Flexibel studeren in hoger onderwijs

Wat?

Je 'moet' geen voltijds dagonderwijs volgen om een diploma hoger onderwijs te behalen. Je 'moet' ook geen aangeboden modeltraject volgen. Heel wat opleidingen kan je volgen in een flexibel systeem dat beter bij je situatie past. Dit gebeurt altijd na overleg met de hogeschool of universiteit.

Individueel studieprogramma

Je kan, in samenspraak met je instelling, een individueel studieprogramma samenstellen. In overleg kan je bepalen hoeveel studiepunten je opneemt. Weet wel dat 27 studiepunten een minimum is om als student erkend te worden en in aanmerking te komen voor het groeipakket en studietoelage.

Werkstudenttraject

De studietrajecten zijn zo opgebouwd dat je werken en studeren gemakkelijker kan combineren. Wettelijk ben je werkstudent, als je beantwoordt aan deze criteria:

  • je werkt minstens 80 u per maand in dienstverband of je bent uitkeringsgerechtigd werkzoekende en de opleiding kadert binnen een traject naar werk;
  • je hebt nog geen masterdiploma;
  • je volgt een studietraject met specifieke onderwijs- en leervormen en met specifieke modaliteiten van begeleiding en aanbod, dat als zodanig geregistreerd is in het Hogeronderwijsregister.

Flexibele trajecten

De hogescholen en universiteiten bieden flexibele trajecten aan voor studenten die geen voltijds dagonderwijs kunnen of willen volgen. Zo is er bijvoorbeeld afstandsonderwijs, e-learning, begeleide zelfstudie, avond- en/of weekendonderwijs, gegroepeerde lessen op 1 dag in de week, werkplekleren, starten in februari … Niet alle instellingen bieden al deze mogelijkheden aan, je neemt best contact met hen op voor meer info. Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid om een examencontract af te sluiten, waarbij je enkel examens aflegt, maar geen lessen volgt.

Open universiteit

Aan de Open Universiteit kan je via zelfstudie een universitair bachelor- of masterdiploma behalen. In online afstandsonderwijs bepaal je zelf je eigen studietempo.
De opleidingen zijn modulair opgebouwd en het examensysteem is flexibel.
Je leert zelfstandig, via zelfstudie, maar je kan ook een beroep doen op een studieadviseur of mentor.
De cursussen worden aangeboden op een vast of een variabel startmoment.
Je krijgt toegang tot het online leerplatform en bij een aantal cursussen kan je online of in de studiecentra bijeenkomsten bijwonen.
Let wel op: de Open Universiteit is een Nederlandse universiteit, die ook aan elke Vlaamse universiteit een studiecentrum heeft.
Binnen de Europese bachelor-masterstructuur kan je het diploma van de Open Universiteit gelijkwaardig laten verklaren met een Vlaams bachelor- of masterdiploma. Voor meer informatie kan je terecht bij de Vlaamse studiecentra of NARIC-Vlaanderen.

Bijzondere statuten

Naast de georganiseerde flexibele systemen bestaat er ook een veelheid aan bijzondere statuten :

  • studenten met een functiebeperking;
  • studenten met uitzonderlijke individuele of sociale omstandigheden (vb. gezondheidsproblemen, zelfstandige studenten …);
  • student-ondernemer;
  • erkende topsporters;
  • professionele kunstbeoefenaars;
  • studenten met een mandaat in een centraal advies- of bestuursorgaan;

Een bijzonder statuut moet goedgekeurd worden door de betrokken onderwijsinstelling.

VDAB-traject

Als je ingeschreven bent als werkzoekende en al minstens twee jaar de schoolbanken hebt verlaten, kan je via de VDAB gratis een opleiding in het hoger onderwijs volgen. Je moet voldoen aan bepaalde voorwaarden.
Volgende opleidingen komen in aanmerking voor een VDAB-traject:

Graduaatsopleiding

HR-support

Internet of Things

Transport en logistiek, Douanedeclaratie

Transport en logistiek, Luchtvracht

Transport en logistiek, Magazijnbeheer

Transport en logistiek, Spoorvervoer

Transport en logistiek, Terminalbeheer

Transport en logistiek, Wegvervoer

Professionele bacheloropleiding

Agro- en Biotechnologie, Landbouw

Bedrijfsmanagement, Accountancy-fiscaliteit

Bedrijfsmanagement, Financin en verzekeringen

Bedrijfsmanagement, Supply chain management

Biomedische laboratoriumtechnologie, Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie

Biomedische laboratoriumtechnologie, Medische laboratoriumtechnologie

Chemie, Biochemie

Chemie, Chemie

Chemie, Procestechnologie

Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs

Educatieve opleiding: Lager onderwijs

Educatieve opleiding: Secundair onderwijs, Aardrijkskunde

Educatieve opleiding: Secundair onderwijs, Biologie

Educatieve opleiding: Secundair onderwijs, Chemie

Educatieve opleiding: Secundair onderwijs, Elektriciteit

Educatieve opleiding: Secundair onderwijs, Engels

Educatieve opleiding: Secundair onderwijs, Frans

Educatieve opleiding: Secundair onderwijs, Fysica

Educatieve opleiding: Secundair onderwijs, Gezondheidsopvoeding

Educatieve opleiding: Secundair onderwijs, Informatica

Educatieve opleiding: Secundair onderwijs, Katholieke godsdienst

Educatieve opleiding: Secundair onderwijs, Mechanica

Educatieve opleiding: Secundair onderwijs, Natuurwetenschappen

Educatieve opleiding: Secundair onderwijs, Nederlands

Educatieve opleiding: Secundair onderwijs, Nederlands als niet-thuistaal

Educatieve opleiding: Secundair onderwijs, Project algemene vakken / Maatschappelijke vorming

Educatieve opleiding: Secundair onderwijs, Techniek

Educatieve opleiding: Secundair onderwijs, Wiskunde

Elektromechanica, Automatisering

Elektromechanica, Elektromechanica

Elektromechanica, Klimatisering

Elektromechanica, Onderhoudstechnologie

Elektromechanica, Procesautomatisering

Elektromechanica, Technisch-commercieel adviseur

Elektronica - ICT, Elektronica

Elektronica - ICT, ICT

Elektronica - ICT, zonder specifieke afstudeerrichtingen

Energiemanagement

Energietechnologie

Ergotherapie

Informatiemanagement en Multimedia

Ontwerp- en productietechnologie, Kunststofverwerking

Ontwerp- en productietechnologie, Ontwerp- en productietechnologie

Ontwerp- en productietechnologie, zonder specifieke afstudeerrichtingen

Organisatie en management (Office management), Business & languages

Orthopedagogie

Orthopedagogie, Toegepaste jeugdcriminologie

Textieltechnologie

Toegepaste informatica, Applicatie-ontwikkeling

Toegepaste informatica, Artificiële intelligentie

Toegepaste informatica, Softwaremanagement

Toegepaste informatica, Systemen en netwerkbeheer

Toegepaste informatica, zonder specifieke afstudeerrichtingen

Verpleegkunde