Studievoortgang

Wat?

Algemene regel:

Vanaf het academiejaar 2023-2024 geldt:
op het einde van het tweede bachelorjaar niet geslaagd voor alle vakken van het eerste jaar?
Dan kan je niet meer inschrijven voor deze opleiding, ook niet in een andere instelling.

Bedoeling: Je diploma behalen binnen een redelijke termijn. 

Wanneer ben je geslaagd voor een vak? Dat kan op 3 manieren:

1e: je behaalt minstens 10 punten op 20 (= creditbewijs ontvangen voor dat vak);

2e: je wordt vrijgesteld voor een vak waarvoor je een tekort hebt (= deliberatie door de onderwijsinstelling);

3e: je zet zelf een tolerantie in voor dat vak. ( = je kiest er zelf voor om voor een paar vakken waarvoor je een klein tekort hebt, niet opnieuw examen af te leggen. De voorwaarden om een tolerantie in te zetten verschillen per instelling. Raadpleeg hun examenreglement voor gedetailleerde info).

Meer info over studievoortgang vind je via deze link.

Regels per onderwijsinstelling:

Naast deze maatregel van de overheid, kan ook een instelling zelf regels van studievoortgang opleggen. Zo kan een instelling bepalen dat je in een volgend academiejaar minimaal voor een bepaald percentage van je opleidingsonderdelen moet slagen of dat je je moet laten begeleiden (= remediëring). Voldoe je niet aan die voorwaarden, dan kan de instelling je verdere inschrijving weigeren. Meer informatie vind je in het examenreglement van je instelling.

In de loop van het academiejaar krijg je twee examenkansen voor de vakken waarvoor je bent ingeschreven. Behaal je na je eerste examenkans een creditbewijs voor dat vak, dan vervalt je tweede examenkans. Je kan dus niet nogmaals een examen afleggen in de hoop een hoger cijfer te halen.
Voor sommige opleidingsonderdelen is het niet steeds mogelijk om twee keer in de loop van een academiejaar examen af te leggen. Voorbeelden daarvan kunnen stages of practica zijn. Als je voor je eerste examenkans niet geslaagd bent, moet je je dus het volgende academiejaar opnieuw inschrijven voor dat opleidingsonderdeel.


Creditbewijs

Als je slaagt voor een opleidingsonderdeel, krijg je een creditbewijs.

Je slaagt als je minimaal 10 op 20 behaalt voor een opleidingsonderdeel.

Een instelling kan ook een andere, niet-numerieke vorm van resultaatsbepaling vastleggen.

Een creditbewijs blijft onbeperkt geldig binnen de betrokken opleiding aan de instelling waar je het behaald hebt.


Betwisten examenresultaten?

Als je het niet eens bent met het resultaat dat je op een examen behaald hebt, dan kan je beroep aantekenen
Intern beroep bij je instelling
Je tekent eerst intern beroep aan bij de instelling zelf en dat binnen een vervaltermijn van 7 kalenderdagen. De vervaltermijn van 7 kalenderdagen gaat in op de dag na die van de proclamatie of, als het niet over een examenbeslissing gaat, op de dag na die van de kennisgeving van de beslissing. Je vindt de procedure in het onderwijs- en examenreglement van je instelling.

Beroep bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen
Als je niet tevreden bent met de beslissing  van je instelling via de interne beroepsprocedure, kan je beroep aantekenen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen.