Wat?

Als je tijdens je opleiding niet voldoende studievoortgang boekt, kan een instelling je maatregelen van studievoortgangsbewaking opleggen. Ze kan je dan bindende voorwaarden opleggen voor je inschrijving. Zo kan een instelling bepalen dat je in een volgend academiejaar minimaal voor een bepaald percentage van je opleidingsonderdelen moet slagen. Voldoe je niet aan die voorwaarden, dan kan de instelling nadien je verdere inschrijving weigeren. Meer informatie vind je in het onderwijs- en examenreglement van je instelling.

In de loop van het academiejaar krijg je 2 examenkansen voor de opleidingsonderdelen waarvoor je bent ingeschreven. Behaal je na je 1ste examenkans een creditbewijs voor dat opleidingsonderdeel, dan vervalt je 2de examenkans. Je kan dus niet nogmaals een examen afleggen in de hoop een hoger cijfer te halen.
Voor sommige opleidingsonderdelen is het niet steeds mogelijk om 2 keer in de loop van 1 academiejaar examen af te leggen. Voorbeelden daarvan kunnen stages of practica zijn. Als je voor je 1ste examenkans niet geslaagd bent, moet je je dus het volgende academiejaar opnieuw inschrijven voor dat opleidingsonderdeel.


Creditbewijs

Als je slaagt voor een opleidingsonderdeel, krijg je een creditbewijs. Je slaagt als je minimaal 10 op 20 behaalt voor een opleidingsonderdeel. Een instelling kan ook een andere, niet-numerieke vorm van resultaatsbepaling vastleggen. Een creditbewijs blijft onbeperkt geldig binnen de betrokken opleiding aan de instelling waar je het behaald hebt.


Betwisten examenresultaten?

Als je het niet eens bent met het resultaat dat je op een examen behaald hebt, dan kan je beroep aantekenen
Intern beroep bij je instelling
Je tekent eerst intern beroep aan bij de instelling zelf en dat binnen een vervaltermijn van 7 kalenderdagen. De vervaltermijn van 7 kalenderdagen gaat in op de dag na die van de proclamatie of, als het niet over een examenbeslissing gaat, op de dag na die van de kennisgeving van de beslissing. Je vindt de procedure in het onderwijs- en examenreglement van je instelling.

Beroep bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen
Als je niet tevreden bent met de beslissing  van je instelling via de interne beroepsprocedure, kan je beroep aantekenen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen.