Flexibel studeren in het hoger onderwijs

Wat?

Je 'moet' geen voltijds dagonderwijs volgen om een diploma hoger onderwijs te behalen.  Je 'moet' ook geen aangeboden modeltraject volgen. Heel wat opleidingen kan je volgen in een flexibel traject dat beter bij je situatie past. 


Mogelijkheden en opleidingenzoeker

Er zijn veel verschillende mogelijkheden en benamingen. 
Een overzicht:

1. Je kan, in samenspraak met je instelling, een individueel studieprogramma samenstellen.
In overleg kan je bepalen hoeveel studiepunten je opneemt. Weet wel dat 27 studiepunten een minimum is om als student erkend te worden.

2. Je kan een traject volgen werkende studenten.
De studietrajecten zijn zo opgebouwd dat je werken en studeren gemakkelijker kan combineren.
Wettelijk ben je werkstudent, als je beantwoordt aan deze criteria:

 • je werkt minstens 80 u per maand in dienstverband of je bent uitkeringsgerechtigd werkzoekende en de opleiding kadert binnen een traject naar werk;
 • je hebt nog geen masterdiploma;
 • je volgt een studietraject met specifieke onderwijs- en leervormen en met specifieke modaliteiten van begeleiding en aanbod, dat als zodanig geregistreerd is in het Hogeronderwijsregister.

3. Je kan kiezen voor een flexibele traject: bv. afstandsonderwijs, e-learning, begeleide zelfstudie, avond- en/of weekendonderwijs, gegroepeerde lessen op 1 dag in de week, werkplekleren, starten in februari …

4. Je kan studeren met een examencontract, waarbij je enkel examens aflegt maar geen lessen volgt.

5. Je kan mogelijks vrijstellingen en/of studieduurverkorting krijgen via eerder verworven competenties (EVC) en/of eerder verworven kwalificaties (EVK).

Via onderstaande opleidingenzoeker kan je zoeken per opleiding, per flexibel systeem of instelling. Onderwijskiezer onderscheidt deze flexibele systemen: 

 • Afstandsonderwijs
 • Avondonderwijs
 • Starten in februari
 • Starten na de herfstvakantie
 • Werkplekleren
 • Werkstudententraject
 • VDAB-traject 

Opleiding:
Flexibel systeem:
Onderwijsinstelling:

 

Open universiteit Nederland

Aan elke Vlaamse universiteit is er een studiecentrum Open Universiteit. 
Deze Nederlandse organisatie biedt open hoger afstandsonderwijs aan voor volwassenen. Je kan er een bachelor of master behalen. Het onderwijs wordt aangeboden in de vorm van zelfstudiepakketten die men studeert waar en wanneer men wil. Er is begeleiding voorzien vanuit de studiecentra.
Je bepaalt in ruime mate zelf je studietempo.
Door de modulaire programma-opbouw en het hieraan gekoppelde studiepuntenstelsel, is het mogelijk een studie stap voor stap en certificaat na certificaat op te bouwen.

LET OPOpen Universiteit is een Nederlandse instelling. Je behaalt dus een Nederlands diploma. Een toekomstige werkgever kan vragen dat je dat diploma gelijkwaardig laat verklaren met een Vlaams diploma. Daarvoor kan je terecht bij NARIC-Vlaanderen.


Bijzondere statuten

Naast de georganiseerde flexibele systemen bestaat er ook een veelheid aan bijzondere statuten :

 • studenten met een functiebeperking;
 • studenten met uitzonderlijke individuele of sociale omstandigheden (vb. gezondheidsproblemen, zelfstandige studenten …);
 • student-ondernemer;
 • erkende topsporters;
 • professionele kunstbeoefenaars;
 • studenten met een mandaat in een centraal advies- of bestuursorgaan;

Een bijzonder statuut moet goedgekeurd worden door de betrokken onderwijsinstelling.