Flexibel studeren

Flexibel studeren aan Karel de Grote Hogeschool Campus Zuid

Buitengewoon onderwijs
Starten in februari
Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
Starten in februari
Educatieve opleiding: Lager onderwijs
Avondonderwijs
Educatieve opleiding: Lager onderwijs
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Techniek
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Aardrijkskunde
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Biologie
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Economie
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Engels
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Frans
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Fysica
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Geschiedenis
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Katholieke godsdienst
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Informatica
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Latijn
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Lichamelijke opvoeding
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Nederlands
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Project algemene vakken
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Natuurwetenschappen
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Wiskunde
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Wiskunde
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Techniek
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Project algemene vakken
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Plastische opvoeding
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Nederlands
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Natuurwetenschappen
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Lichamelijke opvoeding
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Latijn
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Katholieke godsdienst
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Informatica
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Geschiedenis
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Fysica
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Frans
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Engels
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Economie
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Biologie
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Aardrijkskunde
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Bewegingsrecreatie
Starten in februari
Oncologie
Werkstudententraject
Orthopedagogie: 
Orthopedagogie
Starten in februari
Orthopedagogie: 
Toegepaste jeugdcriminologie
Starten in februari
Pedagogie van het jonge kind
Werkstudententraject
Sociaal werk: 
Sociaal-cultureel werk
Starten in februari
Sociaal werk: 
Personeelswerk
Starten in februari
Sociaal werk: 
Maatschappelijke advisering
Starten in februari
Sociaal werk: 
Maatschappelijk werk
Starten in februari
Sociaal werk: 
Kunst- en cultuurbemiddeling
Starten in februari
Verpleegkunde
Werkstudententraject
Vroedkunde
Werkstudententraject
Vroedkunde
Starten in februari
Zorgverbreding en remediƫrend leren
Starten in februari
Zorgverbreding en remediƫrend leren
Werkstudententraject