Onderwijskunde - Academische bachelor

 

Algemene info


De opleiding is opgebouwd als een piramide: van breed methodologisch en psychologisch, over algemeen pedagogisch naar specifiek en toepassingsgericht onderwijskundig.
In de derde fase krijg je via de verbredende keuzemodules HRM of communicatie nieuwe perspectieven op het eigen werkveld.
Je krijgt een aanbod aan methodologische opleidingsonderdelen die je in staat stellen om onderzoek te begrijpen, analyseren en evalueren.
Maar ook bij andere opleidingsonderdelen wordt wetenschappelijk denken en handelen aangemoedigd.
Als je interesse uitgaat naar psychologie, stap je na de eerste fase over naar de tweede fase psychologie in Leuven.
Gaat jouw voorkeur naar ortho- of sociale en culturele pedagogiek, dan kun je na de tweede fase pedagogische wetenschappen in Leuven studeren.
Het diploma bachelor in de onderwijskunde biedt bovendien toegang tot verschillende masteropleidingen.  


De opleiding wordt georganiseerd met keuzetrajecten.
Meer info vind je onder het gelijknamige tabblaadje.


Voor wie?
Je bent geboeid door het gedrag van de mens, het hoe en waarom van wat mensen doen, zeggen, denken en voelen.
Je wilt meer leren over de  relatie tussen mens en opvoeding en de rol van de maatschappelijke werkelijkheid waarin deze ingebed ligt. We verwachten van jou geen  specifieke voorkennis, maar wel een wetenschappelijke ingesteldheid en een goed analytisch denkvermogen.
Voor het doornemen van  wetenschappelijke literatuur is minstens een passieve kennis van Engels en Frans wenselijk.
In het beroepsleven zal je vooral met mensen bezig  zijn: een goed inlevingsvermogen, vlotte contactvaardigheid en een scherpe opmerkingszin zullen hierbij goed van pas komen.
Je bent luisterbereid en staat open voor het maatschappelijke gebeuren.  
Aangezien je vaak in teamverband zult moeten werken, zijn vaardigheden zoals kunnen  samenwerken en vlot communiceren van belang.


Aanvullende info:

KU Leuven - Campus Kulak Kortrijk


Studiepunten

180 (bachelor) + 120 (master)

Onderwijskunde - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

 

Algemene info


De opleiding is opgebouwd als een piramide: van breed methodologisch en psychologisch, over algemeen pedagogisch naar specifiek en toepassingsgericht onderwijskundig.
In de derde fase krijg je via de verbredende keuzemodules HRM of communicatie nieuwe perspectieven op het eigen werkveld.
Je krijgt een aanbod aan methodologische opleidingsonderdelen die je in staat stellen om onderzoek te begrijpen, analyseren en evalueren.
Maar ook bij andere opleidingsonderdelen wordt wetenschappelijk denken en handelen aangemoedigd.
Als je interesse uitgaat naar psychologie, stap je na de eerste fase over naar de tweede fase psychologie in Leuven.
Gaat jouw voorkeur naar ortho- of sociale en culturele pedagogiek, dan kun je na de tweede fase pedagogische wetenschappen in Leuven studeren.
Het diploma bachelor in de onderwijskunde biedt bovendien toegang tot verschillende masteropleidingen.  


De opleiding wordt georganiseerd met keuzetrajecten.
Meer info vind je onder het gelijknamige tabblaadje.


Voor wie?
Je bent geboeid door het gedrag van de mens, het hoe en waarom van wat mensen doen, zeggen, denken en voelen.
Je wilt meer leren over de  relatie tussen mens en opvoeding en de rol van de maatschappelijke werkelijkheid waarin deze ingebed ligt. We verwachten van jou geen  specifieke voorkennis, maar wel een wetenschappelijke ingesteldheid en een goed analytisch denkvermogen.
Voor het doornemen van  wetenschappelijke literatuur is minstens een passieve kennis van Engels en Frans wenselijk.
In het beroepsleven zal je vooral met mensen bezig  zijn: een goed inlevingsvermogen, vlotte contactvaardigheid en een scherpe opmerkingszin zullen hierbij goed van pas komen.
Je bent luisterbereid en staat open voor het maatschappelijke gebeuren.  
Aangezien je vaak in teamverband zult moeten werken, zijn vaardigheden zoals kunnen  samenwerken en vlot communiceren van belang.


Aanvullende info:

KU Leuven - Campus Kulak Kortrijk


Studiepunten

180 (bachelor) + 120 (master)

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen:
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be);
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten';

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De universiteiten hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!!  

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info bij de organiserende onderwijsinstellingen en op deze pagina's: 
Language admission requirements
Dutch languages levels

Situering

Opleiding: Onderwijskunde 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Science

Studiegebied: Psychologie en Pedagogische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Psychologie, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebiedeen postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Onderwijskunde


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

E.Sabbelaan 53  8500 Kortrijk
056 24 61 38    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Onderwijskundigen kunnen terechtkomen in overheidsorganen zoals de Dienst voor Onderwijsontwikkeling (DVO), in onderwijsondersteunende diensten van universiteiten en hogescholen, in vormingsdiensten van bedrijven, in de educatieve diensten van musea en culturele centra.
Daarnaast blijven onderwijskundigen een centrale rol spelen in het onderwijs, zoals bij de opleiding en nascholing van leerkrachten.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen
Opleidingsadviseur
Opleidingsbegeleider
Opleidingscoördinator

VDAB - Studie schoolverlaters: ABA_psychologie en pedagogische wetenschappen.pdf

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Humane wetenschappen (ASO) 34 0,13% 75,71% 2 2 3 4 20 3

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 03-02-2017

Onderwijskunde - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

 

Algemene info


De opleiding is opgebouwd als een piramide: van breed methodologisch en psychologisch, over algemeen pedagogisch naar specifiek en toepassingsgericht onderwijskundig.
In de derde fase krijg je via de verbredende keuzemodules HRM of communicatie nieuwe perspectieven op het eigen werkveld.
Je krijgt een aanbod aan methodologische opleidingsonderdelen die je in staat stellen om onderzoek te begrijpen, analyseren en evalueren.
Maar ook bij andere opleidingsonderdelen wordt wetenschappelijk denken en handelen aangemoedigd.
Als je interesse uitgaat naar psychologie, stap je na de eerste fase over naar de tweede fase psychologie in Leuven.
Gaat jouw voorkeur naar ortho- of sociale en culturele pedagogiek, dan kun je na de tweede fase pedagogische wetenschappen in Leuven studeren.
Het diploma bachelor in de onderwijskunde biedt bovendien toegang tot verschillende masteropleidingen.  


De opleiding wordt georganiseerd met keuzetrajecten.
Meer info vind je onder het gelijknamige tabblaadje.


Voor wie?
Je bent geboeid door het gedrag van de mens, het hoe en waarom van wat mensen doen, zeggen, denken en voelen.
Je wilt meer leren over de  relatie tussen mens en opvoeding en de rol van de maatschappelijke werkelijkheid waarin deze ingebed ligt. We verwachten van jou geen  specifieke voorkennis, maar wel een wetenschappelijke ingesteldheid en een goed analytisch denkvermogen.
Voor het doornemen van  wetenschappelijke literatuur is minstens een passieve kennis van Engels en Frans wenselijk.
In het beroepsleven zal je vooral met mensen bezig  zijn: een goed inlevingsvermogen, vlotte contactvaardigheid en een scherpe opmerkingszin zullen hierbij goed van pas komen.
Je bent luisterbereid en staat open voor het maatschappelijke gebeuren.  
Aangezien je vaak in teamverband zult moeten werken, zijn vaardigheden zoals kunnen  samenwerken en vlot communiceren van belang.


Aanvullende info:

KU Leuven - Campus Kulak Kortrijk


Studiepunten

180 (bachelor) + 120 (master)

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen:
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be);
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten';

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De universiteiten hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!!  

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info bij de organiserende onderwijsinstellingen en op deze pagina's: 
Language admission requirements
Dutch languages levels

Situering

Opleiding: Onderwijskunde 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Science

Studiegebied: Psychologie en Pedagogische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Psychologie, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebiedeen postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Onderwijskunde


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

E.Sabbelaan 53  8500 Kortrijk
056 24 61 38    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Onderwijskundigen kunnen terechtkomen in overheidsorganen zoals de Dienst voor Onderwijsontwikkeling (DVO), in onderwijsondersteunende diensten van universiteiten en hogescholen, in vormingsdiensten van bedrijven, in de educatieve diensten van musea en culturele centra.
Daarnaast blijven onderwijskundigen een centrale rol spelen in het onderwijs, zoals bij de opleiding en nascholing van leerkrachten.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen
Opleidingsadviseur
Opleidingsbegeleider
Opleidingscoördinator

VDAB - Studie schoolverlaters: ABA_psychologie en pedagogische wetenschappen.pdf

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Humane wetenschappen (ASO) 34 0,13% 75,71% 2 2 3 4 20 3

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 03-02-2017