Geneeskunde - Academische bachelor

 

 De opleiding geneeskunde verloopt op drie studieniveaus: • bachelor: 180 stp. (aspirant-arts)

 • master: 180 stp. (basisarts)

 • master-na-master: omvang verschilt al naargelang je keuze


In de bachelorfase zijn de medische en de basiswetenschappelijke vakken zo veel mogelijk geïntegreerd met vorming op het gebied van attitudes, beroepsvaardigheden en morele beschouwingen. De opleiding wil je voorbereiden op de latere beroepsuitoefening door je op flexibele manier te leren omgaan met de groeiende informatiestromen en wetenschappelijke inzichten.


Het programma structureert zich rond een aantal clusters: • de geneeskundige basiswetenschappen (chemie, fysica, anatomie, biologie, fysiologie, pathologie)

 • klinische en communicatieve vaardigheden (onderzoek, groepsoverleg, EHBO, stages)

 • maatschappelijke aspecten van geneeskunde (informatiebronnen, psychologie, ethiek).


In het 2e en vooral het 3e masterjaar is het aandeel van stages in de opleiding aanzienlijk.


Als master in de geneeskunde mag je het beroep van arts nog niet zelfstandig uitvoeren. Om bv. huisarts te worden moet je nog een master-na-master huisartsgeneeskundevolgen van 120 stp. volgen.


Voor wie? • Een arts moet in de eerste plaats de juiste diagnose kunnen stellen en de gepaste behandeling kunnen starten. Kritische analyse en afsluitende synthese zijn twee belangrijke eigenschappen hiervoor. Daarnaast beschik je over psychologisch inzicht, want voor velen ben je de eerste vertrouwenspersoon bij problemen die vaak het lichamelijke overstijgen.

 • Je moet kunnen omgaan met moeilijke beslissingen en ethische problemen die vaak met leven en dood te maken hebben.

 • Als arts stel je je ten dienste van anderen. Dat betekent dat je vaak lange en onregelmatige werkdagen zult hebben. Ook discretie en plichtsbewustzijn zijn belangrijke eigenschappen.

 • Vermits de geneeskunde niet stilstaat, moet je bereid zijn om levenslang bij te leren je en de nieuwste ontwikkelingen op de voet te volgen.


Er is een verplicht toelatingsexamen voor de opleiding van arts.


Aanvullende info:

Vrije Universiteit Brussel - Health Campus

Universiteit Antwerpen - Stadscampus

KU Leuven

Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek Gebouw D

De UHasselt organiseert enkel de bachelorfase.

KU Leuven - Campus Kulak Kortrijk

Kulak organiseert enkel de bachelorfase.

Universiteit Gent - Campus Gent


Studiepunten

180 (bachelor) + 180 (master)

Geneeskunde - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

 De opleiding geneeskunde verloopt op drie studieniveaus: • bachelor: 180 stp. (aspirant-arts)

 • master: 180 stp. (basisarts)

 • master-na-master: omvang verschilt al naargelang je keuze


In de bachelorfase zijn de medische en de basiswetenschappelijke vakken zo veel mogelijk geïntegreerd met vorming op het gebied van attitudes, beroepsvaardigheden en morele beschouwingen. De opleiding wil je voorbereiden op de latere beroepsuitoefening door je op flexibele manier te leren omgaan met de groeiende informatiestromen en wetenschappelijke inzichten.


Het programma structureert zich rond een aantal clusters: • de geneeskundige basiswetenschappen (chemie, fysica, anatomie, biologie, fysiologie, pathologie)

 • klinische en communicatieve vaardigheden (onderzoek, groepsoverleg, EHBO, stages)

 • maatschappelijke aspecten van geneeskunde (informatiebronnen, psychologie, ethiek).


In het 2e en vooral het 3e masterjaar is het aandeel van stages in de opleiding aanzienlijk.


Als master in de geneeskunde mag je het beroep van arts nog niet zelfstandig uitvoeren. Om bv. huisarts te worden moet je nog een master-na-master huisartsgeneeskundevolgen van 120 stp. volgen.


Voor wie? • Een arts moet in de eerste plaats de juiste diagnose kunnen stellen en de gepaste behandeling kunnen starten. Kritische analyse en afsluitende synthese zijn twee belangrijke eigenschappen hiervoor. Daarnaast beschik je over psychologisch inzicht, want voor velen ben je de eerste vertrouwenspersoon bij problemen die vaak het lichamelijke overstijgen.

 • Je moet kunnen omgaan met moeilijke beslissingen en ethische problemen die vaak met leven en dood te maken hebben.

 • Als arts stel je je ten dienste van anderen. Dat betekent dat je vaak lange en onregelmatige werkdagen zult hebben. Ook discretie en plichtsbewustzijn zijn belangrijke eigenschappen.

 • Vermits de geneeskunde niet stilstaat, moet je bereid zijn om levenslang bij te leren je en de nieuwste ontwikkelingen op de voet te volgen.


Er is een verplicht toelatingsexamen voor de opleiding van arts.


Studiepunten

180 (bachelor) + 180 (master)


Instellingen:

Vrije Universiteit Brussel - Health Campus

Universiteit Antwerpen - Stadscampus

KU Leuven

Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek Gebouw D

De UHasselt organiseert enkel de bachelorfase.

KU Leuven - Campus Kulak Kortrijk

Kulak organiseert enkel de bachelorfase.

Universiteit Gent - Campus Gent


Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Buiten de gewone toelatingsvoorwaarden tot het hoger onderwijs, moet je slagen in het door de overheid georganiseerde interuniversitaire toelatingsexamen.
Bij inschrijving aan een universiteit moet het bewijs van geslaagd zijn worden voorgelegd.
Het is vanaf 2018 een vergelijkend examen.
De deelnemers worden gerangschikt op basis van hun score en de hoogst gerangschikten kunnen met de opleiding starten. Het aantal toegelaten studenten wordt vastgelegd bij decreet.
Er is een apart toelatingsexamen voor artsen en tandartsen. Beide examens vinden plaats in Brussel.


Zo kunnen kandidaten met interesse in de twee opleidingen beide examens afleggen. 


Meer info over de modaliteiten van het toelatingsexamen kan je hier lezen. 


Het definitieve leerstofoverzicht zal, zoals ieder jaar, beschikbaar zijn op de website van het toelatingsexamen. Naast kennis en inzicht in de wetenschappen blijven de examens ook peilen naar meer generieke competenties, zoals communicatieve vaardigheden.
Vanaf januari is er meer info beschikbaar op www.toelatingsexamenartstandarts.be.
Info over de slaagkansen (oud systeem), gezien vanuit de richtingen van de derde graad vind je hier. 


Hoe je je kan voorbereiden op het toelatingsexamen kan je lezen via deze link.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten tot een academische bacheloropleiding als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's, behaald aan een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid)

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsexamen voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Diergeneeskunde, Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
4. Nationaliteit en taalbeheersing
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Toelatingsvoorwaarden voor studenten uit Nederland

Met een Nederlands VWO-diploma  of met een HBO-propedeuse word je rechtstreeks toegelaten tot een academische bachelorpleiding aan een Vlaamse universiteit.
Nederlandse studenten met een ander diploma dienen een toelatingsaanvraag in bij de universiteit.

Extra voorwaarden voor en studenten met een diploma secundair onderwijs van de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap, een Europees of Internationaal Baccalaureaat behaald in België of in het buitenland?
Je dient een aanvraag in bij de universiteit waar je de opleiding wenst te volgen. Houd hierbij rekening met de applicatie-deadlines, die kunnen verschillen i.f.v. nationaliteit en opleiding.

Situering

Opleiding: Geneeskunde 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Science

Studiegebied: Geneeskunde

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,

Schoolvakken SO: Biologie, Chemie, Wetenschappen,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied

een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.

Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan je ook een Educatieve masteropleiding volgen.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Laarbeeklaan 103  1090 Jette

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen

  
Oude Markt 13  3000 Leuven

Agoralaan  3590 Diepenbeek

E.Sabbelaan 53  8500 Kortrijk

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent

Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Een deel van de artsen volgt verder de huisartsenopleiding, die interuniversitair wordt georganiseerd.
Wie met de huisartsenopleiding start, mag reeds de geneeskunde uitoefenen, maar wel onder het toezicht van een stagemeester.
Een aantal artsen legt zich toe op tewerkstellingsmogelijkheden in de preventieve en sociale geneeskunde: sport-, school-, bedrijfs-, verzekeringsarts. Hier zijn ook mogelijkheden in de ontwikkelingssamenwerking of bij humanitaire hulporganisaties.
Een aantal afgestudeerde artsen zal kiezen voor wetenschappelijk onderzoek.
Ook diverse ministeries (Volksgezondheid, Onderwijs, Arbeid) zijn een afzetmarkt voor geneesheren.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Adviseur volksgezondheid
Arts ( knelpuntberoep)
Arts-specialist
Preventieadviseur
Preventiearts

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Academische Bachelor: Bachelor of Science in de geneeskunde

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Grieks-wiskunde (ASO) 202 12,38 95,2 0 1 6 11 183 1
Latijn-wetenschappen (ASO) 195 3,32 90,3 2 5 7 21 159 1
Latijn-wiskunde (ASO) 877 8,01 95,3 4 9 15 58 784 7
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 31 0,32 87,2 0 1 1 7 22 0
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 2902 6,87 93,0 9 46 80 246 2508 13

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 29-05-2024

Geneeskunde - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

 De opleiding geneeskunde verloopt op drie studieniveaus: • bachelor: 180 stp. (aspirant-arts)

 • master: 180 stp. (basisarts)

 • master-na-master: omvang verschilt al naargelang je keuze


In de bachelorfase zijn de medische en de basiswetenschappelijke vakken zo veel mogelijk geïntegreerd met vorming op het gebied van attitudes, beroepsvaardigheden en morele beschouwingen. De opleiding wil je voorbereiden op de latere beroepsuitoefening door je op flexibele manier te leren omgaan met de groeiende informatiestromen en wetenschappelijke inzichten.


Het programma structureert zich rond een aantal clusters: • de geneeskundige basiswetenschappen (chemie, fysica, anatomie, biologie, fysiologie, pathologie)

 • klinische en communicatieve vaardigheden (onderzoek, groepsoverleg, EHBO, stages)

 • maatschappelijke aspecten van geneeskunde (informatiebronnen, psychologie, ethiek).


In het 2e en vooral het 3e masterjaar is het aandeel van stages in de opleiding aanzienlijk.


Als master in de geneeskunde mag je het beroep van arts nog niet zelfstandig uitvoeren. Om bv. huisarts te worden moet je nog een master-na-master huisartsgeneeskundevolgen van 120 stp. volgen.


Voor wie? • Een arts moet in de eerste plaats de juiste diagnose kunnen stellen en de gepaste behandeling kunnen starten. Kritische analyse en afsluitende synthese zijn twee belangrijke eigenschappen hiervoor. Daarnaast beschik je over psychologisch inzicht, want voor velen ben je de eerste vertrouwenspersoon bij problemen die vaak het lichamelijke overstijgen.

 • Je moet kunnen omgaan met moeilijke beslissingen en ethische problemen die vaak met leven en dood te maken hebben.

 • Als arts stel je je ten dienste van anderen. Dat betekent dat je vaak lange en onregelmatige werkdagen zult hebben. Ook discretie en plichtsbewustzijn zijn belangrijke eigenschappen.

 • Vermits de geneeskunde niet stilstaat, moet je bereid zijn om levenslang bij te leren je en de nieuwste ontwikkelingen op de voet te volgen.


Er is een verplicht toelatingsexamen voor de opleiding van arts.


Studiepunten

180 (bachelor) + 180 (master)


Instellingen:

Vrije Universiteit Brussel - Health Campus

Universiteit Antwerpen - Stadscampus

KU Leuven

Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek Gebouw D

De UHasselt organiseert enkel de bachelorfase.

KU Leuven - Campus Kulak Kortrijk

Kulak organiseert enkel de bachelorfase.

Universiteit Gent - Campus Gent


Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Buiten de gewone toelatingsvoorwaarden tot het hoger onderwijs, moet je slagen in het door de overheid georganiseerde interuniversitaire toelatingsexamen.
Bij inschrijving aan een universiteit moet het bewijs van geslaagd zijn worden voorgelegd.
Het is vanaf 2018 een vergelijkend examen.
De deelnemers worden gerangschikt op basis van hun score en de hoogst gerangschikten kunnen met de opleiding starten. Het aantal toegelaten studenten wordt vastgelegd bij decreet.
Er is een apart toelatingsexamen voor artsen en tandartsen. Beide examens vinden plaats in Brussel.


Zo kunnen kandidaten met interesse in de twee opleidingen beide examens afleggen. 


Meer info over de modaliteiten van het toelatingsexamen kan je hier lezen. 


Het definitieve leerstofoverzicht zal, zoals ieder jaar, beschikbaar zijn op de website van het toelatingsexamen. Naast kennis en inzicht in de wetenschappen blijven de examens ook peilen naar meer generieke competenties, zoals communicatieve vaardigheden.
Vanaf januari is er meer info beschikbaar op www.toelatingsexamenartstandarts.be.
Info over de slaagkansen (oud systeem), gezien vanuit de richtingen van de derde graad vind je hier. 


Hoe je je kan voorbereiden op het toelatingsexamen kan je lezen via deze link.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten tot een academische bacheloropleiding als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's, behaald aan een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid)

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsexamen voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Diergeneeskunde, Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
4. Nationaliteit en taalbeheersing
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Toelatingsvoorwaarden voor studenten uit Nederland

Met een Nederlands VWO-diploma  of met een HBO-propedeuse word je rechtstreeks toegelaten tot een academische bachelorpleiding aan een Vlaamse universiteit.
Nederlandse studenten met een ander diploma dienen een toelatingsaanvraag in bij de universiteit.

Extra voorwaarden voor en studenten met een diploma secundair onderwijs van de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap, een Europees of Internationaal Baccalaureaat behaald in België of in het buitenland?
Je dient een aanvraag in bij de universiteit waar je de opleiding wenst te volgen. Houd hierbij rekening met de applicatie-deadlines, die kunnen verschillen i.f.v. nationaliteit en opleiding.

Situering

Opleiding: Geneeskunde 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Science

Studiegebied: Geneeskunde

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,

Schoolvakken SO: Biologie, Chemie, Wetenschappen,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied

een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.

Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan je ook een Educatieve masteropleiding volgen.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Laarbeeklaan 103  1090 Jette

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen

  
Oude Markt 13  3000 Leuven

Agoralaan  3590 Diepenbeek

E.Sabbelaan 53  8500 Kortrijk

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent

Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Een deel van de artsen volgt verder de huisartsenopleiding, die interuniversitair wordt georganiseerd.
Wie met de huisartsenopleiding start, mag reeds de geneeskunde uitoefenen, maar wel onder het toezicht van een stagemeester.
Een aantal artsen legt zich toe op tewerkstellingsmogelijkheden in de preventieve en sociale geneeskunde: sport-, school-, bedrijfs-, verzekeringsarts. Hier zijn ook mogelijkheden in de ontwikkelingssamenwerking of bij humanitaire hulporganisaties.
Een aantal afgestudeerde artsen zal kiezen voor wetenschappelijk onderzoek.
Ook diverse ministeries (Volksgezondheid, Onderwijs, Arbeid) zijn een afzetmarkt voor geneesheren.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Adviseur volksgezondheid
Arts ( knelpuntberoep)
Arts-specialist
Preventieadviseur
Preventiearts

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Academische Bachelor: Bachelor of Science in de geneeskunde

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Grieks-wiskunde (ASO) 202 12,38 95,2 0 1 6 11 183 1
Latijn-wetenschappen (ASO) 195 3,32 90,3 2 5 7 21 159 1
Latijn-wiskunde (ASO) 877 8,01 95,3 4 9 15 58 784 7
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 31 0,32 87,2 0 1 1 7 22 0
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 2902 6,87 93,0 9 46 80 246 2508 13

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 29-05-2024