Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Academische bachelor

 

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie reikt basiskennis en -competenties aan om letsels en afwijkingen van diverse lichaamsfuncties te verminderen of te laten verdwijnen door aangepaste lichaamsoefeningen, al dan niet met behulp van mechanische toestellen en instrumenten. De opleiding biedt een integratie van vakken uit diverse domeinen van de wetenschap.


Je krijgt in de bachelorjaren een stevig basispakket wetenschappelijke vakken (natuurkunde, scheikunde, anatomie, biomechanica, biologie) naast revalidatiewetenschappen (ziekteleer en motorische revalidatie bij diverse soorten ledematen, ademhalingskinesitherapie, gezondheidsleer, bewegingsvorming …),  bewegingswetenschappen (biomechanica, inspanningsfysiologie …) en methodologie. Practica worden via demonstraties en vaardigheidstraining zeer nauw geïntegreerd in de opleiding. Ook de talrijke stages vormen een zeer belangrijk onderdeel van de beroepstechnische vorming. De bacheloropleiding is gemeenschappelijk.


In de masterfase (120 stp.) zijn er verschillende specialisaties mogelijk, al naargelang de onderwijsinstelling.


Voor wie? • Een goede beheersing van chemie, fysica en wiskunde zijn belangrijk. Een studierichting met een groot pakket wetenschappelijke vakken en wiskunde is daarom de beste vooropleiding.

 • Van de student wordt verondersteld dat hij over voldoende fysieke mogelijkheden beschikt tot uitoefening van het beroep.


Aanvullende info:

Vrije Universiteit Brussel - Main Campus

Universiteit Antwerpen - Stadscampus

KU Leuven

Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek Gebouw D

KU Leuven - Campus Brugge

Enkel 1e en 2de bachelor.

Universiteit Gent - Campus Gent


Studiepunten

180 (bachelor) + 120 (master)

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie reikt basiskennis en -competenties aan om letsels en afwijkingen van diverse lichaamsfuncties te verminderen of te laten verdwijnen door aangepaste lichaamsoefeningen, al dan niet met behulp van mechanische toestellen en instrumenten. De opleiding biedt een integratie van vakken uit diverse domeinen van de wetenschap.


Je krijgt in de bachelorjaren een stevig basispakket wetenschappelijke vakken (natuurkunde, scheikunde, anatomie, biomechanica, biologie) naast revalidatiewetenschappen (ziekteleer en motorische revalidatie bij diverse soorten ledematen, ademhalingskinesitherapie, gezondheidsleer, bewegingsvorming …),  bewegingswetenschappen (biomechanica, inspanningsfysiologie …) en methodologie. Practica worden via demonstraties en vaardigheidstraining zeer nauw geïntegreerd in de opleiding. Ook de talrijke stages vormen een zeer belangrijk onderdeel van de beroepstechnische vorming. De bacheloropleiding is gemeenschappelijk.


In de masterfase (120 stp.) zijn er verschillende specialisaties mogelijk, al naargelang de onderwijsinstelling.


Voor wie? • Een goede beheersing van chemie, fysica en wiskunde zijn belangrijk. Een studierichting met een groot pakket wetenschappelijke vakken en wiskunde is daarom de beste vooropleiding.

 • Van de student wordt verondersteld dat hij over voldoende fysieke mogelijkheden beschikt tot uitoefening van het beroep.


Studiepunten

180 (bachelor) + 120 (master)


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Vrije Universiteit Brussel - Main Campus

Universiteit Antwerpen - Stadscampus

KU Leuven

Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek Gebouw D

KU Leuven - Campus Brugge

Enkel 1e en 2de bachelor.

Universiteit Gent - Campus Gent


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten tot een academische bacheloropleiding als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's, behaald aan een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid)

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsexamen voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Diergeneeskunde, Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
4. Nationaliteit en taalbeheersing
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Toelatingsvoorwaarden voor studenten uit Nederland

Met een Nederlands VWO-diploma  of met een HBO-propedeuse word je rechtstreeks toegelaten tot een academische bachelorpleiding aan een Vlaamse universiteit.
Nederlandse studenten met een ander diploma dienen een toelatingsaanvraag in bij de universiteit.

Extra voorwaarden voor en studenten met een diploma secundair onderwijs van de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap, een Europees of Internationaal Baccalaureaat behaald in België of in het buitenland?
Je dient een aanvraag in bij de universiteit waar je de opleiding wenst te volgen. Houd hierbij rekening met de applicatie-deadlines, die kunnen verschillen i.f.v. nationaliteit en opleiding.

Situering

Opleiding: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Science

Studiegebied: Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon, Sport,

Schoolvakken SO: Lichamelijke opvoeding, Sport, Wetenschappen,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied

een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.

Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan je ook een Educatieve masteropleiding volgen.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen

  
Oude Markt 13  3000 Leuven

Agoralaan  3590 Diepenbeek

Spoorwegstraat 12  8200 Sint-Michiels

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent

Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Rekening houdend met het feit dat kinesitherapie binnen de gezondheidszorg een gereglementeerd beroep is, is het volgens de betreffende wetgeving zo dat de bacheloropleiding geen toegang kan verlenen tot beroepsuitoefening als kinesitherapeut.
De bachelor moet dus voornamelijk als een ‘doorstroombachelor' bekeken worden, die de basis legt voor de masteropleiding waarmee men wel de gereglementeerde beroepstitel kan krijgen.
De kinesitherapeut neemt een belangrijke plaats in bij het behandelen van mensen met motorische problemen. De centrale taak van de kinesitherapeut bestaat erin mensen te begeleiden om (vooral) motorische problemen te voorkomen (preventie) of op te lossen (behandeling).
Hij maakt gebruik van allerhande fysische en technische middelen (warmte, koude, elektrische stromen, ...), technieken  (massagetechnieken, relaxatie, bindweefseltechnieken, manuele technieken, ...) en bewegingsoefeningen die al dan niet manueel begeleid worden.
De kinesitherapeut werkt op verwijzing van de huisarts of geneesheer-specialist, maar mag zelf een diagnostiek opstellen.
Vanuit zijn eigen professionele kennis voert hij een kinesitherapeutisch onderzoek uit en stelt hij een bewegingsplan op.
Kinesitherapeuten kunnen zich vestigen als zelfstandig kinesitherapeut of gaan werken in dienstverband, bv. in ziekenhuizen, revalidatiecentra, verzorgingstehuizen, poliklinieken, voorzieningen voor (motorisch) gehandicapten, professionele sportclubs. Sommigen gaan werken in de farmaceutische industrie of in andere commerciële bedrijven die zich richten op de medische en paramedische wereld.
Andere mogelijkheden zijn onderwijs (mits een lerarenopleiding), wetenschappelijk onderzoek, sportkinesitherapie bij een sportclub, in fitnesscentra, …

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Kinesitherapeut ( knelpuntberoep)
Psychomotorisch en creatief therapeut

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Academische Bachelor: Bachelor of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Biotechnische wetenschappen (TSO) 51 3,92 62,3 4 10 1 17 15 4
Economie-moderne talen (ASO) 356 1,32 50,0 47 67 58 83 73 28
Economie-wetenschappen (ASO) 242 5,92 64,7 12 25 42 72 87 4
Economie-wiskunde (ASO) 110 1,68 63,6 6 11 17 35 34 7
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 104 1,62 31,0 28 19 21 8 10 18
Grieks-wiskunde (ASO) 47 2,88 81,2 0 3 3 13 28 0
Humane wetenschappen (ASO) 428 1,56 48,4 54 74 93 92 80 35
Latijn-moderne talen (ASO) 140 2,13 58,3 10 19 25 38 38 10
Latijn-wetenschappen (ASO) 518 8,83 75,9 9 27 67 129 271 15
Latijn-wiskunde (ASO) 514 4,70 82,8 6 18 35 135 310 10
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 670 8,56 27,8 210 184 91 82 47 56
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 822 8,42 65,8 37 94 136 230 303 22
Moderne talen-wiskunde (ASO) 31 3,55 75,4 0 2 4 10 13 2
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 231 0,88 29,8 64 59 30 34 15 29
Sportwetenschappen (ASO) 728 20,31 57,6 60 112 134 184 211 27
Techniek-wetenschappen (TSO) 182 3,88 51,7 27 31 34 37 45 8
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 2622 6,21 75,4 77 154 302 681 1338 70

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 11-02-2022

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie reikt basiskennis en -competenties aan om letsels en afwijkingen van diverse lichaamsfuncties te verminderen of te laten verdwijnen door aangepaste lichaamsoefeningen, al dan niet met behulp van mechanische toestellen en instrumenten. De opleiding biedt een integratie van vakken uit diverse domeinen van de wetenschap.


Je krijgt in de bachelorjaren een stevig basispakket wetenschappelijke vakken (natuurkunde, scheikunde, anatomie, biomechanica, biologie) naast revalidatiewetenschappen (ziekteleer en motorische revalidatie bij diverse soorten ledematen, ademhalingskinesitherapie, gezondheidsleer, bewegingsvorming …),  bewegingswetenschappen (biomechanica, inspanningsfysiologie …) en methodologie. Practica worden via demonstraties en vaardigheidstraining zeer nauw geïntegreerd in de opleiding. Ook de talrijke stages vormen een zeer belangrijk onderdeel van de beroepstechnische vorming. De bacheloropleiding is gemeenschappelijk.


In de masterfase (120 stp.) zijn er verschillende specialisaties mogelijk, al naargelang de onderwijsinstelling.


Voor wie? • Een goede beheersing van chemie, fysica en wiskunde zijn belangrijk. Een studierichting met een groot pakket wetenschappelijke vakken en wiskunde is daarom de beste vooropleiding.

 • Van de student wordt verondersteld dat hij over voldoende fysieke mogelijkheden beschikt tot uitoefening van het beroep.


Studiepunten

180 (bachelor) + 120 (master)


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Vrije Universiteit Brussel - Main Campus

Universiteit Antwerpen - Stadscampus

KU Leuven

Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek Gebouw D

KU Leuven - Campus Brugge

Enkel 1e en 2de bachelor.

Universiteit Gent - Campus Gent


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten tot een academische bacheloropleiding als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's, behaald aan een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid)

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsexamen voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Diergeneeskunde, Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
4. Nationaliteit en taalbeheersing
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Toelatingsvoorwaarden voor studenten uit Nederland

Met een Nederlands VWO-diploma  of met een HBO-propedeuse word je rechtstreeks toegelaten tot een academische bachelorpleiding aan een Vlaamse universiteit.
Nederlandse studenten met een ander diploma dienen een toelatingsaanvraag in bij de universiteit.

Extra voorwaarden voor en studenten met een diploma secundair onderwijs van de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap, een Europees of Internationaal Baccalaureaat behaald in België of in het buitenland?
Je dient een aanvraag in bij de universiteit waar je de opleiding wenst te volgen. Houd hierbij rekening met de applicatie-deadlines, die kunnen verschillen i.f.v. nationaliteit en opleiding.

Situering

Opleiding: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Science

Studiegebied: Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon, Sport,

Schoolvakken SO: Lichamelijke opvoeding, Sport, Wetenschappen,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied

een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.

Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan je ook een Educatieve masteropleiding volgen.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen

  
Oude Markt 13  3000 Leuven

Agoralaan  3590 Diepenbeek

Spoorwegstraat 12  8200 Sint-Michiels

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent

Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Rekening houdend met het feit dat kinesitherapie binnen de gezondheidszorg een gereglementeerd beroep is, is het volgens de betreffende wetgeving zo dat de bacheloropleiding geen toegang kan verlenen tot beroepsuitoefening als kinesitherapeut.
De bachelor moet dus voornamelijk als een ‘doorstroombachelor' bekeken worden, die de basis legt voor de masteropleiding waarmee men wel de gereglementeerde beroepstitel kan krijgen.
De kinesitherapeut neemt een belangrijke plaats in bij het behandelen van mensen met motorische problemen. De centrale taak van de kinesitherapeut bestaat erin mensen te begeleiden om (vooral) motorische problemen te voorkomen (preventie) of op te lossen (behandeling).
Hij maakt gebruik van allerhande fysische en technische middelen (warmte, koude, elektrische stromen, ...), technieken  (massagetechnieken, relaxatie, bindweefseltechnieken, manuele technieken, ...) en bewegingsoefeningen die al dan niet manueel begeleid worden.
De kinesitherapeut werkt op verwijzing van de huisarts of geneesheer-specialist, maar mag zelf een diagnostiek opstellen.
Vanuit zijn eigen professionele kennis voert hij een kinesitherapeutisch onderzoek uit en stelt hij een bewegingsplan op.
Kinesitherapeuten kunnen zich vestigen als zelfstandig kinesitherapeut of gaan werken in dienstverband, bv. in ziekenhuizen, revalidatiecentra, verzorgingstehuizen, poliklinieken, voorzieningen voor (motorisch) gehandicapten, professionele sportclubs. Sommigen gaan werken in de farmaceutische industrie of in andere commerciële bedrijven die zich richten op de medische en paramedische wereld.
Andere mogelijkheden zijn onderwijs (mits een lerarenopleiding), wetenschappelijk onderzoek, sportkinesitherapie bij een sportclub, in fitnesscentra, …

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Kinesitherapeut ( knelpuntberoep)
Psychomotorisch en creatief therapeut

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Academische Bachelor: Bachelor of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Biotechnische wetenschappen (TSO) 51 3,92 62,3 4 10 1 17 15 4
Economie-moderne talen (ASO) 356 1,32 50,0 47 67 58 83 73 28
Economie-wetenschappen (ASO) 242 5,92 64,7 12 25 42 72 87 4
Economie-wiskunde (ASO) 110 1,68 63,6 6 11 17 35 34 7
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 104 1,62 31,0 28 19 21 8 10 18
Grieks-wiskunde (ASO) 47 2,88 81,2 0 3 3 13 28 0
Humane wetenschappen (ASO) 428 1,56 48,4 54 74 93 92 80 35
Latijn-moderne talen (ASO) 140 2,13 58,3 10 19 25 38 38 10
Latijn-wetenschappen (ASO) 518 8,83 75,9 9 27 67 129 271 15
Latijn-wiskunde (ASO) 514 4,70 82,8 6 18 35 135 310 10
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 670 8,56 27,8 210 184 91 82 47 56
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 822 8,42 65,8 37 94 136 230 303 22
Moderne talen-wiskunde (ASO) 31 3,55 75,4 0 2 4 10 13 2
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 231 0,88 29,8 64 59 30 34 15 29
Sportwetenschappen (ASO) 728 20,31 57,6 60 112 134 184 211 27
Techniek-wetenschappen (TSO) 182 3,88 51,7 27 31 34 37 45 8
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 2622 6,21 75,4 77 154 302 681 1338 70

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 11-02-2022