Zoeken via studiegebied

Een studiegebied is een categorie waarin inhoudelijk verwante opleidingen zijn samengebracht. Een opleiding kan door opzet of inhoud behoren tot verschillende studiegebieden tegelijkertijd. Op Onderwijskiezer zijn die opleidingen samengebracht onder gecombineerde studiegebieden. Vergeet dus niet ook daar even te kijken als u een opleiding niet zou vinden.


Overzicht graduaatsopleidingen v/h hoger beroepsonderwijs, bachelor- en masteropleidingen per studiegebied


Archeologie en Kunstwetenschappen
Architectuur
Audiovisuele en Beeldende kunst
Audiovisuele en Beeldende kunst / Industriële wetenschappen en technologie
Bewegings- en Revalidatiewetenschappen
Biomedische wetenschappen
Biotechniek
Biotechniek / Industriële wetenschappen en technologie
Conservatie-restauratie
Diergeneeskunde
Economische en Toegepaste economische wetenschappen
Farmaceutische wetenschappen
Gecombineerde studiegebieden
Geneeskunde
Geschiedenis
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg / Onderwijs
Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht
Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
Handelswetenschappen en bedrijfskunde / Sociaal-agogisch werk
Industriële wetenschappen en Technologie
Muziek en Podiumkunsten
Nautische wetenschappen
Onderwijs
Politieke en Sociale wetenschappen
Politieke en sociale wetenschappen / Economische en toegepaste economische wetenschappen
Productontwikkeling
Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen
Sociaal-agogisch werk
Sociaal-agogisch werk / Gezondheidszorg / Onderwijs
Sociale gezondheidswetenschappen
Taal- en Letterkunde
Taal- en letterkunde / Geschiedenis
Tandheelkunde
Toegepaste biologische wetenschappen
Toegepaste taalkunde
Toegepaste wetenschappen
Verkeerskunde
Wetenschappen
Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen