Recht op vrijstellingen?

Wat?

Een vrijstelling betekent dat je geen examen moet afleggen over een bepaald opleidingsonderdeel of een deel ervan.
Voor het vrijgestelde opleidingsonderdeel ontvang je geen creditbewijs.
Op het diplomasupplement vermeldt de instelling de vrijstelling.
Je kan een vrijstelling aanvragen op basis van eerder verworven competenties (EVC) en eerder verworven kwalificaties (EVK).
Het is je instelling die autonoom bepaalt of je EVC of EVK voldoet om vrijstelling voor een bepaald opleidingsonderdeel te krijgen.
Er zijn geen andere wettelijke regels.
Als de instelling je geen vrijstelling geeft, moet zij dat wel motiveren.
De aanvraagprocedure vind je in het onderwijs- en examenreglement van je instelling.


Wat is een eerder verworven competentie (EVC)?

Een eerder verworven competentie gaat over wat je door praktijkervaring hebt geleerd.
EVC is het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd.
De competenties die je door praktijkervaring hebt verworven, kunnen overeenkomen met de competenties die aangeleerd worden in (bepaalde opleidingsonderdelen van) je bachelor- of masteropleiding.

In dat geval kunnen ze als eerder verworven competentie erkend worden en leiden tot vrijstellingen in je opleiding.
Soms gebruikt men ook de term 'elders verworven competentie'.


Wat is een eerder verworven kwalificatie (EVK)?

Een eerder verworven kwalificatie gaat over wat je eerder hebt gestudeerd.
EVK is elk binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat je een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met succes gevolgd hebt.
Kwalificaties door vroegere studies kunnen zijn:

  • Diploma’s
  • Creditbewijzen
  • Getuigschriften
  • Binnen- of buitenlandse studiebewijzen
  • Attesten van opleidingen waarvoor je een examen hebt afgelegd

De doelen van je leertraject moeten op voorhand vastliggen en ze moeten geëvalueerd worden.
Je moet dus een examen afgelegd hebben, dat uitmondde in een formeel attest.
Een bewijs van deelname aan een vorming of een opleiding is geen kwalificatie.
Soms gebruikt men ook de term 'elders verworven kwalificatie'.


Aanvullende info?

Brochure: Bewijs je bekwaamheid.

Website: Erkennen van competenties.