Karel de Grote Hogeschool

Hoofdinstelling

Karel de Grote Hogeschool

Brusselstraat 45
2018 Antwerpen
03 613 13 13     

Karel de Grote Hogeschool

Brusselstraat 45
2018 Antwerpen
03 613 13 13      

Professionele bachelors

Applied Information Technology (E)
Audiovisuele technieken: Fotografie
Autotechnologie
Bedrijfsmanagement - Accountancy-fiscaliteit
Bedrijfsmanagement - Financie- en verzekeringswezen
Bedrijfsmanagement - Internationaal ondernemen
Bedrijfsmanagement - KMO-management
Bedrijfsmanagement - Logistiek management
Bedrijfsmanagement - Marketing
Bedrijfsmanagement - Rechtspraktijk
Biomedische laboratoriumtechnologie - Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
Biomedische laboratoriumtechnologie - Medische laboratoriumtechnologie
Business Management (E)
Chemie - Biochemie
Chemie - Chemie
Chemie - Procestechnologie
Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
Educatieve opleiding: Lager onderwijs
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs - Aardrijkskunde
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs - Bewegingsrecreatie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs - Economie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs - Engels
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs - Frans
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs - Geschiedenis
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs - Informatica
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs - Katholieke godsdienst
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs - Lichamelijke opvoeding
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs - Natuurwetenschappen
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs - Nederlands
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs - Plastische opvoeding
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs - Project algemene vakken
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs - Project kunstvakken
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs - Techniek
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs - Wiskunde
Multimedia & communication technology (E)
Multimedia en communicatietechnologie
Office management - Business & languages
Office management - Event- en projectmanagement
Office management - zonder afstudeerrichtingen
Orthopedagogie
Orthopedagogie - Toegepaste jeugdcriminologie
Pedagogie van het jonge kind
Sociaal werk - Kunst- en cultuurbemiddeling
Sociaal werk - Maatschappelijk werk
Sociaal werk - Maatschappelijke advisering
Sociaal werk - Personeelswerk
Sociaal werk - Sociaal-cultureel werk
Toegepaste informatica - Applicatieontwikkeling
Toegepaste informatica - Softwaremanagement
Toegepaste informatica - Systeem- en netwerkbeheer
Verpleegkunde
Vroedkunde


Academische bachelors


Bachelor na bachelor


Sint-Norbertusinstituut Antwerpen - Samenwerkingsverband KdG HBO5

Lokkaardstraat 6, 2018 Antwerpen  03 260 66 30    


Hoger Beroepsonderwijs

Verpleegkunde (Weekdagtraject)
De campussen

Karel de Grote Hogeschool - Campus Groenplaats Nationalestraat 5, 2000 Antwerpen 03 613 16 00     
Karel de Grote Hogeschool - Campus Sint Lucas Antwerpen Van Schoonbekestraat 143, 2018 Antwerpen 03 613 12 00     
Karel de Grote Hogeschool - Campus Zuid Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen 03 613 13 13     
Karel de Grote Hogeschool - Campus Hoboken Salesianenlaan 90, 2660 Hoboken 03 613 17 00     

Karel de Grote Hogeschool - Campus Groenplaats

Nationalestraat 5 , 2000 Antwerpen   03 613 16 00    
Karel de Grote Hogeschool - Campus Sint Lucas Antwerpen

Van Schoonbekestraat 143 , 2018 Antwerpen   03 613 12 00    
Karel de Grote Hogeschool - Campus Zuid

Brusselstraat 45 , 2018 Antwerpen   03 613 13 13    


Professionele bachelors


Bachelor-na-bachelor


PostgraduaatGraduaatsopleidingen

Educatieve graduaatsopleiding secundair onderwijs (Traject in 1,5 jaar, 2 jaar of 3 jaar)

Educatieve graduaatsopleiding secundair onderwijs (Dag-, avond- en afstandsonderwijs)

Maatschappelijk werk (Weekdagtraject)
Karel de Grote Hogeschool - Campus Hoboken

Salesianenlaan 90 , 2660 Hoboken   03 613 17 00    
Diensten voor studieadvies en/of studiebegeleiding

Karel de Grote Hogeschool - Campus Groenplaats Nationalestraat 5, 2000 Antwerpen
   
  STIP Stadscampus Groenplaats - KdG
  Nationalestraat 5 2000 Antwerpen - 03 613 16 99     
   
Karel de Grote Hogeschool - Campus Sint Lucas Antwerpen Van Schoonbekestraat 143, 2018 Antwerpen
   
  Studentenbegeleiding Sint Lucas - KdG
  Sint-Jozeftraat 35 2018 Antwerpen - 03 223 67 70     
   
Karel de Grote Hogeschool - Campus Zuid Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen
   
  STIP Campus Zuid KdG
  Brusselstraat 45 2018 Antwerpen - 03 613 13 13     
   
Karel de Grote Hogeschool - Campus Hoboken Salesianenlaan 90, 2660 Hoboken
   
  Studentenbegeleiding Industriële Wetenschappen en Technologie - KdG
  Salesianenlaan 90 2660 Hoboken - 03 613 17 00     
   

Karel de Grote Hogeschool - Campus Groenplaats


Karel de Grote Hogeschool - Campus Sint Lucas Antwerpen


Karel de Grote Hogeschool - Campus Zuid


Karel de Grote Hogeschool - Campus Hoboken


Je voorbereiden op Hoger onderwijs

Instapopleidingen -

Vakken vooraf bij KdG -

Karel de Grote Hogeschool - Campus Groenplaats

Bedrijfsmanagement: 
Accountancy-fiscaliteit (Professionele bachelor)
Starten in februari
Bedrijfsmanagement: 
Financie- en verzekeringswezen (Professionele bachelor)
Starten in februari
Bedrijfsmanagement: 
Logistiek management (Professionele bachelor)
Starten in februari
Bedrijfsmanagement: 
KMO-management (Professionele bachelor)
Starten in februari
Bedrijfsmanagement: 
Internationaal ondernemen (Professionele bachelor)
Starten in februari
Bedrijfsmanagement: 
Marketing (Professionele bachelor)
Starten in februari
Bedrijfsmanagement: 
Rechtspraktijk (Professionele bachelor)
Starten in februari
Office management: 
Event- en projectmanagement (Professionele bachelor)
Starten in februari
Office management: 
zonder afstudeerrichtingen (Professionele bachelor)
Starten in februari
Toegepaste informatica: 
Applicatieontwikkeling (Professionele bachelor)
Afstandsonderwijs
Toegepaste informatica: 
Systeem- en netwerkbeheer (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Toegepaste informatica: 
Softwaremanagement (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Toegepaste informatica: 
Softwaremanagement (Professionele bachelor)
Afstandsonderwijs
Toegepaste informatica: 
Systeem- en netwerkbeheer (Professionele bachelor)
Afstandsonderwijs
Toegepaste informatica: 
Applicatieontwikkeling (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Toegepaste informatica: 
Systeem- en netwerkbeheer (Professionele bachelor)
Starten in februari
Toegepaste informatica: 
Softwaremanagement (Professionele bachelor)
Starten in februari
Toegepaste informatica: 
Applicatieontwikkeling (Professionele bachelor)
Starten in februari

Karel de Grote Hogeschool - Campus Sint Lucas Antwerpen

Geen aanbod flexibel studeren op deze vestiging


Karel de Grote Hogeschool - Campus Zuid

Buitengewoon onderwijs (Bachelor-na-bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Lager onderwijs (Professionele bachelor)
Avondonderwijs
Educatieve opleiding: Lager onderwijs (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Techniek (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Aardrijkskunde (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Biologie (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Economie (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Engels (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Frans (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Fysica (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Geschiedenis (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Katholieke godsdienst (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Informatica (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Latijn (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Lichamelijke opvoeding (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Nederlands (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Project algemene vakken (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Natuurwetenschappen (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Wiskunde (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Wiskunde (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Techniek (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Project algemene vakken (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Plastische opvoeding (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Nederlands (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Natuurwetenschappen (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Lichamelijke opvoeding (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Latijn (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Katholieke godsdienst (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Informatica (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Geschiedenis (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Fysica (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Frans (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Engels (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Economie (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Biologie (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Aardrijkskunde (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Bewegingsrecreatie (Professionele bachelor)
Starten in februari
Oncologie (Bachelor-na-bachelor)
Werkstudententraject
Orthopedagogie: 
Toegepaste jeugdcriminologie (Professionele bachelor)
Starten in februari
Pedagogie van het jonge kind (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Sociaal werk: 
Sociaal-cultureel werk (Professionele bachelor)
Starten in februari
Sociaal werk: 
Personeelswerk (Professionele bachelor)
Starten in februari
Sociaal werk: 
Maatschappelijke advisering (Professionele bachelor)
Starten in februari
Sociaal werk: 
Maatschappelijk werk (Professionele bachelor)
Starten in februari
Sociaal werk: 
Kunst- en cultuurbemiddeling (Professionele bachelor)
Starten in februari
Verpleegkunde (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Vroedkunde (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Vroedkunde (Professionele bachelor)
Starten in februari
Zorgverbreding en remediërend leren (Bachelor-na-bachelor)
Starten in februari
Zorgverbreding en remediërend leren (Bachelor-na-bachelor)
Werkstudententraject

Karel de Grote Hogeschool - Campus Hoboken

Autotechnologie (Professionele bachelor)
Starten in februari
Biomedische laboratoriumtechnologie: 
Medische laboratoriumtechnologie (Professionele bachelor)
Starten in februari
Biomedische laboratoriumtechnologie: 
Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie (Professionele bachelor)
Starten in februari
Chemie: 
Procestechnologie (Professionele bachelor)
Starten in februari
Chemie: 
Chemie (Professionele bachelor)
Starten in februari
Chemie: 
Biochemie (Professionele bachelor)
Starten in februari
Multimedia en communicatietechnologie (Professionele bachelor)
Starten in februari