Basisverpleegkunde - Graduaatsopleiding

 

Vanaf het academiejaar 2023-2024 wordt deze opleiding hervormd: we spreken niet meer over HBO5 Verpleegkunde, maar over Basisverpleegkunde.
De hervorming zal geleidelijk gebeuren: de eerste twee modules zoals ze hieronder beschreven zijn, blijven ongewijzigd. De verdere modules worden stap voor stap herwerkt.
Basisverpleegkunde behoort tot het hoger onderwijs en situeert zich tussen het secundair onderwijs (SO) en de Professionele bachelor (Pba). Het behoort tot het niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. De volledige opleiding duurt 3 jaar en bestaat uit 5 modules verspreid over 6 semesters: • Initiatie verpleegkunde

 • Verpleegkundige basiszorg

 • Oriëntatie algemene gezondheidszorg

 • Oriëntatie ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg

 • Toegepaste verpleegkunde


De opleiding is sterk praktijkgericht. Stages zijn een essentieel onderdeel. Ze nemen dan ook de helft van je opleiding in. De complexiteit en het aantal uren stage stijgt naarmate je vordert in je opleiding. Elke module heeft een specifieke inhoud en specifieke stages. Je stage heeft steeds te maken met de module die je op dat moment volgt. Daarnaast krijg je nog veel praktijkoefeningen.


Flexibele opleiding:


Basisverpleegkunde is modulair en flexibel opgebouwd. Elke module is opgebouwd uit afwisselend les & stage. Je kan per module inschrijven. Je kan slechts 1 module tegelijk volgen. Meestal zijn er verschillende instapmomenten. Zo kan je je opleiding in de meeste scholen starten op 1 september of op 1 februari.


Aangezien de opleiding flexibel georganiseerd kan worden, kan de studieduur verschillen. Deze is immers afhankelijk van het traject dat je kiest. Als je even stopt tussen het volgen van verschillende modules bvb., zal je opleiding langer duren.


Ook qua lesmomenten zijn er veel variaties mogelijk: • Een aantal scholen organiseren enkel dagonderwijs. Je volgt dan voltijds of 4 dagen per week les. Vaak kan je je opleiding combineren met deeltijds werken. Dan worden de lessen op andere momenten gegeven. Stages worden geregeld in functie van je werkschema.

 • In sommige scholen is gecombineerd onderwijs enkel mogelijk met een job in het weekend, in andere met een deeltijdse job tijdens de week.


Module 1: Initiatie in de verpleegkunde


Dit is de startmodule. Hier komen vakken als anatomie, visie op verpleegkunde, ethiek aan bod. Eenvoudige verpleegkundige zorgen worden aangeleerd zoals bedopmakingen, hygiëne, opname parameters, toedienen van lavementen, de eerste stappen in relationele vaardigheden.

Module 2: Verpleegkundige basiszorg
Hier wordt de theorie verder aangeboden en als verpleegtechnieken worden inspuitingen en eenvoudige verbandzorg aangeleerd. Na deze twee modules kan je je laten registreren als zorgkundige. Hierna volg je de oriëntatie algemene gezondheidszorg en de oriëntatie ouderen- en geestelijke gezondheidszorg.

Module 3: Oriëntatie algemene gezondheidszorg
Tijdens deze module leer en oefen je alle (basis)vaardigheden die je als toekomstig verpleegkundige onder de knie dient te krijgen, en voornamlijk op verpleegtechtnisch vlak. Uiteraard gebeurt dit steeds met de nodige aandacht voor je communicatieve vaardigheden. Je loopt stage in een Algemeen Ziekenhuis, bij voorkeur op een chirurgische en een inwendige verpleegafdeling.

Module 4: Oriëntatie ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg

In deze module staan twee specifieke groepen van zorgvragers centraal, nl: de oudere zorgvrager en de zorgvrager in de geestelijke gezondheidszorg. Je leert tijdens deze module omgaan met verpleegproblematiek die zeer eigen is aan het verplegen van ouderen, en je leert een zorgvrager begeleiding die het psychisch moeilijk heeft. Tijdens deze module loop je stage op een afdeling Acute Geriatrie van een Algemeen Ziekenhuis én je neemt een kijkje achter de schermen van een psychiatrische verpleegafdeling.

Module 5: Toegepaste verpleegkunde
Afhankelijk van je interesse en je ervaringen tijdens de vorige modules, kan je in de laatste module kiezen uit drie veldoriëntaties, die de klemtoon van je opleiding sterk zullen bepalen. Welke keuze je ook maakt, het toepassen van je kennis en vaardigheden, het coördineren en organiseren van verpleegkundige zorg staan in deze module centraal. Ook het uitgereikte diploma blijft - ongeacht je keuze - identiek. Je kan kiezen tussen volgende veldoriëntaties: • Geestelijke Gezondheidzorg

 • Omgaan met een beperking

 • Ouderen- en Thuiszorg

 • Ziekenhuisverpleegkunde


 Aanvullingstraject naar de professionele bachelor Verpleegkunde • Na Basisverpleegkunde is het mogelijk om een brugopleiding/aanvullingstraject te volgen om het diploma van professionele bachelor in de verpleegkunde te behalen. Via een verkort traject behaal je dan je professioneel bachelordiploma van niveau 6. 

 • Je kan verschillende opleidingen volgen om je te vervolmaken in een specifiek vakgebied. 

 • Je kan de lerarenopleiding volgen om in het onderwijs te stappen.


Waar kan ik later werken?


Met het diploma van Basisverpleegkunde kun je als verpleegkundige aan de slag op vele plaatsen. Bovendien kies je voor 100% werkzekerheid. Je kan terecht in/bij: • algemene ziekenhuizen;

 • psychiatrische centra;

 • poliklinieken;

 • kinderdagverblijven;

 • ontwikkelingssamenwerking;

 • woonzorgcentra;

 • de thuiszorg;

 • bedrijven;

 • vluchthuizen;

 • revalidatiecentra;

 • voorzieningen voor mensen met een beperking;

 • Artsen zonder Grenzen, …


Verschil met de Professionele bachelor (PBA) Verpleegkunde


Basisverpleegkunde duurt 3 jaar en wordt georganiseerd in scholen voor secundair onderwijs, de PBA-opleiding Verpleegkunde duurt 4 jaar en wordt georganiseerd aan de hogeschool. De graduaatsopleiding is veel meer praktijkgericht en op maat van de student.
Ze leiden ook tot een verschillend beroep: na de graduaatsopleiding ben je Basisverpleegkundige, na de bacheloropleiding ben je ‘Verpleegkundige verantwoordelijk voor de algemene zorg’.


Basisverpleegkunde - Graduaatsopleiding

Algemene info

Vanaf het academiejaar 2023-2024 wordt deze opleiding hervormd: we spreken niet meer over HBO5 Verpleegkunde, maar over Basisverpleegkunde.
De hervorming zal geleidelijk gebeuren: de eerste twee modules zoals ze hieronder beschreven zijn, blijven ongewijzigd. De verdere modules worden stap voor stap herwerkt.
Basisverpleegkunde behoort tot het hoger onderwijs en situeert zich tussen het secundair onderwijs (SO) en de Professionele bachelor (Pba). Het behoort tot het niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. De volledige opleiding duurt 3 jaar en bestaat uit 5 modules verspreid over 6 semesters: • Initiatie verpleegkunde

 • Verpleegkundige basiszorg

 • Oriëntatie algemene gezondheidszorg

 • Oriëntatie ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg

 • Toegepaste verpleegkunde


De opleiding is sterk praktijkgericht. Stages zijn een essentieel onderdeel. Ze nemen dan ook de helft van je opleiding in. De complexiteit en het aantal uren stage stijgt naarmate je vordert in je opleiding. Elke module heeft een specifieke inhoud en specifieke stages. Je stage heeft steeds te maken met de module die je op dat moment volgt. Daarnaast krijg je nog veel praktijkoefeningen.


Flexibele opleiding:


Basisverpleegkunde is modulair en flexibel opgebouwd. Elke module is opgebouwd uit afwisselend les & stage. Je kan per module inschrijven. Je kan slechts 1 module tegelijk volgen. Meestal zijn er verschillende instapmomenten. Zo kan je je opleiding in de meeste scholen starten op 1 september of op 1 februari.


Aangezien de opleiding flexibel georganiseerd kan worden, kan de studieduur verschillen. Deze is immers afhankelijk van het traject dat je kiest. Als je even stopt tussen het volgen van verschillende modules bvb., zal je opleiding langer duren.


Ook qua lesmomenten zijn er veel variaties mogelijk: • Een aantal scholen organiseren enkel dagonderwijs. Je volgt dan voltijds of 4 dagen per week les. Vaak kan je je opleiding combineren met deeltijds werken. Dan worden de lessen op andere momenten gegeven. Stages worden geregeld in functie van je werkschema.

 • In sommige scholen is gecombineerd onderwijs enkel mogelijk met een job in het weekend, in andere met een deeltijdse job tijdens de week.


Module 1: Initiatie in de verpleegkunde


Dit is de startmodule. Hier komen vakken als anatomie, visie op verpleegkunde, ethiek aan bod. Eenvoudige verpleegkundige zorgen worden aangeleerd zoals bedopmakingen, hygiëne, opname parameters, toedienen van lavementen, de eerste stappen in relationele vaardigheden.

Module 2: Verpleegkundige basiszorg
Hier wordt de theorie verder aangeboden en als verpleegtechnieken worden inspuitingen en eenvoudige verbandzorg aangeleerd. Na deze twee modules kan je je laten registreren als zorgkundige. Hierna volg je de oriëntatie algemene gezondheidszorg en de oriëntatie ouderen- en geestelijke gezondheidszorg.

Module 3: Oriëntatie algemene gezondheidszorg
Tijdens deze module leer en oefen je alle (basis)vaardigheden die je als toekomstig verpleegkundige onder de knie dient te krijgen, en voornamlijk op verpleegtechtnisch vlak. Uiteraard gebeurt dit steeds met de nodige aandacht voor je communicatieve vaardigheden. Je loopt stage in een Algemeen Ziekenhuis, bij voorkeur op een chirurgische en een inwendige verpleegafdeling.

Module 4: Oriëntatie ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg

In deze module staan twee specifieke groepen van zorgvragers centraal, nl: de oudere zorgvrager en de zorgvrager in de geestelijke gezondheidszorg. Je leert tijdens deze module omgaan met verpleegproblematiek die zeer eigen is aan het verplegen van ouderen, en je leert een zorgvrager begeleiding die het psychisch moeilijk heeft. Tijdens deze module loop je stage op een afdeling Acute Geriatrie van een Algemeen Ziekenhuis én je neemt een kijkje achter de schermen van een psychiatrische verpleegafdeling.

Module 5: Toegepaste verpleegkunde
Afhankelijk van je interesse en je ervaringen tijdens de vorige modules, kan je in de laatste module kiezen uit drie veldoriëntaties, die de klemtoon van je opleiding sterk zullen bepalen. Welke keuze je ook maakt, het toepassen van je kennis en vaardigheden, het coördineren en organiseren van verpleegkundige zorg staan in deze module centraal. Ook het uitgereikte diploma blijft - ongeacht je keuze - identiek. Je kan kiezen tussen volgende veldoriëntaties: • Geestelijke Gezondheidzorg

 • Omgaan met een beperking

 • Ouderen- en Thuiszorg

 • Ziekenhuisverpleegkunde


 Aanvullingstraject naar de professionele bachelor Verpleegkunde • Na Basisverpleegkunde is het mogelijk om een brugopleiding/aanvullingstraject te volgen om het diploma van professionele bachelor in de verpleegkunde te behalen. Via een verkort traject behaal je dan je professioneel bachelordiploma van niveau 6. 

 • Je kan verschillende opleidingen volgen om je te vervolmaken in een specifiek vakgebied. 

 • Je kan de lerarenopleiding volgen om in het onderwijs te stappen.


Waar kan ik later werken?


Met het diploma van Basisverpleegkunde kun je als verpleegkundige aan de slag op vele plaatsen. Bovendien kies je voor 100% werkzekerheid. Je kan terecht in/bij: • algemene ziekenhuizen;

 • psychiatrische centra;

 • poliklinieken;

 • kinderdagverblijven;

 • ontwikkelingssamenwerking;

 • woonzorgcentra;

 • de thuiszorg;

 • bedrijven;

 • vluchthuizen;

 • revalidatiecentra;

 • voorzieningen voor mensen met een beperking;

 • Artsen zonder Grenzen, …


Verschil met de Professionele bachelor (PBA) Verpleegkunde


Basisverpleegkunde duurt 3 jaar en wordt georganiseerd in scholen voor secundair onderwijs, de PBA-opleiding Verpleegkunde duurt 4 jaar en wordt georganiseerd aan de hogeschool. De graduaatsopleiding is veel meer praktijkgericht en op maat van de student.
Ze leiden ook tot een verschillend beroep: na de graduaatsopleiding ben je Basisverpleegkundige, na de bacheloropleiding ben je ‘Verpleegkundige verantwoordelijk voor de algemene zorg’.Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Sint-Guido Instituut voor Verpleegkunde - Samenwerkingsverband Odisee

Busleyden Atheneum - Campus Jette - Samenwerkingsverband HBO5 Erasmus

Verpleegschool Antwerpen - Samenwerkingsverband AP Hogeschool - AGSO

Sint-Norbertusinstituut Antwerpen - Samenwerkingsverband KdG HBO5

HIVSET - Samenwerkingsverband Track5

Sint-Aloysiusinstituut - Samenwerkingsverband Track5

Sint-Norbertusinstituut voor Verpleegkunde - Samenwerkingsverband Track5

Busleyden Atheneum - Campus Botaniek - Samenwerkingsverband HBO5 Erasmus

St. Franciscusinstituut voor Verpleegkunde - Samenwerkingsverband HBO5 Leuven

HBO5 Verpleegkunde Hast - Samenwerkingsverband HBO5 Limburg

Provinciaal instituut voor Verpleegkunde - Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5

HBO Verpleegkunde Genk - Samenwerkingsverband HBO5 Limburg

HBO5 Verpleegkunde Hast - Campus Pelt - Samenwerkingsverband HBO5 Limburg

HBO5-Campus Brugge - Samenwerkingsverband HBOVIVES

Vesaliusinstituut Brugge - Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5

ZoWe Verpleegkunde Campus Brugge - Samenwerkingsverband Howest

Vesaliusinstituut Oostende - Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5

ZoWe Verpleegkunde Campus Oostende - Samenwerkingsverband Howest

HBO5-Campus Kortrijk - Samenwerkingsverband HBOVIVES

Vesaliusinstituut Kortrijk - Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5

HBO5-Campus Tielt - Samenwerkingsverband HBOVIVES

HBO5-Campus Waregem - Samenwerkingsverband HBOVIVES

HBO5-Campus Roeselare - Samenwerkingsverband HBOVIVES

HBO5-Campus Ieper - Samenwerkingsverband HBOVIVES

IVV-Sint-Vincentius campus Guislain - Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk

Vesaliusinstituut Gent - Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5

BenedictusPoort voor Verpleegkunde - Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk

IVV-Sint-Vincentius Campus Rabot - Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk

Vesaliusinstituut Sint-Niklaas - Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5

Sint-Carolus Instituut voor Verpleegkunde - Samenwerkingsverband Odisee

Sint-Augustinus Instituut voor Verpleegkunde - Samenwerkingsverband Odisee

Vesaliusinstituut Aalst - Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5

Vesaliusinstituut Ronse - Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5

IVV-Sint-Vincentius Campus Zottegem - Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk

IVV-Sint-Vincentius Campus Oudenaarde - Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk

Vesaliusinstituut Deinze - Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5

IVV-Sint-Vincentius Campus Eeklo - Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk


Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Je kunt starten in Basisverpleegkunde als in het bezit bent van een van de volgende studiebewijzen: • het diploma secundair onderwijs ; 

 • een getuigschrift van de 3e graad (BSO). Je hoeft in dat geval nog geen 18 te zijn;

 • een certificaat van het secundair volwassenenonderwijs (minimaal 900 lestijden).


Als je het secundair onderwijs niet hebt afgemaakt, maar je bent ouder dan 18 jaar*, kan je toegelaten worden na een toelatingsproef die de school organiseert.


Deze toelatingsproef bestaat meestal uit: • een gesprek waarbij gepeild wordt naar je motivatie, het profiel van je schoolloopbaan en je eventuele beroepsloopbaan +

 • een schriftelijke proef waarbij je getoetst wordt op begrijpend lezen en je algemene kennis van het Nederlands.


Het schoolbestuur beslist of toelatingsproeven georganiseerd kunnen worden.
Zo ja, dan moet dit in het schoolreglement staan en dan is de school verplicht zo'n toelatingsproef te organiseren als een kandidaat-cursist dit vraagt.
Deze proef moet binnen de 5 lesdagen nadat je met de opleiding bent gestart, georganiseerd worden.
De inhoud van de toelatingsproef wordt helemaal bepaald door de school. Je vooraf informeren is zinvol. 


De toelatingsklassenraad beslist of je toegelaten wordt tot de opleiding (al dan niet op basis van een toelatingsproef). Deze beslissing is schooloverstijgend en geldt dus ook in andere scholen. 


Een school kan afwijkende toelatingsvoorwaarden tot de opleiding opnemen.
Deze kunnen enkel op basis van 
humanitaire, medische, psychische of sociale redenen.


In een aantal gevallen kan je een vrijstelling krijgen voor een volledige module. Wie bijvoorbeeld al een 1e semester met succes heeft gevolgd in de Professionele bacheloropleiding verpleegkunde, kan een vrijstelling krijgen voor de 1e module.


*Als je wil starten op 1 september, moet je 18 worden voor 31 december van dat schooljaar. Als je wil starten op 1 februari moet je al 18 zijn.

 

Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Basisverpleegkunde 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg

Belangstellingsdomeinen: Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,

Schoolvakken SO: Verzorging,

Vervolgopleidingen

Studeren via de VDAB

Verpleegkunde is een knelpuntberoep. Via de VDAB kan je je diploma Basisverpleegkunde behalen.  Als werkzoekende kan je genieten van interessante voorwaarden om de opleiding te volgen. Zo behoud je tijdens je studie je uitkering + je inschrijvingsgeld en leermateriaal worden terugbetaald. Je kan bovendien in aanmerking komen voor vergoedingen, zoals een verplaatsingsvergoeding.

Voor meer info contacteer je VDAB Social Profit 

Studeren via Project 600

Als je al in de verzorgingssector werkt (bijvoorbeeld als logistiek medewerker of als verzorgende) kan je verpleegkunde bijstuderen. De aanvraagprocedure verschilt voor werknemers uit de privé-gezondheidssector  en werknemers uit de federale openbare gezondheidszorg.

Ingeval je werkt in de privé kan je voor meer informatie terecht bij je werkgever of neem je contact op met: Christelle op het nummer 0474/746581. Ingeval je werkt in de openbare sector consulteer je best de website Project 600 - Fe.Bi van het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdienst (IFG) of contacteer je  Christine (02/2503854) van het Intersectoraal fonds voor de gezondheidsdiensten.

Instellingen

Sainte-Adresseplein 12  1070 Anderlecht
02 520 86 30    

Laarbeeklaan 121  1090 Jette
02 472 52 43    

Noorderlaan 108  2030 Antwerpen
03 260 66 30    

Noorderlaan 52c  2060 Antwerpen
03/4328580    

Herentalsstraat 70  2300 Turnhout
014 47 13 00    

Kolveniersvest 24  2500 Lier
03 480 29 10    

Rooienberg 23  2570 Duffel
015 68 68 00    

Augustijnenstraat 78  2800 Mechelen
015 20 69 47    

Herestraat 49  3000 Leuven
016 23 07 66    

Salvatorstraat 20  3500 Hasselt
011 24 62 40    

Kunstlaan 1  3500 Hasselt
011 26 05 10    

Synaps Park 5400 bus B  3600 Genk
011 18 06 50    

Ursulinenstraat 13  3900 Pelt
011 24 62 40    

Barrièrestraat 2d  8000 Brugge
050 977 555    

Xaverianenstraat 10  8200 Sint-Michiels
050 30 51 00    

Spoorwegstraat 4  8200 Sint-Michiels
050 70 37 71    

Leffingestraat 1  8400 Oostende
059 70 68 70    

Frère Orbanstraat 145A  8400 Oostende
059 711 555    

Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk
056 28 06 00    

Sint-Martens-Latemlaan 1B  8500 Kortrijk
056 28 68 01    

Grote Hulststraat 55  8700 Tielt
056 60 24 68    

Vijfseweg 2  8790 Waregem
056 60 24 68    

Westlaan 99  8800 Roeselare
051 20 73 54    

Grachtstraat 11  8900 Ieper
056 28 06 00    

J. Guislainstraat 43  9000 Gent
09 216 35 50    

Keramiekstraat 80  9000 Gent
09 243 23 81    

Ebergiste De Deynestraat 2A  9000 Gent
09 222 37 82    

Opgeëistenlaan 8  9000 Gent
09 396 34 18    

Noordlaan 32  9100 Sint-Niklaas
0492 34 19 94    

Hospitaalstraat 23  9100 Sint-Niklaas
03 780 89 07    

Leopoldlaan 9  9300 Aalst
053 70 33 79    

Arbeidstraat 14  9300 Aalst
09 243 23 89    

Ninovestraat 169  9600 Ronse
0477 25 41 89    

De Colfmackerstraat 11  9620 Zottegem
09 391 92 20    

Hoogstraat 20  9700 Oudenaarde
055 31 13 94    

Peter Benoitlaan 10  9800 Deinze
0499 77 65 30    

Zuidmoerstraat 125  9900 Eeklo
09 341 82 29    

Beroepsuitwegen

Mogelijke beroepen

Verpleegkundige ( knelpuntberoep)

Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 14-11-2023

Basisverpleegkunde - Graduaatsopleiding

Algemene info

Vanaf het academiejaar 2023-2024 wordt deze opleiding hervormd: we spreken niet meer over HBO5 Verpleegkunde, maar over Basisverpleegkunde.
De hervorming zal geleidelijk gebeuren: de eerste twee modules zoals ze hieronder beschreven zijn, blijven ongewijzigd. De verdere modules worden stap voor stap herwerkt.
Basisverpleegkunde behoort tot het hoger onderwijs en situeert zich tussen het secundair onderwijs (SO) en de Professionele bachelor (Pba). Het behoort tot het niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. De volledige opleiding duurt 3 jaar en bestaat uit 5 modules verspreid over 6 semesters: • Initiatie verpleegkunde

 • Verpleegkundige basiszorg

 • Oriëntatie algemene gezondheidszorg

 • Oriëntatie ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg

 • Toegepaste verpleegkunde


De opleiding is sterk praktijkgericht. Stages zijn een essentieel onderdeel. Ze nemen dan ook de helft van je opleiding in. De complexiteit en het aantal uren stage stijgt naarmate je vordert in je opleiding. Elke module heeft een specifieke inhoud en specifieke stages. Je stage heeft steeds te maken met de module die je op dat moment volgt. Daarnaast krijg je nog veel praktijkoefeningen.


Flexibele opleiding:


Basisverpleegkunde is modulair en flexibel opgebouwd. Elke module is opgebouwd uit afwisselend les & stage. Je kan per module inschrijven. Je kan slechts 1 module tegelijk volgen. Meestal zijn er verschillende instapmomenten. Zo kan je je opleiding in de meeste scholen starten op 1 september of op 1 februari.


Aangezien de opleiding flexibel georganiseerd kan worden, kan de studieduur verschillen. Deze is immers afhankelijk van het traject dat je kiest. Als je even stopt tussen het volgen van verschillende modules bvb., zal je opleiding langer duren.


Ook qua lesmomenten zijn er veel variaties mogelijk: • Een aantal scholen organiseren enkel dagonderwijs. Je volgt dan voltijds of 4 dagen per week les. Vaak kan je je opleiding combineren met deeltijds werken. Dan worden de lessen op andere momenten gegeven. Stages worden geregeld in functie van je werkschema.

 • In sommige scholen is gecombineerd onderwijs enkel mogelijk met een job in het weekend, in andere met een deeltijdse job tijdens de week.


Module 1: Initiatie in de verpleegkunde


Dit is de startmodule. Hier komen vakken als anatomie, visie op verpleegkunde, ethiek aan bod. Eenvoudige verpleegkundige zorgen worden aangeleerd zoals bedopmakingen, hygiëne, opname parameters, toedienen van lavementen, de eerste stappen in relationele vaardigheden.

Module 2: Verpleegkundige basiszorg
Hier wordt de theorie verder aangeboden en als verpleegtechnieken worden inspuitingen en eenvoudige verbandzorg aangeleerd. Na deze twee modules kan je je laten registreren als zorgkundige. Hierna volg je de oriëntatie algemene gezondheidszorg en de oriëntatie ouderen- en geestelijke gezondheidszorg.

Module 3: Oriëntatie algemene gezondheidszorg
Tijdens deze module leer en oefen je alle (basis)vaardigheden die je als toekomstig verpleegkundige onder de knie dient te krijgen, en voornamlijk op verpleegtechtnisch vlak. Uiteraard gebeurt dit steeds met de nodige aandacht voor je communicatieve vaardigheden. Je loopt stage in een Algemeen Ziekenhuis, bij voorkeur op een chirurgische en een inwendige verpleegafdeling.

Module 4: Oriëntatie ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg

In deze module staan twee specifieke groepen van zorgvragers centraal, nl: de oudere zorgvrager en de zorgvrager in de geestelijke gezondheidszorg. Je leert tijdens deze module omgaan met verpleegproblematiek die zeer eigen is aan het verplegen van ouderen, en je leert een zorgvrager begeleiding die het psychisch moeilijk heeft. Tijdens deze module loop je stage op een afdeling Acute Geriatrie van een Algemeen Ziekenhuis én je neemt een kijkje achter de schermen van een psychiatrische verpleegafdeling.

Module 5: Toegepaste verpleegkunde
Afhankelijk van je interesse en je ervaringen tijdens de vorige modules, kan je in de laatste module kiezen uit drie veldoriëntaties, die de klemtoon van je opleiding sterk zullen bepalen. Welke keuze je ook maakt, het toepassen van je kennis en vaardigheden, het coördineren en organiseren van verpleegkundige zorg staan in deze module centraal. Ook het uitgereikte diploma blijft - ongeacht je keuze - identiek. Je kan kiezen tussen volgende veldoriëntaties: • Geestelijke Gezondheidzorg

 • Omgaan met een beperking

 • Ouderen- en Thuiszorg

 • Ziekenhuisverpleegkunde


 Aanvullingstraject naar de professionele bachelor Verpleegkunde • Na Basisverpleegkunde is het mogelijk om een brugopleiding/aanvullingstraject te volgen om het diploma van professionele bachelor in de verpleegkunde te behalen. Via een verkort traject behaal je dan je professioneel bachelordiploma van niveau 6. 

 • Je kan verschillende opleidingen volgen om je te vervolmaken in een specifiek vakgebied. 

 • Je kan de lerarenopleiding volgen om in het onderwijs te stappen.


Waar kan ik later werken?


Met het diploma van Basisverpleegkunde kun je als verpleegkundige aan de slag op vele plaatsen. Bovendien kies je voor 100% werkzekerheid. Je kan terecht in/bij: • algemene ziekenhuizen;

 • psychiatrische centra;

 • poliklinieken;

 • kinderdagverblijven;

 • ontwikkelingssamenwerking;

 • woonzorgcentra;

 • de thuiszorg;

 • bedrijven;

 • vluchthuizen;

 • revalidatiecentra;

 • voorzieningen voor mensen met een beperking;

 • Artsen zonder Grenzen, …


Verschil met de Professionele bachelor (PBA) Verpleegkunde


Basisverpleegkunde duurt 3 jaar en wordt georganiseerd in scholen voor secundair onderwijs, de PBA-opleiding Verpleegkunde duurt 4 jaar en wordt georganiseerd aan de hogeschool. De graduaatsopleiding is veel meer praktijkgericht en op maat van de student.
Ze leiden ook tot een verschillend beroep: na de graduaatsopleiding ben je Basisverpleegkundige, na de bacheloropleiding ben je ‘Verpleegkundige verantwoordelijk voor de algemene zorg’.Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Sint-Guido Instituut voor Verpleegkunde - Samenwerkingsverband Odisee

Busleyden Atheneum - Campus Jette - Samenwerkingsverband HBO5 Erasmus

Verpleegschool Antwerpen - Samenwerkingsverband AP Hogeschool - AGSO

Sint-Norbertusinstituut Antwerpen - Samenwerkingsverband KdG HBO5

HIVSET - Samenwerkingsverband Track5

Sint-Aloysiusinstituut - Samenwerkingsverband Track5

Sint-Norbertusinstituut voor Verpleegkunde - Samenwerkingsverband Track5

Busleyden Atheneum - Campus Botaniek - Samenwerkingsverband HBO5 Erasmus

St. Franciscusinstituut voor Verpleegkunde - Samenwerkingsverband HBO5 Leuven

HBO5 Verpleegkunde Hast - Samenwerkingsverband HBO5 Limburg

Provinciaal instituut voor Verpleegkunde - Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5

HBO Verpleegkunde Genk - Samenwerkingsverband HBO5 Limburg

HBO5 Verpleegkunde Hast - Campus Pelt - Samenwerkingsverband HBO5 Limburg

HBO5-Campus Brugge - Samenwerkingsverband HBOVIVES

Vesaliusinstituut Brugge - Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5

ZoWe Verpleegkunde Campus Brugge - Samenwerkingsverband Howest

Vesaliusinstituut Oostende - Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5

ZoWe Verpleegkunde Campus Oostende - Samenwerkingsverband Howest

HBO5-Campus Kortrijk - Samenwerkingsverband HBOVIVES

Vesaliusinstituut Kortrijk - Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5

HBO5-Campus Tielt - Samenwerkingsverband HBOVIVES

HBO5-Campus Waregem - Samenwerkingsverband HBOVIVES

HBO5-Campus Roeselare - Samenwerkingsverband HBOVIVES

HBO5-Campus Ieper - Samenwerkingsverband HBOVIVES

IVV-Sint-Vincentius campus Guislain - Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk

Vesaliusinstituut Gent - Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5

BenedictusPoort voor Verpleegkunde - Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk

IVV-Sint-Vincentius Campus Rabot - Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk

Vesaliusinstituut Sint-Niklaas - Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5

Sint-Carolus Instituut voor Verpleegkunde - Samenwerkingsverband Odisee

Sint-Augustinus Instituut voor Verpleegkunde - Samenwerkingsverband Odisee

Vesaliusinstituut Aalst - Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5

Vesaliusinstituut Ronse - Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5

IVV-Sint-Vincentius Campus Zottegem - Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk

IVV-Sint-Vincentius Campus Oudenaarde - Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk

Vesaliusinstituut Deinze - Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5

IVV-Sint-Vincentius Campus Eeklo - Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk


Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Je kunt starten in Basisverpleegkunde als in het bezit bent van een van de volgende studiebewijzen: • het diploma secundair onderwijs ; 

 • een getuigschrift van de 3e graad (BSO). Je hoeft in dat geval nog geen 18 te zijn;

 • een certificaat van het secundair volwassenenonderwijs (minimaal 900 lestijden).


Als je het secundair onderwijs niet hebt afgemaakt, maar je bent ouder dan 18 jaar*, kan je toegelaten worden na een toelatingsproef die de school organiseert.


Deze toelatingsproef bestaat meestal uit: • een gesprek waarbij gepeild wordt naar je motivatie, het profiel van je schoolloopbaan en je eventuele beroepsloopbaan +

 • een schriftelijke proef waarbij je getoetst wordt op begrijpend lezen en je algemene kennis van het Nederlands.


Het schoolbestuur beslist of toelatingsproeven georganiseerd kunnen worden.
Zo ja, dan moet dit in het schoolreglement staan en dan is de school verplicht zo'n toelatingsproef te organiseren als een kandidaat-cursist dit vraagt.
Deze proef moet binnen de 5 lesdagen nadat je met de opleiding bent gestart, georganiseerd worden.
De inhoud van de toelatingsproef wordt helemaal bepaald door de school. Je vooraf informeren is zinvol. 


De toelatingsklassenraad beslist of je toegelaten wordt tot de opleiding (al dan niet op basis van een toelatingsproef). Deze beslissing is schooloverstijgend en geldt dus ook in andere scholen. 


Een school kan afwijkende toelatingsvoorwaarden tot de opleiding opnemen.
Deze kunnen enkel op basis van 
humanitaire, medische, psychische of sociale redenen.


In een aantal gevallen kan je een vrijstelling krijgen voor een volledige module. Wie bijvoorbeeld al een 1e semester met succes heeft gevolgd in de Professionele bacheloropleiding verpleegkunde, kan een vrijstelling krijgen voor de 1e module.


*Als je wil starten op 1 september, moet je 18 worden voor 31 december van dat schooljaar. Als je wil starten op 1 februari moet je al 18 zijn.

 

Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Basisverpleegkunde 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg

Belangstellingsdomeinen: Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,

Schoolvakken SO: Verzorging,

Vervolgopleidingen

Studeren via de VDAB

Verpleegkunde is een knelpuntberoep. Via de VDAB kan je je diploma Basisverpleegkunde behalen.  Als werkzoekende kan je genieten van interessante voorwaarden om de opleiding te volgen. Zo behoud je tijdens je studie je uitkering + je inschrijvingsgeld en leermateriaal worden terugbetaald. Je kan bovendien in aanmerking komen voor vergoedingen, zoals een verplaatsingsvergoeding.

Voor meer info contacteer je VDAB Social Profit 

Studeren via Project 600

Als je al in de verzorgingssector werkt (bijvoorbeeld als logistiek medewerker of als verzorgende) kan je verpleegkunde bijstuderen. De aanvraagprocedure verschilt voor werknemers uit de privé-gezondheidssector  en werknemers uit de federale openbare gezondheidszorg.

Ingeval je werkt in de privé kan je voor meer informatie terecht bij je werkgever of neem je contact op met: Christelle op het nummer 0474/746581. Ingeval je werkt in de openbare sector consulteer je best de website Project 600 - Fe.Bi van het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdienst (IFG) of contacteer je  Christine (02/2503854) van het Intersectoraal fonds voor de gezondheidsdiensten.

Instellingen

Sainte-Adresseplein 12  1070 Anderlecht
02 520 86 30    

Laarbeeklaan 121  1090 Jette
02 472 52 43    

Noorderlaan 108  2030 Antwerpen
03 260 66 30    

Noorderlaan 52c  2060 Antwerpen
03/4328580    

Herentalsstraat 70  2300 Turnhout
014 47 13 00    

Kolveniersvest 24  2500 Lier
03 480 29 10    

Rooienberg 23  2570 Duffel
015 68 68 00    

Augustijnenstraat 78  2800 Mechelen
015 20 69 47    

Herestraat 49  3000 Leuven
016 23 07 66    

Salvatorstraat 20  3500 Hasselt
011 24 62 40    

Kunstlaan 1  3500 Hasselt
011 26 05 10    

Synaps Park 5400 bus B  3600 Genk
011 18 06 50    

Ursulinenstraat 13  3900 Pelt
011 24 62 40    

Barrièrestraat 2d  8000 Brugge
050 977 555    

Xaverianenstraat 10  8200 Sint-Michiels
050 30 51 00    

Spoorwegstraat 4  8200 Sint-Michiels
050 70 37 71    

Leffingestraat 1  8400 Oostende
059 70 68 70    

Frère Orbanstraat 145A  8400 Oostende
059 711 555    

Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk
056 28 06 00    

Sint-Martens-Latemlaan 1B  8500 Kortrijk
056 28 68 01    

Grote Hulststraat 55  8700 Tielt
056 60 24 68    

Vijfseweg 2  8790 Waregem
056 60 24 68    

Westlaan 99  8800 Roeselare
051 20 73 54    

Grachtstraat 11  8900 Ieper
056 28 06 00    

J. Guislainstraat 43  9000 Gent
09 216 35 50    

Keramiekstraat 80  9000 Gent
09 243 23 81    

Ebergiste De Deynestraat 2A  9000 Gent
09 222 37 82    

Opgeëistenlaan 8  9000 Gent
09 396 34 18    

Noordlaan 32  9100 Sint-Niklaas
0492 34 19 94    

Hospitaalstraat 23  9100 Sint-Niklaas
03 780 89 07    

Leopoldlaan 9  9300 Aalst
053 70 33 79    

Arbeidstraat 14  9300 Aalst
09 243 23 89    

Ninovestraat 169  9600 Ronse
0477 25 41 89    

De Colfmackerstraat 11  9620 Zottegem
09 391 92 20    

Hoogstraat 20  9700 Oudenaarde
055 31 13 94    

Peter Benoitlaan 10  9800 Deinze
0499 77 65 30    

Zuidmoerstraat 125  9900 Eeklo
09 341 82 29    

Beroepsuitwegen

Mogelijke beroepen

Verpleegkundige ( knelpuntberoep)

Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 14-11-2023