Verschillen tussen Professionele en Academische Bachelor

  Professionele Bachelor Academische Bachelor
Studiepunten 180 studiepunten   
180 studiepunten
Wat? Je leert een beroep, zodat je kan gaan werken.  Je bereidt je voor op een master.
Door wie georganiseeerd?

 Hogeschool
 School of Arts

Universiteit
School of Arts
Hogere Zeevaartschool
Inhoud Theorie wordt concreet en praktijkgericht behandeld. 

Sluit aan bij de leerstof secundair onderwijs

Theoretisch en wetenschappelijk gericht onderwijs of vorming in de kunsten.

Meer leerstof en meer zelfstandige verwerking.

Grootte lesgroep  Les in kleinere groepen  Les in grotere groepen
Afstand docent-student Afstand tussen docent en student is kleiner Afstand tussen docent en student is groter
Vervolgopleidingen na deze studie - een andere professionele bachelor
- een Ba-na-ba ( Bachelor na Bachelor)
- een schakelprogramma naar een Master
- een aansluitende masteropleiding
- een niet-aansluitende masteropleiding
(mits voorbereidingsprogramma)
- een andere academische  bachelor, al dan niet met studieverkorting.
Na een Master:
- een andere masteropleiding, al dan niet met studieverkorting
- een Ma-na-Ma ( Master na Master)
- een doctoraat
Toelatings-
voorwaarden

Diploma secundair onderwijs
Bij Audiovisuele en beeldende kunsten en Muziek en podiumkunsten zijn er artistieke bekwaamheidsproeven.

- De hogeschool kan een test over de kennis van de onderwijstaal als voorwaarde stellen.
- Elke school heeft een reglement met afwijkende toelatingsvoorwaarden.
Hier kan men rekening houden met :
humanitaire, medische, psychische of sociale redenen en je algemeen niveau.

- Voor de lerarenopleidingen is er een verplichte, niet-bindende instapproef.

Diploma secundair onderwijs
Bij geneeskunde en tandheelkunde is er een toelatingsproef.
School of Arts: artistieke bekwaamheidsproeven

- De instelling kan een test over de kennis van de onderwijstaal als voorwaarde stellen.
- Elke school heeft een reglement met afwijkende toelatingsvoorwaarden.
Hier kan men rekening houden met :
humanitaire, medische, psychische of sociale redenen en je algemeen niveau.

- Voor verschillende academische opleidingen is er een verplichte ijkingstoets. Voor meer informatie zie www.ijkingstoets.be