WAT en VOOR WIE?

De Vragenlijst StudiekeuzeTaken (VST) is een vragenlijst voor laatstejaars secundair onderwijs.
Het is een hulpmiddel om na te gaan in welke mate je werk maakt van 6 belangrijke studiekeuzetaken in de keuze naar het hoger onderwijs. Onderzoek toont namelijk dat het werk maken van deze taken je kans verhoogt op een succesvolle keuze in het hoger onderwijs. Na het invullen krijg je feedback en tips om je studiekeuzeproces te versterken.
Deze taken zijn:

KEUZETAAK

UITLEG

ITEMS

Oriëntatie op de keuze
Wil ik kiezen?
Meet de mate waarin je bewust bent van het feit dat je een studiekeuze moet maken en de mate waarin je bereid bent je in te zetten om een zo goed mogelijke studiekeuze te maken. 12 vragen
Exploratie van jezelf
Wie ben ik?
Meet de mate waarin je stilstaat bij kenmerken van jezelf: vaardigheden, interesses, waarden en studiemethode. 20 vragen
Brede exploratie van de keuzealternatieven
Hoe ziet het hoger onderwijs er uit?
Meet de mate waarin je algemene informatie over het hoger onderwijs hebt opgezocht. 5 vragen
Exploratie van keuzealternatieven in de diepte
Welke opleidingen zijn er?
Meet de mate waarin je gedetailleerde info over bepaalde studierichtingen hebt opgezocht. 10 vragen
Beslissingsstatus
Kan ik kiezen?
Meet de mate waarin je dicht bij het moment van een keuze staat. 2 vragen
Binding
Ben ik tevreden?
Meet de mate waarin je zeker bent van, gebonden bent aan en je identificeert met je keuze. 8 vragen

HOE?

De VST bestaat uit 57 items.  Soms moet je antwoorden op een schaal van 1 tot 9, soms moet je aangeven of je iets al dan niet vaak doet of gedaan hebt.
Wanneer je alle items hebt beantwoord, krijg je per studiekeuzetaak een score en een toelichting ervan.
De VST is een genormeerde proef, wat wil zeggen dat je de resultaten kunt vergelijken met leeftijdsgenoten. Er zijn normgegevens beschikbaar voor leerlingen aan het begin (september-oktober), midden (januari-februari), en einde (mei) uit het zesde jaar ASO. Wanneer je de proef aflegt periode september-december worden je resultaten vergeleken met de normgegevens begin zesde jaar ASO, wanneer je de proef aflegt januari-april worden je resultaten vergeleken met de normgegevens midden zesde jaar ASO, wanneer je de proef aflegt mei-augustus worden je resultaten vergeleken met de normgegevens eind zesde jaar ASO.

GOED OM WETEN!

Het is mogelijk de resultaten te printen en/of te ontvangen via e-mail en/of een pdf van te maken, zodat je ze makkelijk kunt bewaren. Je vult bij de start minimaal 1 emailadres in. Mailadressen worden enkel gebruikt om de resultaten te kunnen sturen.
We raden je aan de resultaten van deze proef te bespreken met je keuzebegeleider (CLB-medewerker, leerkracht).
De invultijd bedraagt ongeveer 30 minuten.

We danken de auteurs Veerle Germeijs (VCLB-koepel, Doctor in de Psychologie KU Leuven) & Karine Verschueren (gewoon hoogleraar Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen KU Leuven) voor de terbeschikkingstelling van deze proef.