Officieel ben je werkstudent, als je beantwoordt aan deze criteria:

a) je werkt minstens 80 uren per maand in dienstverband of je bent uitkeringsgerechtigd werkzoekende en de opleiding kadert binnen het door een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling voorgestelde traject naar werk;
b) je hebt nog geen masterdiploma;
c) je volgt een studietraject met specifieke onderwijs- en leervormen en met specifieke modaliteiten van begeleiding en aanbod, dat als zodanig geregistreerd is in het Hogeronderwijsregister.

Bij dit apart georganiseerd traject maakt men vaak gebruik van afstandsonderwijs; ook avond- of weekendonderwijs is mogelijk.  

sluit venster