Flexibel studeren in het hoger onderwijs

Wat?

Je 'moet' geen voltijds dagonderwijs volgen om een diploma hoger onderwijs te behalen. 
Je 'moet' ook geen aangeboden modeltraject volgen. 
Heel wat opleidingen kan je volgen in een flexibel traject dat beter bij je situatie past. 

Hieronder geven we een korte opsomming van de mogelijkheden om flexibel te studeren. Je kan best alle mogelijkheden bij de onderwijsinstellingen zelf bevragen. 


Mogelijkheden en opleidingenzoeker

Er zijn veel verschillende mogelijkheden en benamingen. 
Een overzicht:

1. Je kan, in samenspraak met je instelling, een individueel studieprogramma samenstellen.
In overleg kan je bepalen hoeveel studiepunten je opneemt.
Weet wel dat 27 studiepunten een minimum is om als student erkend te worden.

2. Je kan een traject volgen werkende studenten.
De studietrajecten zijn zo opgebouwd dat je werken en studeren gemakkelijker kan combineren.
Wettelijk ben je werkstudent, als je beantwoordt aan deze criteria:

 • je werkt minstens 80 u per maand in dienstverband of je bent uitkeringsgerechtigd werkzoekende en de opleiding kadert binnen een traject naar werk;
 • je hebt nog geen masterdiploma;
 • je volgt een studietraject met specifieke onderwijs- en leervormen en met specifieke modaliteiten van begeleiding en aanbod, dat als zodanig geregistreerd is in het Hogeronderwijsregister.

3. Je kan kiezen voor een flexibele traject: bv. afstandsonderwijs, e-learning, begeleide zelfstudie, avond- en/of weekendonderwijs, gegroepeerde lessen op 1 dag in de week, werkplekleren, starten in februari …

4. Je kan studeren met een examencontract, waarbij je enkel examens aflegt maar geen lessen volgt.

5. Je kan mogelijks vrijstellingen en/of studieduurverkorting krijgen via eerder verworven competenties (EVC) en/of eerder verworven kwalificaties (EVK).

Via onderstaande opleidingenzoeker kan je zoeken per opleiding, per flexibel systeem of instelling. Onderwijskiezer onderscheidt deze flexibele systemen: 

 • Afstandsonderwijs
 • Avondonderwijs
 • Starten in februari
 • Starten na de herfstvakantie
 • Werkplekleren
 • Werkstudententraject
 • VDAB-traject 

Opleiding:
Flexibel systeem:
Onderwijsinstelling:

 

Open Universiteit

Aan de Open Universiteit kan je via zelfstudie een universitair bachelor- of masterdiploma behalen. In online afstandsonderwijs bepaal je zelf je eigen studietempo.
De opleidingen zijn modulair opgebouwd en het examensysteem is flexibel.
Je leert zelfstandig, via zelfstudie, maar je kan ook een beroep doen op een studieadviseur of mentor.
De cursussen worden aangeboden op een vast of een variabel startmoment.
Je krijgt toegang tot het online leerplatform en bij een aantal cursussen kan je online of in de studiecentra bijeenkomsten bijwonen.

Let wel op: De Open Universiteit (www.ou.be/studiecentra) is een Nederlandse universiteit, die ook aan elke Vlaamse universiteit een studiecentrum heeft.
Binnen de Europese bachelor-masterstructuur kan je het diploma van de Open Universiteit gelijkwaardig laten verklaren met een Vlaams bachelor- of masterdiploma.
Voor meer informatie kan je terecht bij de Vlaamse studiecentra of NARIC-Vlaanderen (
http://naricvlaanderen.be). 


Bijzondere statuten

Naast de georganiseerde flexibele systemen bestaat er ook een veelheid aan bijzondere statuten :

 • studenten met een functiebeperking;
 • studenten met uitzonderlijke individuele of sociale omstandigheden (vb. gezondheidsproblemen, zelfstandige studenten …);
 • student-ondernemer;
 • erkende topsporters;
 • professionele kunstbeoefenaars;
 • studenten met een mandaat in een centraal advies- of bestuursorgaan;

Een bijzonder statuut moet goedgekeurd worden door de betrokken onderwijsinstelling.