM (Building Information Modeling) 
Bio-ecologisch bouwen 
Biogebaseerde en circulaire economie 
Biomedical Engineering (E) 
Biosafety in Plant Biotechnology (E) 
Bouwmanagement 
Brand & Packaging design 
Building Beyond Borders (E) 
Business analyse 
Cardiac Electrophysiology and Pacing (E) 
Chinese gezondheidszorg 
Client-centered spelcounseling 
Cliëntgerichte psychotherapie 
CLIL 
Clinical Animal Behaviourist (E) 
Coachen van mensen met behulp van paarden 
Coaching en mentoring 
Coaching, supervisie en teambegeleiding 
Community Service Engineering (E) 
Complementaire internationale studies Toegepaste Taalkunde 
Computer-Assisted Language Mediation (E) 
Conferentietolken 
Contextueel handelen in Onderwijs 
Contextuele en systemische counseling 
Coördinatie eerstelijnszorg 
Creditmanagement 
CSA (Centrale Sterilisatie Afdeling) management 
Cultuur- en kunstmanagement 
Cultuureducator 
Curatorial studies (E) 
Dance education 
Data Protection Officer 
Deskundige in de medische stralingsfysica 
Deskundige NAH (Niet-aangeboren hersenletsel) 
Diabeteseducator 
Didactiek Nederlands aan anderstaligen 
Dieren in de hulpverlening 
Digital Business Transformation 
Digital Content & Journalism 
Digital Marketing Communication 
Digital Storytelling (E) 
Digitale Business 
Digitale marketing 
Digitale marketing en communicatie 
Dutch & Translation (E) 
Dutch as a Foreign Language in an Academic Context 
Duurzame ontwikkeling 
Dysfagie 
Economic diplomacy (E) 
Economic diplomacy and international business (E) 
Educational needs 
Endodontologie 
Energiecoördinator 
Energy and Climate (E) 
Energy efficiency services 
Equicoaching 
Erfgoedondernemerschap 
ERP (SAP) 
Ervaringsgericht ontwikkelen in groepen 
Ervaringsgerichte zorgbegeleiding in de kleuterschool 
European Masters in Conference Interpreting 
European Module Spatial Development Planning (E) 
European Policy Making (E) 
European Postgraduate in Arts in Sound (EPAS) (E) 
Executive Summer School Social Security (E) 
Expert in Medical Physics (E) 
Expertise Mondheelkunde, inclusief orale pathologie en implantologie 
Familiale bemiddeling 
Fertiliteitscounselor 
Finance 
Finance en securities 
Financieel en technisch beheer van grote bouwprojecten 
Financiewezen (Corporate Finance) 
Fire Safety Engineering (E) 
Fiscaal Recht 
Fiscaal recht en fiscale praktijk 
Fiscaliteit 
Football business (E) 
Forensisch Onderzoek 
Forensische psychodiagnostiek en counseling 
Functional Trainer 
Gebouwbeheer 
Gedragscounseling 
Gedragstherapie 
Genetic counseling (E) 
Geo-Ict 
Gestalttherapie 
Getuigschrift Lean Six Sigma Black Belt 
Gevorderde musculoskeletale revalidatie: manuele therapie 
Gezondheidsrecht en gezondheidsethiek 
Hartfalen 
Health coach 
Herstelondersteunende zorg 
Hippotherapie 
Human Resources Management 
Humanresourcesmanagement 
Hydrography B (E) 
Industrieel Ondernemingsbeleid 
Innovatief verandermanagement 
Innovation and entrepreneurship in engineering (E) 
Innoverend ondernemen voor ingenieurs 
Inspirerend coachen 
Integratieve en humanistisch-experiëntiële psychotherapie 
Intercultureel werken en coachen 
Interculturele hulpverlening 
Interculturele transities 
Interdisciplinaire geestelijke gezondheidszorg 
International Educating Class (IEC) (E) 
International Forensic Science and Policing (E) 
International trade and investment (E) 
Internationale researchjournalistiek 
Internet of Things 
IT Organisatie & Management 
IT-management 
Kindertandheelkunde en bijzondere mondzorg 
Klinisch wetenschappelijk onderzoek 
Klinische seksuologie 
Lactatiekunde 
Lastechnoloog / International welding technologist 
Lean Six Sigma Black Belt 
Leerstoornissen 
Leerzorg in het secundair onderwijs 
Leescoach 
Leiderschap in zorg 
Leraar Nederlands voor anderstaligen 
Linguale Orthodontische Expertise 
Literair vertalen 
Management in de Gezondheids- en Welzijnszorg 
Manuele therapie 
Marketingmanagement 
Massage en bewegingsleer 
Médecine Tropicale pour Bachelors en Soins Infirmiers et Sages-femmes (F) 
Media economics (E) 
Medische stralingsfysica 
Meertaligheid 
Menopauzeconsulent 
Mentor in stage- en aanvangsbegeleiding 
Methodische behandelingsconcepten bij leer- en ontwikkelingsproblemen 
Migration & refugees (E) 
Milieu en gezondheidswetenschappen 
Milieucoördinator eerste niveau - A 
Moeilijk hanteerbaar gedrag in pedagogisch perspectief 
Moraal en Humanistische filosofie 
Multidisciplinaire Arterio-Veneuze en Lymfatische Kinesitherapie 
Musculoskeletale therapie 
Musical Performance Practice (E) 
Muziek 
Muziek: begeleiding en coaching 
Muziek: Compositie 
Muziek: Concertsolist: instrument 
Muziek: Concertsolist: zang 
Muziek: Jazz / Lichte muziek 
Muziek: Kamermuziek 
Muziek: Kinder- en jeugdkoordirectie 
Muziek: Orkestinstrument 
Muziek: Suzuki lerarenopleiding viool ESA 1-3 en 4-5 (E) 
Nefrologische diëtetiek 
Neurogene communicatiestoornissen 
Neurologische zorg 
Neuropsychologische diagnostiek & counceling 
Niet-confessionele zedenleer 
Notarieel boekhouden 
Notariële praktijk 
Omgaan met kinderen en jongeren met ASS 
Ondernemerschap en innovatie 
Ondernemerschap voor wetenschappen en biomedische wetenschappen 
Open Jeugdwerk 
Openbare besturen 
Operations Management 
Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen 
Oplossingsgerichte cognitieve systeempsychotherapie 
Oplossingsgerichte counseling 
Oral Health Sciences (E) 
Oral implantology (E) 
Organisatie van de holistische zorg bij eetstoornissen 
Orthodontie 
Orthodontische Expertise in Zelfligerende Bracketsystemen 
Orthomoleculaire gezondheidszorg 
Orthopedagogisch management (actor in organisatie en context) 
Orthopedagogisch management (jezelf als leidinggevende van een team) 
Ouderenzorg 
Palliatieve zorg 
Parodontologie 
Patient Safety 
Pediatric Dermatology (E) 
Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen 
Peer support coach 
Peri-operatieve anesthesie - OK & anesthesieverpleegkundigen 
Pharmaceutical Research (E) 
Pijn en dysfunctie van het kaakstelsel 
Postgraduate Certificate in Research Valorisation in Engineering Technology (Geel) 
Preconceptionele zorg 
Preventieadviseur niveau 1 
Projectmanagement 
Psychiatrie en Geestelijke Gezondheidszorg 
Psychoanalytische psychotherapie 
Psychodiagnostiek 
Psychomotorische therapie bij kinderen 
Psychotherapie - jeugd en context: optie 1 
Psychotherapie - jeugd en context: optie 2 
Psychotherapie in de interactionele vormgeving 
Psychotherapie: optie volwassenen 
Publiek en Social Profit Management 
Publieke Financiën 
Publiekscommunicatie 
Radioprotectie 
Radiotherapie 
Rampenmanagement 
Referentiepersoon Ethiek 
Regie van de eerstelijnszorg 
Relatie- en communicatiewetenschappen 
Relatie-, gezins- en systeempsychotherapie 
Relationeel (bege)leiden: zorgzaam op weg met mensen 
Renovatietechnieken en monumentenzorg 
Research Valorisation in Engineering Technology (E) 
Restauratieve tandheelkunde 
Rouw- en verliesconsulent 
Sales en Business development 
School voor allen 
Schoolbeleid 
Secundair onderwijs: derde onderwijsvak 
Seksuologische hulpverlening 
Sociaal netwerker 
Sociaal recht 
Social profit en publiek management 
Socio-emotionele leerlingenbegeleiding secundair onderwijs 
Soloist Classical Music (E) 
Somato-psychopedagogie 
Specialised translation 
Sportmanagement (PXL) 
Sportmanagement (VUB) 
Stem 
Stralingsdeskundige 
Studie- en studentenbegeleiding 
Studiekeuzebegeleiding 
Supervisie, Intervisie, Coaching (SIC) 
Systeemcounseling 
Talentontwikkeling 
Tax & Accountancy Management 
Tolken, Vlaamse gebarentaal 
Trendanalyse en implementatie 
Tropical Medicine and International Health (E) 
Tropical Medicine for Bachelors in Nursing and Midwifery (E) 
Uitsnijden voor laboratoriumtechnologen 
Vastgoed 
Vastgoedbeheer 
Vastgoedkunde 
Veerkrachtig leiderschap 
Verpleegkunde: Anesthesieverpleegkunde 
Verpleegkunde: Cardiologische verpleegkunde 
Verpleegkunde: endoscopieverpleegkundige 
Verpleegkunde: Geriatrie 
Verpleegkunde: Intensieve zorg en spoedgevallenzorg 
Verpleegkunde: Klinisch redeneren 
Verpleegkunde: Oncologie / Oncologische zorg 
Verpleegkunde: Operatieverpleegkunde 
Verpleegkunde: Palliatieve Zorg 
Verpleegkunde: Pediatrie en Neonatologie 
Verpleegkunde: Peri-operatieve zorg 
Verpleegkunde: Stomatherapie en wondzorg 
Verpleegkunde: Wondzorg 
Verpleegkunde: Woundmanagement 
Verpleegkundige(n) in de huisartspraktijk 
Vloeiendheidsstoornissen 
Voeding en oncologie 
Weather and Climate Modeling (E) 
Werken met de context 
Wetenschapsonderwijs en -communicatie 
Zorgleraar 

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht 
Acupunctuur 
Acute geneeskunde 
Advanced health care 
Advanced Medical Imaging (E) 
Adventure Education 
Adviseur gevaarlijke stoffen 
Advisor of Personal Financial Planning 
Algemene tandheelkunde 
Algology (E) 
Animal behaviour technician (E) 
Applied artificial intelligence (E) 
Auti-coach 
Autisme 
Autisme en (rand-)normale begaafdheid 
Autismespectrum 

BAS - Belgian Advertising School 
Bedrijfskunde 
Bedrijfskundige ingenieurstechnieken 
Bemiddeling 
Bemiddeling in familiezaken 
Bijzondere beroepstitel van Algemeen Tandarts 
BIM (Building Information Modeling) 
Bio-ecologisch bouwen 
Biogebaseerde en circulaire economie 
Biomedical Engineering (E) 
Biosafety in Plant Biotechnology (E) 
Bouwmanagement 
Brand & Packaging design 
Building Beyond Borders (E) 
Business analyse 

Cardiac Electrophysiology and Pacing (E) 
Chinese gezondheidszorg 
Client-centered spelcounseling 
Cliëntgerichte psychotherapie 
CLIL 
Clinical Animal Behaviourist (E) 
Coachen van mensen met behulp van paarden 
Coaching en mentoring 
Coaching, supervisie en teambegeleiding 
Community Service Engineering (E) 
Complementaire internationale studies Toegepaste Taalkunde 
Computer-Assisted Language Mediation (E) 
Conferentietolken 
Contextueel handelen in Onderwijs 
Contextuele en systemische counseling 
Coördinatie eerstelijnszorg 
Creditmanagement 
CSA (Centrale Sterilisatie Afdeling) management 
Cultuur- en kunstmanagement 
Cultuureducator 
Curatorial studies (E) 

Dance education 
Data Protection Officer 
Deskundige in de medische stralingsfysica 
Deskundige NAH (Niet-aangeboren hersenletsel) 
Diabeteseducator 
Didactiek Nederlands aan anderstaligen 
Dieren in de hulpverlening 
Digital Business Transformation 
Digital Content & Journalism 
Digital Marketing Communication 
Digital Storytelling (E) 
Digitale Business 
Digitale marketing 
Digitale marketing en communicatie 
Dutch & Translation (E) 
Dutch as a Foreign Language in an Academic Context 
Duurzame ontwikkeling 
Dysfagie 

Economic diplomacy (E) 
Economic diplomacy and international business (E) 
Educational needs 
Endodontologie 
Energiecoördinator 
Energy and Climate (E) 
Energy efficiency services 
Equicoaching 
Erfgoedondernemerschap 
ERP (SAP) 
Ervaringsgericht ontwikkelen in groepen 
Ervaringsgerichte zorgbegeleiding in de kleuterschool 
European Masters in Conference Interpreting 
European Module Spatial Development Planning (E) 
European Policy Making (E) 
European Postgraduate in Arts in Sound (EPAS) (E) 
Executive Summer School Social Security (E) 
Expert in Medical Physics (E) 
Expertise Mondheelkunde, inclusief orale pathologie en implantologie 

Familiale bemiddeling 
Fertiliteitscounselor 
Finance 
Finance en securities 
Financieel en technisch beheer van grote bouwprojecten 
Financiewezen (Corporate Finance) 
Fire Safety Engineering (E) 
Fiscaal Recht 
Fiscaal recht en fiscale praktijk 
Fiscaliteit 
Football business (E) 
Forensisch Onderzoek 
Forensische psychodiagnostiek en counseling 
Functional Trainer 

Gebouwbeheer 
Gedragscounseling 
Gedragstherapie 
Genetic counseling (E) 
Geo-Ict 
Gestalttherapie 
Getuigschrift Lean Six Sigma Black Belt 
Gevorderde musculoskeletale revalidatie: manuele therapie 
Gezondheidsrecht en gezondheidsethiek 

Hartfalen 
Health coach 
Herstelondersteunende zorg 
Hippotherapie 
Human Resources Management 
Humanresourcesmanagement 
Hydrography B (E) 

Industrieel Ondernemingsbeleid 
Innovatief verandermanagement 
Innovation and entrepreneurship in engineering (E) 
Innoverend ondernemen voor ingenieurs 
Inspirerend coachen 
Integratieve en humanistisch-experiëntiële psychotherapie 
Intercultureel werken en coachen 
Interculturele hulpverlening 
Interculturele transities 
Interdisciplinaire geestelijke gezondheidszorg 
International Educating Class (IEC) (E) 
International Forensic Science and Policing (E) 
International trade and investment (E) 
Internationale researchjournalistiek 
Internet of Things 
IT Organisatie & Management 
IT-management 

Management in de Gezondheids- en Welzijnszorg 
Manuele therapie 
Marketingmanagement 
Massage en bewegingsleer 
Médecine Tropicale pour Bachelors en Soins Infirmiers et Sages-femmes (F) 
Media economics (E) 
Medische stralingsfysica 
Meertaligheid 
Menopauzeconsulent 
Mentor in stage- en aanvangsbegeleiding 
Methodische behandelingsconcepten bij leer- en ontwikkelingsproblemen 
Migration & refugees (E) 
Milieu en gezondheidswetenschappen 
Milieucoördinator eerste niveau - A 
Moeilijk hanteerbaar gedrag in pedagogisch perspectief 
Moraal en Humanistische filosofie 
Multidisciplinaire Arterio-Veneuze en Lymfatische Kinesitherapie 
Musculoskeletale therapie 
Musical Performance Practice (E) 
Muziek 
Muziek: begeleiding en coaching 
Muziek: Compositie 
Muziek: Concertsolist: instrument 
Muziek: Concertsolist: zang 
Muziek: Jazz / Lichte muziek 
Muziek: Kamermuziek 
Muziek: Kinder- en jeugdkoordirectie 
Muziek: Orkestinstrument 
Muziek: Suzuki lerarenopleiding viool ESA 1-3 en 4-5 (E) 

Nefrologische diëtetiek 
Neurogene communicatiestoornissen 
Neurologische zorg 
Neuropsychologische diagnostiek & counceling 
Niet-confessionele zedenleer 
Notarieel boekhouden 
Notariële praktijk 

Omgaan met kinderen en jongeren met ASS 
Ondernemerschap en innovatie 
Ondernemerschap voor wetenschappen en biomedische wetenschappen 
Open Jeugdwerk 
Openbare besturen 
Operations Management 
Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen 
Oplossingsgerichte cognitieve systeempsychotherapie 
Oplossingsgerichte counseling 
Oral Health Sciences (E) 
Oral implantology (E) 
Organisatie van de holistische zorg bij eetstoornissen 
Orthodontie 
Orthodontische Expertise in Zelfligerende Bracketsystemen 
Orthomoleculaire gezondheidszorg 
Orthopedagogisch management (actor in organisatie en context) 
Orthopedagogisch management (jezelf als leidinggevende van een team) 
Ouderenzorg 

Palliatieve zorg 
Parodontologie 
Patient Safety 
Pediatric Dermatology (E) 
Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen 
Peer support coach 
Peri-operatieve anesthesie - OK & anesthesieverpleegkundigen 
Pharmaceutical Research (E) 
Pijn en dysfunctie van het kaakstelsel 
Postgraduate Certificate in Research Valorisation in Engineering Technology (Geel) 
Preconceptionele zorg 
Preventieadviseur niveau 1 
Projectmanagement 
Psychiatrie en Geestelijke Gezondheidszorg 
Psychoanalytische psychotherapie 
Psychodiagnostiek 
Psychomotorische therapie bij kinderen 
Psychotherapie - jeugd en context: optie 1 
Psychotherapie - jeugd en context: optie 2 
Psychotherapie in de interactionele vormgeving 
Psychotherapie: optie volwassenen 
Publiek en Social Profit Management 
Publieke Financiën 
Publiekscommunicatie 

Radioprotectie 
Radiotherapie 
Rampenmanagement 
Referentiepersoon Ethiek 
Regie van de eerstelijnszorg 
Relatie- en communicatiewetenschappen 
Relatie-, gezins- en systeempsychotherapie 
Relationeel (bege)leiden: zorgzaam op weg met mensen 
Renovatietechnieken en monumentenzorg 
Research Valorisation in Engineering Technology (E) 
Restauratieve tandheelkunde 
Rouw- en verliesconsulent 

Sales en Business development 
School voor allen 
Schoolbeleid 
Secundair onderwijs: derde onderwijsvak 
Seksuologische hulpverlening 
Sociaal netwerker 
Sociaal recht 
Social profit en publiek management 
Socio-emotionele leerlingenbegeleiding secundair onderwijs 
Soloist Classical Music (E) 
Somato-psychopedagogie 
Specialised translation 
Sportmanagement (PXL) 
Sportmanagement (VUB) 
Stem 
Stralingsdeskundige 
Studie- en studentenbegeleiding 
Studiekeuzebegeleiding 
Supervisie, Intervisie, Coaching (SIC) 
Systeemcounseling 

Talentontwikkeling 
Tax & Accountancy Management 
Tolken, Vlaamse gebarentaal 
Trendanalyse en implementatie 
Tropical Medicine and International Health (E) 
Tropical Medicine for Bachelors in Nursing and Midwifery (E) 

Uitsnijden voor laboratoriumtechnologen 

Vastgoed 
Vastgoedbeheer 
Vastgoedkunde 
Veerkrachtig leiderschap 
Verpleegkunde: Anesthesieverpleegkunde 
Verpleegkunde: Cardiologische verpleegkunde 
Verpleegkunde: endoscopieverpleegkundige 
Verpleegkunde: Geriatrie 
Verpleegkunde: Intensieve zorg en spoedgevallenzorg 
Verpleegkunde: Klinisch redeneren 
Verpleegkunde: Oncologie / Oncologische zorg 
Verpleegkunde: Operatieverpleegkunde 
Verpleegkunde: Palliatieve Zorg 
Verpleegkunde: Pediatrie en Neonatologie 
Verpleegkunde: Peri-operatieve zorg 
Verpleegkunde: Stomatherapie en wondzorg 
Verpleegkunde: Wondzorg 
Verpleegkunde: Woundmanagement 
Verpleegkundige(n) in de huisartspraktijk 
Vloeiendheidsstoornissen 
Voeding en oncologie