Zelftests

Wat?

Universiteiten, hogescholen en soms ook beroepsverenigingen stellen zelftests ter beschikking. De bedoeling is u te ondersteunen bij twijfels over de benodigde voorkennis. De zelftests laten je toe vrijblijvend je voorkennis te meten. Er zijn ook zelftests beschikbaar voor meer algemene aspecten als studievaardigheden, studiekeuze en motivatie. U vindt hier een oplijsting per vak of groep van vakken met een korte beschrijving en een link naar de organisator. Let wel dat niet alle zelftests gratis zijn.

Een overzicht van de mogelijkheden:

Academisch taalgebruik
 • KHLIM:
  Wil je je beter voorbereiden op je studies in het hoger onderwijs?
  Een goede (academische) taalvaardigheid geeft je meteen voorsprong.
  Twijfel je? Test dan hier je eigen taalvaardigheden: http://www.khlim.be/pagina/taaltest .
   
 • HoGent:
  Via de 
  zelftest taalvaardigheid kan je op een eenvoudige manier nagaan of je over de nodige Nederlandse taalvaardigheden beschikt die van een beginnende bachelorstudent verwacht worden: http://start.hogent.be/home/zelftests/taal 

Belangstelling: I-Prefer

Deze test is een geschikt instrument voor alle laatstejaars die, in het kader van de studiekeuze, nood heeft aan een algemene verkenning van de eigen belangstelling.
Uniek is dat aan het verkregen belangstellingsprofiel studierichtingen én beroepen zijn gekoppeld. 


Chemie

Groep T: Voorkennistest Chemie voor Industriele wetenschappen:
http://www.groept.be/www/ingenieur/uitgebreid_kennismaken/orientering_en_intake/voorkennistest/chemie.html

KU Leuven: Deze test helpt je jezelf een beter beeld te geven van je chemische kennis bij aanvang van je universitaire studies.
http://set.kuleuven.be/zomercursus/zelftestchemie.html

UGent: hier kan je een zelfstudiepakket met basisbegrippen downloaden; deze zijn vaak onvoldoende gekend. Daarom werd er een instapcursus chemie ontwikkeld voor de studenten REVAKI, LO en Bewegingswetenschappen, Biomedische Wetenschappen en Logopedie en Audiologie.
De cursus omvat een zelfstudiepakket. Er worden geen hoorcolleges voorzien. 
http://www.ugent.be/ge/nl/onderwijs/monitoraat/studiebegeleiding/zelftest/zelstudiepakketchemie.htm 

UGent heeft ook een zelftest chemie: http://www.ugent.be/ge/nl/onderwijs/monitoraat/studiebegeleiding/zelftest/zelftest

VUB: verwachte voorkennis en zelftests voor de richtingen Wiskunde, Bio-ingenieurswetenschappen, Fysica en Sterrenkunde, Chemie, Biologie, Geografie, Computerwetenschappen
http://we.vub.ac.be/voorkennis/Voorkennis.html

Oefeningen chemie voor laatstejaars secundair: http://www.usolvit.be/usolvit/.
Dit is wel een betalende website.


Communicatiewetenschappen

UGent: Is communicatiewetenschappen iets voor jou?
Hier een zelftest:
http://www.psw.ugent.be/Studiekeuze/Default.aspx


Economie

Is een opleiding economie iets voor jou?
Via de zelftest ontdek je welke economische richting het beste bij je past.
Bovendien kun je elke woensdagnamiddag van 14u tot 17u chatten met professoren en docenten.
Zij geven je graag een antwoord op al je vragen over de verschillende opleidingen, de vakken, studeren in Brussel... Doe de zelftest op: http://www.ietsmeteconomie.be/zelftest/registratie

Oefeningen economie voor laatstejaars secundair vind je hier: http://www.usolvit.be/usolvit/.
Dit is wel een betalende website.


Fysica

UGent: Dit is een zelftest van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.
Het doel is - met behulp van deze tests - een beeld te schetsen van wat verondersteld wordt als reeds verworven kennis uit het secundair onderwijs.
http://www.ugent.be/ge/nl/onderwijs/monitoraat/studiebegeleiding/zelftest/zelftest 

VUB: verwachte voorkennis en zelftests voor de richtingen Wiskunde, Bio-ingenieurswetenschappen, Fysica en Sterrenkunde, Chemie, Biologie, Geografie, Computerwetenschappen
http://we.vub.ac.be/voorkennis/Voorkennis.html

Oefeningen fysica voor laatstejaars secundair: http://www.usolvit.be/usolvit/.
Dit is wel een betalende website.


Ondernemingszin

Of je al dan niet in de wieg gelegd bent om een eigen zaak op te starten hangt af van vele en diverse factoren.
Iedereen is verschillend en iedereen heeft een eigen stijl.
Toch gelden een aantal kwaliteiten voor alle startende ondernemers.
Test snel of jij ze ook bezit.
http://www.zininondernemen.be/doedetest.php


Politieke wetenschappen, Sociologie

Op de website van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de UGent kan je een test invullen.
Doel van de test is om je te helpen afvragen of de opleiding Politieke wetenschappen of Sociologie iets is voor jou:
• liggen jouw interesses in de lijn van wat de opleiding aanbiedt
• zit jouw basishouding tegenover deze opleiding goed
• heb je een aantal vaardigheden die je kunnen helpen bij het studeren.
http://www.psw.ugent.be/Studiekeuze/Default.aspx


Statistiek

UGent: Voorkennis wiskunde voor statistiek, in pol. en soc., comm.wet, sociologie, criminologie.
Het zelfstudiepakket omvat de elementaire wiskundige voorkennis die noodzakelijk is voor een goed begrip van de inleidende statistiekvakken in bovenvermelde opleidingen.
De aangereikte inhouden vormen een noodzakelijk ‘fundament’ waarop de verdere statistische kennis en vaardigheden kunnen bouwen.
Voor sommige studenten zal het nut van de cursus beperkt blijven tot het overtuigen dat hun voorkennis voldoende groot is, voor anderen kan het een prima hulpmiddel zijn om het verwachte niveau te bereiken.
De cursus is gratis en toegankelijk via:
- registratie
- gebruikersnaam creëren
- inschrijven op cursussen
- Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
- inschrijven’ bij Voorkennis Wiskunde voor Statistiek
- ga naar ‘mijn cursussen’
https://zephyr.ugent.be/main/ssl/login_nl.php

Oefeningen statistiek voor laatstejaars secundair: http://www.usolvit.be/usolvit/.
Let wel dat dit een betalende website is.


Studiemethode: I-Study

Op onderwijskiezer kan je de I-Study invullen. 
Dit is een vragenlijst die peilt naar studiemotivatie en -methode bij laatstejaars secundair.
De student komt via 40 vragen tot een zelfevaluatie en plaatst dit tegenover zijn schoolse resultaten.
Het resultaat kan desgewenst een aanzet zijn tot remediëring of bijsturing.


Taaltest voor anderstaligen

Interuniversitaire taaltest voor anderstaligen.
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.LINGUANLANDERE&n=87642 


Talen
 1. Zelftoets Frans voor toekomstige studenten: Compétence de base, tests d’auto-evaluation (8 euro). Te bestellen bij: KU Leuven Dienst Studieadvies: studieadvies@kuleuven.be 016/324311
  http://www.kuleuven.be/toekomstigestudenten/publicaties
 2. Zelftest Frans voor toekomstige studenten Taal- en letterkunde: Romaanse talen. € 2,5. Informatie bij het Adviescentrum voor studenten: Universiteit Gent. Tel. (09)264 70 00 acs@ugent.ac.be .
 3. Dialang biedt u de mogelijkheid om het niveau van uw taalvaardigheid vast te stellen en na te gaan wat uw sterke en zwakke punten zijn.
  DIALANG is het eerste omvangrijke taalbeoordelingssysteem dat gebaseerd is op het \"Gemeenschappelijk Europees Referentiekader\". Volgende talen kunnen getest worden: Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Iers, IJslands, Italiaans, Nederlands, Noors, Portugees, Spaans en Zweeds. http://ilt.kuleuven.be/dialang/index.php
 4. KU Leuven biedt verschillende zelftests ivm taalkennis van: Duits, Engels, Frans, Latijn, Nederlands en Grieks.
  Voor info: http://www.kuleuven-kulak.be/nl/faculteiten/letteren/taalportaal/taalportaal
 5. Toets voorkennis Engels - KdG:
  http://www.kdg.be/praktisch/departementen/gezondheidszorg/voorsprong-project-een-vlotte-overstap-van-secundair-naar-ho.

Theologie

KU Leuven: Test uw theologische kennis!
Beantwoord vijftien vragen over Godsdienst en levensbeschouwing en krijg feedback over uw voorkennis over Godsdienstwetenschappen en Theologie!
https://www.kuleuven.be/thomas/theologie/quiz.php


Wetenschappen
 1. KU Leuven: Zelftest Chemie
  Deze test helpt je jezelf een beter beeld te geven van je chemische kennis bij aanvang van je universitaire studies. 
  http://set.kuleuven.be/zomercursus/zelftestchemie.html
 2. Groep T: Voorkennistest Chemie
  Online test chemie. Indien je onder 70% scoort, raadt men je aan een introductiecursus te volgen, indien je de richting ‘ingenieurswetenschappen’ wil starten.
  http://www.groept.be/www/ingenieur/uitgebreid_kennismaken/introductiecursus/
 3. UGent: Zelftest wetenschappen
  Voor studenten Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie.
  http://www.Ugent.be/ge/nl/onderwijs/monitoraat 
 4. KdG: Toets voorkennis Exacte wetenschappen:
  http://www.kdg.be/praktisch/departementen/gezondheidszorg/voorsprong-project-een-vlotte-overstap-van-secundair-naar-ho
 5. UGent: Zelftest Chemie Faculteit Geneeskunde:
  http://www.ugent.be/ge/nl/onderwijs/monitoraat/studiebegeleiding/zelftest/zelftest

Wiskunde

Ijkingstoets wiskunde: Interuniversitaire ijkingsproef voor wiskunde, bedoeld voor kandidaat-studenten in deze richtingen:
- biochemie en biotechnologie, biologie, chemie, geografie en geomatica of geologie, - fysica en sterrenkunde, informatica of wiskunde
- bio-ingenieur, burgerlijk ingenieur en ingenieur-architect
- handelsingenieur of handelsingenieur in de beleidsinformatica
- industrieel ingenieur
http://www.ijkingstoets.be/

Vlaamse wiskundeolympiadehttp://www.vwo.be/vwo/

KU Leuven: Deze test kan afgelegd worden door iedereen die wil nagaan of zijn/haar parate kennis wiskunde voldoende is om een studie fysica, wiskunde, ingenieurswetenschappen en bio-ingenieurswetenschappen te starten of dat er behoefte is aan een zomercursus.  http://set.kuleuven.be/zomercursus/zelftestB.html

KU Leuven: Deze test kan afgelegd worden door iedereen die wil nagaan of zijn/haar parate kennis wiskunde voldoende is om een studie biochemie en biotechnologie, biologie, chemie, geografie, geologie, informatica en biomedische wetenschappen te starten of dat er behoefte is aan een zomercursus.
Info: http://set.kuleuven.be/zomercursus/zelftestA.html

KU Leuven: Aan de hand van deze toets kun je nagaan of je voldoende voorkennis en aanleg hebt om te starten in één van de opleidingen van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen.
OOm deel te nemen aan de proef, stuur je een mailtje naar loes.diricks@econ.kuleuve.be met als onderwerp \'oriënterende proef wiskunde\'.
Je ontvangt dan een link en een login. Je hebt één uur tijd om de vragen op te lossen en je kunt slechts één keer deelnemen.
De toets is niet bindend, maar om een betrouwbaar advies te krijgen, is het nodig dat je de proef op een ernstige manier invult. 

KU Leuven: zelftest wiskunde voor burgerlijk-ingenieur enburg.ir.-architect:. Info: http://eng.kuleuven.be/toekomstigestudenten/zelftest/zelftest.html

UA: Voor studenten in de humane en economische wetenschappen is door de Faculteit TEW een zelfstudiepakket ontwikkeld. Het laat je toe te testen hoe het staat met jouw voorkennis voor Wiskunde, en het bevat een hoop materiaal om eventuele lacunes bij te werken. Info: http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.BRUG&n=64657

HoGent: Wil je weten of je voldoende wiskundige bagage hebt om de studies Biotechnische Wetenschappen aan te vatten?
Hoe kom je te weten of de brugcursus wiskunde ingericht aan het departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen iets voor jou is?
http://inwe.hogent.be/studenten/info/default.aspx?id=zelftest_wiskunde

Lessius: zelfexploratie voor Bachelor Toegepaste Psychologie.
Dit deel betreft een vragenlijst met betrekking tot je wiskundige vaardigheden (46 vragen: 26 wiskunde-vragen, 20 diagnostiekvragen). http://lessius.qualtrics.com/SE/?SID=SV_dpbnBl5a1MTuteY

Oefeningen wiskunde voor leerlingen secundair: http://www.usolvit.be/usolvit/. Dit is een betalende website.

GroepT:
- Algebra: http://www.groept.be/www/ingenieur/uitgebreid_kennismaken/orientering_en_intake/voorkennistest/algebra.html

- Analyse: http://www.groept.be/www/ingenieur/uitgebreid_kennismaken/orientering_en_intake/voorkennistest/analyse.html

- Analytische meetkunde:
http://www.groept.be/www/ingenieur/uitgebreid_kennismaken/orientering_en_intake/voorkennistest/analytische_meetkunde.html

- Goniometrie
http://www.groept.be/www/ingenieur/uitgebreid_kennismaken/orientering_en_intake/voorkennistest/goniometrie.html

VUB: verwachte voorkennis en zelftests voor de richtingen Wiskunde, Bio-ingenieurswetenschappen, Fysica en Sterrenkunde, Chemie, Biologie, Geografie, Computerwetenschappen.
http://we.vub.ac.be/voorkennis/Voorkennis.html