Academische bachelors

Opleidingen zijn opgenomen tot op het niveau van de officiële afstudeerrichtingen (min. 30 stp.). Keuzetrajecten zijn niet als aparte richtingen opgenomen; ze worden desgevallend vermeld in de beschrijving van de opleiding. Via de tool 'Keuzetrajecten HO' kan je opzoeken tot welke opleiding een bepaald keuzetraject behoort.
Het -logo achter de opleiding duidt aan dat het gaat om een STEM-opleiding. Wat is STEM? Je vindt hier meer informatie. Alle STEM opleidingen.

Afrikaanse talen en culturen 
Agogische wetenschappen 
Archeologie 
Architectuur 
Audiovisuele kunsten: Algemene opleiding 
Audiovisuele kunsten: Animatiefilm 
Audiovisuele kunsten: Cinematografie 
Audiovisuele kunsten: Communicatie- en multimediadesign 
Audiovisuele kunsten: Film 
Audiovisuele kunsten: Montage 
Audiovisuele kunsten: Productie 
Audiovisuele kunsten: Radio 
Audiovisuele kunsten: Regie 
Audiovisuele kunsten: Schrijven 
Audiovisuele kunsten: Televisie-film 
Beeldende kunsten: Autonome vormgeving 
Beeldende kunsten: Fotografie 
Beeldende kunsten: Grafisch ontwerp 
Beeldende kunsten: Juweelontwerp en edelsmeedkunst 
Beeldende kunsten: Mode 
Beeldende kunsten: Textielontwerp 
Beeldende kunsten: Theaterkostuum 
Beeldende kunsten: Vrije kunsten 
Bestuurskunde en publiek management 
Bio-ingenieurswetenschappen: Algemene opleiding 
Bio-ingenieurswetenschappen: Cel- en genbiotechnologie 
Bio-ingenieurswetenschappen: Chemie en voedingstechnologie 
Bio-ingenieurswetenschappen: Land- en bosbeheer 
Bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde 
Bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie 
Biochemie en biotechnologie 
Biologie 
Biomedische wetenschappen 
Biowetenschappen 
Business Administration (E) 
Business Studies (E) 
Chemie 
Communicatiewetenschappen 
Computerwetenschappen 
Conservatie - restauratie 
Criminologische wetenschappen 
Diergeneeskunde 
Drama: Acteren 
Drama: Algemene opleiding 
Drama: Kleinkunst 
Drama: Regie 
Drama: Woordkunst 
Economische wetenschappen 
Engineering Technology: Chemical engineering (E) 
Engineering Technology: Electromechanical engineering (E) 
Engineering Technology: Electronics engineering (E) 
Farmaceutische wetenschappen 
Fysica 
Fysica en sterrenkunde 
Geneeskunde 
Geografie 
Geografie en geomatica 
Geologie 
Geschiedenis: Algemene opleiding 
Geschiedenis: Geschiedenis van de oudheid 
Geschiedenis: Geschiedenis van de oudheid tot heden 
Global communication (E) 
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (ETF): Bijbel en Theologie 
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (ETF): Godsdienst en Onderwijs 
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (ETF): Kerk en Pastoraat 
Handelswetenschappen 
Industriële wetenschappen: Bouwkunde 
Industriële wetenschappen: Chemie 
Industriële wetenschappen: Elektromechanica 
Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT 
Industriële wetenschappen: Industrieel ontwerpen 
Industriële wetenschappen: Informatica 
Industriële wetenschappen: Nucleaire technologie 
Industriële wetenschappen: Verpakkingstechnologie 
Industriële wetenschappen: Bio-industriële wetenschappen 
Informatica 
Ingenieurswetenschappen (KMS) 
Ingenieurswetenschappen: Architectuur 
Ingenieurswetenschappen: Bouwkunde 
Ingenieurswetenschappen: Chemie en materialen 
Ingenieurswetenschappen: Chemische technologie 
Ingenieurswetenschappen: Chemische technologie en materiaalkunde 
Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen 
Ingenieurswetenschappen: Elektronica- en informatietechnologie 
Ingenieurswetenschappen: Elektrotechniek 
Ingenieurswetenschappen: Geotechniek en mijnbouwkunde 
Ingenieurswetenschappen: Materiaalkunde 
Ingenieurswetenschappen: Toegepaste natuurkunde 
Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde 
Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde-elektrotechniek 
Interieurarchitectuur 
International Affairs (E) 
International and European law (E) 
Kunstwetenschappen 
Kunstwetenschappen en archeologie 
Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen 
Logopedische en audiologische wetenschappen: Algemene opleiding 
Logopedische en audiologische wetenschappen: Audiologie 
Logopedische en audiologische wetenschappen: Logopedie 
Milieu- en preventiemanagement 
Mobiliteitswetenschappen 
Moraalwetenschappen 
Musicologie 
Muziek: Compositie 
Muziek: Directie 
Muziek: Instrument/Zang 
Muziek: Instrumentenbouw 
Muziek: Jazz/Lichte muziek 
Muziek: Muziekpedagogie 
Muziek: Muziektheorie/Schriftuur 
Muziek: Muziektherapie 
Muziek: Scheppende muziek 
Muziek: Uitvoerende muziek 
Nautische wetenschappen 
Onderwijskunde 
Oost-Europese talen en culturen 
Oosterse talen en culturen: Arabistiek en Islamkunde 
Oosterse talen en culturen: China (China-traject) 
Oosterse talen en culturen: China (UGent-traject) 
Oosterse talen en culturen: India 
Oosterse talen en culturen: Japan 
Pedagogische wetenschappen: Algemene opleiding 
Pedagogische wetenschappen: Klinische orthopedagogiek en Disability Studies 
Pedagogische wetenschappen: Pedagogiek en onderwijskunde 
Pedagogische wetenschappen: Sociale agogiek 
Pentecostal theology and biblical studies (E) 
Philosophy (E) 
Politieke wetenschappen 
Politieke wetenschappen en Sociologie: Politieke wetenschappen 
Politieke wetenschappen en Sociologie: Sociologie 
Productdesign 
Productontwikkeling 
Protestantse godgeleerdheid 
Psychologie: Algemene opleiding 
Psychologie: Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid 
Psychologie: Klinische psychologie 
Psychologie: Theoretische en experimentele psychologie 
Rechten 
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 
Sciences nautiques (F) 
Sociaal-economische wetenschappen 
Social sciences: Communication studies (E) 
Social sciences: Political sciences (E) 
Social sciences: Sociology (E) 
Sociale en militaire wetenschappen (KMS) 
Sociologie 
Taal- en letterkunde 
Taal- en regiostudies: Arabistiek en Islamkunde 
Taal- en regiostudies: Japanologie 
Taal- en regiostudies: Sinologie 
Tandheelkunde 
Theologie en religiewetenschappen 
Theology and religious studies (E) 
Toegepaste economische wetenschappen 
Toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde 
Toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid 
Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur 
Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica 
Toegepaste taalkunde 
Visual Arts: Costume Design (E) 
Visual Arts: Fashion (E) 
Visual Arts: Fine Arts (E) 
Visual Arts: Graphic design (E) 
Visual Arts: Jewellery Design & Gold- and Silversmithing (E) 
Visual Arts: Photography (E) 
Wijsbegeerte 
Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen 
Wiskunde 

Academische bachelors

Opleidingen zijn opgenomen tot op het niveau van de officiële afstudeerrichtingen (min. 30 stp.). Keuzetrajecten zijn niet als aparte richtingen opgenomen; ze worden desgevallend vermeld in de beschrijving van de opleiding. Via de tool 'Keuzetrajecten HO' kan je opzoeken tot welke opleiding een bepaald keuzetraject behoort.
De logootjes achter de benaming geven extra informatie.

  • STEM: in het programma van deze richtingen overheersen duidelijk de STEM-componenten.
  • Lichte STEM: in het programma van deze richtingen zijn er duidelijke STEM-componenten, maar deze overheersen minder dan bij de echte STEM-richtingen.
  • Zorg STEM: in het programma van deze richtingen zijn er duidelijke STEM-componenten die gericht zijn op de zorgsector.

Wat is STEM? Je vindt hier meer informatie. Alle STEM-opleidingen.

Afrikaanse talen en culturen 
Agogische wetenschappen 
Archeologie 
Architectuur 
Audiovisuele kunsten: Algemene opleiding 
Audiovisuele kunsten: Animatiefilm 
Audiovisuele kunsten: Cinematografie 
Audiovisuele kunsten: Communicatie- en multimediadesign 
Audiovisuele kunsten: Film 
Audiovisuele kunsten: Montage 
Audiovisuele kunsten: Productie 
Audiovisuele kunsten: Radio 
Audiovisuele kunsten: Regie 
Audiovisuele kunsten: Schrijven 
Audiovisuele kunsten: Televisie-film 

Beeldende kunsten: Autonome vormgeving 
Beeldende kunsten: Fotografie 
Beeldende kunsten: Grafisch ontwerp 
Beeldende kunsten: Juweelontwerp en edelsmeedkunst 
Beeldende kunsten: Mode 
Beeldende kunsten: Textielontwerp 
Beeldende kunsten: Theaterkostuum 
Beeldende kunsten: Vrije kunsten 
Bestuurskunde en publiek management 
Bio-ingenieurswetenschappen: Algemene opleiding 
Bio-ingenieurswetenschappen: Cel- en genbiotechnologie 
Bio-ingenieurswetenschappen: Chemie en voedingstechnologie 
Bio-ingenieurswetenschappen: Land- en bosbeheer 
Bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde 
Bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie 
Biochemie en biotechnologie 
Biologie 
Biomedische wetenschappen 
Biowetenschappen 
Business Administration (E) 
Business Studies (E) 

Chemie 
Communicatiewetenschappen 
Computerwetenschappen 
Conservatie - restauratie 
Criminologische wetenschappen 

Geneeskunde 
Geografie 
Geografie en geomatica 
Geologie 
Geschiedenis: Algemene opleiding 
Geschiedenis: Geschiedenis van de oudheid 
Geschiedenis: Geschiedenis van de oudheid tot heden 
Global communication (E) 
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (ETF): Bijbel en Theologie 
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (ETF): Godsdienst en Onderwijs 
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (ETF): Kerk en Pastoraat 

Handelswetenschappen 

Industriële wetenschappen: Bouwkunde 
Industriële wetenschappen: Chemie 
Industriële wetenschappen: Elektromechanica 
Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT 
Industriële wetenschappen: Industrieel ontwerpen 
Industriële wetenschappen: Informatica 
Industriële wetenschappen: Nucleaire technologie 
Industriële wetenschappen: Verpakkingstechnologie 
Industriële wetenschappen: Bio-industriële wetenschappen 
Informatica 
Ingenieurswetenschappen (KMS) 
Ingenieurswetenschappen: Architectuur 
Ingenieurswetenschappen: Bouwkunde 
Ingenieurswetenschappen: Chemie en materialen 
Ingenieurswetenschappen: Chemische technologie 
Ingenieurswetenschappen: Chemische technologie en materiaalkunde 
Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen 
Ingenieurswetenschappen: Elektronica- en informatietechnologie 
Ingenieurswetenschappen: Elektrotechniek 
Ingenieurswetenschappen: Geotechniek en mijnbouwkunde 
Ingenieurswetenschappen: Materiaalkunde 
Ingenieurswetenschappen: Toegepaste natuurkunde 
Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde 
Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde-elektrotechniek 
Interieurarchitectuur 
International Affairs (E) 
International and European law (E) 

Pedagogische wetenschappen: Algemene opleiding 
Pedagogische wetenschappen: Klinische orthopedagogiek en Disability Studies 
Pedagogische wetenschappen: Pedagogiek en onderwijskunde 
Pedagogische wetenschappen: Sociale agogiek 
Pentecostal theology and biblical studies (E) 
Philosophy (E) 
Politieke wetenschappen 
Politieke wetenschappen en Sociologie: Politieke wetenschappen 
Politieke wetenschappen en Sociologie: Sociologie 
Productdesign 
Productontwikkeling 
Protestantse godgeleerdheid 
Psychologie: Algemene opleiding 
Psychologie: Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid 
Psychologie: Klinische psychologie 
Psychologie: Theoretische en experimentele psychologie 

Rechten 
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 

Sciences nautiques (F) 
Sociaal-economische wetenschappen 
Social sciences: Communication studies (E) 
Social sciences: Political sciences (E) 
Social sciences: Sociology (E) 
Sociale en militaire wetenschappen (KMS) 
Sociologie 

Afrikaanse talen en culturen 
Agogische wetenschappen 
Archeologie 
Architectuur 
Audiovisuele kunsten: Algemene opleiding 
Audiovisuele kunsten: Animatiefilm 
Audiovisuele kunsten: Cinematografie 
Audiovisuele kunsten: Communicatie- en multimediadesign 
Audiovisuele kunsten: Film 
Audiovisuele kunsten: Montage 
Audiovisuele kunsten: Productie 
Audiovisuele kunsten: Radio 
Audiovisuele kunsten: Regie 
Audiovisuele kunsten: Schrijven 
Audiovisuele kunsten: Televisie-film 
Beeldende kunsten: Autonome vormgeving 
Beeldende kunsten: Fotografie 
Beeldende kunsten: Grafisch ontwerp 
Beeldende kunsten: Juweelontwerp en edelsmeedkunst 
Beeldende kunsten: Mode 
Beeldende kunsten: Textielontwerp 
Beeldende kunsten: Theaterkostuum 
Beeldende kunsten: Vrije kunsten 
Bestuurskunde en publiek management 
Bio-ingenieurswetenschappen: Algemene opleiding 
Bio-ingenieurswetenschappen: Cel- en genbiotechnologie 
Bio-ingenieurswetenschappen: Chemie en voedingstechnologie 
Bio-ingenieurswetenschappen: Land- en bosbeheer 
Bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde 
Bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie 
Biochemie en biotechnologie 
Biologie 
Biomedische wetenschappen 
Biowetenschappen 
Business Administration (E) 
Business Studies (E) 
Chemie 
Communicatiewetenschappen 
Computerwetenschappen 
Conservatie - restauratie 
Criminologische wetenschappen 
Diergeneeskunde 
Drama: Acteren 
Drama: Algemene opleiding 
Drama: Kleinkunst 
Drama: Regie 
Drama: Woordkunst 
Economische wetenschappen 
Engineering Technology: Chemical engineering (E) 
Engineering Technology: Electromechanical engineering (E) 
Engineering Technology: Electronics engineering (E) 
Farmaceutische wetenschappen 
Fysica 
Fysica en sterrenkunde 
Geneeskunde 
Geografie 
Geografie en geomatica 
Geologie 
Geschiedenis: Algemene opleiding 
Geschiedenis: Geschiedenis van de oudheid 
Geschiedenis: Geschiedenis van de oudheid tot heden 
Global communication (E) 
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (ETF): Bijbel en Theologie 
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (ETF): Godsdienst en Onderwijs 
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (ETF): Kerk en Pastoraat 
Handelswetenschappen 
Industriële wetenschappen: Bouwkunde 
Industriële wetenschappen: Chemie 
Industriële wetenschappen: Elektromechanica 
Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT 
Industriële wetenschappen: Industrieel ontwerpen 
Industriële wetenschappen: Informatica 
Industriële wetenschappen: Nucleaire technologie 
Industriële wetenschappen: Verpakkingstechnologie 
Industriële wetenschappen: Bio-industriële wetenschappen 
Informatica 
Ingenieurswetenschappen (KMS) 
Ingenieurswetenschappen: Architectuur 
Ingenieurswetenschappen: Bouwkunde 
Ingenieurswetenschappen: Chemie en materialen 
Ingenieurswetenschappen: Chemische technologie 
Ingenieurswetenschappen: Chemische technologie en materiaalkunde 
Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen 
Ingenieurswetenschappen: Elektronica- en informatietechnologie 
Ingenieurswetenschappen: Elektrotechniek 
Ingenieurswetenschappen: Geotechniek en mijnbouwkunde 
Ingenieurswetenschappen: Materiaalkunde 
Ingenieurswetenschappen: Toegepaste natuurkunde 
Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde 
Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde-elektrotechniek 
Interieurarchitectuur 
International Affairs (E) 
International and European law (E) 
Kunstwetenschappen 
Kunstwetenschappen en archeologie 
Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen 
Logopedische en audiologische wetenschappen: Algemene opleiding 
Logopedische en audiologische wetenschappen: Audiologie 
Logopedische en audiologische wetenschappen: Logopedie 
Milieu- en preventiemanagement 
Mobiliteitswetenschappen 
Moraalwetenschappen 
Musicologie 
Muziek: Compositie 
Muziek: Directie 
Muziek: Instrument/Zang 
Muziek: Instrumentenbouw 
Muziek: Jazz/Lichte muziek 
Muziek: Muziekpedagogie 
Muziek: Muziektheorie/Schriftuur 
Muziek: Muziektherapie 
Muziek: Scheppende muziek 
Muziek: Uitvoerende muziek 
Nautische wetenschappen 
Onderwijskunde 
Oost-Europese talen en culturen 
Oosterse talen en culturen: Arabistiek en Islamkunde 
Oosterse talen en culturen: China (China-traject) 
Oosterse talen en culturen: China (UGent-traject) 
Oosterse talen en culturen: India 
Oosterse talen en culturen: Japan 
Pedagogische wetenschappen: Algemene opleiding 
Pedagogische wetenschappen: Klinische orthopedagogiek en Disability Studies 
Pedagogische wetenschappen: Pedagogiek en onderwijskunde 
Pedagogische wetenschappen: Sociale agogiek 
Pentecostal theology and biblical studies (E) 
Philosophy (E) 
Politieke wetenschappen 
Politieke wetenschappen en Sociologie: Politieke wetenschappen 
Politieke wetenschappen en Sociologie: Sociologie 
Productdesign 
Productontwikkeling 
Protestantse godgeleerdheid 
Psychologie: Algemene opleiding 
Psychologie: Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid 
Psychologie: Klinische psychologie 
Psychologie: Theoretische en experimentele psychologie 
Rechten 
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 
Sciences nautiques (F) 
Sociaal-economische wetenschappen 
Social sciences: Communication studies (E) 
Social sciences: Political sciences (E) 
Social sciences: Sociology (E) 
Sociale en militaire wetenschappen (KMS) 
Sociologie 
Taal- en letterkunde 
Taal- en regiostudies: Arabistiek en Islamkunde 
Taal- en regiostudies: Japanologie 
Taal- en regiostudies: Sinologie 
Tandheelkunde 
Theologie en religiewetenschappen 
Theology and religious studies (E) 
Toegepaste economische wetenschappen 
Toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde 
Toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid 
Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur 
Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica 
Toegepaste taalkunde 
Visual Arts: Costume Design (E) 
Visual Arts: Fashion (E) 
Visual Arts: Fine Arts (E) 
Visual Arts: Graphic design (E) 
Visual Arts: Jewellery Design & Gold- and Silversmithing (E) 
Visual Arts: Photography (E) 
Wijsbegeerte 
Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen 
Wiskunde