Professioneel gerichte bachelor

Wat?

In een professionele bacheloropleiding leer je een beroep. Je kan nadien gaan werken. De leerstof wordt niet alleen theoretisch, maar ook concreet benaderd via praktijklessen en stages.


Organisatie?

Professionele bacheloropleidingen worden georganiseerd door hogescholen.
De richtingen kunnen georganiseerd worden met of zonder afstudeerrichtingen (een afstudeerrichting is een differentiatie binnen de opleiding van minstens 30 studiepunten). De organisatie van deze afstudeerrichtingen kan verschillen per onderwijsinstelling.


Toelatingsvoorwaarden?


De normale toelatingsvoorwaarde is een diploma secundair onderwijs. Er zijn artistieke bekwaamheidsproeven om toegelaten te worden tot de opleidingen in de ‘Audiovisuele en beeldende kunst’ en ‘Muziek en podiumkunsten’. De hogescholen kunnen een test over de kennis van de onderwijstaal als voorwaarde stellen. Elke hogeschool heeft een reglement ivm afwijkende toelatingsvoorwaarden. Men kan rekening houden met humanitaire -, medische, psychische of sociale redenen en je algemeen niveau, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze.

 

Academisch gerichte bachelor

Wat?

Een academisch gerichte bacheloropleiding bereidt je voor op een masteropleiding. Je leert er dus geen beroep, maar je verwerft de theoretische basis om een masterdiploma te behalen.


Organisatie?

Academische bacheloropleidingen worden georganiseerd door universiteiten, door de Hogere Zeevaartschool en de Schools of Arts.
De richtingen kunnen georganiseerd worden met of zonder afstudeerrichtingen (een afstudeerrichting is een differentiatie binnen de opleiding van minstens 30 studiepunten). De organisatie van deze afstudeerrichtingen kan verschillen per onderwijsinstelling.


Toelatingsvoorwaarden?

De normale toelatingsvoorwaarde is een diploma secundair onderwijs. Er is een toelatingsproef voor de opleiding Geneeskunde en Tandheelkunde . Er zijn artistieke bekwaamheidsproeven om toegelaten te worden tot de Schools of Arts. De universiteiten kunnen een test over de kennis van de onderwijstaal als voorwaarde stellen.
Elke universiteit heeft een reglement ivm afwijkende toelatingsvoorwaarden. Men kan rekening houden met humanitaire -, medische, psychische of sociale redenen en je algemeen niveau, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze.

Academisch gerichte bachelor

Wat?

Een academisch gerichte bacheloropleiding bereidt je voor op een masteropleiding. Je leert er dus geen beroep, maar je verwerft de theoretische basis om een masterdiploma te behalen.


Organisatie?

Academische bacheloropleidingen worden georganiseerd door universiteiten, door de Hogere Zeevaartschool en de Schools of Arts.
De richtingen kunnen georganiseerd worden met of zonder afstudeerrichtingen (een afstudeerrichting is een differentiatie binnen de opleiding van minstens 30 studiepunten). De organisatie van deze afstudeerrichtingen kan verschillen per onderwijsinstelling.


Toelatingsvoorwaarden?

De normale toelatingsvoorwaarde is een diploma secundair onderwijs. Er is een toelatingsproef voor de opleiding Geneeskunde en Tandheelkunde . Er zijn artistieke bekwaamheidsproeven om toegelaten te worden tot de Schools of Arts. De universiteiten kunnen een test over de kennis van de onderwijstaal als voorwaarde stellen.
Elke universiteit heeft een reglement ivm afwijkende toelatingsvoorwaarden. Men kan rekening houden met humanitaire -, medische, psychische of sociale redenen en je algemeen niveau, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze.