I Prefer

WAT?

De I-Prefer is een belangstellingsproef voor laatstejaars secundair onderwijs. Het is een hulpmiddel om je belangstelling voor opleidingen van het hoger onderwijs in kaart te brengen. Een goed beeld van die belangstelling is immers een belangrijk sturend gegeven in je keuzeproces. De I-Prefer is een genormeerde proef, wat wil zeggen dat je de resultaten kunt vergelijken met leeftijdsgenoten.

We danken de auteurs (W.Magez, E.Boonen, H.Veraghtert) voor de terbeschikkingstelling van deze proef.

VOOR WIE?

Ben je laatstejaars in het secundair onderwijs? Weet je nog helemaal niet welke richting te kiezen? Ben je bereid actief te werken aan je keuze? Zo ja, dan kan deze proef je een (beter) zicht geven op je belangstelling en zo een belangrijke bijdrage leveren aan je keuzeproces.

Heb je al een keuze gemaakt? Geen probleem. Je kunt de I-Prefer zien als een vorm van controle.

De vaststelling of je keuze strookt met je belangstellingsprofiel kan gewoon een aangename bevestiging zijn van je keuze of leiden tot een herpositionering in het proces.

HOE?

Je krijgt een lijst van 140 activiteiten en je geeft op een 6-puntenschaal aan in welke mate je die activiteit al dan niet graag doet. Als resultaat krijg je een persoonlijk profiel in 14 belangstellingsdomeinen. Vanuit zo'n belangstellingsdomein kan je een lijst van studierichtingen raadplegen die daaraan zijn gekoppeld.

Het beantwoorden van de vragen zal zo'n half uurtje in beslag nemen. Voorzie dus de nodige tijd, want de proef moet in 1 sessie ingevuld worden; je kunt dus geen tussentijdse resultaten opslaan om op een ander ogenblik verder te werken.

GOED OM WETEN!

Het is mogelijk de resultaten te printen en/of te ontvangen via e-mailen/of op te slaan als pdf. Je vult bij de start minimaal 1 emailadres in. Mailadressen worden enkel gebruikt om de resultaten te kunnen sturen.
Op het resultaatsblad kan je deze mogelijkheden selecteren.
We raden je aan de resultaten van deze proef te bespreken met je keuzebegeleider (CLB-medewerker, leerkracht).