Algemene info HO


 
De Hogere Zeevaartschool is vermeld bij het academisch onderwijs, omdat deze hogeschool naast professioneel onderwijs ook academisch onderwijs organiseert.

Het hoger onderwijs is geen leerplichtonderwijs. Elke opleiding bestaat uit een aantal opleidingsonderdelen. Elk opleidingsonderdeel krijgt een aantal studiepunten of credits toegekend. Dit is een maat voor studiebelasting; 1 studiepunt omvat 25 tot 30 u studie (les volgen en examens doen inbegrepen). Het hoger onderwijs omvat verschillende soorten opleidingen:

 • HBO5-opleidingen (Hoger Beroepsonderwijs)
  Het hoger beroepsonderwijs omvat opleidingen op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur (vandaar de roepnaam HBO5). De opleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. Zij situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor en duren ongeveer twee jaar.  Het niveau is minder theoretisch dan een bacheloropleiding. Het werkplekleren vormt een belangrijk onderdeel van een hbo5-opleiding en omvat minimaal een derde van de studieomvang.
  Het HBO5 omvat 2 soorten opleidingen:
 • Bacheloropleidingen
 • Bachelor word je na het afronden van een opleiding met tenminste 180 studiepunten (of normaal gezien drie academiejaren). Er zijn twee soorten:
  • Een professionele bachelor is gericht op de beroepspraktijk en leert je algemene en specifieke kennis en competenties die je nodig hebt om een bepaald beroep uit te oefenen. Na deze opleiding is er altijd een directe uitstroommogelijkheid naar de arbeidsmarkt. De professionele bachelor wordt georganiseerd door de hogescholen.
  • Een academische bachelor is een theoretische en wetenschappelijke opleiding, gericht op onderzoek en ontwikkelen van theoretische kennis. Het doel is je voor te bereiden op een masteropleiding.  De opleiding wordt georganiseerd door de universiteiten (muv de Hogere Zeevaartschool) of door hogescholen in een associatie met een universiteit (kunstopleidingen). Om het onderscheid te kunnen maken met de PBA, kunnen bij de academisch bachelors de specificaties of Arts, of Science, of Laws ..... aan de naam toegevoegd worden. 
  Een gedetailleerde vergelijking tussen deze bachelors vind je hier.
 • Masteropleidingen
  Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Een masteropleiding wordt afgesloten met een masterproef. Naast de universiteiten kunnen ook de hogescholen (in een associatie met een universiteit) masteropleidingen aanbieden.
 • Voortgezette opleidingen
  • Bachelor-na-bachelor
   Je moet eerst een bachelor behaald hebben om te mogen starten. Een banaba is een verdere specialisatie, meestal aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.
  • Master-na-master
   Je moet eerst een master behaald hebben om te mogen starten. Een manama is een verdere specialisatie, meestal aansluitend op je masteropleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.
 • Specifieke lerarenopleiding
  De specifieke lerarenopleiding leidt tot het diploma van leraar. Met dit pedagogisch diploma kan je les geven in de vakken die aansluiten bij je secundaire - of bachelor- of masteropleiding. De specifieke lerarenopleiding is een opleiding van 60 studiepunten waarvan 30 voor het theoretische gedeelte en 30 voor de praktijkcomponent. De SLO kan georganiseerd worden door centra voor volwassenenonderwijs, een hogeschool of universiteit.
 • Postgraduaten en na- en bijscholingen
  Een postgraduaat is een opleiding van ten minste 20 studiepunten. Het doel is de competenties verworven na een bachelor- of masteropleiding te verbreden en verdiepen.
 • Doctoraatsopleidingen
  Dit is de hoogste graad in de Vlaamse diplomaranking en wordt behaald aan een universiteit na de openbare verdediging van een proefschrift. De doctoraatsopleiding vormt de onderzoeker die op een zelfstandige wijze een bijdrage dient te leveren aan de ontwikkeling en de groei van de wetenschappelijke kennis.

Er bestaat ook:

 • Schakelprogramma
  Overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
  Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Het levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in één bepaalde instelling.
 • Voorbereidingsprogramma
  Dit programma kan je worden opgelegd als je niet in het bezit bent van een diploma dat je op rechtstreekse wijze toelating verleent tot de opleiding waarvoor je wilt inschrijven. Het programma wordt op maat bepaald en hangt af van het inhoudelijk verschil tussen de reeds gevolgde opleiding en de opleiding die je wenst te volgen. Het levert geen academische graad of diploma op, je hoeft er dan ook geen leerkrediet voor in te zetten.  Een voorbereidingsprogramma geeft toegang tot één welbepaalde opleiding in één bepaalde instelling.
 • Verkorte bachelor/master
  Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor (of master) wil behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn.
  Vaak gaat het om vrijstellingen op basis van EVC's/EVK's, maar voor bepaalde opleidingen zijn ook standaard verkorte programma’s uitgetekend. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig diploma.