Academische bachelors: STEM-opleidingen

Opleidingen zijn opgenomen tot op het niveau van de officiële afstudeerrichtingen (min. 30 stp.). Keuzetrajecten zijn niet als aparte richtingen opgenomen; ze worden desgevallend vermeld in de beschrijving van de opleiding. Via de tool 'Keuzetrajecten HO' kan je opzoeken tot welke opleiding een bepaald keuzetraject behoort.
Het -logo achter de opleiding duidt aan dat het gaat om een STEM-opleiding. Wat is STEM? Je vindt hier meer informatie. Alle STEM opleidingen.

Architectuur  
Bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer 
Bio-ingenieurswetenschappen: Cel- en genbiotechnologie 
Bio-ingenieurswetenschappen: Chemie en voedingstechnologie 
Bio-ingenieurswetenschappen: Land- en bosbeheer 
Bio-ingenieurswetenschappen: Land- en waterbeheer 
Bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde 
Bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie 
Bio-ingenieurswetenschappen: zonder afstudeerrichtingen 
Biochemie en biotechnologie  
Biomedische wetenschappen  
Biowetenschappen  
Chemie  
Communicatiewetenschappen  
Computerwetenschappen  
Diergeneeskunde  
Engineering Technology: Chemical engineering (E)  
Engineering Technology: Electromechanical engineering (E)  
Engineering Technology: Electronics engineering (E)  
Farmaceutische wetenschappen  
Fysica  
Fysica en sterrenkunde  
Geneeskunde  
Geografie  
Geografie en geomatica  
Geologie  
Handelsingenieur in de beleidsinformatica  
Industriële wetenschappen: Bio-industriële wetenschappen 
Industriële wetenschappen: Bouwkunde 
Industriële wetenschappen: Chemie 
Industriële wetenschappen: Elektromechanica 
Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT 
Industriële wetenschappen: Industrieel ontwerpen 
Industriële wetenschappen: Informatica 
Industriële wetenschappen: Machine- en productieautomatisering 
Industriële wetenschappen: Nucleaire technologie 
Informatica  
Ingenieurswetenschappen: Biomedische ingenieurstechnieken 
Ingenieurswetenschappen (KMS)  
Ingenieurswetenschappen: Architectuur  
Ingenieurswetenschappen: Bouwkunde  
Ingenieurswetenschappen: Chemie en materialen  
Ingenieurswetenschappen: Chemische technologie  
Ingenieurswetenschappen: Chemische technologie en materiaalkunde  
Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen  
Ingenieurswetenschappen: Elektronica en informatietechnologie  
Ingenieurswetenschappen: Elektrotechniek  
Ingenieurswetenschappen: Materiaalkunde  
Ingenieurswetenschappen: Toegepaste natuurkunde  
Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde  
Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde-elektrotechniek  
Interieurarchitectuur  
Kunstwetenschappen en archeologie  
Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen  
Logopedische en audiologische wetenschappen: Audiologie 
Logopedische en audiologische wetenschappen: Logopedie 
Mobiliteitswetenschappen  
Nautische wetenschappen  
Productdesign  
Productontwikkeling  
Sciences nautiques (F)  
Tandheelkunde  
Wiskunde  

Academische bachelors: STEM-opleidingen

Opleidingen zijn opgenomen tot op het niveau van de officiële afstudeerrichtingen (min. 30 stp.). Keuzetrajecten zijn niet als aparte richtingen opgenomen; ze worden desgevallend vermeld in de beschrijving van de opleiding. Via de tool 'Keuzetrajecten HO' kan je opzoeken tot welke opleiding een bepaald keuzetraject behoort.
De logootjes achter de benaming geven extra informatie.

  • STEM: in het programma van deze richtingen overheersen duidelijk de STEM-componenten.
  • Lichte STEM: in het programma van deze richtingen zijn er duidelijke STEM-componenten, maar deze overheersen minder dan bij de echte STEM-richtingen.
  • Zorg STEM: in het programma van deze richtingen zijn er duidelijke STEM-componenten die gericht zijn op de zorgsector.

Wat is STEM? Je vindt hier meer informatie. Alle STEM-opleidingen.

Geneeskunde 
Geografie 
Geografie en geomatica 
Geologie 

Handelsingenieur in de beleidsinformatica 

Industriële wetenschappen: Bio-industriële wetenschappen 
Industriële wetenschappen: Bouwkunde 
Industriële wetenschappen: Chemie 
Industriële wetenschappen: Elektromechanica 
Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT 
Industriële wetenschappen: Industrieel ontwerpen 
Industriële wetenschappen: Informatica 
Industriële wetenschappen: Machine- en productieautomatisering 
Industriële wetenschappen: Nucleaire technologie 
Informatica 
Ingenieurswetenschappen: Biomedische ingenieurstechnieken 
Ingenieurswetenschappen (KMS) 
Ingenieurswetenschappen: Architectuur 
Ingenieurswetenschappen: Bouwkunde 
Ingenieurswetenschappen: Chemie en materialen 
Ingenieurswetenschappen: Chemische technologie 
Ingenieurswetenschappen: Chemische technologie en materiaalkunde 
Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen 
Ingenieurswetenschappen: Elektronica en informatietechnologie 
Ingenieurswetenschappen: Elektrotechniek 
Ingenieurswetenschappen: Materiaalkunde 
Ingenieurswetenschappen: Toegepaste natuurkunde 
Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde 
Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde-elektrotechniek 
Interieurarchitectuur 

Architectuur  
Bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer 
Bio-ingenieurswetenschappen: Cel- en genbiotechnologie 
Bio-ingenieurswetenschappen: Chemie en voedingstechnologie 
Bio-ingenieurswetenschappen: Land- en bosbeheer 
Bio-ingenieurswetenschappen: Land- en waterbeheer 
Bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde 
Bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie 
Bio-ingenieurswetenschappen: zonder afstudeerrichtingen 
Biochemie en biotechnologie  
Biomedische wetenschappen  
Biowetenschappen  
Chemie  
Communicatiewetenschappen  
Computerwetenschappen  
Diergeneeskunde  
Engineering Technology: Chemical engineering (E)  
Engineering Technology: Electromechanical engineering (E)  
Engineering Technology: Electronics engineering (E)  
Farmaceutische wetenschappen  
Fysica  
Fysica en sterrenkunde  
Geneeskunde  
Geografie  
Geografie en geomatica  
Geologie  
Handelsingenieur in de beleidsinformatica  
Industriële wetenschappen: Bio-industriële wetenschappen 
Industriële wetenschappen: Bouwkunde 
Industriële wetenschappen: Chemie 
Industriële wetenschappen: Elektromechanica 
Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT 
Industriële wetenschappen: Industrieel ontwerpen 
Industriële wetenschappen: Informatica 
Industriële wetenschappen: Machine- en productieautomatisering 
Industriële wetenschappen: Nucleaire technologie 
Informatica  
Ingenieurswetenschappen: Biomedische ingenieurstechnieken 
Ingenieurswetenschappen (KMS)  
Ingenieurswetenschappen: Architectuur  
Ingenieurswetenschappen: Bouwkunde  
Ingenieurswetenschappen: Chemie en materialen  
Ingenieurswetenschappen: Chemische technologie  
Ingenieurswetenschappen: Chemische technologie en materiaalkunde  
Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen  
Ingenieurswetenschappen: Elektronica en informatietechnologie  
Ingenieurswetenschappen: Elektrotechniek  
Ingenieurswetenschappen: Materiaalkunde  
Ingenieurswetenschappen: Toegepaste natuurkunde  
Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde  
Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde-elektrotechniek  
Interieurarchitectuur  
Kunstwetenschappen en archeologie  
Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen  
Logopedische en audiologische wetenschappen: Audiologie 
Logopedische en audiologische wetenschappen: Logopedie 
Mobiliteitswetenschappen  
Nautische wetenschappen  
Productdesign  
Productontwikkeling  
Sciences nautiques (F)  
Tandheelkunde  
Wiskunde