Karel de Grote Hogeschool

Hoofdinstelling

Karel de Grote Hogeschool

Brusselstraat 45
2018 Antwerpen
03 613 13 13     

Karel de Grote Hogeschool

Brusselstraat 45
2018 Antwerpen
03 613 13 13      

Sint-Norbertusinstituut Antwerpen - Samenwerkingsverband KdG HBO5

Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen  03 260 66 30    
Professionele bachelors

Applied computer science (E)
Audiovisuele technieken: Fotografie
Autotechnologie
Bedrijfsmanagement - Accountancy-fiscaliteit
Bedrijfsmanagement - Financiën en verzekeringen
Bedrijfsmanagement - Internationaal ondernemen
Bedrijfsmanagement - KMO-management
Bedrijfsmanagement - Marketing
Bedrijfsmanagement - Rechtspraktijk
Bedrijfsmanagement - Supply chain management
Biomedische laboratoriumtechnologie - Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
Biomedische laboratoriumtechnologie - Medische laboratoriumtechnologie
Chemie - Biochemie
Chemie - Chemie
Chemie - Procestechnologie
Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
Educatieve opleiding: Lager onderwijs
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs - Aardrijkskunde
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs - Bewegingsrecreatie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs - Economie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs - Engels
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs - Frans
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs - Geschiedenis
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs - Informatica
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs - Katholieke godsdienst
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs - Lichamelijke opvoeding
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs - Natuurwetenschappen
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs - Nederlands
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs - Plastische opvoeding
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs - Project algemene vakken / Maatschappelijke vorming
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs - Project kunstvakken
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs - Techniek
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs - Wiskunde
Human resources management
International business management - Global business (E)
International business management - Global supply chain management (E)
International business management - International entrepreneurship (E)
Medische beeldvorming en radiotherapie
Multimedia & creative technologies (E)
Multimedia en creatieve technologie
Organisatie en management (Office management) - Business & languages
Organisatie en management (Office management) - Event- en projectmanagement
Organisatie en management (Office management) - zonder specifieke afstudeerrichtingen
Orthopedagogie
Orthopedagogie - Toegepaste jeugdcriminologie
Pedagogie van het jonge kind
Sociaal werk - Kunst- en cultuurbemiddeling
Sociaal werk - Maatschappelijk werk
Sociaal werk - Maatschappelijke advisering
Sociaal werk - Sociaal-cultureel werk
Toegepaste informatica - Applicatie-ontwikkeling
Toegepaste informatica - Artificiële intelligentie
Toegepaste informatica - Softwaremanagement
Toegepaste informatica - Systemen en netwerkbeheer
Verpleegkunde
Vroedkunde


Academische bachelors


Bachelor na bachelor


Aanvultraject na HBO


Schakelprogramma


De campussen

Karel de Grote Hogeschool - Campus Groenplaats Nationalestraat 5, 2000 Antwerpen 03 613 16 00     
Karel de Grote Hogeschool - Campus Sint Lucas Antwerpen Van Schoonbekestraat 143, 2018 Antwerpen 03 613 12 00     
Karel de Grote Hogeschool - Campus Zuid Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen 03 613 13 13     
Karel de Grote Hogeschool - Campus Hoboken Salesianenlaan 90, 2660 Hoboken 03 613 17 00     

Karel de Grote Hogeschool - Campus Groenplaats

Nationalestraat 5 , 2000 Antwerpen   03 613 16 00    


Professionele bachelors
Postgraduaat

Karel de Grote Hogeschool - Campus Sint Lucas Antwerpen

Van Schoonbekestraat 143 , 2018 Antwerpen   03 613 12 00    
Karel de Grote Hogeschool - Campus Zuid

Brusselstraat 45 , 2018 Antwerpen   03 613 13 13    


Professionele bachelorsBachelor-na-bachelor
Postgraduaat
Graduaatsopleidingen


Karel de Grote Hogeschool - Campus Hoboken

Salesianenlaan 90 , 2660 Hoboken   03 613 17 00    
Diensten voor studieadvies en/of studiebegeleiding

Karel de Grote Hogeschool - Campus Groenplaats Nationalestraat 5, 2000 Antwerpen
 
  STIP campus Groenplaats - KdG
  Nationalestraat 5 2000 Antwerpen - 03 613 16 99     
 
Karel de Grote Hogeschool - Campus Sint Lucas Antwerpen Van Schoonbekestraat 143, 2018 Antwerpen
 
  STIP Sint Lucas Antwerpen
  Van Schoonbekestraat 143 2018 Antwerpen - 03 613 12 01     
 
Karel de Grote Hogeschool - Campus Zuid Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen
 
  STIP Campus Zuid
  Brusselstraat 45 2018 Antwerpen - 03 613 13 03     
 
Karel de Grote Hogeschool - Campus Hoboken Salesianenlaan 90, 2660 Hoboken
 
  STIP Campus Hoboken
  Salesianenlaan 90 2660 Hoboken - 03 613 17 00     
 

Karel de Grote Hogeschool - Campus Groenplaats


Karel de Grote Hogeschool - Campus Sint Lucas Antwerpen


Karel de Grote Hogeschool - Campus Zuid


Karel de Grote Hogeschool - Campus Hoboken


Je voorbereiden op Hoger onderwijs

Instapopleidingen -

Karel de Grote Hogeschool - Campus Groenplaats

Applied computer science (E) (Professionele bachelor)
Starten in februari
Bedrijfsmanagement: 
Accountancy-fiscaliteit (Professionele bachelor)
VDAB-traject
Bedrijfsmanagement: 
Financiën en verzekeringen (Professionele bachelor)
Starten in februari
Bedrijfsmanagement: 
Supply chain management (Professionele bachelor)
Starten in februari
Bedrijfsmanagement: 
KMO-management (Professionele bachelor)
VDAB-traject
Bedrijfsmanagement: 
Internationaal ondernemen (Professionele bachelor)
VDAB-traject
Bedrijfsmanagement: 
Marketing (Professionele bachelor)
Starten in februari
Bedrijfsmanagement: 
Financiën en verzekeringen (Professionele bachelor)
VDAB-traject
Organisatie en management (Office management): 
Business & languages (Professionele bachelor)
VDAB-traject
Toegepaste informatica: 
Applicatie-ontwikkeling (Professionele bachelor)
Afstandsonderwijs
Toegepaste informatica: 
Artificiële intelligentie (Professionele bachelor)
Starten in februari
Toegepaste informatica: 
Systemen en netwerkbeheer (Professionele bachelor)
VDAB-traject
Toegepaste informatica: 
Softwaremanagement (Professionele bachelor)
VDAB-traject
Toegepaste informatica: 
Softwaremanagement (Professionele bachelor)
Afstandsonderwijs
Toegepaste informatica: 
Systemen en netwerkbeheer (Professionele bachelor)
Afstandsonderwijs
Toegepaste informatica: 
Applicatie-ontwikkeling (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Toegepaste informatica: 
Systemen en netwerkbeheer (Professionele bachelor)
Starten in februari
Toegepaste informatica: 
Softwaremanagement (Professionele bachelor)
Starten in februari
Toegepaste informatica: 
Artificiële intelligentie (Professionele bachelor)
Afstandsonderwijs
Toegepaste informatica: 
Artificiële intelligentie (Professionele bachelor)
VDAB-traject

Karel de Grote Hogeschool - Campus Sint Lucas Antwerpen

Audiovisuele technieken: Fotografie (Professionele bachelor)
Starten in februari

Karel de Grote Hogeschool - Campus Zuid

Buitengewoon onderwijs (Bachelor-na-bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs (Professionele bachelor)
VDAB-traject
Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Lager onderwijs (Professionele bachelor)
VDAB-traject
Educatieve opleiding: Lager onderwijs (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Lager onderwijs (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Techniek (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Aardrijkskunde (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Biologie (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Economie (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Engels (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Frans (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Fysica (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Geschiedenis (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Katholieke godsdienst (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Informatica (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Lichamelijke opvoeding (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Nederlands (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Project algemene vakken / Maatschappelijke vorming (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Natuurwetenschappen (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Project kunstvakken (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Wiskunde (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Wiskunde (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Techniek (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Project algemene vakken / Maatschappelijke vorming (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Plastische opvoeding (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Nederlands (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Natuurwetenschappen (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Lichamelijke opvoeding (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Katholieke godsdienst (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Informatica (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Geschiedenis (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Fysica (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Frans (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Engels (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Economie (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Biologie (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Aardrijkskunde (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Bewegingsrecreatie (Professionele bachelor)
Starten in februari
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Bewegingsrecreatie (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Plastische opvoeding (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: 
Project kunstvakken (Professionele bachelor)
Starten in februari
Orthopedagogie (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Orthopedagogie: 
Toegepaste jeugdcriminologie (Professionele bachelor)
Starten in februari
Orthopedagogie (Professionele bachelor)
Starten in februari
Orthopedagogie (Professionele bachelor)
VDAB-traject
Orthopedagogie: 
Toegepaste jeugdcriminologie (Professionele bachelor)
VDAB-traject
Orthopedagogie: 
Toegepaste jeugdcriminologie (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Pedagogie van het jonge kind (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Sociaal werk: 
Sociaal-cultureel werk (Professionele bachelor)
Starten in februari
Sociaal werk: 
Personeelswerk (Professionele bachelor)
Starten in februari
Sociaal werk: 
Maatschappelijke advisering (Professionele bachelor)
Starten in februari
Sociaal werk: 
Maatschappelijk werk (Professionele bachelor)
Starten in februari
Sociaal werk: 
Kunst- en cultuurbemiddeling (Professionele bachelor)
Starten in februari
Sociaal werk: 
Maatschappelijk werk (Professionele bachelor)
VDAB-traject
Sociaal werk: 
Maatschappelijk werk (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Sociaal werk: 
Maatschappelijke advisering (Professionele bachelor)
VDAB-traject
Sociaal werk: 
Sociaal-cultureel werk (Professionele bachelor)
VDAB-traject
Verpleegkunde (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Verpleegkunde (Professionele bachelor)
VDAB-traject
Verpleegkunde (Professionele bachelor)
Starten in februari
Vroedkunde (Professionele bachelor)
Werkstudententraject
Vroedkunde (Professionele bachelor)
Starten in februari
Zorgverbreding en remedi?rend leren (Bachelor-na-bachelor)
Starten in februari
Zorgverbreding en remedi?rend leren (Bachelor-na-bachelor)
Werkstudententraject

Karel de Grote Hogeschool - Campus Hoboken

Autotechnologie (Professionele bachelor)
VDAB-traject
Biomedische laboratoriumtechnologie: 
Medische laboratoriumtechnologie (Professionele bachelor)
VDAB-traject
Biomedische laboratoriumtechnologie: 
Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie (Professionele bachelor)
VDAB-traject
Chemie: 
Procestechnologie (Professionele bachelor)
VDAB-traject
Chemie: 
Chemie (Professionele bachelor)
VDAB-traject
Chemie: 
Biochemie (Professionele bachelor)
VDAB-traject
Internet of Things (Graduaatsopleiding)
VDAB-traject
Internet of Things (Graduaatsopleiding)
Starten in februari
Multimedia en creatieve technologie (Professionele bachelor)
Starten in februari
Voertuigtechnieken: 
zonder specifieke afstudeerrichtingen (Graduaatsopleiding)
VDAB-traject