Leerkrediet

Wat?

Iedereen krijgt bij de inschrijving in het hoger onderwijs een ‘leerkrediet’.
Dit is een virtuele rugzak met 140 studiepunten.


Hoe werkt het?

Voor een inschrijving haal je de studiepunten die je opneemt uit je rugzak.
Als je slaagt, krijg je ze terug.
De eerste 60 studiepunten waarvoor je slaagt, krijg je dubbel terug.


Waarom?

Het systeem wil jou stimuleren om bewust te kiezen en de onderwijsinstellingen om je zo goed mogelijk te begeleiden.


Voor welke opleidingen?

Als je inschrijft met een diplomacontract, is het leerkrediet enkel van toepassing op de initiële opleidingen (bachelors en masters).
Voor inschrijvingen in een schakelprogramma of in een voorbereidingsprogramma wordt het leerkrediet niet gebruikt. 
Ook voor de educatieve graduaatsopleiding of een verkorte educatieve bacheloropleiding (je bezit al een bachelordiploma), de bachelor na bacheloropleidingen en de master na masteropleidingen is het systeem van het leerkrediet niet van toepassing. Bron: onderwijs 


Als je een opleiding volgt aan de Koninklijke Militaire School moet je ook geen leerkrediet inzetten.

LET OP: Als je inschrijft met een creditcontract geldt het leerkrediet voor alle opleidingen!


Wat als het niet zo goed gaat?

Als je leerkrediet op of onder nul komt, dan kan je je enkel nog inschrijven met de toestemming van de instelling (hogeschool of universiteit) en kan deze meer inschrijvingsgeld vragen (tot maximaal het dubbele).

Als je na je inschrijving ontdekt dat je toch een verkeerde studiekeuze gemaakt hebt en van opleiding wenst te veranderen, dan heeft dit gevolgen voor jouw leerkrediet. 
Als generatiestudent krijg je het volledige leerkrediet terug als je voor 1 december van opleiding verandert.

Als je tussen 1 december en 15 maart verandert, dan krijg je nog de helft terug.

Voor niet-generatie studenten, bepaalt elke instelling zelf de datum tot waarop een wijziging in je inschrijving gevolgen heeft voor jouw leerkrediet


Wat als ik een diploma behaal?

Op het ogenblik dat je een masterdiploma behaalt, worden er 140 studiepunten afgetrokken van jouw leerkrediet. Als je daarna nog een bachelor- of masterdiploma wil behalen, zal je dat dus zelf moeten bekostigen, tenzij je leerkrediet overhebt.

Als je een bachelor behaalt, wordt er niets afgetrokken van je leerkrediet.

Op deze manier wil de overheid aan iedereen de kans geven om een masterdiploma te behalen.

Als je na het afstuderen of verlaten van het hoger onderwijs geen 60 studiepunten meer overhebt op jouw leerkrediet, kan je terug leerkrediet opbouwen.
Jaarlijks krijg je 10 studiepunten toegekend tot een maximum van 60. Zodra dit leerkrediet opgebruikt is, zal je wel zelf je bijkomende opleiding(en) in het hoger onderwijs moeten bekostigen.


Meer info?

Alle informatie over je leerkrediet vind je HIER.