Schakelprogramma's

Een schakelprogramma is bedoeld voor studenten die een professioneel bachelordiploma behaald hebben en hiermee een masteropleiding willen starten. Het omvat ten hoogste 90 studiepunten.  Een schakelprogramma leidt tot een specifiek getuigschrift, niet tot een academische graad of diploma. Je moet er geen leerkrediet voor inzetten.

Accountancy en het revisoraat  
African Studies  
Agogische wetenschappen  
Architectuur  
Audiovisuele kunsten: Communicatie- en mediadesign  
Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven  
Bedrijfscommunicatie  
Bedrijfskunde  
Beeldende kunsten: Grafisch ontwerp 
Beeldende kunsten: Vrije kunsten 
Bestuurskunde en het publiek management  
Biochemie en de Biotechnologie  
Biochemie en de Biotechnologie / Biochemistry and Biotechnology  
Bioinformatics: Systems Biology 
Biologie  
Biomedical sciences: Infectious and tropical diseases (Research) (E) 
Biomedical sciences: Neurosciences (Research) (E) 
Biomedische wetenschappen  
Biomedische wetenschappen: Klinisch wetenschappelijk onderzoek 
Biomedische wetenschappen: Milieu en gezondheidswetenschappen 
Biomedische wetenschappen: Moleculaire en cellulaire biomedische wetenschappen 
Biomedische wetenschappen: Neurosciences 
Biomedische wetenschappen: Tropische biomedische wetenschappen 
Biowetenschappen: Land- en Tuinbouwkunde: Animal life 
Biowetenschappen: Land- en Tuinbouwkunde: Natuur en milieu 
Biowetenschappen: Land- en Tuinbouwkunde: Plantaardige en dierlijke productie 
Biowetenschappen: Land- en Tuinbouwkunde: Tropische plantaardige productie 
Biowetenschappen: Land- en Tuinbouwkunde: Tuinbouwkunde 
Biowetenschappen: Voedingsindustrie  
Business Administration (E)  
Business Economics  
Chemie  
Communicatiewetenschappen  
Communicatiewetenschappen: Mediastudies 
Communicatiewetenschappen: Strategische communicatie 
Conflict and development  
Criminologische wetenschappen  
Culturele studies  
Cultuurmanagement  
Economische wetenschappen  
Epidemiologie  
Erfgoedstudies  
Ergotherapeutische wetenschap  
EU-Studies  
Filmstudies en visuele cultuur  
Gender en Diversiteit  
Geografie  
Geomatica en landmeetkunde  
Geschiedenis  
Gezondheidsvoorlichting en -bevordering  
Handelswetenschappen  
Industriële wetenschappen: Biochemie  
Industriële wetenschappen: Bouwkunde  
Industriële wetenschappen: Chemie  
Industriële wetenschappen: Elektromechanica  
Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT  
Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT: Elektronica 
Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT: ICT 
Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT: Ingebedde systemen 
Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT: Multimedia en informatietechnologie 
Industriële wetenschappen: Elektrotechniek: Automatisering 
Industriële wetenschappen: Elektrotechniek: Elektrotechniek 
Industriële wetenschappen: Energie  
Industriële wetenschappen: Industrieel ontwerpen  
Industriële wetenschappen: Informatica  
Industriële wetenschappen: Kunststofverwerking  
Industriële wetenschappen: Landmeten  
Industriële wetenschappen: Nucleaire technologie  
Informatica  
Informatiemanagement  
Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen  
Interieurarchitectuur  
Internationale betrekkingen en de diplomatie  
Journalistiek  
Kunstwetenschappen en de archeologie  
Logopedische en audiologische wetenschappen  
Management (E)  
Management en beleid van de gezondheidszorg  
Management, zorg en beleid in de gerontologie  
Marine biological resources  
Maritieme wetenschappen  
Meertalige communicatie  
Meertalige professionele communicatie  
Milieuwetenschap  
Mobiliteitswetenschappen  
Onderwijskunde  
Opleidings- en onderwijswetenschappen  
Organisatie en het management  
Overheidsmanagement en -beleid  
Pedagogische wetenschappen: Klinische orthopedagogiek en disability studies 
Pedagogische wetenschappen: Pedagogiek en onderwijskunde 
Pedagogische wetenschappen of Educatieve studies  
Philosophy (E)  
Politieke communicatie  
Politieke wetenschappen  
Politieke wetenschappen: Internationale politiek 
Politieke wetenschappen: Nationale politiek 
Psychologie  
Psychologie: Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid 
Psychologie: Klinische psychologie 
Psychologie: Onderwijs 
Psychologie: Theoretische en experimentele psychologie 
Rechten  
Rehabilitation Sciences and Physiotherapie: Internal Conditions (E) 
Rehabilitation Sciences and Physiotherapie: Neurological Conditons (E) 
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie  
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: Inwendige aandoeningen 
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: Lerarenopleiding 
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: Musculoskeletale aandoeningen 
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: Neurologische aandoeningen 
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: Ouderen 
Seksuologie  
Sociaal werk  
Sociaal werk en sociaal beleid  
Sociale en culturele antropologie  
Sociologie  
Stedenbouw en ruimtelijke planning  
Taal- en Letterkunde  
Theater- en filmwetenschap  
Toegepaste economische wetenschappen  
Toegepaste Informatica  
Toerisme  
Tolken  
Veiligheidswetenschappen  
Vergelijkende en internationale politiek  
Verpleegkunde en vroedkunde  
Vertalen  
Wereldreligies - optie islamitische theologie en godsdienstwetenschappen  
Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen  

Schakelprogramma's

Een schakelprogramma is bedoeld voor studenten die een professioneel bachelordiploma behaald hebben en hiermee een masteropleiding willen starten. Het omvat ten hoogste 90 studiepunten.  Een schakelprogramma leidt tot een specifiek getuigschrift, niet tot een academische graad of diploma. Je moet er geen leerkrediet voor inzetten.

Accountancy en het revisoraat  
African Studies  
Agogische wetenschappen  
Architectuur  
Audiovisuele kunsten: Communicatie- en mediadesign  
Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven  
Bedrijfscommunicatie  
Bedrijfskunde  
Beeldende kunsten: Grafisch ontwerp 
Beeldende kunsten: Vrije kunsten 
Bestuurskunde en het publiek management  
Biochemie en de Biotechnologie  
Biochemie en de Biotechnologie / Biochemistry and Biotechnology  
Bioinformatics: Systems Biology 
Biologie  
Biomedical sciences: Infectious and tropical diseases (Research) (E) 
Biomedical sciences: Neurosciences (Research) (E) 
Biomedische wetenschappen  
Biomedische wetenschappen: Klinisch wetenschappelijk onderzoek 
Biomedische wetenschappen: Milieu en gezondheidswetenschappen 
Biomedische wetenschappen: Moleculaire en cellulaire biomedische wetenschappen 
Biomedische wetenschappen: Neurosciences 
Biomedische wetenschappen: Tropische biomedische wetenschappen 
Biowetenschappen: Land- en Tuinbouwkunde: Animal life 
Biowetenschappen: Land- en Tuinbouwkunde: Natuur en milieu 
Biowetenschappen: Land- en Tuinbouwkunde: Plantaardige en dierlijke productie 
Biowetenschappen: Land- en Tuinbouwkunde: Tropische plantaardige productie 
Biowetenschappen: Land- en Tuinbouwkunde: Tuinbouwkunde 
Biowetenschappen: Voedingsindustrie  
Business Administration (E)  
Business Economics  
Chemie  
Communicatiewetenschappen  
Communicatiewetenschappen: Mediastudies 
Communicatiewetenschappen: Strategische communicatie 
Conflict and development  
Criminologische wetenschappen  
Culturele studies  
Cultuurmanagement  
Economische wetenschappen  
Epidemiologie  
Erfgoedstudies  
Ergotherapeutische wetenschap  
EU-Studies  
Filmstudies en visuele cultuur  
Gender en Diversiteit  
Geografie  
Geomatica en landmeetkunde  
Geschiedenis  
Gezondheidsvoorlichting en -bevordering  
Handelswetenschappen  
Industriële wetenschappen: Biochemie  
Industriële wetenschappen: Bouwkunde  
Industriële wetenschappen: Chemie  
Industriële wetenschappen: Elektromechanica  
Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT  
Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT: Elektronica 
Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT: ICT 
Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT: Ingebedde systemen 
Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT: Multimedia en informatietechnologie 
Industriële wetenschappen: Elektrotechniek: Automatisering 
Industriële wetenschappen: Elektrotechniek: Elektrotechniek 
Industriële wetenschappen: Energie  
Industriële wetenschappen: Industrieel ontwerpen  
Industriële wetenschappen: Informatica  
Industriële wetenschappen: Kunststofverwerking  
Industriële wetenschappen: Landmeten  
Industriële wetenschappen: Nucleaire technologie  
Informatica  
Informatiemanagement  
Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen  
Interieurarchitectuur  
Internationale betrekkingen en de diplomatie  
Journalistiek  
Kunstwetenschappen en de archeologie  
Logopedische en audiologische wetenschappen  
Management (E)  
Management en beleid van de gezondheidszorg  
Management, zorg en beleid in de gerontologie  
Marine biological resources  
Maritieme wetenschappen  
Meertalige communicatie  
Meertalige professionele communicatie  
Milieuwetenschap  
Mobiliteitswetenschappen  
Onderwijskunde  
Opleidings- en onderwijswetenschappen  
Organisatie en het management  
Overheidsmanagement en -beleid  
Pedagogische wetenschappen: Klinische orthopedagogiek en disability studies 
Pedagogische wetenschappen: Pedagogiek en onderwijskunde 
Pedagogische wetenschappen of Educatieve studies  
Philosophy (E)  
Politieke communicatie  
Politieke wetenschappen  
Politieke wetenschappen: Internationale politiek 
Politieke wetenschappen: Nationale politiek 
Psychologie  
Psychologie: Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid 
Psychologie: Klinische psychologie 
Psychologie: Onderwijs 
Psychologie: Theoretische en experimentele psychologie 
Rechten  
Rehabilitation Sciences and Physiotherapie: Internal Conditions (E) 
Rehabilitation Sciences and Physiotherapie: Neurological Conditons (E) 
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie  
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: Inwendige aandoeningen 
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: Lerarenopleiding 
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: Musculoskeletale aandoeningen 
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: Neurologische aandoeningen 
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: Ouderen 
Seksuologie  
Sociaal werk  
Sociaal werk en sociaal beleid  
Sociale en culturele antropologie  
Sociologie  
Stedenbouw en ruimtelijke planning  
Taal- en Letterkunde  
Theater- en filmwetenschap  
Toegepaste economische wetenschappen  
Toegepaste Informatica  
Toerisme  
Tolken  
Veiligheidswetenschappen  
Vergelijkende en internationale politiek  
Verpleegkunde en vroedkunde  
Vertalen  
Wereldreligies - optie islamitische theologie en godsdienstwetenschappen  
Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen