Zelftests

Wat?

Universiteiten, hogescholen en soms ook beroepsverenigingen stellen zelftests ter beschikking. De bedoeling is u te ondersteunen bij twijfels over de benodigde voorkennis. De zelftests laten je toe vrijblijvend je voorkennis te meten. Er zijn ook zelftests beschikbaar voor meer algemene aspecten als studievaardigheden, studiekeuze en motivatie. U vindt hier een oplijsting per vak of groep van vakken met een korte beschrijving en een link naar de organisator. Let wel dat niet alle zelftests gratis zijn.

Een overzicht van de mogelijkheden:

Academisch taalgebruik

Je kennis van het academisch Nederlands

Met deze test kan je op een eenvoudige manier een eerste indruk krijgen van je kennis van het academisch Nederlands.

KU Leuven
 
Test je eigen taalvaardigheden

Wil je je beter voorbereiden op je studies in het hoger onderwijs?
Een goede (academische) taalvaardigheid geeft je meteen voorsprong.
Twijfel je? Test dan je eigen taalvaardigheden.

UCLL
 
Zelfstudiepakket academische taalvaardigheid Nederlands

Met het zelfstudiepakket ‘academische taalvaardigheid Nederlands’ binnen het online voorbereidingsplatform ‘Aan de slag’ kan je op basis van oefeningen, leermateriaal en zelftests je voorkennis testen en bijspijkeren. Je kan hier werken rond ‘taal’ zoals academische woordenschat of tekststructuur of rond ‘taken’ zoals het schrijven van een paper of het lezen van academische teksten.

UAntwerpen
 

Algemene oriƫntering en voorbereiding

Aan de slag

‘Aan de slag’ is het online voorbereidingsplatform van UAntwerpen waarmee je jouw voorkennis voor een bepaalde bacheloropleiding kunt testen en bijschaven. Aan de slag biedt zelfstudiepakketten met tests, oefen- en leermateriaal voor onder andere wiskunde, wetenschappen, academische taalvaardigheid Nederlands of vreemde talen.

UAntwerpen
 

Belangstelling

I Prefer

Deze belangstellingsproef is een geschikt instrument voor alle laatstejaars die, in het kader van de studiekeuze, nood hebben aan een algemene verkenning van de eigen belangstelling.
Uniek is dat aan het verkregen belangstellingsprofiel studierichtingen én beroepen zijn gekoppeld.

Onderwijskiezer
 
Explorer

Explorer helpt je bij het ontdekken  en selecteren van opleidingen in het hoger onderwijs die aansluiten bij je interesse. Het is geen test, eerder een ‘zoekmiddel’.

Onderwijskiezer
 

Chemie

Voorkennistest chemie
KU Leuven - Groep T
 
Zelftest Chemie

Deze test helpt je jezelf een beter beeld te geven van je chemische kennis bij aanvang van je universitaire studies.

KU Leuven
 
Zelftest Chemie

Om na te gaan hoe het met je wetenschappelijke voorkennis gesteld is, kun je de onderstaande zelftest chemie afleggen. Het doel van deze test is een beeld te schetsen van wat verondersteld wordt als reeds verworven kennis chemie uit het secundair onderwijs. 

UGent
 
Test je voorkennis

Verwachte voorkennis en zelftests voor de richtingen Wiskunde, Bio-ingenieurswetenschappen, Fysica en Sterrenkunde, Chemie, Biologie, Geografie, Computerwetenschappen.

VUB
 
Oefeningen Chemie

Oefeningen chemie voor laatstejaars secundair.
Dit is wel een betalende website.

Usolv-it
 
Zelfstudiepakket Chemie

Met het zelfstudiepakket ‘Chemie’ binnen het online voorbereidingsplatform ‘Aan de slag’ kan je op basis van oefeningen, leermateriaal en zelftests je voorkennis chemie testen, opfrissen en bijspijkeren.

UAntwerpen
 

Economie

Oefeningen Economie

Oefeningen economie voor laatstejaars secundair. 
Dit is wel een betalende website.

Usolv-it
 

Fysica

Testen en bijwerken voorkennis

Het doel is - met behulp van deze tests - een beeld te schetsen van wat verondersteld wordt als reeds verworven kennis uit het secundair onderwijs.

UGent
 
Test je voorkennis

Verwachte voorkennis en zelftests voor de richtingen Wiskunde, Bio-ingenieurswetenschappen, Fysica en Sterrenkunde, Chemie, Biologie, Geografie, Computerwetenschappen.

VUB
 
Oefeningen Fysica

Oefeningen fysica voor laatstejaars secundair.

Usolv-it
 
Zelfstudiepakket Fysica

Met het zelfstudiepakket ‘Vectoren in de Fysica’ binnen het online voorbereidingsplatform ‘Aan de slag’ kan je op basis van oefeningen, leermateriaal en zelftests je voorkennis fysica testen, opfrissen en bijspijkeren. 

UAntwerpen
 

Geneeskunde

Zelfstudiepakket voorbereiding toelatingsexamen

Met het zelfstudiepakket ‘Voorbereiding op het toelatingsexamen arts’ binnen het online voorbereidingsplatform ‘Aan de slag’ kan je aan de hand van een aantal voorbeeldvragen jouw kennis testen en je voorbereiden op het toelatingsexamen arts.

UAntwerpen
 
Testen en bijwerken voorkennis

Om na te gaan hoe het met je wetenschappelijke voorkennis gesteld is, kun je de onderstaande zelftest fysica en zelftest chemie afleggen. Het doel van deze testen is een beeld te schetsen van wat verondersteld wordt als reeds verworven kennis fysica en chemie uit het secundair onderwijs.

UGent
 
Voorbereidingspakket toelatingsexamen Geneeskunde

Met dit voorbereidingspakket kun je je grondig voorbereiden op het toelatingsexamen voor arts of tandarts. Met vele oefeningen en zelftests om te kijken hoever je op de verschillende onderdelen staat.

KULeuven
 

Informatievaardigheden

Zelfstudiepakket Informatievaardigheden

Met het zelfstudiepakket ‘Informatievaardigheden’ binnen het online voorbereidingsplatform ‘Aan de slag’ kan je jouw informatievaardigheden aanscherpen door middel van theorie en oefeningen.

UAntwerpen
 

Rechten

Voorbereiding op de instaptoetsen Rechten
UAntwerpen
 
Frans voor Rechten
UAntwerpen
 
Engels voor Rechten
UAntwerpen
 

Statistiek

Voorkennis wiskunde voor statistiek

Voorkennis wiskunde voor statistiek, in pol. en soc., comm.wet, sociologie, criminologie.
Het zelfstudiepakket omvat de elementaire wiskundige voorkennis die noodzakelijk is voor een goed begrip van de inleidende statistiekvakken in bovenvermelde opleidingen.
De aangereikte inhouden vormen een noodzakelijk ‘fundament’ waarop de verdere statistische kennis en vaardigheden kunnen bouwen.
Voor sommige studenten zal het nut van de cursus beperkt blijven tot het overtuigen dat hun voorkennis voldoende groot is, voor anderen kan het een prima hulpmiddel zijn om het verwachte niveau te bereiken.
De cursus is gratis en toegankelijk via:
- registratie
- gebruikersnaam creëren
- inschrijven op cursussen
- Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
- inschrijven bij Voorkennis Wiskunde voor Statistiek
- ga naar ‘mijn cursussen’

UGent
 
Oefeningen Statistiek

Oefeningen statistiek voor laatstejaars secundair.

Usolv-it
 

Studiemethode

I study

Dit is een vragenlijst die peilt naar studiemotivatie en -methode bij laatstejaars secundair.
De student komt via 40 vragen tot een zelfevaluatie en plaatst dit tegenover zijn schoolse resultaten.
Het resultaat kan desgewenst een aanzet zijn tot remediëring of bijsturing.

Onderwijskiezer
 
Zelfstudie: studievaardigheden en studieplanning

Met het zelfstudiepakket ‘studievaardigheden en studieplanning’ binnen het online voorbereidingsplatform ‘Aan de slag’ kan je jouw studievaardigheden en -planning testen en aanscherpen.

UAntwerpen
 

Taaltest voor anderstaligen

Interuniversitaire taaltest voor anderstaligen
Interuniversitair
 

Wiskunde

Ijkingstoets wiskunde

Interuniversitaire ijkingsproef voor wiskunde, bedoeld voor kandidaatstudenten in deze richtingen:
Bio-industriële wetenschappen*
Bio-ingenieurswetenschappen
Biochemie en biotechnologie
Biologie
Biowetenschappen*
Chemie
Diergeneeskunde*
Economische wetenschappen
Engineering technology*
Farmaceutische wetenschappen
Fysica (en sterrenkunde)
Geografie
Geologie
Handelsingenieur
Handelsingenieur in de beleidsinformatica
Handelswetenschappen
Industriële wetenschappen (industrieel ingenieur)*
Informatica
Ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur)*
Ingenieurswetenschappen: architectuur (ingenieur-architect)*
Logopedische en audiologische wetenschappen
Sociaal-economische wetenschappen
Toegepaste economische wetenschappen
Wiskunde

Voor de opleidingen met een * is de ijkingstoets verplicht

Interuniversitair
 
Zelfstudiepakket Wiskunde

Met het zelfstudiepakket ‘Wiskunde: Voorkennis en opfrissing voor alle opleidingen’ binnen het online voorbereidingsplatform ‘Aan de slag’ kan je op basis van oefeningen, leermateriaal en zelftests je voorkennis wiskunde testen en bijspijkeren. Er is een aparte test voor elke bacheloropleiding zodat je specifiek kan testen welke onderwerpen van de wiskunde je moet kennen voor de opleiding van je keuze.

UAntwerpen
 
Zelftest zomercursus wiskunde (B-programma)

Deze test kan afgelegd worden door iedereen die wil nagaan of zijn/haar parate kennis wiskunde voldoende is om een studie fysica, wiskunde, ingenieurswetenschappen en bio-ingenieurswetenschappen te starten of dat er behoefte is aan een zomercursus. 

KU Leuven
 
Zelftest zomercursus wiskunde (A-programma)

Deze test kan afgelegd worden door iedereen die wil nagaan of zijn/haar parate kennis wiskunde voldoende is om een studie biochemie en biotechnologie, biologie, chemie, geografie, geologie, informatica en biomedische wetenschappen te starten of dat er behoefte is aan een zomercursus.

KU Leuven
 
Oefeningen wiskunde
Usolv-it
 
Test algebra
KU Leuven - Groep T
 
Test analytische meetkunde
KU Leuven - Groep T
 
Test je voorkennis

Verwachte voorkennis en zelftests voor de richtingen Wiskunde, Bio-ingenieurswetenschappen, Fysica en sterrenkunde, Chemie, Biologie, Geografie, Computerwetenschappen.

VUB
 
Online voorbereidingstraject wiskunde

Volgde je in het algemeen secundair onderwijs een richting met vier uur wiskunde per week of minder en wil je graag een beter zicht krijgen op de verwachte voorkennis voor de opleidingen economische wetenschappen, handelswetenschappen en toegepaste economische wetenschappen

Dan is het online voorbereidingstraject wiskunde zeker iets voor jou! Met dit online voorbereidingstraject kun je je wiskundekennis opfrissen en bijspijkeren vanaf het tweede semester van het zesde jaar secundair onderwijs tot aan het begin van het academiejaar.

KU Leuven