Veranderen in het hoger onderwijs.

Algemeen.

Je kan in het hoger onderwijs zowel je studieprogramma wijzigen (meer of minder studiepunten opnemen), als van studierichting en/of van onderwijsinstelling veranderen.
Dit kan gevolgen hebben voor:

 • leerkrediet
 • je studietoelage
 • je studiegeld
 • je kinderbijslag (nu 'Groeipakket' genoemd)

Gevolgen voor je Groeipakket (kinderbijslag).

Je hebt recht op een groeipakket als student:

 • zolang je nog geen 25 jaar bent en er tijdens het volledige academiejaar minstens 27 studiepunten opgenomen blijven en
 • je als student ingeschreven blijft.
  Om ononderbroken je groeipakket te ontvangen moet je vóór het einde van de maand na je uitschrijving voor een nieuwe opleiding inschrijven.

Gevolgen voor je studietoelage.

Het aantal studiepunten dat op 30 juni van het huidige academiejaar als opgenomen wordt beschouwd, is bepalend voor je studietoelage.
Wijzigingen in de loop van het academiejaar kunnen dus aanleiding geven tot een bijbetaling of gedeeltelijke terugvordering van je studietoelage.
Als er geen 27 studiepunten opgenomen zijn, heb je geen recht meer op een studietoelage en wordt deze volledig teruggevorderd.
Je behoudt het recht om eventueel verminderd studiegeld als (bijna-) beursstudent te betalen.


Gevolgen voor je studiegeld.

Het bedrag van het studiegeld varieert naargelang het aantal opgenomen studiepunten, de datum van wijziging van je inschrijving, ...
Je kan een deel van het studiegeld terugkrijgen of moeten bijbetalen.


Gevolgen voor je leerkrediet.

Ben je voor de 1ste keer ingeschreven voor een bacheloropleiding en stel je vast dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt?
Dan kan je leerkrediet terugkrijgen als je van opleiding of studierichting verandert.
Maak er wel op tijd werk van.

Je krijgt studiepunten terug:
Schrijf je op tijd uit voor je 1ste opleiding, dan beslist je instelling meestal dat je je studiepunten terugkrijgt. In het onderwijs- en examenreglement van je onderwijsinstelling staat tot wanneer je kan uitschrijven met teruggave van je leerkrediet.
Je moet wel altijd uitschrijven voor de start van de examens.

Je krijgt geen studiepunten terug:
Geeft je instelling geen studiepunten terug, maar schrijf je in voor een andere opleiding?
Dan kan je automatisch studiepunten terugkrijgen, afhankelijk van de datum waarop je inschrijft voor de andere opleiding en je deelname aan de examens van de 1ste opleiding.

 • Je verandert voor 1 december van opleiding:
  • Je krijgt het volledige ingezette leerkrediet terug voor vakken waarvoor je nog geen examen aflegde of waarvoor je slaagde.
 • Je verandert tussen 1 december en 15 maart van opleiding:
  • Je krijgt de helft van het ingezette leerkrediet terug voor vakken waarvoor je nog geen examen aflegde.
  • Je krijgt leerkrediet terug voor vakken waarvoor je examen aflegde en slaagde.
  • Je krijgt geen leerkrediet terug voor vakken waarvoor je examen aflegde en niet slaagde.
 • Je verandert na 15 maart van opleiding:
  • Je bent je leerkrediet kwijt, behalve voor de vakken waarvoor je slaagde.

Let wel:
van opleiding veranderen voor 1 december betekent dat je je voor 1 december voor de 1ste opleiding uitgeschreven hebt én voor de andere opleiding ingeschreven hebt.
Schrijf je je wel voor 1 december uit voor de 1ste opleiding, maar pas na 1 december (voor 15 maart) terug in voor de nieuwe opleiding, dan krijg je maar de helft van je ingezette leerkrediet terug.

Bij je inschrijving voor je nieuwe opleiding zet je weer leerkrediet in.
Het aantal studiepunten waarvoor je inschrijft, gaat van je leerkrediet af!